intTypePromotion=1
ADSENSE

Thủ tục ước lượng

Xem 1-20 trên 46 kết quả Thủ tục ước lượng
 • Thủ tục ước lượng Mẫu ngẫu nhiên trung bình mẫu=50 Tôi nói rằng μ trong khoảng (40 ; 60), với độ tin cậy 95% Ước lượng điểm (Point estimations) Ước lượng tham số của tổng thể … Trung bình Tỉ lệ Phương sai Sai biệt Giá trị thống kê mẫu

  pdf21p lavie1 19-07-2011 63 10   Download

 • Bài giảng Tương quan chuỗi nhằm trình bày các nội dung chính: nêu khái niệm tương quan chuỗi - tự tương quan, hậu quả của việc bỏ qua tương quan chuỗi - tự tương quan, kiểm định tương quan chuỗi - tự tương quan và các thủ tục ước lượng. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf32p acc_12 01-04-2014 79 8   Download

 • Trong chương này, chúng ta nghiên cứu những vấn đề đặc biệt nảy sinh khi ước lượng các mô hình hệ phương trình. Tuy nhiên, chỉ giới thiệu ở đây những mô hình hệ phương trình căn bản. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

  pdf24p nomoney7 04-03-2017 31 4   Download

 • Chương này gồm có những nội dung chính sau: Các kết quả của việc bỏ qua phương sai của sai số thay đổi, kiểm định phương sai của sai số thay đổi, các thủ tục ước lượng, ứng dụng: một mô hình của chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe ở Mỹ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf29p nomoney7 04-03-2017 33 5   Download

 • Trong bài báo này, phương pháp tính giới hạn trên của tỉ lệ lỗi bit được giới thiệu bằng cách kết hợp mô phỏng thực nghiệm và tính giải tích trên hệ thống MISO STBC 2×1. Kết quả mô phỏng và tính toán cho thấy giữa đường BER tính theo thủ tục đề xuất và đường cong BER mô phỏng theo mô hình giả định là bám sát nhau.

  pdf11p thithizone 16-07-2019 13 0   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương, tiền công Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bình Dương. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính...

  pdf4p oo_caito 31-12-2010 111 10   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương, tiền công Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương và Xã hội tỉnh Bình Dương. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:...

  pdf4p oo_caito 31-12-2010 107 8   Download

 • Trong bối cảnh nền kinh tế tài chính khó khăn như hiện nay doanh nghiệp không thể tiếp tục sản xuất hoặc mở rộng sản xuất, đặc biệt không thể tăng khả năng cạnh tranh nếu doanh nghiệp không có đủ vốn để đáp ứng nhu cầu. Để đáp ứng nhu cầu về vốn cho hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có thể huy động từ nhiều nguồn tài chính khác nhau trong xã hội như vay ngân hàng, phát hành các loại chứng khoán,… Tuy nhiên, để có được quyền sử dụng các nguồn này doanh nghiệp phải trả một khoản thu nhập nhất định cho người đầu tư vốn vào doanh nghiệp. Khoản thu nhập này được gọi là chi phí sử dụng vốn.

  pdf6p kexauxi9 03-12-2019 16 1   Download

 • Tương quan chuỗi (Tự tương quan – AR) ? Hậu quả của việc bỏ qua AR, Kiểm định AR, Các thủ tục ước lượng

  pdf16p ziwan 10-03-2009 272 71   Download

 • HET ? Hậu quả của việc bỏ qua HET, Kiểm định HET, Các thủ tục ước lượng

  pdf11p ziwan 10-03-2009 573 69   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng Chương 8: Tự tương quan trình bày về bản chất và hậu quả của tự tương quan, nguyên nhân của tự tương quan, hậu quả của hiện tượng tự tương quan, phương pháp đồ thị, kiểm định d Durbin-Watson, phương pháp kiểm định Breusch-Godfrey, phương pháp ước lượng dựa trên thống kê d DurbinWatson, thủ tục lặp Cochrane-Ocutts.

  pdf22p thin_12 22-07-2014 413 55   Download

 •  Hệ số góc của biến độc lập, X, có thể thay đổi khi X đạt một mức ngưỡng nào đó.  Phân tích mô hình có sự thay đổi về độ dốc, nhưng cũng chỉ giới hạn trong trường hợp đoạn thẳng được ước lượng vẫn là liên tục.  Công ty trả hoa hồng cho các đại lý dựa vào doanh thu, nếu doanh thu dưới mức x* thì cách tính tiền hoa hồng khác với cách tính tiền hoa hồng khi doanh thu trên mức x*. ...

