Thông tư hướng dẫn thi điều 21

Xem 1-20 trên 41 kết quả Thông tư hướng dẫn thi điều 21
 • Thông tư hướng dẫn thi Điều 21 Nghị định số 16/1999/NĐ-CP ngày 27/3/1999 của Chính phủ quy định về thủ tục hải quan, giám sát hải quan và lệ phí hải quan

  doc5p tuuyen 17-08-2009 153 18   Download

 • Thi hành Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao động (sau đây gọi tắt là Nghị định số 44/2003/NĐ-CP), sau khi có ý kiến tham gia của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của các Bộ, ngành có liên quan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành như sau:

  doc6p doxuan 15-07-2009 2175 211   Download

 • Đặc tính tốc độ theo dòng kích từ là đường cong n = f(Ikt), khi Iư = const và U = const. Theo biểu thức (4.9c), n tỉ lệ nghịch với từ thông Φ (I kt ) ; trong khi đó quan hệ Φ (I kt ) có dạng đường cong từ hóa B(H). Vậy n = f(Ikt) có dạng hypebôn như hình 4.21. Từ đặc tính nầy cho thấy, để điều chỉnh tốc độ động cơ kích từ song song ta điều chỉnh dòng điện kích từ Ikt. Đây là ưu điểm động cơ một chiều so với động...

  pdf12p zues05 23-06-2011 58 12   Download

 • Thông tư số: 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của chính phủ; căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf107p meomun12340628 19-09-2015 29 3   Download

 • Thông tư số 03/2014/TT - BXD có nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

  pdf19p nguyenkhacgiang2312 30-05-2014 19 1   Download

 • Thông tư 17/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động

  pdf6p quynhtrang 19-08-2009 1276 696   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 97/2010/NĐ-CP NGÀY 21/9/2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

  pdf29p chuon-chuon 18-01-2012 362 119   Download

 • Thông tư liên tịch 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC do Bộ Quốc Phòng - Bộ Nội vụ - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuy...

  pdf14p lawttnh4 11-11-2009 402 57   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 84/2008/TT-BTC NGÀY 30/9/2008 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TNCN VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2008/NĐ-CP NGÀY 08/9/2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TNCN Căn cứ Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn cứ Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 c...

  pdf5p vienthieu 31-12-2010 174 45   Download

 • Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH về hợp đồng lao động do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động

  pdf14p lybangbang 10-10-2009 331 44   Download

 • Tài liệu tham khảo Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH về việc sửa đổi , bổ sung một số điểm của thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính Phủ về hợp đồng lao động

  doc5p nguoihamvui 18-09-2010 247 43   Download

 • Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động

  doc16p vanson 19-08-2009 257 29   Download

 • Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ ph...

  pdf4p trannhu 07-07-2009 190 21   Download

 • Tài liệu tham khảo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH về hưỡng dẫn thi hành một số điều của nghị định 44/2003/NĐ-CP ...

  doc15p ninh182 11-10-2010 103 16   Download

 • Thông tư liên tịch số 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA về việc hướng dẫn thi hành Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 1999 và Mục 2 Nghị quyết số 32/1999/QH10 ngày 21/12/1999 của Quốc hội do Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Tư pháp - Bộ Công an ban hành

  pdf2p lawqds4 09-12-2009 98 12   Download

 • Thông tư số 106/1999/TT-BTC về Luật thuế Giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định 78/1999/NĐ-CP ngày 20/08/1999 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 102/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng

  pdf15p lawxnk6 11-11-2009 49 8   Download

 • Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH về hợp đồng lao động do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động

  pdf13p lawqds3 09-12-2009 75 7   Download

 • Thông tư 20/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 175/1998/TT-BTC ngày 24/12/98 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 102/1998/NĐ-CP ngày 21/12/98 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/98 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thuế giá trị gia tăng (GTGT)

  doc1p anhphuong 17-08-2009 66 4   Download

 • Thông tư số 20/1999/TT-BTC về Luật thuế thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 175/1998/TT-BTC ngày 24/12/98 của BTC hướng dẫn thi hành NĐ số 102/1998/NĐ-CP ngày 21/12/98 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/98 của CP quy định chi tiết thi hành Luật thuế thuế giá trị gia tăng (GTGT)

  pdf2p lawxnk6 11-11-2009 52 4   Download

 • Thông tư số 175/1998/TT-BTC về Luật thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 102/1998/NĐ-CP ngày 21/12/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng

  pdf15p ngankhanh 10-10-2009 43 3   Download

Đồng bộ tài khoản