intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Thị trường tài chính là gì

Xem 1-20 trên 365 kết quả Thị trường tài chính là gì
 • Việc tìm hiểu thị trường vốn hay thị trường tài chính là gì và có vai trò to lớn như thế nào đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay là điều hết sức cần thiết.

  doc29p phamhain813 18-05-2010 921 450   Download

 • Thuyết trình: Thị trường tài chính Việt Nam nhằm trình bày 2 nội dung chính: thị trường tài chính là gì? thực trạng thị trường tài chính Việt Nam. Thị trường tài chính là thị trường giao dịch, mua bán, trao đổi các sản phẩm tài chính ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các chủ thể trong nền kinh tế.

  ppt16p navy_12 21-05-2014 121 35   Download

 • phần 1 cuốn sách "tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính" trình bày các nội dung của 3 phần đầu tiên bao gồm: phần mở đầu (vì sao phải nghiên cứu tiền tệ, hoạt động ngân hàng, thị trường tài chính; tiền là gì, tổng quan về hệ thống tài chính), những cơ sở của lãi suất, các tổ chức tài chính. mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf404p tsmttc_007 11-09-2015 310 94   Download

 • Chương 8 Thị trường tài chính thuộc bài giảng tài chính tiền tệ, trong chương học này trình bày nội dung cần nghiên cứu sau: Thị trường tài chính là gì?, tại sao cần phải có thị trường tài chính, vai trò của Nhà nước trong việc tham gia thị trường tài chính như thế nào?.

  pdf21p tienthanhcong7892 28-05-2014 79 10   Download

 • Mục tiêu Giúp sinh viên hiểu rõ Thị trường Tài chính là gì, vai trò của nó đối với nền kinh tế một quốc gia và cấu trúc của nó bao gồm những loại hình thị trường gì. Giúp sinh viên hiểu một hình thái của Thị trường Tài chính, đó là Thị trường Chứng khoán....

  pdf21p matem92 16-11-2013 124 10   Download

 • phần 1 cuốn sách "tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính" trình bày các nội dung của 3 phần đầu tiên bao gồm: phần mở đầu (vì sao phải nghiên cứu tiền tệ, hoạt động ngân hàng, thị trường tài chính; tiền là gì, tổng quan về hệ thống tài chính), những cơ sở của lãi suất, các tổ chức tài chính. mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf404p nhasinhaoanh_05 02-11-2015 18 2   Download

 • Thị trường tài chính là thị trường mà tại đó diễn ra các hoạt động giao lưu các loại vốn bao gồm ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Một câu hỏi được đặt ra người ta giao lưu vốn để làm gì?

  pdf17p hamdocsach08 26-12-2010 86 12   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 8 cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về kế hoạch tài chính. Nội dung chính trong chương này gồm có: Kế hoạch tài chính là gì? Ba yêu cầu để việc lập kế hoạch có hiệu quả, các mô hình kế hoạch tài chính, tài trợ từ bên ngoài và tăng trưởng.

  pdf0p nomoney3 10-02-2017 29 5   Download

 • Chương 1 Nhập môn thị trường chứng khoán giúp sinh viên hiểu rõ thị trường tài chính là gì, vai trò của nó đối với nền kinh tế một quốc gia và cấu trúc của nó bao gồm những loại hình thị trường gì, giúp sinh viên hiểu một hình thái của thị trường tài chính, đó là thị trường chứng khoán, nó vận hành như thế nào và giúp ích gì cho nền kinh tế, cho doanh nghiệp, cũng như cho các nhà đầu tư.

  pdf21p tichtutite 18-06-2014 62 5   Download

 • Trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung kiến thức sau: Chúng ta luôn luôn trở lại với NPV, một thị trường hiệu quả là gì? các bài toán đố và các bất thường có ý nghĩa gì đối với giám đốc tài chính? sáu bài học của thị trường hiệu quả.

  pdf0p nomoney3 10-02-2017 28 4   Download

 • Trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung kiến thức sau: Công ty cổ phần là gì? Vai trò của nhà quản trị tài chính, nhà quản trị tài chính là ai? Sự phân định giữa quyền sở hữu và quyền quản lý, thị trường tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p nomoney3 10-02-2017 13 3   Download

 • Nội dung chương 1 gồm có: Khái quát về thị trường tài chính, khái niệm và phân loại thị trường tài chính, chức năng của thị trường chứng khoán, mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán,...Mời các bạn tham khảo!

