Thẩm quyền giám sát của quốc hội

Xem 1-20 trên 23 kết quả Thẩm quyền giám sát của quốc hội
 • Dưới đây là bài giảng Quyền giám sát của Quốc hội trong các xã hội dân chủ của TS. Nguyễn Sĩ Dũng. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt những nội dung về tầm quan trọng của việc giám sát của Quốc hội; khái niệm giám sát của Quốc hội; những mục tiêu của giám sát; nội dung của giám sát; những công cụ giám sát.

  ppt9p cocacola_03 05-10-2015 18 4   Download

 • Điều 1. Chức năng giám sát của Quốc hội Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước. Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao của mình tại kỳ họp Quốc hội trên cơ sở hoạt động giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

  pdf26p truongan 10-07-2009 443 99   Download

 • Bài giảng Vai trò giám sát của Quốc hội: Tổng quan và thách thức do PGS.TS. Đặng Văn Thanh biên soạn bao gồm những nội dung về quan niệm giám sát; sự cần thiết giám sát quốc hội; thẩm quyền giám sát; vai trò của các chủ thể trong hoạt động giám sát; mục tiêu của giám sát; nội dung giám sát; giám sát của Quốc hội; các họat động giám sát và một số nội dung khác.

  ppt22p cocacola_02 25-09-2015 20 3   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 Ebook Luật hoạt động giám sát của Quốc hội sau đây gồm nội dung chương V đến chương VII trong Luật hoạt động giám sát của Quốc hội, bao gồm: Hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát và các biện pháp đảm bảo hoạt động giám sát; điều khoản thi hành. Mời bạn tham khảo 2 phần tài liệu để hiểu rõ hơn về luật này.

  pdf17p talata_2 07-11-2014 11 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luật hoạt động giám sát của quốc hội', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p abcdef_42 01-11-2011 83 15   Download

 • Khái quát về vị trí pháp lý v cơ cấu tổ chức của Quốc hội Trung Quốc Hiến pháp Trung Quốc năm 1982 xác định hệ thống chính trị n-ớc Cộng hòa nhân dân Trung Hoa bao gồm bốn trụ cột chính: Đảng Cộng sản, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội), Quốc vụ viện (Chính phủ) và Hội nghị chính trị Hiệp th-ơng toàn quốc (Mặt trận Tổ quốc Trung -ơng). Theo Hiến pháp Trung Quốc tất cả quyền lực nhà n-ớc thuộc về nhân dân.

  pdf11p gaunau123 27-11-2011 67 27   Download

 • Nội dung bài giảng Quản trị Nhà nước bài 11: Giám sát chính quyền trình bày về dân chủ trực tiếp, thảo luận về hình thức giám sát chính quyền, giám sát cơ quan dân chủ, phương thức/công cụ giám sát của cơ quan dân cử, cơ quan Nhà nước chịu sự giám sát của Quốc hội. Tham khảo tài liệu này để giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

  pdf9p tranvantan78 29-07-2014 152 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luật số: 32/2001/qh10', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc23p thanhvan5449 02-12-2010 106 17   Download

 • Quyết định 6291/QĐ-UBND thành phố Đà Nẵng

  pdf9p sontratckh 07-12-2010 99 8   Download

 • Thực hiện Quyết định 6291/QĐ-UBND thành phố Đà Nẵng

  pdf4p sontratckh 07-12-2010 69 6   Download

 • Bài giảng Kỹ năng giám sát Tài chính - Ngân sách của đại biểu Quốc hội do PGS.TS. Đặng Văn Thanh thực hiện bao gồm những nội dung chính về giám sát và kỹ năng giám sát; giám sát tài chính và ngân sách. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  ppt40p cocacola_02 25-09-2015 28 5   Download

 • Tham vấn tạo điều kiện cho người dân phát biểu ý kiến của mình vào những vấn đề quốc kế, dân sinh và được chính quyền trực tiếp lắng nghe, chắt lọc, tiếp thu. Bên cạnh ý nghĩa giữ mối liên hệ với cử tri, tham vấn là công cụ quan trọng giúp cơ quan dân cử thu thập đầy đủ hơn những thông tin cần thiết, tăng cường cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ cho việc quyết định các chính sách và giám sát việc thực thi chính sách.

