intTypePromotion=3

Tiến trình cải cách hành chính

Xem 1-20 trên 193 kết quả Tiến trình cải cách hành chính
 • ày nay, trước xu thế toàn cầu hoá kinh tế và văn hoá, cải cách hành chính trở thành một trào lưu, là một nhu cầu tự thân, nỗ lực của hầu hết các quốc gia trên thế giới, nhằm xây dựng một nền hành chính nhà nước hiện đại, năng động, hiệu quả, giảm phiền hà, một nền hành chính lấy đối tượng phục vụ làm tôn chỉ, mục đích chủ yếu,để từđó xây dựng, phát triển vàhoàn thiện nền hành chính.

  pdf163p lanlan38 01-04-2013 86 31   Download

 • Bộ máy hành chính nhà nước trong tiến trình cải cách hành chính giới thiệu đến các bạn một số nội dung chính như sau: Bộ máy hành chính nhà nước sau 10 năm đổi mới, những tồn tại của bộ máy hành chính nhà nước và phương hướng khắc phục.

  pdf5p chuotchuot09 07-12-2015 43 8   Download

 • Nói về chương trình cải cách hành chính, tìm hiểu về cải cách hành chính, thực trạng, nguyên nhân và giải pháp. Cải cách hành chính là những thay đổi được thiết kế có chủ định nhằm cải tiến một cách cơ bản các khâu trong hoạt động quản lý của bộ máy Nhà nước: Lập kế hoạch, định thể chế, tổ chức, công tác cán bộ, tài chính chỉ huy phối hợp; Kiểm tra; thông tin và đánh giá.

  doc26p anhvu 19-03-2009 6251 1173   Download

 • Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đã có bước phát triển vượt bậc về mọi mặt, đặc biệt là từ sau cải cách mở cửa năm 1979. Có được những thành công đó là do Trung Quốc đã kiên trì thực hiện công cuộc đổi mới và tiến hành cải cách hành chính (CCHC) một cách sâu rộng và đồng bộ trên các mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Từ năm 1982 đến nay, Trung Quốc đã tiến hành sáu cuộc cải cách với quy...

  pdf17p dontetvui 20-01-2013 101 18   Download

 • Chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp trường với mục tiêu cập nhật, trang bị kiến thức và các kỹ năng cơ bản về quản lý, điều hành công tác để thực thi chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp phòng, góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ công chức trong tiến trình cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

  pdf31p betac123 25-03-2016 64 4   Download

 • Cải cách thủ tục hành chính là một công việc thuộc nội dung cải cách thể chế hành chính, trong khi đó, cải cách thể chế hành chính là một trong bốn nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính. Tuy nhiên, cải cách TTHC lại được đặt ra trước cải cách hành chính, được xem như là khâu đột phá của cải cách hành chính, và trong tiến trình cải cách hành chính, vấn đề TTHC thường xuyên được Chính phủ quan tâm.

  doc31p hoanghong_love 18-05-2012 1847 544   Download

 • cải cách hành chính là một công việc quan trọng, trên thế giới hiện nay không có nước nào là không tiến hành nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước.Đổi Mới là một chương trình cải cách kinh tế và một số mặt xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng vào thập niên 1980. Chính sách Đổi Mới được chính thức thực hiện từ Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần VI, năm 1986 [1]....

  pdf78p thanhthao100 04-11-2011 332 119   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 4 chương, tóm tắt Luận án Tiến sĩ Quản lý hành chính công "Giải quyết khiếu nại hành chính trong công cuộc cải cách hành chính ở Việt Nam" trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án, cơ sở lý luận về giải quyết khiếu nại hành chính trong công cuộc cải cách hành chính ở Việt Nam, khiếu nại hành chính và giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam từ năm 1999 đến nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf21p nghe0210 25-03-2016 80 14   Download

 • Trên cơ sở làm rõ những vấn đề về lý luận, thực tiễn và phân tích tác động của cơ chế một cửa liên thông về vấn đề khai sinh doanh nghiệp trong tiến trình cải cách hành chính, đề tài đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế một cửa liên thông tại Tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và của cả nước nói chung.

  pdf85p bautroibinhyen1 02-11-2016 39 9   Download

 • Các chính sách, thủ tục về thuế và hải quan luôn được coi là mắt xích quan trọng nhất trong tiến trình cải cách cơ chế chính sách tài chính, thủ tục hành chính gắn với việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Mời các bạn cùng tìm hiểu các chính sách cải cách hành chính thuế, hải quan nhằm hỗ trợ sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp.

  pdf3p bautroibinhyen15 09-02-2017 37 9   Download

 • Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, toàn bộ đội ngũ công chức trong bộ máy hành chính nhà nước tạo thành một nguồn lực lớn phục vụ cho quá trình tổ chức và hoạt động của Nhà nước. Đội ngũ công chức hành chính nhà nước có một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc qảu lý và thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ xã hội và bảo đảm nền hành chính quốc gia hoạt động liên tục.

  pdf49p nhattruong 16-07-2009 1598 755   Download

 • Tài liệu Phục vụ và duy trì: Cải thiện hành chính công trong một thế giới cạnh tranh là một công trình nghiên cứu công phu, có giá trị lý luận và thực tiễn, gồm 4 chương, 21 phần. Trên cơ sở phân tích khái quát bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới, các tác giả phác họa bức tranh toàn cảnh về nền hành chính công trong thế kỷ XXI: bộ máy chính quyền các cấp; quản lý nguồn nhân lực của chính quyền; mối liên hệ giữa người dân với chính quyền;...

  pdf909p eight_12 06-03-2014 322 97   Download

 • Đổi mới lề lối làm việc một cách hiệu quả và thực chất được xem là cách thức quan trọng trong tiến trình nâng cao chất lượng hoạt động cải cách nền hành chính nhà nước.Cơ quan hành chính Nhà nước Việt Nam là tên gọi chung của toàn bộ ngành hành pháp ở việt Nam. Cơ quan hành chính Nhà nước được tổ chức theo các ngành và các cấp từ trung ương đến địa phương, đứng đầu là Chính phủ Việt Nam....

  pdf0p nguyenthao100 15-11-2011 101 32   Download

 • Bài viết Hành chính hóa và biểu hiện của hành chính hóa trong tổ chức và hoạt động công đoàn trình bày tiến trình cải cách hành chính nhà nước, việc khắc phục tình trạng hành chính hóa trong tổ chức và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội nói chung, tổ chức Công đoàn nói riêng nhằm tăng hiệu quả hoạt động của tổ chức là một yêu cầu cấp bách,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p tranminhluanluan 29-05-2018 18 1   Download

 • Trong mấy năm gần đây ở nước ta, công cuộc cải cách hành chính nhà nước đã thu được nhiều kết quả khả quan. Nền hành chính từng bước được hiện đại hóa, đem lại hiệu quả thiết thực cho công việc quản lý Nhà nước. Các dịch vụ công phục vụ đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, dòng chảy “cải cách hành chính” tác động chưa nhiều đến nhà trường, nơi cung cấp dịch vụ đào tạo cho xã hội.

  pdf7p phalinh16 17-08-2011 145 43   Download

 • Cải cách hành chính vừa là tiền đề vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trong hơn 20 năm qua, cải cách hành chính ở Việt Nam đã thu được những kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển.

  pdf7p phalinh18 18-08-2011 88 38   Download

 • Phần 1 của tài liệu Lý luận và thực tiễn trong quản trị văn phòng là các bài báo cáo: Các hình thức trách nhiệm kỷ luật của công chức theo pháp luật hiện hành, cải cách hành chính phải gắn liền với đổi mới, hiện đại hóa công tác văn phòng, thực hiện lộ trình chính phủ điện tử,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf164p thuongdanguyetan08 16-04-2019 9 2   Download

 • Trong thời đại ngày nay, cải cách hành chính là vấn đề toàn cầu mang tính đa dạng, đa chiều, nhưng không có một mẫu số chung cho tất cả các quốc gia trên thế giới. Cải cách hành chính là quá trình thay đổi, cải tiến mang tính cơ bản và hệ thống đối với nền hành chính nhà nước, bao gồm: Thể chế hành chính nhà nước cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của bộ máy hành chính các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tùy theo điều kiện cụ thể......

  doc9p moser 04-03-2009 445 165   Download

 • Hoàn thiện pháp luật về giám sát hoạt động hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương là một trong những vấn đề có tính lý luận và thực tiễn cấp bách hiện nay, bởi vì: - Xuất phát từ vị trí, vai trò tầm quan trọng của nền hành chính nhà nước và yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 đến 2010.

  doc114p vinamilkvietnam 21-08-2012 327 140   Download

 • Cải cách hành chính ở Việt Nam là công việc mới mẻ, diễn ra trong điều kiện thiếu kiến thức và kinh nghiệm về quản lý hành chính nhà nước trong thời kỳ mới, có nhiều vấn đề phải vừa làm, vừa tìm tòi rút kinh nghiệm.

  pdf5p hoa_bachhop 26-02-2012 265 73   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Tiến trình cải cách hành chính
p_strCode=tientrinhcaicachhanhchinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản