intTypePromotion=1
ADSENSE

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 77 kết quả Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Công văn 3559/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

  pdf2p nguyendung 13-08-2009 88 3   Download

 • Công văn 1455/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

  pdf1p myngoc 13-08-2009 51 2   Download

 • Công văn 3894/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

  pdf1p thinhlien 14-08-2009 55 2   Download

 • Công văn 2780/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi

  pdf1p landai 14-08-2009 55 1   Download

 • Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp Kế toán trưởng cần hướng dẫn các nhân viên kế toán về những khái niệm cơ bản được trình bày trong Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; vận dụng các nguyên tắc kế toán đã được thừa nhận phù hợp với đặc điểm cụ thể của đơn vị. Trong phạm vi tài liệu này chỉ nghiên cứu những nội dung cơ bản có liên quan đến công tác kế toán thuế thu nhập. Căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp là thu nhập chịu thuế và thuế suất. Thu nhập chịu thuế bao...

  pdf5p thanh_trieu 25-12-2009 2353 1446   Download

 • BÀI 2: THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP I. II. III. IV. KHÁI NIỆM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1. Vì sao cần phải có thuế thu nhập doanh nghiệp 2. Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp 3. Vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường PHẠM VI - ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH CỦA THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1. Phạm vi điều chỉnh 2. Đối tượng điều chỉnh của thuế thu nhập doanh nghiệp 3. Đối tượng không thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp CĂN CỨ TÍNH THUẾ 1. Thụ nhập chịu thuế 2. Thuế suất...

  pdf16p ctnhukieu6 30-04-2011 736 299   Download

 • Tìm hiểu về thuế thu nhập doanh nghiệp (Phần 2) 3. Ðối tượng không thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: · Hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ chức kinh tế tập thể khác có thu nhập từ hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. · Hộ gia đình, cá nhân nông dân sản xuất nông nghiệp có giá trị sản lượng hàng hoá đến 90 triệu đồng/năm và thu nhập đến 36 triệu đồng/ năm. III. CĂN CỨ TÍNH THUẾ Thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định dựa trên 2 căn cứ: thu nhập chịu thuế và thuế suất. 1. Thu...

  pdf7p thanh_trieu 30-12-2009 649 188   Download

 • Bài giảng Thuế Thu nhập doanh nghiệp của ThS. Nguyễn Chi Mai gồm một số nội dung sau sẽ giúp các bạn nắm vững hơn về thuế thu nhập doanh nghiệp: Đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế, ưu đãi lãi suất,ưu đãi thời gian miễn giảm, các trường hợp giảm thuế khác.

  ppt32p muadongcotuyet 04-04-2014 304 83   Download

 • ƯU ĐÃI VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP I. CƠ SỞ PHÁP LÝ: Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 có hiệu lực từ ngày 01/01/2009; Nghị định số 124/2008/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2009 hướng dẫn Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp; Thông tư 130/2008/TT-BTC có hiệu lực ngày 18/01/2009 hướng dẫn Nghị định 124/2008/NĐ-CP; Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 về danh mục ngành nghề xã hội hóa; Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 về chính sách xã hội hóa; ...

  pdf9p myxaodon08 06-06-2011 225 55   Download

 • 1. Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định như sau: Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế được tính bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất; trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế thu nhập ở ngoài Việt Nam thì được trừ số thuế thu nhập đã nộp nhưng tối đa không quá số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. 2. Căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp: Là thu nhập tính thuế và thuế suất. 3....

  pdf3p nkt_bibo46 17-02-2012 123 55   Download

 • TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH (Dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu) [01] Kỳ tính thuế: Quý........ năm ….... [02] Người nộp thuế [03] Mã số thuế: [04] Địa chỉ: [05] Quận/huyện: [07] Điện thoại: [06] Tỉnh/Thành phố: [08] Fax: [09] Email: Đơn vị tiền: đồng Việt Nam Chỉ tiêu STT 1 Doanh thu thực tế phát sinh trong kỳ a Doanh thu thực tế theo thuế suất chung b 2 3 a b 4 a b 5 6 Doanh thu của dự án theo thuế suất ưu đãi Tỷ...

  pdf1p longtuyenthon 29-01-2010 224 29   Download

 • Bài giảng Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp giúp người học hiểu rõ hơn về khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp; nội dung thuế thu nhập doanh nghiệp (người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập miễn thuế, kỳ tính thuế; thuế suất; phương pháp tính thuế; nơi nộp thuế;...). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf106p youcanletgo_05 21-01-2016 55 11   Download

 • Công văn 3382/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập doanh nghiệp qua kiểm tra phát hiện tăng thêm

  pdf2p nguyendung 13-08-2009 84 2   Download

 • Bài viết Sự cần thiết phải điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trình bày qua hơn 10 năm ban hành và thực hiện, chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của Việt Nam đã chủ động chỉnh sửa, thay đổi và hoàn thiện, tạo môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, đảm bảo bình đẳng với mọi thành phần kinh tế, dần tiếp cận với toàn bộ thông lệ quốc tế, phục vụ tích cực và trực tiếp cho quá trình hội nhập chung của đất nước và tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p vangthibaoyen1907 15-05-2018 56 5   Download

 • Công văn 1313/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi

  pdf1p thachthao 14-08-2009 57 3   Download

 • Công văn 611/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

  pdf2p thachthao 14-08-2009 80 3   Download

 • Đề tài nhằm tìm kiếm bằng chứng về quản trị lợi nhuận với mục tiêu tiết kiệm chi phí thuế của các CTCP niêm yết trên HOSE khi có sự thay đổi thuế suất thuế TNDN vào năm 2016. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf26p dien_vi08 14-11-2018 22 2   Download

 • Công văn 702/TCT-CS của Tổng Cục thuế về việc áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

  doc1p strips 07-08-2009 47 1   Download

 • Đề tài nhằm tìm kiếm bằng chứng về QTLN với mục tiêu tiết kiệm chi phí thuế của các CTCP niêm yết trên HOSE khi có sự thay đổi thuế suất thuế TNDN vào năm 2016. Mời các bạn tham khảo!

  pdf26p quaymax3 15-09-2018 12 1   Download

 • Đề tài nhằm tìm kiếm bằng chứng về quản trị lợi nhuận với mục tiêu tiết kiệm chi phí thuế của các CTCP niêm yết trên HOSE khi có sự thay đổi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp vào năm 2016.

  pdf26p kexauxi6 04-11-2019 8 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
p_strCode=thuesuatthuethunhapdoanhnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2