  pdf9p trentroicosao 14-03-2014 48 2   Download

 • Tiền là bất cứ cái gì được chấp nhận chung trong thanh toán để đổi lấy hàng hóa và dịch vụ hoặc để hoàn trả các khoản nợ. Bản chất tiền tệ được thể hiện qua 2 thuộc tính: Giá trị sử dụng của tiền: là khả năng thỏa mãn nhu cầu xã hội, nhu cầu sử dụng làm vật trung gian trao đổi. Giá trị của tiền: thể hiện qua sức mua tiền tệ = sức mua đối nội và sức mua đối ngoại.

  ppt22p sangkhin 08-03-2010 859 463   Download

 • Các biến chuyển trong lượng tiền cung ứng tác động đến sức khỏe của nền kinh tế,do vậy tác động đến tất cả chúng ta,do đó bạn cần hiểu lượng tiền cung ứng được xác định như thế nào.

  pdf230p zero_z6991 07-04-2011 679 315   Download

 • Dịch vụ nghiên cứu thị trường tại Nga trong năm 2001 được đánh giá vào khoảng 100 triệu Mỹ kim, trong đó chi phí cho các cuộc điều tra thu thập ý kiến người tiêu dùng đã chiếm tới 50 triệu Mỹ kim - một con số không nhỏ. Tuy nhiên, hầu hết các công ty doanh nghiệp đều tỏ ra không mấy tin tưởng vào các dịch vụ nghiên cứu thị trường này. Công ty thuốc lá British America Tobacco (BAT) tại Nga tỏ ra nghi ngờ kết quả nghiên cứu thị trường thuốc lá mà "Business -Analysis"...

  pdf5p co_gai_mu87 05-03-2010 170 43   Download

 • Sản xuất và tái sản xuất quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội. Và bất cứ nền sản xuất xã hội nào cũng đều phải giải quyết 3 vấn đề lớn : Một là, cân nhắc tính toán và quyết định cần phải sản xuất những sản phẩm gì ? dịch vụ gì ? với số lợng bao nhiêu ? Hai là, sản xuất bằng phơng pháp nào Ba là, những sản phẩm đợc sản xuất ra đợc phân phối bằng cách nào? phân phối cho ai?...

  pdf25p kimku11 03-10-2011 57 6   Download

 • Mối quan hệ giữa kế toán quản trị với kế toán tài chính, kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết Quan điểm của nhiều chuyên gia kế toán cho rằng, kế toán trong nền kinh tế thị trường được phân chia thành bốn bộ phận: lý thuyết hạch toán kế toán, kế toán tài chính, kế toán quản trị và kiểm toán. Trong đó, kế toán quản trị và kế toán tài chính được coi là bộ phận hữu cơ của kế toán doanh nghiệp. Kế toán quản trị và kế toán tài chính là gì?.

  pdf4p thanh_trieu 30-12-2009 1929 979   Download

 • Quan điểm của nhiều chuyên gia kế toán cho rằng, kế toán trong nền kinh tế thị trường được phân chia thành bốn bộ phận: lý thuyết hạch toán kế toán, kế toán tài chính, kế toán quản trị và kiểm toán. Trong đó, kế toán quản trị và kế toán tài chính được coi là bộ phận hữu cơ của kế toán doanh nghiệp. Kế toán quản trị và kế toán tài chính là gì?. Hai loại kế toán này có mối quan hệ với nhau như thế nào?. Kế toán tài chính có phải là kế toán tổng...

  pdf6p concanhcam 13-05-2010 1710 847   Download

 • bài tập tham khảo về hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập môn Tài chính doanh nghiệp dành cho sinh viên khối ngành kinh tế, chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh... tham khảo ôn tập.Tài chính.Câu 1. Mục tiêu của quản trị tài chính là gì? Tại sao chỉ tiêu giá trị thị trường gia tăng của vốn chủ sở hữu (MVA) lại là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá thành tích của các nhà quản trị tài chính....

  doc39p vudanghien 01-10-2011 1645 513   Download

 • Câu 1. Phân tích các chức năng của tiền tệ. Đống tiền VN hiện nay thực hiện các chức năng này như thế nào ? Câu 2 : Trình bày các nguyên nhân gây ra lạm phát ? Thức trạng lạm phát của VN trong những năm qua như thế nào ? Câu 3: Phân tích các giải pháp kỳềm chế lạm phát? Các giải pháp đã được thực hiện ở VN thời gian qua là gì?

  doc37p hoangthanhqt18c 07-06-2012 670 113   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Thị trường tài chính là gì
p_strCode=thitruongtaichinhlagi

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản