Thi hành hình phạt

Xem 1-20 trên 980 kết quả Thi hành hình phạt
 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm làm sáng tỏ một cách có hệ thống về thi hành hình phạt tù chung thân ở Việt Nam hiện nay, xác định những tồn tại, nguyên nhân từ đó đề xuất những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động thi hành hình phạt tù chung thân, đồng thời đưa ra các giải pháp góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật về thi hành bản án tù chung thân.

  pdf42p truongtien_03 10-03-2018 5 3   Download

 • Mục đích của luận văn là làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận thực tiễn của hình phạt tù, thi hành hình phạt tù theo pháp luật hình sự, tố tụng hình sự và thi hành án hình sự Việt Nam, từ đó xác định những bất cập, hạn chế để trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng hình phạt tù và thi hành án hình phạt tù nhằm đảm bảo công lý, công bằng xã hội, cải tạo, giáo dục người phạm tội và phòng ngừa tộ...

  pdf0p nguyetdong1 13-04-2017 5 1   Download

 • Luận văn làm rõ các vấn đề lý luận về thi hành hình phạt tù như khái niệm, các điều kiện thi hành hình phạt tù, trình tự thủ tục thi hành hình phạt tù. Đánh giá thực trạng áp dụng hình phạt tù và thi hành hình phạt tù nhằm làm rõ những ưu điểm, hạn chế và những nguyên nhân của nó.

  pdf20p truongtien_07 03-04-2018 0 0   Download

 • Việc xác định thời điểm chấp hành hình phạt là rất quan trọng trong công tác xét xử các vụ án hình sự. Bởi đó không chỉ là thời điểm mà người bị kết án phải bị áp dụng chế tài hình sự (hình phạt) mà còn là cái mốc để xác định thời điểm họ chấp hành xong hình phạt và xác định người bị kết án được xoá án tích từ lúc nào qua đó để xác định tái phạm, tái phạm nguy hiểm nếu sau đó họ tiếp tục phạm tội. Tuy nhiên, hiện nay Bộ luật...

  pdf6p yenhoangbank321 25-06-2013 32 3   Download

 • Luận văn nghiên cứu các vấn đề nêu trên chủ yếu dựa trên cơ sở quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 và Luật thi hành án hình sự năm 2010 và có sự so sánh, đối chiếu với các quy định tương ứng trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 1988 và các quy định của Bộ luật hình sự năm 2010 về hình phạt tử hình.

  pdf26p nguyetdong1 13-04-2017 10 6   Download

 • Mục đích của luận văn là làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn của hình phạt tù có thời hạn theo pháp luật hình sự và tái hòa nhập cộng đồng đối với người mãn hạn tù từ đó xác định những bất cập, hạn chế để trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng hình phạt tù có thời hạn nhằm đảm bảo công lý, công bằng xã hội, cải tạo, giáo dục người phạm tội và phòng người tội phạm.

  pdf26p nguyetdong1 13-04-2017 5 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu về quyền và nghĩa vụ của người chấp hành hình phạt tù trong trại giam, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân, đồng thời góp phần hoàn thiện pháp luật thi hành án hình sự nói chung, pháp luật thi hành hình phạt tù nói riêng.

  pdf27p nguyetdong1 13-04-2017 3 0   Download

 • Luận văn nghiên cứu về quyền và nghĩa vụ của người chấp hành hình phạt tù trong trại giam, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân, đồng thời góp phần hoàn thiện pháp luật thi hành án hình sự nói chung, pháp luật thi hành hình phạt tù nói riêng.

  pdf5p truongtien_07 03-04-2018 0 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm sáng tỏ một cách có hệ thống các quy định của luật hình sự về các điều kiện áp dụng biện pháp hoãn chấp hành hình phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù cũng như công tác, tổ chức thi hành các biện pháp này theo luật hình sự Việt Nam hiện nay, thực tiễn áp dụng các chế định này tại địa bàn tỉnh Phú Thọ, từ đó xác định những bất cập, hạn chế.

