intTypePromotion=4
ADSENSE

Thông tư số 13

Xem 1-20 trên 1036 kết quả Thông tư số 13
 • Thông tư số 13/2009/TT-NHNN về quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt nam do Ngân hàng Nhà nước Việt nam ban hành

  pdf14p lawttnh5 12-11-2009 264 89   Download

 • Thông tư số 13/2008/TT-BXD về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành để hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản

  pdf22p lawbds2 06-11-2009 204 67   Download

 • Thông tư số 13/NV về việc hướng dẫn và quy định cụ thể về việc tính thời gian công tác của công nhân, viên chức nhà nước do Bộ nội vụ ban hành

  pdf14p ngankhanh 10-10-2009 286 49   Download

 • Thông tư số 13/2007/TT-BYT về việc hướng dẫn khám sức khỏe do Bộ Y tế ban hành

  pdf22p lawttyt3 30-11-2009 579 48   Download

 • Tài liệu tham khảo Thông tư số 13/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hưỡng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 153/2007/NĐ - CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hưỡng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản

  doc26p haanh147 20-06-2010 167 45   Download

 • Thông tư số 13/2009/TT-BTNMT quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  pdf28p lawttnh3 11-11-2009 153 33   Download

 • Thông tư số 13/2002/TT-BTC về bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu chính phủ do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 68/2000/TT-BTC ngày 13/7/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điểm về bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu chính phủ

  pdf10p hienthuc 17-10-2009 97 31   Download

 • Thông tư số 13/2006/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

  pdf11p lawdn3 31-10-2009 224 31   Download

 • BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2010 THÔNG TƯ Số: 13/2010/TT-BCT QUY ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP LẬP, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÂY DỰNG CHI PHÍ VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

  pdf14p shishomaru 03-06-2010 120 27   Download

 • Thông tư Số: 13/2009/TT-BGTVT ngày 17/07/2009 Quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới lưu hành trên đường bộ

  doc5p thanhhai_cpa 20-11-2009 298 26   Download

 • Thông tư số 13/2007/TT-BXD về việc quản lý chất thải rắn do Bộ Xây dựng ban hành để hướng dẫn một số điều của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn

  pdf6p lawdt2 02-12-2009 111 25   Download

 • Thông tư số 13/2009/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 22 tháng 1 năm 2009 về việc Hướng dẫn thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hoá, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn.

  doc4p ngheanese 31-12-2009 269 14   Download

 • Thông tư số 13-TC/TCT về Chương trình ưu đãi thuế quan do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung thông tư 16-TC/TCT về việc hướng dẫn thi hành NĐ 91/CP ngày 18/12/95 ban hành DM hàng hóa thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 96" để áp dụng cho năm 97

  pdf2p lawxnk7 11-11-2009 74 12   Download

 • Thông tư số 13/2008/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành lao động - thương binh và xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf24p lawvhxh3 16-11-2009 98 11   Download

 • Thông tư số 13/1999/TT-BYT về việc thực hiện Pháp lệnh hành nghề Y dược tư nhân thuộc lĩnh vực hành nghề y, dược cổ truyền

  pdf16p lawktkt6 29-10-2009 81 10   Download

 • Thông tư số 13/1999/TT-BTM về việc hướng dẫn kinh doanh dịch vụ cầm đồ do Bộ Thương mại ban hành

  pdf5p lawdn12 22-11-2009 118 10   Download

 • Thông tư số 13/2009/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf7p lawdn1 31-10-2009 88 9   Download

 • Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT về việc quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ Giao thông Vận tải ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của Chính phủ

  pdf12p lawbds4 06-11-2009 100 9   Download

 • Thông tư số 13/2009/TT-BGDĐT về việc ban hành chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng – an ninh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf6p lawgd1 04-11-2009 106 8   Download

 • Thông tư số 13/2005/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động do Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành theo Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

  pdf10p luuduchoa 10-10-2009 88 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thông tư số 13
p_strCode=thongtuso13

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2