intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Tiêu chuẩn và thiết lập

Xem 1-20 trên 1003 kết quả Tiêu chuẩn và thiết lập
 • Các hình thức ô nhiễm đất Vận chuyển của ô nhiễm Đi xa hàng km bởi… gió và nước hoặc sự rơi vãi do vận chuyển chất thải (hoặc tại chính nơi chất thải được mang đến xử lý) 1.1 sự lắng đọng của khí quyển Khói ôxyt từ xưởng tinh luyện thép Flouride compounds từ xưởng luyện nhôm lắng đọng acid từ xưởng hóa chất 1.

  ppt25p dungdiem 21-02-2013 38 6   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8664-6:2011 - ISO 14644-6:2007 trình bày nội dung về phòng sạch và môi trường kiểm soát liên quan - Phần 6: Từ vựng. Tiêu chuẩn này thiết lập từ vựng của các thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến phòng sạch và môi trường được kiểm soát liên quan. Tiêu chuẩn này là một bản trích yếu các thuật ngữ và định nghĩa đã nêu trong các phần khác của bộ TCVN 14698-1 và ISO 14698-2.

  doc26p chuotchuot09 03-12-2015 40 14   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 14024:2005 - ISO 14024:1999. Tiêu chuẩn về Nhãn môi trường và công bố môi trường - Ghi nhãn môi trường kiểu I - Nguyên tắc và thủ tục. Tiêu chuẩn này thiết lập các nguyên tắc và thủ tục để xây dựng chương trình ghi nhãn môi trường kiểu I bao gồm lựa chọn chủng loại sản phẩm, chuẩn cứ môi trường của sản phẩm và các đặc tính chức năng sản phẩm; cho mục đính đánh giá và chứng minh sự tuân thủ.

  doc10p pechi1412 21-11-2015 70 4   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10607-4:2014 quy định một danh sách đặc tính độc lập của các quy trình, hoạt động, tác vụ nhằm đạt được đòi hỏi và thể hiện việc đạt được đòi hỏi đó. Tiêu chuẩn này thiết lập các quy trình, hoạt động, tác vụ và khuyến nghị theo ngữ cảnh của một mô hình vòng đời và tập các quy trình vòng đời được định nghĩa đối với hệ thống và/hoặc việc quản lý vòng đời phần mềm.

  doc21p thangnamvoiva11 10-08-2016 6 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8086:2009 phân biệt giữa các cấp chịu nhiệt dùng cho hệ thống cách điện và vật liệu cách điện. Tiêu chuẩn này thiết lập các tiêu chí để đánh giá độ bền nhiệt của vật liệu cách điện (EIM) hoặc hệ thống cách điện (EIS). Tiêu chuẩn này cũng thiết lập qui trình để ấn định các cấp chịu nhiệt.

  doc5p thangnamvoiva22 03-10-2016 13 1   Download

 • Nội dung bài viết với mục tiêu xây dựng và đánh giá phương pháp định lượng bằng HPLC cho chất chuẩn diosgenin, thiết lập chất chuẩn diosgenin thông qua thẩm định liên phòng thí nghiệm tại 3 phòng thí nghiệm độc lập đạt GLP/ISO.

  pdf7p hanh_hoa96 04-12-2018 15 1   Download

 • Afzelin là một flavonoid chính có trong nhiều dược liệu như đạm trúc diệp, tầm gửi, rau cần. Hiện nay, để xây dựng tiêu chuẩn cho các dược liệu này cần phải có chuẩn afzelin. Tuy nhiên, chuẩn afzelin vẫn chưa có sẵn ở Việt Nam mà phải nhập khẩu từ nước ngoài với giá rất cao và thời gian đặt hàng kéo dài. Vì vậy, mục đích của nghiên cứu này là chiết xuất, phân lập và thiết lập chất chuẩn afzelin từ dược liệu.

  pdf8p hanh_thom96 03-12-2018 20 0   Download

 • Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định 27/2007 của CP hướng dẫn Luật này thì Hệ thống Tiêu chuẩn ở Việt Nam bây giờ chỉ tồn tại 2 loại Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và Tiêu chuẩn cơ sở. Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Khoa Học Công Nghệ ban hành và Tiêu chuẩn cơ sở do các cơ sở ban hành.

  pdf274p nokia_12 07-05-2013 183 22   Download

 • Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn về sự phơi nhiễm của con người trong trường tần số radio (RF) và thiết lập các giới hạn nhằm tránh các ảnh hưởng bất lợi lên sức khỏe của con người. Tiêu chuẩn này áp dụng cho đối tượng là người lao động bị phơi nhiễm do nghề nghiệp và công chúng bị phơi nhiễm ngẫu nhiên, nhưng không áp dụng cho các bệnh nhân đang trong quá trình chẩn đoán hoặc điều trị về y tế.

