intTypePromotion=1
ADSENSE

Thủ thiếu âm tâm kinh

Xem 1-20 trên 50 kết quả Thủ thiếu âm tâm kinh
 • Nối tiếp nội dung phần 1 của Tài liệu Khí công kinh lạc, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thủ dương minh đại tràng kinh, túc dương minh vị kinh, túc thái tỳ kinh, thủ thiếu âm tâm kinh, thủ thái dương tiểu tràng kinh, túc thái dương bàng quang kinh, ... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf121p tsmttc_004 16-06-2015 152 81   Download

 • Tài liệu 14 đường kinh sau đây giới thiệu tới các bạn về các đường kinh như thủ thái âm thế kinh, thủ dương minh đại trường kinh, thủ quyết âm tâm bảo kinh, thủ thiếu dương tam tiêu kinh, thủ thiếu âm tâm kinh, thủ thái dương tiểu trường kinh, túc thái âm tỷ kinh,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf18p tanbeokk 11-10-2015 50 6   Download

 • phần 1 gồm các nội dung chính: kinh thủ thái âm phế, khảo chính huyệt, kinh thủ thiếu âm tâm, kinh túc thiếu âm thận, kinh thủ thiếu dương tam tiêu, phân biện 15 lạc mạch,... mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf196p hpnguyen6 09-04-2018 29 2   Download

 • Sự lưu hành của kinh huyệt Huyệt này liên lạc với Thủ Thái Âm tỳ kinh, khởi từ tim bằng đường gân chạy vào phía dưới xương sườn thứ năm nằm ngoài Nhâm mạch, đi xuống Hoành cách mạc và liên hiệp với ruột non. Từ tim có một đường mạch đi lên cuống họng chạy thẳng bên trong tròng mắt. Có đường mạch khác từ tìm đến phổi xuống huyệt Cúc tuyền chạy vào phía trong cánh tay, sau động mạch Thủ thái âm và Thủ Khuyết âm, đến huyệt Thạch Linh, huyệt Thiếu Hải chạy đến phía...

  pdf7p tuoitre1209 28-12-2010 102 4   Download

 • Kinh lạc là 1 hệ thống phong phú, gồm có : - 12 Kinh Biệt. - 12 Kinh Cân. - 15 Lạc. - 12 Kinh Chính. - 8 Mạch Kỳ Kinh. B1- HỆ THỐNG KINH CHÍNH a- Cơ Cấu Hệ Thống Kinh Chính Gồm 12 đường kinh, xếp theo thứ tự tuần hoàn kinh khí : Thủ Thái Âm Phế Kinh. Thủ Dương Minh Đại Trường Kinh. Túc Dương Minh Vị Kinh. Túc Thái Âm Tỳ Kinh. Thủ Thiếu Âm Tâm Kinh. Thủ Thái Dương Tiểu Trường Kinh. Túc Thái Dương Bàng Quang Kinh. Túc Thiếu Âm Thận Kinh. Thủ...

  pdf16p hoahong1209 17-01-2011 332 100   Download

 • Gồm 12 đường kinh, xếp theo thứ tự tuần hoàn kinh khí: 1. Thủ Thái Âm Phế Kinh. 2. Thủ Dương Minh Đại Trường Kinh. 3. Túc Dương Minh Vị Kinh. 4. Túc Thái Âm Tỳ Kinh. 5. Thủ Thiếu Âm Tâm Kinh. 6. Thủ Thái Dương Tiểu Trường Kinh. 7. Túc Thái Dương Bàng Quang Kinh. 8. Túc Thiếu Âm Thận Kinh. 9. Thủ Quyết Âm Tâm Bào Kinh. 10. Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh. 11. Túc Thiếu Dương Đởm Kinh. 12. Túc Quyết Âm Can Kinh. ...

  pdf11p thanhnien1209 11-01-2011 155 21   Download

 • Mười hai kinh chính là phần chính của học thuyết Kinh lạc, gồm: - Ba kinh âm ở tay: + Kinh thủ thái âm Phế + Kinh thủ thiếu âm Tâm + Kinh thủ quyết âm Tâm bào. - Ba kinh dương ở tay: + Kinh thủ dương minh Đại trường + Kinh thủ thiếu dương Tam tiêu + Kinh thủ thái dương Tiểu trường. - Ba kinh âm ở chân: + Kinh túc thái âm Tỳ + Kinh túc quyết âm Can + Kinh túc thiếu âm Thận. - Ba kinh dương ở chân: + Kinh túc thái dương...

  pdf5p decogel_decogel 25-11-2010 129 19   Download

 • Mười hai kinh chính là phần chính của học thuyết Kinh lạc, gồm: - Ba kinh âm ở tay: + Kinh thủ thái âm Phế + Kinh thủ thiếu âm Tâm + Kinh thủ quyết âm Tâm bào - Ba kinh dương ở tay: + Kinh thủ dương minh Đại trường + Kinh thủ thiếu dương Tam tiêu + Kinh thủ thái dương Tiểu trường. - Ba kinh âm ở chân: + Kinh túc thái âm Tỳ ...

  pdf46p truongthiuyen4 15-06-2011 85 17   Download

 • Sự lưu hành của kinh huyệt Kinh này giao tiếp với Thủ khuyết âm phát khởi từ ngón tay vô danh, huyệt Quan xung chạy đến huyệt Dịch môn giữa ngón tay trỏ và ngón tay út, lên đến huyệt Trung chữ, theo sau bàn tay huyệt Dương trì, huyệt Ngoại quan, huyệt Chi cấu, nơi đấy thần kinh chạy ra ngoài đến huyệt Hội tôn đi ngang qua trung tuyến huyệt Tam dương lạc thẳng đến cùi chỏ huyệt Thiên tỉnh, xuống bên ngoài vai giữa hai mạch Thủ thái dương và dương minh. ...

  pdf10p meomayhamchoi 27-06-2011 69 9   Download

 • Sự lưu hành của kinh huyệt Kinh này nối liền với túc Thiếu âm, khởi nguồn từ hông chạy ra thuộc mạch Tâm bào lạc, chạy xuống Hoành cách mạc liên lạc với huyện Chiên trung ở Thượng tiêu, huyệt Trung Uyển ở Trung tiêu, huyệt Âm giao ở Hạ tiêu. Nơi hông chạy hai bên nách và cánh tay bên trong bả vai huyệt Thiên trì, huyệt Thiên tuyến do hai đường giữa Thủ thái âm và thiếu âm chạy vào huyệt Khúc trạch nơi cùi chỏ đến các huyệt Sát môn, huyệt Giang sử, huyệt Nội quan, huyệt...

  pdf9p meomayhamchoi 27-06-2011 87 7   Download

 • Cực tuyền Vị trí: Ở chính giữa hố nách, cạnh trong động mạch nách (H. 63) Cách châm: Châm đứng kim, sâu 0,5 đến 1 thốn. Cứu 5 mồi Chủ trị: Sườn ngực đau, đau tim, khuỷu và cánh tay lạnh đau 2. Thanh linh Vị trí: Huyệt Thiếu hải lên 3 thốn (H. 63) Cách châm: Châm đứng kim, sâu 0,5 đến 1 thốn.

  pdf3p haquynh1 25-07-2011 37 3   Download

 • Tên Huyệt: Vì huyệt là Khích huyệt của kinh thủ Thiếu Âm, vì vậy gọi là Âm Khích (Trung Y Cương Mục). Tên Khác: Âm Ky, Thạch Cung, Thiếu Âm Khích, Thủ Thiếu Âm. Xuất Xứ: Giáp Ất Kinh. Đặc Tính: + Huyệt thứ 6 của kinh Tâm. + Huyệt Khích của kinh Tâm.

  pdf6p cafe188 14-01-2011 104 12   Download

 • Kinh này nối liền với túc Thiếu âm, khởi nguồn từ hông chạy ra thuộc mạch Tâm bào lạc, chạy xuống Hoành cách mạc liên lạc với huyện Chiên trung ở Thượng tiêu, huyệt Trung Uyển ở Trung tiêu, huyệt Âm giao ở Hạ tiêu. Nơi hông chạy hai bên nách và cánh tay bên trong bả vai huyệt Thiên trì, huyệt Thiên tuyến do hai đường giữa Thủ thái âm và thiếu âm chạy vào huyệt Khúc trạch nơi cùi chỏ đến các huyệt Sát môn, huyệt Giang sử, huyệt Nội quan, huyệt Đại lăng, vào trong bàn...

  pdf14p tuoitre1209 28-12-2010 90 4   Download

 • Tên Huyệt: Huyệt là nơi giao nhau (giao) của các mạch Âm là Nhâm, Xung và kinh túc Thiếu Âm Thận, vì vậy gọi là Âm Giao.Tên Khác: Hoành Hộ, Thiếu Quan. Xuất Xứ: Giáp Ất Kinh. Đặc Tính: + Huyệt thứ 7 của mạch Nhâm. + Huyệt Mộ của Tam Tiêu. + Huyệt Hội của mạch Xung, Nhâm và kinh Túc Thiếu Âm (Thận). + Nơi tiếp nhận khí của Thận và mạch Xung qua các lạc mạch.

