Thanh lý quỹ tín dụng nhân dân

Xem 1-20 trên 91 kết quả Thanh lý quỹ tín dụng nhân dân
 • Kết cấu đề tài ngoài phần mở đầu và phần kết luận, nội dung báo cáo còn gồm có 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về hoạt động huy động vốn của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, Chương 2 - Thực trạng hoạt động huy động vốn tại Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Triệu Sơn, Chương 3 - Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Triệu Sơ...

  doc56p thanhkths 19-05-2015 116 51   Download

 • Chỉ thị 06/2003/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường công tác chỉ đạo giám sát thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân

  doc3p sontinh 18-08-2009 296 6   Download

 • Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân, mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân, thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của NHNN...

  doc42p trongthuy 18-08-2009 327 43   Download

 • Thông tư số 105/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ chi phí thu hồi nợ cho công tác thanh lý các Quỹ tín dụng nhân dân bị thu hồi giấy phép hoạt động hoặc đang phải tiến hành thanh lý giải thể do Bộ Tài chính ban hành

  pdf7p lawdn5 31-10-2009 47 4   Download

 • Chỉ thị 01/2008/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường chỉ đạo công tác thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân

  pdf3p mychau 18-08-2009 69 5   Download

 • Thông tư 105/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ chi phí thu hồi nợ cho công tác thanh lý các Quỹ tín dụng nhân dân bị thu hồi giấy phép hoạt động hoặc đang phải tiến hành thanh lý giải thể

  doc8p sontinh 18-08-2009 127 12   Download

 • Quyết định 101/2000/QĐ-NHNN17 về việc ban hành Quy chế thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân và việc thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf14p lawdn11 31-10-2009 41 1   Download

 • Quyết định 26/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định s...

  doc10p mychau 18-08-2009 124 22   Download

 • Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày...

  pdf12p lawttnh18 19-11-2009 89 7   Download

 • Quyết định 615/2003/QĐ-NHNN của ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân, việc mở, chấm dứt hoạt động Sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, điểm giao dịch của Quỹ TDND và việc thanh lý Quỹ TDND dưới sự giám sát của NHNN

  doc24p mynuong 19-08-2009 28 3   Download

 • Quyết định 101/2000/QĐ-NHNN17 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân và việc thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước

  doc16p vantien 19-08-2009 46 2   Download

 • Quyết định 76/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Thành phố Hà Nội

  pdf16p lythong 18-08-2009 110 21   Download

 • Quyết định 21/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng các nguồn vốn giải phóng mặt bằng chuẩn bị quỹ đất sạch phục vụ các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng cho các Trung tâm phát triển quỹ đất do UBND thành phố Hà Nội thành lập

  pdf10p mychau 18-08-2009 73 13   Download

 • Quyết định 30/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố

  doc5p ngoctrang 17-08-2009 47 5   Download

 • Quyết định 615/2003/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân, việc mở, chấm dứt hoạt động Sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, điểm giao dịch của Quỹ TDND và việc thanh lý Quỹ TDND dưới sự giám sát của NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf37p lawqds3 09-12-2009 62 4   Download

 • Quyết định 63/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất thành phố Hà Nội

  pdf7p ngoctrang 17-08-2009 41 3   Download

 • Quyết định số 60/2005/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam do Bộ Nội Vụ ban hành

  pdf1p lawvhxh10 19-11-2009 34 2   Download

 • Quyết định số 1603/2001/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và người điều hành Quỹ tín dụng nhân dân do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

  pdf5p lawdn10 31-10-2009 40 1   Download

 • Dự thảo Thông tư chỉ bao gồm sáp nhập, hợp nhất, thay đổi hình thức pháp lý của tổ chức tín dụng, không quy định việc chia, tách tổ chức tín dụng. Việc hợp nhất tổ chức tín dụng bao gồm 6 trường hợp: ngân hàng với ngân hàng; công ty tài chính với ngân hàng; công ty tài chính với công ty tài chính; công ty cho thuê tài chính với công ty cho thuê tài chính; các quỹ tín dụng nhân dân hợp nhất thành một quỹ tín dụng nhân dân; các tổ chức tài chính vi mô...

  pdf3p bibocumi20 16-12-2012 17 1   Download

 • Xã hội ngày càng phát triển, thông tin ngày càng trở nên phong phú, đa dạng và phức tạp. Sự bùng nổ thông tin đã thực sự trở nên một vấn đề cấp thiết cần giải quyết. Công nghệ thông tin (CNTT) ra đời và phát triển nhằm sử lý những vấn đề trọng đại đó.Ngày nay thật khó hình dung một ngành nghề hay một lĩnh vực nào mà CNTT không chen chân vào. Một trong lĩnh vực mà tin học tin học thâm nhập vào sâu và thu được những thàng tựu to lớn đó là lĩnh...

  doc57p toant8 29-05-2013 32 11   Download

Đồng bộ tài khoản