intTypePromotion=1
ADSENSE

Thách thức về mọi trường

Xem 1-20 trên 661 kết quả Thách thức về mọi trường
 • Chương 1 Những thách thức về môi trường thuộc bài giảng môi trường và phát triển bền vững, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: con người và trái đất, tài nguyên thiên nhiên, sự bùng nổ dân số, biến đổi khí hậu.

  pdf44p 187198402 20-07-2014 673 138   Download

 • Bài viết phân tích những thách thức về môi trường đặt ra và sự phù hợp của các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường hiện hành với quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Từ đó đưa ra quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường tại các đơn vị này.

  pdf12p viv2711 14-10-2020 19 0   Download

 • Làng nghề trước những thách thức về môi trường sống Làng nghề ở nước ta thường là làng làm nghề thủ công đã có từ lâu. Làng nghề thường có tuyệt đại bộ phận dân số làm nghề sản xuất và dịch vụ phi nông nghiệp hoặc một vài dòng họ chuyên làm một nghề, kiểu cha truyền con nối. Chính sách đổi mới kinh tế đã đem lại luồng sinh khí mới cho các ngành nghề thủ công truyền thống Việt Nam. Sau thời gian ngừng trệ, ì ạch, bế tắc, trong vòng 10 năm trở lại đây, từ...

  pdf23p meomayhamchoi 28-06-2011 138 44   Download

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 9 trình bày về "Thực trạng và thách thức về môi trường, kinh tế xanh, tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu ở việt nam". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Hiện trạng môi trường Việt Nam 2011-2015, biến đổi khí hậu, kinh tế Xanh và Tăng trưởng xanh, những thách thức bảo vệ môi trường và định hướng bảo vệ môi trường 5 năm tới.

  ppt53p longphdtailieu 28-08-2018 32 7   Download

 • Thách thức về môi trường đối với sự phát triển chăn nuôi là thách thức chung của tất cả các nước trên thế giới. Giải bài toán ô nhiễm môi trường cho hoạt động chăn nuôi là con đường hướng tới ngành chăn nuôi “xanh”, phát triển bền vững ở nước ta.

  doc26p nuhoangbanggiahua 31-03-2013 314 97   Download

 • Việt Nam hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức về ô nhiễm môi trường và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã và đang xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nhằm giải quyết những vấn đề này, trong số đó có việc xây dựng các văn bản pháp quy và nâng cao năng lực quản lý môi trường ở các cấp. Hợp phần “Kiểm soát ô nhiễm tại các vùng đông dân cư nghèo” (PCDA) do Chính phủ Đan Mạch tài trợ thông qua Tổ chức Hỗ trợ phát triển quốc tế Đan...

  pdf35p mandinhhong04 13-09-2012 204 52   Download

 • Bài giảng Chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường do Hoàng Minh Đạo biên soạn giúp các bạn nắm được: Nguyên tắc phát triển bền vững, tổng quan môi trường toàn cầu, tổng quan về hiện trạng môi trường nước ta, thách thức của sự nghiệp bảo vệ môi trường và phát triển đất nước, luật và nghị quyết về môi trường, chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, định hướng phát triển bền vững Việt Nam.

  ppt60p namthangtinhlang_00 28-10-2015 159 29   Download

 • Nhằm giúp cho học sinh, sinh viên hiểu được các vấn đề về môi trường đô thị và nông thôn, nhận biết được cơ hội và thách thức về môi trường, định hướng đúng đắn về môi trường hiện tại, đưa ra được giải pháp cho tương lai, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng chương 3 "Chất lượng môi trường và các vấn đề môi trường đô thị, nông thôn". Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  ppt73p nguyenvanlam100292 13-10-2015 87 14   Download

 • Bài báo này trình bày kết quả của một nghiên cứu thực nghiệm nhằm xác định những tiền tố chủ yếu có tác động đến mức độ định hướng thị trường (MO) của doanh nghiệp. Khảo sát được thực hiện trên 300 doanh nghiệp hoạt động ở khu vực phía Nam Việt Nam. Kết quả cho thấy hai yếu tố Năng lực lãnh đạo và Thách thức của môi trường ảnh hưởng đáng kể đến mức độ MO của doanh nghiệp. Hai yếu tố này giải thích được 74% phương sai của MO. Các hàm ý về lý thuyết...

  pdf9p nhatro75 21-07-2012 121 12   Download

 • Sự tồn tại và phát triển của ngành Du lịch luôn gắn liền với việc khai thác các tài nguyên trong môi trường xung quanh. Chính vì vậy, du lịch phát triển, môi trường du lịch cũng sẽ bị suy thoái. Ngày nay, nhu cầu của khách đi du lịch ngày càng cao và xu hướng lựa chọn điểm đến môi trường an toàn luôn là tiêu chí hàng đầu của du khách đặc biệt là các loại hình du lịch gắn với thiên nhiên. Tuy nhiên, môi trường du lịch tại cù lao An Bình tỉnh Vĩnh Long hiện nay đang phải đối mặt với nhiều vấn đề thách thức cần được quan tâm, nghiên cứu và quản trị.

