Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thực trạng chính sách tiền tệ

Xem 1-20 trên 1019 kết quả Thực trạng chính sách tiền tệ
 • Luận văn "Giải pháp xóa đói giảm nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" hệ thống hóa những lý luận căn bản và thực tiễn về đói nghèo, xóa đói giảm nghèo; phân tích và đánh giá được thực trạng xóa đói giảm nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong đó đi sâu phân tích, chỉ rõ các nguyên nhân dẫn đến đói nghèo và tình hình thực hiện các chính sách xóa đói giảm nghèo trên địa bàn nghiên cứu; đề xuất, kiến nghị một số giải pháp chủ yếu cho công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

  pdf24p bigdargon04 24-11-2022 2 0   Download

 • Đề tài "Giải pháp giảm nghèo trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng" đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về giảm nghèo; phân tích, đánh giá thực trạng nghèo và giảm nghèo ở quận Hải Châu trong thời gian qua; nghiên cứu các nguyên nhân ảnh hưởng đến giảm nghèo; từ đó rút ra những mặt ưu điểm, hạn chế và những bài học kinh nghiệm trong giảm nghèo. Đề xuất những kiến nghị và giải pháp chủ yếu để giảm nghèo trên địa bàn quận Hải Châu giai đoạn 2013-2017.

  pdf26p bigdargon03 17-11-2022 3 0   Download

 • Luận văn "Công tác xã hội với trẻ em trong các gia đình sau ly hôn tại huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang" được hoàn thành với mục tiêu nhằm tìm hiểu thực trạng, sự ảnh hưởng của cha mẹ ly hôn đến cuộc sống, việc tiếp cận giáo dục, tiếp cận các chính sách, dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, sự phát triển về tâm, sinh lý của trẻ, sự phát triển ổn định của xã hội, từ đó sử dụng các phương pháp công tác xã hội can thiệp, giúp đỡ trẻ em trong các gia đình sau ly hôn tại huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.

  pdf121p matroinho2510 08-11-2022 3 1   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện công tác an sinh xã hội tại tỉnh Bình Định" nghiên cứu nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác an sinh xã hội; phản ảnh, đánh giá thực trạng công tác an sinh xã hội của tỉnh Bình Định trong những năm qua; trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác an sinh xã hội tại tỉnh Bình Định, tác giả đề xuất các định hướng, giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác này trong những năm tới.

  pdf129p bigdargon02 10-11-2022 2 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Giải pháp giảm nghèo trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh" là hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về giảm nghèo; phân tích, đánh giá thực trạng và kết quả giảm nghèo trên địa bàn Huyện Châu Thành; đánh giá các giải pháp giảm nghèo đã thực hiện trên địa bàn huyện Châu Thành; đề xuất các giải pháp và các chính sách giảm nghèo phù hợp với tình hình thực tế và đặc thù của huyện.

  pdf114p bigdargon02 10-11-2022 4 1   Download

 • Đề tài "Phát triển nuôi trồng thủy sản ở huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định" hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển nuôi trồng thủy sản để hình thành khung nội dung nghiên cứu; đánh giá thực trạng phát triển nuôi trồng thủy sản của huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định; tìm ra các giải pháp duy trì và phát triển nuôi trồng thủy sản tại địa phương và trong thời gian tới.

  pdf112p bigdargon02 10-11-2022 5 1   Download

 • Bài viết Chính sách quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của ngành Ngân hàng: Kinh nghiệm Trung Quốc và khuyến nghị cho Việt Nam tập trung làm rõ tính tất yếu của hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các ngân hàng thương mại; Phân tích kinh nghiệm trong quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài tại Trung Quốc; Tổng hợp thực trạng khung pháp lý về chính sách quản lý đối với hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài tại Việt Nam hiện nay.

  pdf12p visaleen 03-11-2022 5 1   Download

 • Luận văn "Giải pháp giảm nghèo tại huyện Đăk Mill, tỉnh Đăk Nông" tiến hành nghiên cứu nhằm hệ thống hóa các lý luận cơ bản về nghèo và giảm nghèo; phân tích thực trạng nghèo và công tác giảm nghèo của huyện Đăk Mil, tìm ra những nhân tố tác động đến nghèo trên địa bàn huyện; đề xuất các giải pháp, các kiến nghị chủ yếu phù hợp với điều kiện, đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương, nhằm đẩy mạnh công tác giảm nghèo tại huyện Đăk Mil đến năm 2020.

  pdf108p unforgottennight09 26-10-2022 10 1   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện công tác an sinh xã hội tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng" nghiên cứu hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến an sinh xã hội; phân tích thực trạng công tác ASXH tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng trong những năm qua; chỉ ra những kết quả đạt được cũng như những mặt hạn chế, tồn tại của công tác ASXH.

  pdf118p unforgottennight09 26-10-2022 3 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Phát triển nguồn nhân lực nữ, người dân tộc Khmer tại tỉnh Trà Vinh" trình bày cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực nữ người dân tộc thiểu số; Thực trạng và kết quả phân tích phát triển nguồn nhân lực nữ người dân tộc Khmer tại tỉnh Trà Vinh; Các hàm ý chính sách; Định hướng phát triển nguồn nhân lực nữ người dân tộc Khmer tại tỉnh Trà Vinh.

