intTypePromotion=4
ADSENSE

Tiểu luận Lịch sử các học thuyết kinh tế

Xem 1-20 trên 41 kết quả Tiểu luận Lịch sử các học thuyết kinh tế
 • Tiểu luận Lịch sử các học thuyết kinh tế: Học thuyết kinh tế của adam smith trình bày về đôi nét về Adam Smith, đặc điểm phương pháp luận của Adam Smith và những lý luận kinh tế cơ bản của Adam Smith. Mời các bạn tham khảo!

  doc16p belen3bedimaugiao 27-09-2018 936 66   Download

 • Trong quá trình chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng XHCN vấn đề phát triển cơ cấu kinh tế được đặt ra như một yêu cầu tất yếu đối với nền kinh tế Việt Nam.

  doc19p ngocsamorgan 13-01-2010 1220 407   Download

 • Lý luận lao động giản đơn và lý luận lao động phức tạp ông cũng đã đề cập đến nhưng chưa thật đầy đủ.Năng suất lao động trong thương nghiệp cao hơn trong công nghiệp,

  ppt30p chungdhtm09 01-12-2010 414 178   Download

 • Xã hội không thể ngừng tiêu dùng, nên không thể ngừng sản xuất. Do vậy, bất cứ quá trình sản xuất xã hội nào, nếu xét theo tiến trình đổi mới không ngừng của nó

  doc22p 0985083541 30-08-2010 352 143   Download

 • Lịch sử các học thuyết kinh tế là một môn khoa học nghiên cứu về quá trình phát sinh phát triển, mối liên hệ và sự tác động thay thế lẫn nhau của các hệ lý thuyết kinh tế tiêu biểu trong từng giai đoạn lịch sử. Ngoài các chức năng nhận thức, tư tưởng, phương pháp luận . môn học này còn có chức năng thực tiễn : nghiên cứu, tìm hiểu để vận dụng vào thực tiễn, trong những bối cảnh và điều kiện thích hợp. Bài viết này đề cập tới giá trị thực tiễn của một...

  pdf0p muaythai9 15-11-2011 194 46   Download

 • Xã hội loài người đã và đang trải qua những hình thái kinh tế – xã hội khác nhau. ở mỗi giai đoạn phát triển của lịch sử xã hội loài người đều có những hiểu biết và cách giải thích các hiện tượng kinh tế – xã hội nhất định.

  pdf28p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 142 46   Download

 • Do sớm nhận định, đánh giá tình hình một cách chủ động, thận trọng và chính xác để chuyển hướng chính sách kịp thời, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và của toàn xã hội,

  doc30p bluesky28991 14-05-2012 106 31   Download

 • Người nhập cư là những người đến từ vùng nông thôn trong vòng 6 tháng trở lại trước thời điểm phỏng vấn và là những người không có hộ khẩu thường trú ở thành phố nơi họ đến. Phần lớn người di cư sống ở các khu nhà trọ. Chúng tôi lập danh sách các khu nhà trọ và chọn ngẫu nhiên ra một số nhà trọ, sau đó phỏng vấn từ 1 đến 4 người di cư tại mỗi nhà trọ1 . Các nghiên cứu trước đây cho rằng hầu hết những người di cư này đều thuộc dạng nghèo,...

  pdf0p capdoihoancanh 11-05-2013 55 8   Download

 • Vào cuối thế kỷ XVIII, Tây Âu đã đạt được những thành tựu kinh tế - xã hội mới, khẳng định phương thức sản xuất TBCN, đưa giai cấp tư sản lên địa vị thống trị.Các cuộc cách mạng xã hội thế kỷ XVII - XVIII mở đường cho sự phát triển các tư tưởng xã hội tiến bộ, đẩy đến cuộc cách mạng tư sản Pháp (1789 - 1794).

  pdf25p tranbaoquyen 30-09-2009 147 570   Download

 • Quản lý là một hoạt động đã có từ rất lâu đời nhưng khoa học quản lý là một ngành khoa học còn mới mẻ và được nhiều người quan tâm. Theo thời gian đã tồn tại nhiều lý thuyết, nhiều trường phái tư tưởng quản lý đa dạng khác nhau. Mỗi học thuyết dù "già" hay "trẻ" đều có giá trị lịch sử và khoa học nhất định, mà những người quan tâm tới lý thuyết cũng như thực hành quản lý đều cần phải biết để tìm được những tri thức cần thiết với những giải pháp thích...

  doc32p rock_ket 13-06-2012 949 195   Download

 • Học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội chỉ rõ xã hội tồn tại được phải có quan hệ giữa người với người. Trong các quan hệ xã hội đó, quan hệ xã hội vật chất, tức là quan hệ sản xuất là quan hệ cơ bản, quyết định các quan hệ xã hội khác. Quan hệ sản xuất trở thành tiêu chuẩn cơ bản, khách quan để phân biệt các chế độ xã hội.

  doc11p viedonal 25-10-2010 941 266   Download

 • Tăng trưởng và phát triển kinh tế luôn là vấn đề cấp thiết,mục tiêu hàng đầu của mỗi quốc gia.Từ thời cổ đại đến xã hội hiện đại luôn tồn tại những hệ thống quan điểm kinh tế trong việc nghiên cứu các hình thái xã hội.