  pdf8p abcdef_39 23-10-2011 117 32   Download

 • Tính vị: Tính hơi hàn, không độc (Danh Y Biệt Lục). Vị ngọt, tính bình (Dược Tính Bản Thảo). + Vị hàn, không độc (Thực Liệu Bản Thảo). + Vị ngọt, tính bình (Lâm Sàng Thường Dụng Trung Dược Thủ Sách). + Vị ngọt, tính bình (Trung Dược Học). Qui kinh: + Vào kinh túc Thiếu âm Thận, túc Quyết âm Can (Bản Thảo Hối Ngôn). + Vào kinh túc thiếu âm Thận, thủ Thiếu âm tâm (Bản Thảo Kinh Giải). + Vào kinh Can, Thận, Phế (Trung Dược Học). + Vào kinh Can, Thận (Lâm Sàng Thường Dụng Trung Dược Thủ Sách). Đơn...

  pdf6p omo_omo 04-01-2011 76 8   Download

 • Tính vị: Vị đắng, tính bình (Bản Kinh). Tính rất hàn, không độc (Biệt Lục). Vị đắng, ngọt (Dược Tính Luận). Vị đắng, tính hàn (Trung Dược Đại Từ Điển). Vị đắng, tính lạnh (Trung Dược Học). Quy kinh: Vào kinh thủ Thiếu âm Tâm, thủ Thái âm Phế, túc Thái âm Tỳ, thủ Thiếu dương Tam tiêu, túc Thiếu dương Đởm (Bản Thảo Cương Mục). Vào kinh Phế, Đại trường, Bàng quang, Đởm (Lôi Công Bào Chích Luận). + Vào kinh Tâm, Phế, Đại trường, Đởm (Trung Dược Đại Từ Điển). ...

  pdf5p downy_quyenru 05-01-2011 51 5   Download

 • Tính vị: Vị đắng, tính hàn (Bản Kinh). Không độc (Biệt Lục). Vị đắng, cay (Trân Châu Nang). Vị đắng, tính hàn (Trung Dược Đại Từ Điển). + Vị đắng, tính hàn (Đông Dược Học Thiết Yếu). Quy kinh: + Là thuốc của kinh túc Thái âm Tỳ, dẫn thuốc vào kinhtúc Thiếu âm Thận (Thang Dịch Bản Thảo). + Là thuốc của kinh túc Thiếu âm Thận, thủ Quyết âm Tâm bào; Dẫn thuốc vào kinh túc Thái dương Bàng quang (Y Học Nhập Môn). + Vào kinh túc Thiếu âm thận, thủ Thiếu âm Tâm (Bản...

  pdf6p downy_quyenru 05-01-2011 64 4   Download

 • Tính vị: Vị đắng, tính ôn (Bản Kinh). Vị hơi ôn (Biệt Lục). Vị ngọt, tính bình (Dược Tính Luận). + Vị hơi đắng mà cay, tính nhiệt mà khinh trưởng (Bản Thảo Cương Mục). Vị chua, hơi đắng, tính ấm (Trung Dược Học). Vị cay đắng, tính ôn (Trung Dược Đại Từ Điển). + Vị cay, hơi đắng, tính ôn (Đông Dược Học Thiết Yếu). Quy kinh: Vào kinh túc Thái âm [Tỳ] (Trân Châu Nang). + Vào kinh túc Thái âm [Tỳ], thủ Thiếu âm [Tâm] (Thang Dịch Bản Thảo). + Vào...

  pdf5p omo_omo 04-01-2011 60 3   Download

 • Tính vị: + Vị cay, the, tính mát (Trung Dược Học). + Vị cay the, tính mát, có mùi thơm (Lâm Sàng Thường Dụng Trung Dược Thủ Sách). Qui kinh: + Vào kinh Phế, Can (Trung Dược Học). + Vào kinh Phế, Can (Lâm Sàng Thường Dụng Trung Dược Thủ Sách). Tính vị, quy kinh: + Vị cay, tính mát (Y Học Khải Nguyên). + Vị cay, tính lạnh (Y Lâm Toản Yếu). + Vào kinh thủ thái âm Phế, thủ quyết âm Tâm bào (Thang Dịch Bản Thảo). + Vào kinh thủ thiếu âm Tâm, thủ thái âm Phế và...

  pdf4p omo_omo 28-12-2010 61 2   Download

 • Tính vị: Vị đắng, tính ấm (Bản kinh). Vị cay, không độc (Danh Y Biệt Lục). Vị ngọt, cay, không độc (Dược tính luận). +Vị ngọt đắng, tính ấm (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển). + Vị đắng, ngọt, tính ấm (Trung Dược Đại Từ Điển ) Quy Kinh: - Vào kinh Tỳ và Vị (Trung Dược Đại Từ Điển). - Vào kinh thủ thái dương (Tiểu trường), thủ thiếu âm (Tâm), túc dương minh (Vị), túc thái âm (tỳ), túc thiếu âm (Thận), túc quyết âm (Can) [Thang Dịch Bản Thảo]. - Vào kinh Tỳ...

  pdf6p omo_omo 28-12-2010 60 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thủ thiếu âm tâm kinh
p_strCode=thuthieuamtamkinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2