  pdf204p viporsche 25-10-2022 7 4   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Phát triển công nghiệp chế biến thủy sản tại tỉnh Trà Vinh" trình bày cơ sở lý luận về phát triển công nghiệp chế biến thủy sản; Thực trạng phát triển công nghiệp chế biến thủy sản tại tỉnh Trà Vinh; Hàm ý chính sách phát triển công nghiệp chế biến thủy sản tại tỉnh Trà Vinh.

  pdf217p viporsche 25-10-2022 5 3   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc" nhằm phân tích thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các KCN, đánh giá những thành công đạt đƣợc, những hạn chế và nguyên nhân rồi từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới. MỜi các bạn cùng tham khảo!

  pdf57p tieuduongchi 24-10-2022 5 3   Download

 • Luận văn "Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tại tỉnh Kon Tum" nghiên cứu hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về thu hút nguồn nhân lực CLC; phân tích và đánh giá thực trạng thu hút nguồn nhân lực CLC của tỉnh Kon Tum nhằm xác định những mặt thành công, hạn chế và nguyên nhân tạo tiền đề cho việc đề xuất các giải pháp thu hút nguồn nhân lực CLC; đề xuất những phương hướng cơ bản và giải pháp chủ yếu để thu hút, tạo nguồn nhân lực CLC của tỉnh.

  pdf126p unforgottennight06 13-10-2022 7 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Chính sách thúc đẩy hoạt động mua lại và sáp nhập: kinh nghiệm của Thái Lan và bài học cho Việt Nam" là tìm ra các yếu tố, phân tích thực trạng các chính sách ảnh hưởng đến hoạt động M&A của Thái Lan, từ đó rút ra bài học cho Việt Nam. Việt Nam và Thái Lan là hai nước thuộc khu vực Đông Nam Á.

  pdf110p dongcoxanh10 10-10-2022 5 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn "Áp dụng KPI tại Viettel Quảng Ninh: Thực trạng và đề xuất giải pháp cải tiến" nhằm đề xuất phương án hoàn thiện áp dụng KPI phù hợp với tình hình công tác đánh giá, quản trị nguồn nhân lực hiện tại của Viettel Quảng Ninh.

  pdf98p dongcoxanh10 10-10-2022 11 4   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài "Quản lý tiền mã hóa (Cryptocurrentcy): Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý chính sách cho Việt Nam" là nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong quản lý tiền mã hóa; nghiên cứu sự phát triển, thực trạng hoạt động và khuôn khổ pháp lý quản lý tiền mã hóa tại một số quốc gia trên thế giới. Trên cơ sở đó, đưa ra một số gợi ý chính sách để quản lý tiền mã hóa tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và hệ thống tài chính.

  pdf178p dongcoxanh10 10-10-2022 4 2   Download

 • Luận văn "Quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng" tiến hàng phân tích thực trạng công tác quản lý thu BHXH tại BHXH quận Ngũ Hành Sơn từ năm 2014 - 2016; đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thu BHXH mà cụ thể là đề xuất giải pháp tăng cường công tác thu hồi nợ của các đơn vị nợ đọng và khai thác các đơn vị mới, đơn vị đã tham gia nhưng chưa đóng đủ số lao động làm việc tại đơn vị.

  pdf121p unforgottennight07 01-10-2022 4 2   Download

 • Đề tài "Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam" nghiên cứu nhằm làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý chi Ngân sách nhà nước; phân tích, đánh giá thực trạng quản lý chi Ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam trong 05 năm gần đây, làm rõ những thành công, hạn chế và nguyên nhân; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thện và tăng cường công tác quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới.

  pdf128p unforgottennight07 01-10-2022 8 1   Download

 • Đề tài "Giải quyết việc làm cho lao động nữ trên địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam" nghiên cứu khái quát được lý luận và thực tiễn của công tác giải quyết việc làm cho lao động nữ; đánh giá thực trạng của công tác giải quyết việc làm cho lao động nữ trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở Huyện Đại Lộc, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác giải quyết việc làm cho lao động nữ trên địa bàn Huyện Đại Lộc

  pdf94p unforgottennight07 01-10-2022 8 2   Download

 • Mục tiêu chung của luận án "Nghiên cứu giảm nghèo đa chiều ở tỉnh Quảng Ngãi" là đưa ra các khuyến nghị hàm ý chính sách, đề xuất giải pháp giảm nghèo đa chiều ở tỉnh Quảng Ngãi. Đánh giá được thực trạng nghèo theo cách tiếp cận đa chiều và công tác giảm nghèo đa chiều ở tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn 2016 - 2020. Phân tích, đánh giá được những hạn chế, nguyên nhân trong công tác giảm nghèo đa chiều ở tỉnh Quảng Ngãi. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf269p ngphuong321 28-09-2022 7 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thực trạng chính sách tiền tệ
p_strCode=thuctrangchinhsachtiente

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2