Thông tư số 24

Xem 1-20 trên 704 kết quả Thông tư số 24
 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số: 24/2010/tt-bct', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p cachepchienxu 20-07-2010 140 21   Download

 • Thông tư số 24/2007/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13 tháng 07 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf14p luuduchoa 10-10-2009 127 11   Download

 • Thông tư số 24/2009/TT-BXD về việc quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở do Bộ Xây dựng ban hành

  pdf9p lawttnh4 11-11-2009 77 10   Download

 • Thông tư số 24/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện qui chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

  pdf29p hobichngoc 17-10-2009 88 9   Download

 • Thông tư số 24/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch do Bộ Tài chính ban hành

  pdf7p lawbds2 06-11-2009 120 9   Download

 • Thông tư số: 24/2014/TT-BTNMT năm 2014 quy định về hồ sơ địa chính.

   

  pdf89p hobannguyendinh 18-05-2015 56 8   Download

 • Thông tư số 24/2003/TT-BLĐTBXH về Pháp lệnh Người cao tuổi do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định 120/2003/NĐ-CP ngày 20/10/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 9 của Nghị định 30/2003/NĐ-CP ngày 26/3/2002 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Người cao tuổi

  pdf1p luuduchoa 10-10-2009 98 7   Download

 • Thông tư số 24/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

  pdf4p lawxnk1 10-11-2009 51 7   Download

 • Thông tư số 24/2009/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các đơn vị hoạt động thông tin và truyền thông

  pdf1p lawvhxh1 16-11-2009 97 6   Download

 • Thông tư số 24/2008/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf6p lawdn1 31-10-2009 64 5   Download

 • Thông tư số 24/2009/TT-BCT quy định về công tác quản lý địa bàn của cơ quan quản lý thị trường do Bộ Công thương ban hành

  pdf5p lawttnh2 11-11-2009 98 5   Download

 • Thông tư số 24-PC/TT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trọng tài kinh tế bộ, tỉnh và huyện do trọng tài nhà nước ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 62-HĐBT ngày 17/4/1984 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trọng tài kinh tế bộ, tỉnh và huyện

  pdf12p lawtm11 22-11-2009 40 5   Download

 • Thông tư số 24-TT/BTVH về việc thành lập trường Sư phạm bổ túc văn hóa cấp II do Bộ Giáo dục ban hành

  pdf3p lawgd10 22-11-2009 39 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số: 24/2009/tt-bkhcn', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf19p antromtraicay 29-04-2010 90 4   Download

 • Thông tư số 24/2007/TT-BVHTT về hướng dẫn về xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú do Bộ Văn hoá thông tin ban hành

  pdf19p lawvhxh7 16-11-2009 36 3   Download

 • Thông tư số 24/1997/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn một số điều của quy chế thi chọn học sinh giỏi Quốc gia các bậc học phổ thông Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành

  pdf11p lawgd8 22-11-2009 45 3   Download

 • Thông tư số 24/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các hoạt động cho thuê tài chính do Bộ Tài chính ban hành

  pdf3p lawqds3 09-12-2009 65 3   Download

 • Thông tư số 24-TC/KBNN về chế độ tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

  pdf14p lawktkt6 29-10-2009 51 2   Download

 • Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp

  pdf10p lawttnh4 11-11-2009 97 2   Download

 • Thông tư số 24/1999/TT-BLĐTB&XH về việc hướng dẫn việc chi trả trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf4p lawvhxh16 19-11-2009 46 2   Download

Đồng bộ tài khoản