  doc29p lemaihuong0701 28-05-2011 590 193   Download

 • Lý luận về tiền lương đã được các nhà kinh tế nghiên cứu từ rất lâu bắt đầu là W.Petty. Chính William Petty là người đầu tiên trong lịch sử đặt nền móng cho lý thuyết "quy luật sắt về tiền lương". Lý thuyết mức lương tối thiểu phản ánh trình độ phát triển ban đầu của CNTB...

  pdf19p tengteng11 13-12-2011 405 126   Download

 • Trước đây các nhà XHCN không tưởng chỉ có thể nói về sự bóc lột của TBCN, chỉ mở ra được một xã hội mà hầu như mọi cái chưa thực tế, nhưng khi Mác và Anghen cho ra đời hai phát triển vĩ đại là "Chủ nghĩa duy vật lịch sử và "học thuyết giá trị thặng dư" mà XHCN từ không tưởng trở thành hiện thực. Chính nhờ các học thuyết đó mà sau này các nhà thừa kế xuất sắc như Lê nin đã tiếp thu và phát triển thêm, tiến tới đoàn kết các giai...

  pdf14p phuongtuongphu 26-02-2010 265 56   Download

 • Trong bài viết này, sau khi trình bày một cách khái quát quan niệm của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin về lịch sử triết học, những đánh giá, nhận xét của các ông về một số nhà triết học tiền bối, tác giả đã đưa ra nhận xét của mình về quan niệm này của các ông. Theo tác giả, mặc dù bàn tới lịch sử triết học ở nhiều tác phẩm, song các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin không trình bày chi tiết toàn bộ quan niệm, học thuyết của một nhà...

  pdf13p bengoan258 11-12-2011 276 53   Download

 • K th a nh ng nhân t tích c c c a các trào l u t t ng xã ế ừ ữ ố ự ủ ư ư ưở hỗi chủ nghĩa không tưởng trong lịch sử và những tinh hoa của nhân loại; khảo sát và phân tích thực tiễn của chủ nghĩa tư bản, Các Mác và Ăngghen đã sáng lập ra một lý thuyết khoa học về chủ nghĩa xã hội, đó là chủ nghĩa xã hội khoa học. Chủ nghĩa Mác (sau này là chủ nghĩa Mác - Lênin) bao gồm ba bộ phận hợp thành là triết học, kinh tế...

  doc6p dinhthao00 14-06-2011 122 27   Download

 • Qua nghiên cứunhân thuyết Hình thái kinh phát xã hộixã hội là nhận ra rằng, nguyên và động lực cho sự triển sự phát triển của lực lượng sản xuất. Trong các yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất thì người lao động đóng vai trò quyết định và công cụ lao động giữ vai trò cực kỳ quan trọng. Như vậy, học thuyết hình thái kinh tế - xã hội như chiếc chìa khóa để con người có thể mở cửa những lĩnh vực khác nhau khi nghiên cứu về lịch sử, xã hội....

  pdf13p tulip_12 15-01-2013 85 20   Download

 • Lịch sử các nền văn minh cổ đại được tính hàng nghìn năm. Tất cả các nền văn minh đó - Ai Cập, Sumerô, Babilon, Ấn Độ, Trung Hoa - xuất hiện và phát triển trong những điều kiện ấm nóng của phù sa mầu mỡ được tạo thành từ những dòng chảy của các sông lớn. Tuy nhiên, hoạt động sinh sống của những cộng đồng người ở các quốc gia đó, giống như thời nguyên thủy, về cơ bản, vẫn là sự thích nghi với môi trường tự nhiên xung quanh và cùng với đó, nỗ lực của...

  pdf24p bengoan258 11-12-2011 75 19   Download

 • Đặt vấn đề Trước đây các nhà XHCN không tưởng chỉ có thể nói về sự bóc lột của TBCN, chỉ mở ra được một xã hội mà hầu như mọi cái chưa thực tế, nhưng khi Mác và Anghen cho ra đời hai phát triển vĩ đại là "Chủ nghĩa duy vật lịch sử và "học thuyết giá trị thặng dư" mà XHCN từ không tưởng trở thành hiện thực. Chính nhờ các học thuyết đó mà sau này các nhà thừa kế xuất sắc như Lê nin đã tiếp thu và phát triển thêm, tiến tới đoàn kết...

  pdf11p cnkbmt2 16-10-2011 86 16   Download

 • Từ lịch sử xa xưa, trải qua bao thời gian đến nay dù ở thời đại nào, xã hội nào thì hình thái kinh tế xã hội cũng luôn luôn tồn tại và phát triển hoặc tụt lùi theo sự phát triển của xã hội đó. Khi ta nhìn vào vấn đề hình thái kinh tế - xã hội của một nước nào đó ta sẽ thấy xã hội đó lớn mạnh và phát triển hoặc ngược lại.

  pdf30p thanhthao567 14-12-2011 64 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tiểu luận Lịch sử các học thuyết kinh tế
p_strCode=tieuluanlichsucachocthuyetkinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2