  pdf13p iiduongii3 06-04-2011 221 44   Download

 • 2. 3 Thủ tục lặp Cochrance – Orcutt để ước lượng  Phương pháp này sử dụng các phần dư et đã được ước lượng để thu được thông tin về  chưa biết. Ta xét phương pháp này dựa trên mô hình hai biến sau: yt = 1 + 1xt + ut (4.34) Giả sử ut được sinh ra từ phương trình AR(1): ut = ut – 1 + et (4.35) Các bước ước lượng  được tiến hành như sau: Các bước ước lượng  được tiến hành như sau: Bước 1: Ước lượng mô hình (4.34) bằng phương...

  pdf8p iiduongii3 06-04-2011 169 40   Download

 • Ví dụ, một đối tượng chuỗi có thể chứa các thủ tục làm trơn1 hay điều chỉnh yếu tố mùa trong chuỗi thời gian và tạo ra một chuỗi mới chứa dữ liệu đã được làm trơn hay điều chỉnh. Đối tượng phương trình có các thủ tục tạo ra các chuỗi mới chứa phần dư, giá trị ước lượng, hay giá trị dự báo từ phương trình ước lượng. Các loại đối tượng Các đối tượng phổ biến nhất trong Eviews là chuỗi và phương trình. Tuy nhiên, có rất nhiều các đối tượng khác nhau và mỗi loại...

  pdf14p cnkbmt8 26-10-2011 79 27   Download

 • Mọi người sinh ra và trưởng thành đến nay đều xuất xứ có tổ tiên. Đó là công đức của các bậc tiền nhân truyền lại cho thế hệ ngày nay. Tộc ước này của họ Lường ra đời nhằm mục đích duy trì dòng tộc có tôn tư trật tự kế thừa từ đời này qua đời khác làm nền tảng cho con cháu mai sau để ghi chép vào gia phả, tộc phả của chi mình, cành mình và cả dòng họ đầy đủ thứ tự và đúng thủ tục....

  doc4p owen48 13-02-2011 427 22   Download

 • Phần 1 Tài liệu Thống kê toán với sự trợ giúp của bảng tính excel trình bày, mô tả với sự trợ giúp của bảng tính excel, với các hàm, các thủ tục, các kỹ thuật mô phỏng đơn giản giúp cho việc tìm hiểu Tài liệu được thuận lợi và tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung Tài liệu để có thêm Tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf183p tuyethoanghy 01-03-2016 75 19   Download

 • Đối tượng phương trình có các thủ tục tạo ra các chuỗi mới chứa phần dư, giá trị ước lượng, hay giá trị dự báo từ phương trình ước lượng. Các loại đối tượng Các đối tượng phổ biến nhất trong Eviews là chuỗi và phương trình. Tuy nhiên, có rất nhiều các đối tượng khác nhau và mỗi loại đối tượng có một chức năng nhất định.

  pdf14p cnkbmt8 26-10-2011 63 13   Download

 • Mục đích của giai đoạn Thiết kế: Là quá trình chuyển các y/c của phần mềm sang dạng biểu diễn của phần mềm mà nó có thể được đánh giá về chất lượng trước khi cài đặt. Thiếu thiết kế, việc cài đặt có thể gặp các vấn đề: Thiếu kế hoạch cài đặt: không biết rõ thứ tự cài đặt các thành phần, do đó gây ra sự lộn xộn và khó khăn trong việc ước lượng và phân công công việc.

  ppt19p nguyenngocyen2729 28-08-2013 70 6   Download

 • Trong phần này chúng ta trình bày hai thủ tục có thể thay thế nhau để ước lượng các thông số chưa biết của phân phối xác suất mà các quan sát x1, x2, . . . , xn được rút ra từ đó. trong Phụ lục, Phần 2.A.3, ta mô tả thêm một phương pháp nâng cao. trong phần thảo luận tiếp theo, chúng ta sẽ giả sử rằng nhà khảo sát biết được bản chất của phân phối xác suất nhưng chưa biết các giá trị của các thông số. Phương pháp Momen Phương pháp lâu đời nhất để...

  pdf12p muaythai1 18-10-2011 68 5   Download

 • Phòng ngừa và sàng lọc, phát hiện sớm ung thư Vấn đề chẩn đoán và triệu chứng nhiều loại ung thư đã có nhiều tiến bộ vượt bậc trong thời gian đây, tuy nhiên số người mắc bệnh và tử vong do ung thư còn cao và dự báo tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Nếu ung thư .được chữa khỏi hậu quả về tài chính về thể lực và tình cảm vẫn bao trùm quãng đời còn lại của người bệnh. Các nhà dịch tể học đã ước lượng có khoảng 70-80% các bệnh ung thư là do nguyên...

  pdf7p butmauvang 29-08-2013 55 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thủ tục ước lượng
p_strCode=thutucuocluong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2