  pdf20p angicungduoc2 03-01-2020 54 8   Download

 • Những vấn đề môi trường bức xúc trong nông nghiệp và nông thôn, tồn tại và thách thức công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp và phát triển nông thôn là những nội dung chính trong bài báo cáo tóm tắt "Công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp và phát triển nông thôn và định hướng đến năm 2015". Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc16p buicongcnsh 31-03-2016 70 7   Download

 • Nội dung tài liệu trình bày về những thách thúc và cơ hội của môi trường, thực trạng của hiện tượng ô nhiễm môi trường hiện nay để định hướng cho việc bảo vệ môi trường thông qua việc đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ môi trường trong 5 năm tới

  pdf14p roongkloi10 11-08-2017 66 5   Download

 • Chất lượng môi trường có ý nghĩa to lớn trong sự phát triển bền vững đối với cuộc sống con người. Trước những nguy cơ, thách thức về ô nhiễm môi trường thiên nhiên ngày càng gia tăng hiện nay, Việt Nam cần đẩy mạnh giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người dân, đặc biệt là lứa tuổi học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường thông qua thực hiện đồng bộ các giải pháp.

  pdf8p duaheocuctan 30-03-2018 103 5   Download

 • Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2009: Kinh tế Việt Nam 2008 - Suy giảm và thách thức đổi mới trình bày về khủng hoảng tài chính và kinh tế thế giới 2008, tổng quan kinh tế vĩ mô Việt Nam 2008, quản lý tổng cầu trong môi trường bất ổn vĩ mô, chính sách thương mại quốc tế trong bối cảnh suy thoái toàn cầu,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt vấn đề.

  pdf37p thaodien102 16-11-2015 60 4   Download

 • Trong bài viết bàn đến các thách thức hay các yếu kém về mặt môi trường cần được khắc phục trong phát triển đô thị bền vững ở nước ta. Trên cơ sở xác định đúng các thách thức môi trường thì mới có thể xây dựng được chiến lược bảo vệ môi trường, từ chiến lược bảo vệ môi trường có thể đề ra các chủ trương, chính sách, kế hoạch, giải pháp đúng đắn để giải quyết các vấn đề môi trường, bảo đảm cho sự phát triển bền vững về mặt môi trường của các đô thị nước ta.

  pdf9p chauchaungayxua6 29-06-2020 27 4   Download

 • Mục đích nghiên của đề tài là trên cơ sở nghiên cứu, tập hợp lý thuyết quản lý nhà nước về môi trường và thực trạng quản lý nhà nƣớc về môi trường trên địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Hà Hà Nội để từ đó đánh giá được những kết quả đã đạt được và những hạn chế, góp phần đưa ra các phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

  pdf111p tomhum999 07-03-2021 13 5   Download

 • Bài báo này trình bày kết quả của một nghiên cứu thực nghiệm nhằm xác định những tiền tố chủ yếu có tác động đến mức độ định hướng thị trường (MO) của doanh nghiệp. Khảo sát được thực hiện trên 300 doanh nghiệp hoạt động ở khu vực phía Nam Việt Nam. Kết quả cho thấy hai yếu tố Năng lực lãnh đạo và Thách thức của môi trường ảnh hưởng đáng kể đến mức độ MO của doanh nghiệp. Hai yếu tố này giải thích được 74% phương sai của MO. Các hàm ý về lý thuyết và ứng dụng cũng được trình bày.

  pdf9p thorthor1234 24-05-2018 32 2   Download

 • Bài viết Tái cấu hình đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay: Những thách thức về mặt pháo lí trình bày nội dung về: "Sự phục hồi tôn giáo" ở Việt Nam hiện nay; Sự hình thành "thị trường tôn giáo và tác động của nó; "Tái cấu hình tôn giáo: nét đặc sắc của sự biến chuyển đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf8p hokhaikyky 16-04-2018 45 0   Download

 • Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức về lượng và chất của phát triển bền vững, các tiêu chí đánh giá phát triển bền vững, hiện trạng và thách thức về môi trường toàn cầu và Việt Nam, phương pháp đánh giá môi trường, các công cụ quản lý nhà nước về môi trường, vận dụng các công cụ quản lý môi trường trong thực tiễn Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

  pdf5p koxih_kothogmih8 01-10-2020 8 0   Download

 • Bài viết tiến hành đánh giá thực trạng một số yếu tố chính về môi trường nước, bệnh tôm. Kết quả là cơ sở khoa học để từ đó đề xuất giải pháp phù hợp, đảm bảo phát triển nghề nuôi tôm trên cát ở Hà Tĩnh theo hướng bền vững.

  pdf9p gaocaolon10 30-01-2021 25 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thách thức về mọi trường
p_strCode=thachthucvemoitruong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2