  pdf48p manutd1907 09-04-2013 39 7   Download

 • Tham vấn là một hoạt động tạo điều kiện cho người dân đóng góp ý kiến của mình vào những vấn đề quốc sách, dân sinh và được chính quyền trực tiếp lắng nghe, chắt lọc, tiếp thu. Vì vậy, tham vấn là công cụ quan trọng giúp cơ quan dân cử có đầy đủ căn cứ, lý lẽ và thông tin quan trọng, sát thực tế phục vụ cho hoạt động quyết định các chính sách và giám sát việc thực thi chính sách.

  pdf92p motorola_12 01-06-2013 35 7   Download

 • Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (Universal Periodic Review – UPR) là một tiến trình rà soát định kỳ thành tích nhân quyền của tất cả các nước thành viên Liên Hợp Quốc (LHQ). Đây là một cơ chế giám sát nhân quyền dựa trên đối thoại giữa các quốc gia trong khuôn khổ cấu trúc của Hội đồng Nhân quyền - cơ chế dựa trên Hiến chương LHQ được cải cách từ năm 2006 thay cho Ủy ban Nhân quyền trước kia.

  pdf10p phamthithuhuyen9b 13-03-2017 6 1   Download

 • Nhật Bản là một trong các nước theo hệ thống quân chủ lập hiến, trong đó Thủ tướng là người nắm quyền cao nhất về các phương diện quản lý quốc gia và chịu sự giám sát của hai viện quốc hội cùng toà Hiến pháp có thẩm quyển ngăn chặn các quyết định vi hiến của Chính phủ.

  doc4p hero_tran 09-01-2010 432 131   Download

 • Tham vấn tạo điều kiện cho người dân đóng góp ý kiến của mình vào những vấn đề quốc sách, dân sinh và được chính quyền trực tiếp lắng nghe, chắt lọc, tiếp thu. Bên cạnh ý nghĩa giữ mối liên hệ với cử tri, tham vấn là công cụ quan trọng giúp cơ quan dân cử có đầy đủ căn cứ, lý lẽ và thông tin quan trọng, sát thực tế phục vụ cho hoạt động quyết định các chính sách và giám sát việc thực thi chính sách.

  pdf92p manutd1907 09-04-2013 52 5   Download

 • Để có nghị định xử lí vi phạm hành chính trong quản lí và sử dụng đất đai hữu hiệu hơn Để thực hiện quyền giám sát, nghị viện có hai thiết chế quan trọng là thanh tra quốc hội và kiểm toán quốc hội. Khi công dân hoặc tổ chức có đơn từ tố cáo hoặc khiếu kiện lên thanh tra quốc hội về vấn đề tham nhũng hoặc sự thiếu minh bạch của chính phủ hoặc cơ quan, quan chức hành chính nhà nước nào đó với sự giúp đỡ của kiểm toán quốc hội, thanh tra quốc...

  pdf6p congchuabrave 26-04-2013 35 4   Download

 • Một trong những hình tượng lãng mạn trong văn học thế kỷ 20 là hình tượng gián điệp: dũng cảm, hiểu biết, một kẻ nổi loạn sống theo các quy định riêng của mình, thậm chí nếu trên danh nghĩa là đang phụng sự cho một chính quyền. James Bond là hình tượng nổi bật nhất về hình ảnh này, nhưng những tình báo bí mật mệt mỏi vì phải di chuyển trên khắp thế giới trong những bài thơ của W. H.

  pdf9p banhukute 24-06-2013 15 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 470/2012/NQUBTVQH13 NGÀY 27 THÁNG 02 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC KHU KINH TẾ, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf7p ngu_mieu 26-10-2012 24 1   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 48:2012/BGTVT quy định các yêu cầu về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và yêu cầu về quản lý đối với các giàn di động trên biển sử dụng cho mục đích thăm dò, khai thác dầu khí trên biển hoạt động ở nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  doc31p thangnamvoiva12 12-08-2016 9 0   Download

Đồng bộ tài khoản