  pdf10p truongtien_06 03-04-2018 0 0   Download

 • Với phần 2 cuốn giáo trình, nội dung của luật thi hành án hình sự được ghi rõ hơn ở các chương sau: Thi hành hình phạt tử hình, hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, cảnh cáo, phạt tiền, trục xuất, án theo, hình phạt bổ sung và biện pháp tư pháp hình sự, thi hành án hình sự và vấn đề tái hòa nhập cộng đồng.

  pdf44p lalala02 13-11-2015 168 110   Download

 • Kể từ khi sự nghiệp đổi mới đất nước được Đảng và Nhà nước ta khởi xướng, đặc biệt là hiện nay, khi chúng ta đang xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, vấn đề mở rộng nền dân chủ tăng cường pháp chế và các giá trị xã hội khác như công bằng, bình đẳng, nhân đạo,....

  doc37p vantuclaw 31-12-2012 192 72   Download

 • Luận văn đánh giá việc áp dụng các quy phạm pháp luật trong thi hành bản án phạt tù có thời hạn. Phân tích những tồn tại xung quanh việc quy định về trình tự thủ tục, điều kiện, cơ quan, tổ chức tiến hành thi hành bản án phạt tù có thời hạn.

  pdf16p truongtien_07 03-04-2018 0 0   Download

 • Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, đất nước ta chuyển sang nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại với nhiều nước trên thế giới.

  pdf94p vinamilkvietnam 21-08-2012 241 82   Download

 • Bài 9 Thi hành bản án và quyết định của tòa án thuộc bài giảng tố tụng hình sự nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thủ tục thi hành bản án, QĐ của Tòa án, hiểu được ý nghĩa và vị trí của giai đoạn thi hành án trong quá trình giải quyết VAHS, sinh viên phải nắm được những vấn đề cơ bản về thi hành án hình sự như: những quy định chung về thi hành án; thủ tục thi hành các loại hình phạt; giảm thời hạn chấp hành hình phạt và xóa án tích.

  pdf18p slow_12 26-06-2014 75 19   Download

 • Bài giảng Các biện pháp tha miễn trách nhiệm hình sự trình bày hệ thống các biện pháp tha miễn như miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, miễn chấp hành hình phạt, án treo, giảm mức hình phạt đã tuyên và giảm thời hạn chấp hành hình phạt trong trường hợp đặc biệt, hoãn chấp hành hình phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù, xóa án tích.

  ppt18p hoa_dai91 24-06-2014 45 7   Download

 • Luật này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định dân sự, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự, phần tài sản trong bản án, quyết định hành chính của Toà án, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh có liên quan đến tài sản của bên phải thi hành án của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh và quyết định ...

  doc61p catbui 09-05-2009 1754 311   Download

 • Luật này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành bản án, quyết định về hình phạt tù, tử hình, cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, trục xuất, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, án treo, biện pháp tư pháp; quyền, nghĩa vụ của người chấp hành án hình sự, biện pháp tư pháp; trách nhiệm của cơ quan, t...

  doc107p langtudaohoa_031 15-08-2010 525 183   Download

 • Luật này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định dân sự, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự, phần tài sản trong bản án, quyết định hành chính của Toà án, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh có liên quan đến tài sản của bên phải thi hành án của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh và quyết định...

  doc77p vanthang122141 23-02-2011 269 102   Download

 • Bài giảng Luật Tố tụng Hình sự: Bài 9 - Thi hành bản án và quyết định của tòa án trình bày các nội dung cụ thể như những quy định chung về thi hành bản án và quyết định của tòa án, thủ tục thi hành các loại hình phạt, giảm thời hạn hoặc miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích.

  ppt20p hoa_cuc91 27-06-2014 143 80   Download

 • Trong hệ thống pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nhiều ngành luật khác nhau với những biện pháp trách nhiệm, những chế tài cụ thể khác nhau. Gắn với luật hình sự là biện pháp trách nhiệm hình sự với chế tài cụ thể là hình phạt. Đó là một loại chế tài đặc biệt trong hệ thống các biện pháp cưỡng chế của Nhà nước. Hình phạt cải tạo không giam giữ là một trong số bảy hình phạt chính của pháp luật hình sự Việt Nam. ...

  pdf107p intel1212 04-12-2012 157 56   Download

Đồng bộ tài khoản