Thực hành kỹ thuật trồng nấm

Xem 1-20 trên 1144 kết quả Thực hành kỹ thuật trồng nấm
 • Ebook Hướng dẫn thực hành kỹ thuật tiện: Phần 1 cung cấp cho các bạn các kiến thức về máy tiện, dao tiện, dụng cụ đo trong gia công tiện. Cuốn sách là tài liệu học tập, tham khảo cho sinh viên ngành Cơ khí, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho công nhân tiện, giảng viên dạy nghề,... Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf107p talata_10 27-03-2015 201 138   Download

 • "Tài liệu thực hành Kỹ thuật số" gồm các nội dung sau: hướng dẫn sử dụng bộ thí nghiệm kỹ thuật số, các bài thí nghiệm kỹ thuật số, các mạch ứng dụng, có hiệu chỉnh và bổ sung. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cụ thể đã trình bày trong tài liệu.

  pdf127p mailanthuypham 31-12-2014 105 54   Download

 • Đề thi thực hành Kỹ thuật xây dựng năm 2012 (Mã đề TH49) sau đây với nội dung đề thi gồm 2 phần và thời gian làm bài trong vòng 624 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

  pdf7p vanganhchieunay 15-07-2014 38 7   Download

 • Đề thi thực hành Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề TH42) sau đây bao gồm các kỹ năng về nghề Kỹ thuật sửa chữa máy tính, đề thi chia làm 2 phần với thời gian làm bài trong vòng 6 giờ. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

  pdf7p vanganhcuataoi 17-07-2014 41 6   Download

 • Đề thi thực hành Kỹ thuật xây dựng năm 2012 (Mã đề TH10) sau đây với nội dung đề thi gồm 2 phần và thời gian làm bài trong vòng 624 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

  pdf9p vanganhchieunay 15-07-2014 20 5   Download

 • Đề thi thực hành Kỹ thuật xây dựng năm 2012 (Mã đề TH11) sau đây với nội dung đề thi gồm 2 phần và thời gian làm bài trong vòng 480 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

  pdf10p vanganhchieunay 15-07-2014 17 5   Download

 • Đề thi thực hành Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề TH50) sau đây bao gồm các kỹ năng về nghề Kỹ thuật sửa chữa máy tính, đề thi chia làm 2 phần với thời gian làm bài trong vòng 6 giờ. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

  pdf7p vanganhcuataoi 17-07-2014 20 5   Download

 • Đề thi thực hành Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề TH16) sau đây bao gồm các kỹ năng về nghề Kỹ thuật sửa chữa máy tính, đề thi chia làm 2 phần với thời gian làm bài trong vòng 6 giờ. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

  pdf7p vanganhcuataoi 17-07-2014 30 5   Download

 • Đề thi thực hành Kỹ thuật xây dựng năm 2012 (Mã đề TH50) sau đây với nội dung đề thi gồm 2 phần và thời gian làm bài trong vòng 624 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

  pdf8p vanganhchieunay 15-07-2014 27 4   Download

 • Đề thi thực hành Kỹ thuật xây dựng năm 2012 (Mã đề TH2) sau đây với nội dung đề thi gồm 2 phần và thời gian làm bài trong vòng 480 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

  pdf12p vanganhchieunay 15-07-2014 17 4   Download

 • Đề thi thực hành Kỹ thuật xây dựng năm 2012 (Mã đề TH5) sau đây với nội dung đề thi gồm 2 phần và thời gian làm bài trong vòng 480 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

  pdf10p vanganhchieunay 15-07-2014 19 4   Download

 • Đề thi thực hành Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề TH1) sau đây bao gồm các kỹ năng về nghề Kỹ thuật sửa chữa máy tính, đề thi chia làm 2 phần với thời gian làm bài trong vòng 6 giờ. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

  pdf7p vanganhcuataoi 17-07-2014 21 4   Download

 • Đề thi thực hành Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề TH2) sau đây bao gồm các kỹ năng về nghề Kỹ thuật sửa chữa máy tính, đề thi chia làm 2 phần với thời gian làm bài trong vòng 6 giờ. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

  pdf7p vanganhcuataoi 17-07-2014 16 4   Download

 • Đề thi thực hành Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề TH3) sau đây bao gồm các kỹ năng về nghề Kỹ thuật sửa chữa máy tính, đề thi chia làm 2 phần với thời gian làm bài trong vòng 6 giờ. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

  pdf7p vanganhcuataoi 17-07-2014 26 4   Download

 • Đề thi thực hành Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề TH4) sau đây bao gồm các kỹ năng về nghề Kỹ thuật sửa chữa máy tính, đề thi chia làm 2 phần với thời gian làm bài trong vòng 6 giờ. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

  pdf7p vanganhcuataoi 17-07-2014 22 4   Download

 • Đề thi thực hành Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề TH5) sau đây bao gồm các kỹ năng về nghề Kỹ thuật sửa chữa máy tính, đề thi chia làm 2 phần với thời gian làm bài trong vòng 6 giờ. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

  pdf7p vanganhcuataoi 17-07-2014 27 4   Download

 • Đề thi thực hành Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề TH6) sau đây bao gồm các kỹ năng về nghề Kỹ thuật sửa chữa máy tính, đề thi chia làm 2 phần với thời gian làm bài trong vòng 6 giờ. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

  pdf7p vanganhcuataoi 17-07-2014 18 4   Download

 • Đề thi thực hành Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề TH49) sau đây bao gồm các kỹ năng về nghề Kỹ thuật sửa chữa máy tính, đề thi chia làm 2 phần với thời gian làm bài trong vòng 6 giờ. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

  pdf7p vanganhcuataoi 17-07-2014 23 4   Download

 • Đề thi thực hành Kỹ thuật xây dựng năm 2012 (Mã đề TH1) sau đây với nội dung đề thi gồm 2 phần và thời gian làm bài trong vòng 624 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

  pdf13p vanganhchieunay 15-07-2014 11 3   Download

 • Đề thi thực hành Kỹ thuật xây dựng năm 2012 (Mã đề TH3) sau đây với nội dung đề thi gồm 2 phần và thời gian làm bài trong vòng 480 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

  pdf9p vanganhchieunay 15-07-2014 12 3   Download

Đồng bộ tài khoản