Thông quan hàng hoá

Xem 1-20 trên 4700 kết quả Thông quan hàng hoá
 • Môn học về Chất xếp và bảo quản hàng hoá trên tàu biển nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về hàng hoá bên cạnh việc hệ thống lại kiến thức về ổn định và sức bền tàu giúp cho học sinh có thể đọc và sử dụng được hồ sơ tàu và tự lập được sơ đồ chất xếp hàng đảm bảo an toàn cho tàu, hàng hoá và con người.

  pdf194p vandungsdb 16-09-2010 399 149   Download

 • Ngày nay, trong quá trình thực hiện chính sách mở cửa hướng ra bên ngoài, hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới, hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp nước ngày càng phát triển mạnh mẽ. Thực tế này đòi hỏi các doanh nghiệp phải trang bị cho đội ngũ nhân viên của mình những kiến thức cơ bản về nhiều nghiệp vụ liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.

  pdf76p meomayhamchoi 29-06-2011 92 47   Download

 • Mục tiêu chính của bài tiểu luận Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng thương mại là tìm hiểu, giới thiệu quy trình thủ tục Hải quan và quy trình thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu hiện đang được áp dụng ở Việt Nam, giúp người đọc có một cái nhìn tổng quan về công tác Hải quan trong hoạt động xuất nhập khẩu hiện nay.

  pdf32p wave_12 05-04-2014 119 29   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sau đây để bổ sung thêm những kiến thức về tổng quan hệ thống VNACCS; chi tiết các nghiệp vụ khai vận chuyển hàng hóa; chi tiết các nghiệp vụ khai hóa đơn; nghiệp vụ khai, đăng ký tờ khai; nghiệp vụ khai sửa đổi, bổ sung trong thông quan; nghiệp vụ khai sửa đổi bổ sung sau thông quan và một số kiến thức khác.

  ppt103p cocacola_06 06-11-2015 71 23   Download

 • Nối tiếp phần 1 cuốn "Giáo trình Xếp dở và bảo quản hàng hóa" mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 để nắm bắt một số thông tin cơ bản về sơ đồ xếp hàng tàu hàng khô; vận chuyển hàng rời; vận chuyển hàng nguy hiểm. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf98p codon_08 15-03-2016 61 22   Download

 • Nội dung tài liệu giới thiệu tổng quan về phần mềm, trình bày cách thực hiện quy trình tờ khai thông quan hàng hóa, khai báo loại hình đặc thù và tờ khai vận chuyển.

  pdf91p kloiroong10 21-08-2017 123 4   Download

 • Công văn 3351/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thông quan hàng hoá

  pdf1p crispy 07-08-2009 41 2   Download

 • Thông tư liên tịch số 110/2016/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa nhập khẩu. Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;...

  doc8p bachma49 06-01-2018 0 0   Download

 • Xếp dỡ hàng hoá là một trong những môn học chuyên môn quan trọng của ngành Điều khiển tàu biển. Thông qua môn học, sinh viên sẽ tiếp cận được những kiến thức sinh động liên quan đến hàng hoá trong vận tải biển, các phương pháp vận chuyển và bảo quản các loại hàng hoá thường gặp trong vận tải biển cũng như các tính toán về hàng lỏng, hàng hạt rời và hàng nguy hiểm.

  pdf13p artemis08 16-09-2011 424 127   Download

 • Đề tài Đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống phân hàng hóa trong nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nêu một số vấn đề lý luận về hệ thống phân phối hàng hóa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Thực trạng của hệ thống phân phối hàng hóa trong nước. Phương hướng và giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống phân phối hàng hóa trong nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf102p vespa_12 16-04-2014 68 29   Download

 • Chủ lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải kiểm dịch ngoài việc thực hiện thủ tục hải quan theo quy định hiện hành, còn phải có trách nhiệm bảo quản nguyên trạng đối với lô hàng được đưa về địa điểm kiểm dịch ngoài địa bàn quản lý hải quan để thực hiện các yêu cầu về kiểm dịch.

  pdf2p nkt_bibo46 17-02-2012 58 15   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu ở xa các trụ sở hải quan bằng các thủ tục mới trong thông quan hàng hóa', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf42p ttcao9 30-08-2011 27 4   Download

 • âu 18: Công ty có cung cấp thông tin cho khách hàng trong quá trình vận chuyển hàng hoá không? Lựa chọn Có Không Số công ty 22 0 Tỷ lệ (%) 100 0 PHỤ LỤC 3 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ----------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----------------------------------THỂ LỆ BỐC DỠ, GIAO NHẬN VÀ BẢO QUẢN HÀNG HOÁ TẠI CẢNG BIỂN VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Quyết định số: 2106/ Đ-GTVT ngày 23/08/1997 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải )...

  pdf15p iiduongii5 16-04-2011 318 151   Download

 • CHƯƠNG 3: SƠ ĐỒ XẾP HÀNG TÀU HÀNG KHÔ 3.1 Các thông số của tàu: 3.1.1 Các kích thước cơ bản: - Chiều dài toàn bộ (Length Over All-LOA): Là chiều dài lớn nhất tính theo chiều dọc tàu. Kích thước này rất quan trọng đối với việc bố trí cầu bến cũng như trong quá trình điều động tàu.

  pdf13p artemis08 16-09-2011 172 59   Download

 • Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về thủ tục HQĐT đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; đ ánh giá thực trạng của việc thực hiện thủ tục HQĐT đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan TP. Hà Nội trong thời gian qua;… được trình bày cụ thể trong đề tài "Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan TP. Hà Nội - Thực trạng và giải pháp". Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf22p ngaybinhthuong1234 13-10-2015 54 23   Download

 • Bài giảng Thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK do ThS. Phan Bình Tuy biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được người khai hải quan; điều kiện là đại lý hải quan; nhân viên đại lý hải quan; quy định về kiểm tra sau thông quan; giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;... Mời các bạn tham khảo.

  ppt256p cocacola_06 05-11-2015 62 19   Download

 • KN: là loại hình BH cho những rủi ro trên biển và những rủi ro trên bộ, trên sông liên quan đến hành trình vận chuyển bằng đường biển gây ra tổn thất cho ĐTBH chuyên chở trên biển. 3 loại hình BHHH cơ bản, truyền thống: + BH hàng hóa (Cargo Insurance) + BH thân tàu (Hull Insurance) + BH TNDS của chủ tàu (P&I Insurance)

  ppt94p page_12 16-08-2013 49 13   Download

 • Tài liệu tham khảo về thông tư quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm được các căn cứ, điều khoản và quy định trong thông tư này.

  doc39p anhnln 11-01-2014 67 13   Download

 • Cuốn Niên giám thống kê tóm tắt này cập nhật kịp thời các số liệu phản ánh khái quát hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 20 năm từ 1995 đến 2014 và các số liệu xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa với các nước đối tác thương mại, các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu riêng trong năm 2014. Cuốn niên giám này được chia thành 2 phần, trong phần 1 sau đây trình bày các số liệu thống kê về xuất khẩu, nhập khẩu theo nhóm hàng.

  pdf53p nganga_07 13-10-2015 43 11   Download

 • Thông tư 96/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 102/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  doc14p giangdien 18-08-2009 63 9   Download

Đồng bộ tài khoản