Thời quá khứ tiếp diễn

Xem 1-20 trên 65 kết quả Thời quá khứ tiếp diễn
 • 1) Thì quá khứ tiếp diễn được dùng để diễn tả hành động đang xảy ra tại một thời điểm chính xác trong quá khứ. Ví dụ: Jack was working on the report last night at 10.15. 2)Thì quá khứ tiếp diễn thường được dùng để diễn tả 1 hành động đang diễn ra trong quá khứ thì có hành động khác xen vào. Ví dụ: Janet was talking on the phone when I arrived.

  doc3p bunrieu 05-07-2010 366 72   Download

 • Thì quá khứ tiếp diễn Past continuous Chúng ta dùng thì past continuous để diễn tả một người nào đó đang thực hiện một công việc dở dang tại thời điểm được đề cập. Hành động hay sự việc đã xảy ra trước thời điểm này nhưng chưa kết thúc.

  pdf7p superman1111 18-03-2011 116 26   Download

 • I was playing golf at 2pm yesterday. Tại sao chúng ta dùng thì Quá khứ tiếp diễn? Quá khứ tiếp diễn được sử dụng khi chúng ta nói về một việc gì đó đang được thực hiện tại một thời điểm xác định trong quá khứ. Hãy so sánh hai câu dưới đây: 'I played golf yesterday.' = (Quá khứ thường) hành động chơi golf quan trọng hơn thời gian xảy ra hành động đó. 'I was playing golf at 2pm.' = (Quá khứ tiếp diễn) việc xảy ra tại thời điểm xác định đó là quan trọng. Chúng...

  pdf3p tocxuxu 03-10-2011 134 14   Download

 • Thì quá khứ đơn diễn tả hành động đã xảy ra và kết thúc trong I went to the library last night. quá khứ với thời gian xác định. She came to the U.S. five years CHỦ TỪ + ÐỘNG TỪ QUÁ ago.

  pdf11p may0505 20-04-2011 82 23   Download

 • 1) Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn được dùng để diễn tả hành động bắt đầu từ quá khứ và kéo dài đến thời điểm hiện tại. 2) Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn có thể được dùng khi diễn tả quá trình diễn ra hành động, mà hành động đó bắt đầu trong quá khứ và kéo dài tới thời điểm hiện tại. Người ta thường dùng thì hiện tại tiếp diễn để miêu tả khoảng thời gian mà hành động hiện tại đang diễn ra tại thời điểm hiện tại. ...

  doc3p bunrieu 05-07-2010 1596 288   Download

 • Diễn tả một hành động bắt đầu trong quá khứ và tiếp diễn đến hiện tại (có thể tiếp tục trong tương lai) - Có các từ chỉ thời gian đi cùng như: ever, never, up to now, so far, ...

  pdf5p leafstorm 29-06-2011 669 235   Download

 • Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả hành động đang xảy ra tại thời điểm hiện tại. Dự định trong tương lai gần.

  doc6p bunrieu 05-07-2010 976 204   Download

 • Giáo trình học Ngữ pháp tiếng Anh tập trung trình bày các nội dung chính bao gồm các bài học sau: Bài 1 - Thì của động từ, bài 2 - Thể thụ động, bài 3 - Sự hòa hợp giữa chủ từ và động từ, bài 4 - Câu nói trực tiếp và gián tiếp, bài 5 - Câu điều kiện và câu ao ước, bài 6 - Sự đảo ngữ, bài 7 - Từ định lượng, bài 8 - Mệnh đề tính từ và mệnh đề trạng từ,... Bài 13 - Chuyển đổi câu. Mời các bạn tham khảo tài liệu.

  pdf54p trongminh123 20-10-2012 491 341   Download

 • a) Hãy xem xét tình huống mẫu sau:Hômqua lúc Tom và Jim chơi quần vợt.Họ 11 giờ.bắt đầu chơi lúc 10 giờ và chấm dứt lúc-what were they doing at 10.30?(Họ đang làm gì vào lúc 10 giờ 30)Họđang chơi có nghĩa là họ đang ở giữa thời đầu chơi nhưng

  pdf5p abcdef_45 29-10-2011 282 48   Download

 • 1. QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN - PAST CONTINUOUS Steve was travelling too fast. Was travelling là thì được gọi là thời quá khứ tiếp diễn. Nó miêu tả một hành động đang tiếp diễn trong quá khứ.

  pdf9p superman1111 18-03-2011 32 2   Download

 • Thì hien tẠi Đơn giản dien tả hành động có that trong quá khứ , hien tại, và tương lai. Thì hien tại ñơn giản cũng dien tả thói quen và hoạt động hàng ngày. Tiếng Anh có hai loại danh từ: danh từ chung (common noun) và danh từ riêng (proper noun). Tên của các ngày trong tuần (ví dụ: thứ hai: Monday), tên các ngày lễ (ví dụ: Giáng Sinh: Christmas), tên của dân tộc (ví dụ: người Pháp: French) cũng được xếp vào danh từ riêng. Tất cả các danh từ riêng đều phải được viết hoa....

  pdf108p an3054 12-01-2010 641 503   Download

 • CHỦ TỪ + HAVE/ HAS + QUÁ She has never seen snow. KHỨ PHÂN TỪ (PAST I have gone to Disneyland PARTICIPLE) several times. Thì hiện tại hoàn thành diễn tả We have been here since 1995. hành động đã xảy ra hoặc chưa They have known me for five bao giờ xảy ra ở 1 thời gian years. không xác định trong quá khứ.

  pdf10p may0505 20-04-2011 117 40   Download

 • Thì hiện tại đơn giản diễn tả hành động có thật trong quá khứ, hiện tại, và tương lai. Thì hiện tại đơn giản cũng diễn tả thói quen và hoạt động hàng

  pdf15p may0505 20-04-2011 71 26   Download

 • Quá khứ hoàn thành tiếp diến(QKHTTD)-Past Perfect continous Bạn có thể dùng thì past perfect continuous để diễn tả sự việc nào đó đã diễn ra (had been happening) một trong khoảng thời gian trước khi một sự việc khác xảy ra

  pdf7p superman1111 18-03-2011 76 23   Download

 • (liệu hành động được diễn ra ở thời quá khứ, hiện tại hay tương lai) . Những phần quan trọng hơn có thể là các từ như “a”, “the”, “or”, “and”, “if”, “as” … các từ được lặp lại, hay một số tính từ và trạng từ.

  pdf24p kimku4 21-10-2011 39 9   Download

 • Cho đến thời Phục Hưng, Họa sĩ theo hình thức Tự Nhiên (Naturalism) nghĩa là Họa hình đối tượng có thật (hiện tại hay quá khứ) trong trạng thái tự nhiên của nó. Nó khác với hình thức Tượng Trưng (Symbolism), nghĩa là Họa hình thể nào đó để bày tỏ ý tưởng và cảm xúc của họa sĩ. Hình thức Tự Nhiên tiếp tục cho tới cuối thế kỷ 19. Bắt đầu thế kỷ 20, Hội Họa bắt đầu có thêm Hình thức Tượng Trưng.

  pdf33p ayunn123 19-10-2018 20 6   Download

 • Nghiên cứu tập trung đánh giá quá trình biến đổi lớp phủ/sử dụng đất cho khu vực thành phố Điện Biên giai đoạn 2002 - 2017 trên cơ sở sử dụng dữ liệu viễn thám là một cách tiếp cận hiệu quả trong giám sát, quản lý và quy hoạch lãnh thổ. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p danhvi95 05-12-2018 7 1   Download

 • Ngành công nghiệp dệt- may ở nước ta đang phát triển rất mạnh, với đường lối mở cửa và hoà nhập vào thị trường thế giới nói chung và các nước trong khu vực nói riêng.Cùng với sự chuyển dịch công nghệ đang diễn ra sôi động ngành công nghiệp dệt- may Việt Nam nhanh chóng ra nhập hiệp hội dệt may thế giới, trực tiếp tham gia vào quá trình phân công hợp tác chung về lĩnh vực lao động, mậu dịch và các chính sách bảo hộ quốc tế trong khu vực....

  doc57p nakull2410 17-05-2012 1661 311   Download

 • Gần đây, thất bại trong kinh doanh thường được đề cao là con đường để dẫn tới thành công; một số thậm chí còn đặt cho khái niệm này cái tên “sự thất bại quý phái”. Gurus đã dùng thơ để diễn đạt khái niệm này như “Tận hưởng sự thất bại” và “Sự dũng cảm đương đầu với thất bại.” Một tạp chí trên mạng có tên “Thất bại” ca ngợi những trường hợp thất bại trong thời đại hiện nay và quá khứ.

  pdf5p hatmitxinhtuoi 06-02-2010 169 60   Download

 • hợp kênh và phân kênh (Multiplexer and Demultiplexer) A. Phần tóm tắt lý thuyết Các mạch logic đ-ợc phân làm hai loại : Mạch tổ hợp (Combinational logic circuits) và mạch kế tiếp hay còn gọi là mạch dãy (Sequential logic circuits). Mạch logic tổ hợp là những mạch có giá trị lối ra tại một thời điểm là xác định chỉ phụ thuộc vào các giá trị lối vào ở thời điểm đó. Không phụ thuộc giá trị lối ra ở thời điểm quá khứ.

  pdf10p vitconhamchoi 04-08-2011 65 22   Download

Đồng bộ tài khoản