  pdf47p quy_dg 21-11-2012 130 18   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9945-3:2013 đưa ra hướng dẫn việc sử dụng các biểu đồ kiểm soát chấp nhận và thiết lập các quy trình chung cho việc xác định cỡ mẫu, giới hạn hành động và chuẩn mực quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc17p thangnamvoiva12 12-08-2016 46 16   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6104-1:2015 quy định các yêu cầu về an toàn cho người và tài sản, đưa ra hướng dẫn về bảo vệ môi trường và thiết lập các quy trình về vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống lạnh và thu hồi các môi chất lạnh.

  pdf60p thangnamvoiva5 01-12-2016 77 10   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10863:2015 cung cấp cho người sử dụng hướng dẫn thực hành để áp dụng TCVN 6910-2:2001 và đưa ra quy trình từng bước đơn giản đối với việc thiết kế, thực hiện và phân tích thống kê các nghiên cứu liên phòng thí nghiệm dùng cho việc đánh giá độ biến động của phương pháp đo tiêu chuẩn và việc xác định độ lặp lại, độ tái lập của dữ liệu thu được trong thử nghiệm liên phòng thí nghiệm.

  pdf43p thangnamvoiva17 08-09-2016 18 3   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8113-1:2009 xác định các thuật ngữ, ký hiệu và thiết lập các nguyên lý chung cho các phương pháp đo và tính toán lưu lượng lưu chất chảy trong ống dẫn bằng các thiết bị đo chênh áp (tấm tiết lưu, vòi phun và ống Venturi) khi chúng được lắp vào ống dẫn có mặt cắt ngang chảy đầy.

  doc33p thangnamvoiva22 03-10-2016 12 2   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3718-1:2005 cung cấp hướng dẫn về sự phơi nhiễm của con người trong trường tần số radio (RF) và thiết lập các giới hạn nhằm tránh các ảnh hưởng bất lợi lên sức khỏe của con người. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc32p bautroibinhyen10 19-12-2016 19 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4060:1985 áp dụng cho các máy nông nghiệp tự hành và thiết lập phương pháp xác định tính ồn và rung động tại vị trí làm việc của người vận hành khi khảo nghiệm kiểm tra, khảo nghiệm hàng loạt hoặc khảo nghiệm quốc gia các loại máy này.

  doc4p bautroibinhyen10 19-12-2016 15 1   Download

 • Đề tài phân chia thành 4 phần như sau: Chương 1: Nghiên cứu về công nghệ LTE/LTE-Advanced; nghiên cứu, đánh giá tình hình triển khai và thiết lập mạng theo công nghệ LTE/LTE-Advanced trên thế giới và tại Việt Nam và thế giới; và cuối cùng nhằm : đề xuất lộ trình xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn trong thủ tục kết nối mạng, thiết bị đầu cuối, quản lý chất lượng dịch vụ,... cần phải xây dựng cho mạng LTE/LTE-Advanced áp dụng tại Việt Nam.

  pdf19p hanh_tv22 14-03-2019 17 1   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 119:2002 về Thành phần, nội dung và khối lượng - Lập thiết kế công trình thủy lợi quy định nội dung các vấn đề nghiên cứu tính toán thường gặp cho các loại công trình đa mục tiêu có quy mô lớn (nhóm A,B) kỹ thuật phức tạp.

  doc56p bautroibinhyen9 18-12-2016 10 0   Download

 • Tiêu chuẩn là tài liệu được thiết lập bằng cách thoả thuận và do một cơ quan được thừa nhận phê duyệt nhằm cung cấp những quy tắc, hướng dẫn hoặc đặc tính cho các hoạt động hoặc kết quả hoạt động để sử dụng chung và lặp đi lặp lại nhằm đạt được mức độ trật tự tối ưu trong một khung cảnh nhất định.

  doc23p icat 04-03-2009 394 194   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 195 2006. Thành phần khối lượng khảo sát địa chất,trong các giai đoạn lập dự án, và thiết kế công trình thủy lợi.Căn cứ nghị định 86/2001/NĐ-CP ngày 18thanhs 07 năm 2003 của chính phủ qui định chức năng ,nhiệm vụ ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  pdf58p kieuphong21052 10-08-2010 649 182   Download

 • 1. Tiêu chuẩn hoá 1.1. Tiêu chuẩn hoá Là một hoạt động thiết lập các điều khoản để sử dụng chung và lặp đi lặp lại đối với những vấn đề thực tế hoặc tiềm ẩn, nhằm đạt được mức độ trật tự tối ưu trong một khung cảnh nhất định. Chú thích: 1. Cụ thể, hoạt động này bao gồm quá trình xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn. 2.

  pdf31p bacsiquaidi123 19-07-2010 465 151   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Tiêu chuẩn và thiết lập
p_strCode=tieuchuanvathietlap

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản