Tiêu chuẩn vật liệu

Xem 1-20 trên 2228 kết quả Tiêu chuẩn vật liệu
 • Phần 1 cuốn sách "Tiêu chuẩn vật liệu và cấu kiện xây dựng" do NXB Giao thông Vận tải ấn hành trình bày các tiêu chuẩn xi măng; tiêu chuẩn bêtông và cấu kiện bêtông; tiêu chuẩn vôi, vữa, gạch, đá, gốm sứ xây dựng, tiêu chuẩn vật liệu chịu lửa. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Xây dựng dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf714p tsmttc_007 09-09-2015 96 37   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Tiêu chuẩn vật liệu và cấu kiện xây dựng", phần 2 trình bày các tiêu chuẩn thủy tinh và kính xây dựng, tiêu chuẩn ống nhựa, tiêu chuẩn vật liệu chống thấm và sơn, tiêu chuẩn gỗ và cửa, tiêu chuẩn thép và kim loại. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Xây dựng dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf607p tsmttc_007 09-09-2015 79 33   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 354:2006 về tiêu chuẩn vật liệu nhũ tương nhựa đường gốc axít - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2006/QĐ-BGTVT, ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Mời các bạn tham khảo.

  doc31p thangnamvoiva10 01-08-2016 37 6   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 279:2001 về Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm - Tiêu chuẩn vật liệu nhựa đường đặc quy định các chỉ tiêu kỹ thuật của nhựa đường đặc theo mác nhựa đường, các phương pháp thí nghiệm xác định chỉ tiêu kỹ thuật của nhựa đường đặc và là cơ sở cho việc kiểm tra đánh giá chất lượng nhựa đường đặc dùng trong xây dựng đường bộ.

  doc7p bautroibinhyen17 17-02-2017 17 5   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 319:2004 về Tiêu chuẩn vật liệu nhựa đường polime (Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm) quy định yêu cầu kỹ thuật đối với nhựa đường polime là sản phẩm thu được từ công nghệ phối trộn nhựa đường đặc thông thường có nguồn gốc dầu mỏ với phụ gia cải thiện polime hữu cơ thích hợp.

  doc11p bautroibinhyen17 17-02-2017 16 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị định 65/2009/nđ-cp của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 123/2003/nđ-cp ngày 22/10/2003 quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ', văn bản luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf33p 1huutri 06-08-2009 1532 78   Download

 • Các nước trên thế giới đều có một cơ quan tiêu chuẩn trừ Mỹ quy định hệ thống ký hiệu vật liệu kim loại như các yêu cầu kỹ thuật có tính pháp lý trong phạm vi nước đó. Các ký hiệu vật liệu cũng được quy định trong tiêu chuẩn đã ban hành thường được gọi là mác (mark) hay nhãn hiệu, số hiệu....

  pdf30p saigon123 10-05-2011 334 101   Download

 • 22 TCN 279-01. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm – Tiêu chuẩn vật liệu nhựa đường đặc. Nhựa đường đặc dùng cho đường bộ là sản phẩm thu ðýợc từ công nghệ lọc dầu mỏ; bao gồm các hợp chất hydrocacbua cao phân tử nhý: CnH2n + 2, CnH2n, hydrocacbua thõm mạch vòng (CnH2n  6) và một số dị vòng có chứa oxy, nitõ và lýu huỳnh; ở trạng thái tự nhiên, có dạng đặc quánh, màu ðen....

  pdf9p dinhlan05012 03-06-2011 298 80   Download

 • 22 TCN 354-06. Tiêu chuẩn vật liệu nhũ tương nhựa đường gốc Axít . Nhũ tương nhựa đường (emulsified asphalt) là một hệ thống keo phức tạp gồm hai chất lỏng (nhựa đường và nước) không hòa tan lẫn nhau mà do sự phân tán của chất lỏng này vào trong chất lỏng kia để tạo thành những giọt ổn định (đường kính trên 0,1 ím) nhờ sự có mặt của chất nhũ hóa có hoạt tính bề mặt.

  pdf47p dinhlan05012 02-06-2011 177 54   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7972:2008 qui định phương pháp thử thuỷ tĩnh nghiệm thu tại hiện trường đối với hệ thống đường ống có hoặc không có áp suất đã được lắp đặt để vận chuyển nước và các chất lỏng khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc5p bautroibinhyen7 01-12-2016 83 15   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6530-7:2000 về Vật liệu chịu lửa - Phương pháp thử - Phần 7: Xác định độ bền sốc nhiệt quy định phương pháp xác định độ bền sốc nhiệt của vật liệu chịu lửa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc4p bautroibinhyen3 21-11-2016 27 8   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 257-1:2007 qui định phương pháp thử độ cứng rockwell và thử độ cứng Rockwell bề mặt (thang đo và lĩnh vực áp dụng theo bảng 1) đối với vật liệu kim loại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc18p bautroibinhyen9 18-12-2016 30 8   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 258-1:2007 về Vật liệu kim loại – Thử độ cứng vickers – Phần 1: Phương pháp thử qui định phương pháp thử độ cứng Vickers cho vật liệu kim loại với ba khoảng lực thử khác nhau (xem Bảng 1). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc13p bautroibinhyen9 18-12-2016 21 8   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 258-3:2007 qui định phương pháp hiệu chuẩn tấm chuẩn dùng để kiểm định gián tiếp máy thử độ cứng Vickers theo qui định trong TCVN 258-2:2007. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc7p bautroibinhyen9 18-12-2016 19 5   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 258-4:2007 về Vật liệu kim loại – Thử độ cứng vickers - Phần 4: Bảng các giá trị độ cứng quy định các giá trị độ cứng Vickers để sử dụng khi thử trên bề mặt phẳng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc112p bautroibinhyen9 18-12-2016 28 5   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4710:1998 về Vật liệu chịu lửa - Gạch samốt áp dụng cho các loại gạch chịu lửa samốt nung có hàm lượng nhôm oxit từ 28% đến 45%, được sử dụng cho các thiết bị nhiệt của các ngành công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc4p thangnamvoiva5 01-12-2016 22 4   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 256-2:2006 về Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Brinell - Phần 2: Kiểm định và hiệu chuẩn máy thử qui định phương pháp kiểm định và hiệu chuẩn máy thử dùng để xác định độ cứng Brinell phù hợp với TCVN 256-1 (ISO 6506-1). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p bautroibinhyen9 18-12-2016 16 4   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 256-4:2007 về Vật liệu kim loại – Thử độ cứng Brinell - Phần 4 : Bảng các giá trị độ cứng quy định các giá trị độ cứng Brinell để sử dụng khi thử trên bề mặt phẳng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc11p bautroibinhyen9 18-12-2016 18 4   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 258-2:2007 qui định phương pháp kiểm định trực tiếp để kiểm tra các chức năng chính của máy thử và phương pháp kiểm định gián tiếp thích hợp để kiểm tra toàn bộ máy thử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc12p bautroibinhyen9 18-12-2016 9 4   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 312-2:2007 về Vật liệu kim loại - Thử va đập kiểu con lắc charpy - Phần 2: Kiểm định máy thử qui định việc kiểm định các phần kết cấu của máy thử va đập kiểu con lắc Charpy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc18p bautroibinhyen12 04-01-2017 11 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Tiêu chuẩn vật liệu
p_strCode=tieuchuanvatlieu

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản