intTypePromotion=1
ADSENSE

Tìm nghiệm xấp xỉ

Xem 1-20 trên 24 kết quả Tìm nghiệm xấp xỉ
 • Trong bài báo này chúng tôi chúng tôi trình bày tóm tắt những kết quả nghiên cứu về việc giải lặp tìm nghiệm xấp xỉ cho bài toán biên đối với phương trình song điều hòa trong [2] nhờ việc sử dụng sơ đồ lặp hai lớp của Samarski – Nikolaev mà sự hội tụ của sơ đồ lặp này về nghiệm gốc của bài toán ban đầu được đánh giá qua tính chất hoàn toàn liên tục của một toán tử biên xác định trên không gian Sobolev H S (∂Ω), s≥0. Phần cuối là một số thực nghiệm trên máy tính điện tử nhằm kiểm chứng về sự hội tụ của dãy lặp đã được chứng minh về mặt lí thuyết.

  pdf5p cumeo2425 02-07-2018 41 1   Download

 • Để giải gần đúng phương trình vi phân, người ta thường dùng phương pháp giải tích và phương pháp số - tìm nghiệm xấp xỉ dưới dạng các giá trị số của nghiệm tại một số điểm trên đoạn (a,b) và kết quả được cho dưới dạng bảng, như phương pháp đường gấp khúc Euler, phương pháp Runge-Kutta,.....

  pdf29p cuonganhit 16-08-2012 395 62   Download

 • Nhiều vấn đề khoa học, công nghệ, kinh tế, sinh thái,..... dẫn đến việc giải các bài toán mà nghiệm của chúng không ổn định theo dữ kiện ban đầu, tức là một thay đổi nhỏ của các dữ kiện (sai một ly) của các dữ kiện có thể dẫn đến sự sai khác rất lớn (đi một dặm) của nghiệm, thậm chí làm cho bài toán trở lên vô nghiệm hoặc vô định. Người ta nói những bài toán đó đặt không chỉnh (ill-posed)....

  pdf0p carol123 23-07-2012 90 17   Download

 • Bài giảng Phương pháp số - Chương 2: Các phương pháp số trong đại số tuyến tính trình bày các nội dung chính sau: Phương pháp tìm nghiệm đúng, nghiệm xấp xỉ của hệ phương trình tuyến tính, ứng dụng các phương pháp trên vào việc tính định thức của ma trận, tìm ma trận nghịch đảo, giải quyết các bài toán thực tế, đánh giá sai số của từng phương pháp.

  pdf29p vitsunade2711 04-06-2020 43 3   Download

 • Phần 1 tìm nghiệm của hệ phƣơng trình tuyến tính, phần 2 nội suy và lấy xấp xỉ hàm số là những nội dung chính trong đồ án Toán 1 "Giải gần đúng nghiệm của hệ phương trình tuyến tính và các phương pháp nội suy hàm số ngôn ngữ C++". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf47p c1201002 11-09-2015 229 42   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Vài kết quả về nghiệm của phương trình ∂ được thực hiện nhằm tìm hiểu về toán tử ∂ trên không gian L2(p,q); đánh giá và nghiệm của phương trình ∂. Với các bạn yêu thích Toán học thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf59p maiyeumaiyeu02 13-07-2016 36 3   Download

 • Luận văn đề xuất giải quyết bài toán (ℓ,d) motif theo thuật toán xấp xỉ, bằng việc đề xuất thuật toán tối ưu đàn kiến Ant colony optimization (ACO) để giải quyết bài toán (ℓ,d) motif. Đây là thuật toán mới và lần đầu được đưa vào để giải bài toán (ℓ,d) motif. Thuật toán được đặt tên là F-ACOMotif. Và trong thực nghiệm đã chỉ ra được thuật toán F-ACOMotif tối ưu hơn các thuật toán PairMotif+ và MEME về độ chính xác khi tìm ra (ℓ,d) motif.

  pdf53p hanh_tv26 04-04-2019 35 3   Download

 • Nội dung của tài liệu bao gồm: rời rạc hóa một hệ thống phản ứng được mô tả bằng phương trình vi phân đạo hàm riêng PDE dùng phương pháp sai phân hữu hạn để nhận được một hệ ODE; tìm nghiệm số của hệ ODE; xấp xỉ nghiệm của bài toán dùng phương pháp nội suy Lagrange; kết luận về ảnh hưởng của số điểm nút chọn trên các nghiệm số.

  pdf5p nguaconbaynhay 20-10-2019 18 0   Download

 • Bài viết đề xuất phương pháp Newton suy rộng để tìm nghiệm cho phương trình không liên tục. Ở đây, chúng tôi chỉ trình bày phương pháp cho phương trình không liên tục trong không gian một chiều.

  pdf7p vitexas2711 05-11-2020 10 0   Download

 • Bài viết đề xuất sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo (ANN) để dự đoán cường độ chịu nén của bê tông từ các thành phần cấp phối khác nhau thông qua bộ dữ liệu nén mẫu thực nghiệm. Giá trị cường độ ghi nhận sau quá trình xấp xỉ sẽ làm thông số đầu vào cho hàm mục tiêu LIT được bài báo đề xuất. Giải thuật tiến hóa di truyền (GA) được ứng dụng để tìm kiếm các hệ số tối ưu nhằm tối ưu hóa hàm ứng xử LIT, để đưa ra mô hình ứng xử cuối cùng.

  pdf7p vichaelice2711 10-05-2021 39 0   Download

 • 71 Lưu ý rằng K3[Fe(CN)6], K4[Fe(CN)6] khi có mặt axit hay muối axit, đặc biệt khi đun nóng, thì phân hủy giải phóng axit xyanhydric là chất rất độc, thở phải rất nguy hiểm tới tính mạng. II. Cách xác định Lấy chính xác 10,00ml dung dịch K4[Fe(CN)6] cho vào bình nón, thêm 3∼4 giọt dung dịch K3[Fe(CN)6], 10ml dung dịch H2SO4 6N, 2∼3 giọt chất chỉ thị diphenylamin và xấp xỉ 2gam (NH4)2SO4 và thêm 50ml nước. Cho dung dịch ZnSO4 vào buret và định phân tới khi dung dịch chuyển sang mầu xanh tím. Tính toán kết quả:...

  pdf14p zues05 23-06-2011 963 116   Download

 • Trong thực tế nhiều khi ta cần tính giá trị của hàm y = f(x) tại một giá trị  x  trong  một  đoạn  [a,  b]  nào  đó  mà  chỉ  biết  một  số  nhất  định  các  giá  trị  của  hàm  tại  một  số  điểm  cho  trước.  Các  giá  trị  này  được  cung  cấp  qua  thực  nghiệm hay tính toán. Vì vậy nảy sinh vấn đề toán học là trên đoạn a ≤ x ≤ b  cho một loạt các điểm xi ( i = 0, 1, 2...) và tại các điểm xi này giá trị của hàm là  yi  = f(xi) đã biết và ta cần tìm y = f(x) dựa trên các giá trị đã biết đó. Lúc đó ta  cần tìm đa thức :    Pn(x) = aoxn + a1xn‐1  + …+an‐1x  + an  ...

  pdf31p hikaru28 14-12-2009 399 91   Download

 • Mối đe dọa lớn nhất với xe hơi là sự cạn kiệt nguồn cung dầu mỏ, điều này không làm ngừng hoàn toàn việc sử dụng xe hơi nhưng khiến nó trở nên rất đắt đỏ. Bắt đầu từ năm 2006 1 lít xăng có giá xấp xỉ 1.60 USD tại Đức và các nước Châu Âu khác. Nếu không có biện pháp tìm ra loại nhiên liệu rẻ hơn trong tương lai gần, xe hơi cá nhân có thể sẽ giảm sút lớn về số lượng.

  pdf4p zues08 05-07-2011 132 23   Download

 • PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Đo lường tất cả các liên quan đến lỗi. Bất kỳ lĩnh vực sử dụng các phương pháp thực nghiệm do đó phải được quan tâm về biến đổi trong dữ liệu của nó. Đôi khi mối quan tâm này có thể hạn chế sai sót về đo lường trực tiếp. Các nhà vật lý người muốn xác định tốc độ của ánh sáng đang tìm kiếm xấp xỉ tốt nhất cho một hằng số được giả định là có một giá trị cố định, duy nhất đúng. Thường xuyên hơn rất nhiều,...

  pdf14p bengoan258 05-12-2011 52 7   Download

 • thử nghiệm độc lập trong một cách mà mỗi giá trị của X xảy ra với một tần số xấp xỉ tỷ lệ thuận với xác suất của nó. (Ví dụ, chúng ta có thể cuộn một đôi lần con xúc xắc nhiều, quan sát các giá trị của S và / hoặc P.)

  pdf64p banhbeo1 03-11-2011 43 1   Download

 • Chúng tôi muốn để xác định giá trị trung bình của một biến ngẫu nhiên để thí nghiệm như vậy thường sẽ tạo ra một chuỗi các con số có có nghĩa là, trung bình, hoặc chế độ xấp xỉ s, ame như các chế độ, có nghĩa là trung bình, hoặc của X, theo định nghĩa của chúng tôi.

  pdf64p banhbeo1 03-11-2011 46 1   Download

 • Tài liệu tìm nghiệm số của một hệ thống được mô tả bằng phương trình vi phân đạo hàm riêng dùng phương pháp sai phân hữu hạn. Tính toán xấp xỉ nghiệm dùng phương pháp nội suy Lagrange; so sánh nghiệm xấp xỉ với nghiệm giải tích (nghiệm chính xác); kết luận về ảnh hưởng của số điểm nút chọn trên các nghiệm số.

  pdf5p nguaconbaynhay 20-10-2019 28 0   Download

 • Đại số tuyến tính được sử dụng nhiều trong toán học, như trong đại số đại cương, giải tích hàm, hình học giải tích... để giải các bài toán như phép quay trong không gian, nội suy bình phương nhỏ nhất, nghiệm của hệ phương trình vi phân, tìm đường tròn qua ba điểm... Nó cũng có vô vàn ứng dụng trong khoa học tự nhiên (vật lý, công nghệ...) và khoa học xã hội (kinh tế...), vì các mô hình phi tuyến tính hay gặp trong tự nhiên và xã hội thường có thể xấp xỉ bằng mô hình...

  pdf78p laohactu83 25-04-2010 1233 380   Download

 • Hàm xấp xỉ Một trong những tư tưởng cơ bản của phần tử hữu hạn là xấp xỉ đại lượng cần tìm trong mỗi miền con – phần tử Ve. Điều này cho phép khả năng thay thế việc tìm nghiệm vốn phức tạp trên toàn miền V bằng việc tìm nghiệm trong phạm vi mỗi phần tử ở dạng hàm xấp xỉ đơn giản. Vì vậy, bước quan trọng đầu tiên cần nói đến là việc chọn hàm đơn giản mô tả gần đúng đại lượng cần tìm trong phạm vi mỗi phần tử. Hàm đơn giản thường được...

  pdf8p vteo20 01-10-2010 143 72   Download

 • Nợ chồng chất khiến các doanh nghiệp tìm cách cơ cấu lại nợ, khoanh nợ và kể cả biện pháp kỹ thuật chuyển nợ thành vốn góp. Câu chuyện của Bianfishco Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết tháng 4/2012, nợ xấu của toàn hệ thống tổ chức tín dụng xấp xỉ 108,6 nghìn tỷ đồng, tăng 28,18 nghìn tỷ đồng (35%), bình quân tăng 8,6%/tháng, cao hơn so với mức bình quân cùng kỳ năm trước. Nợ trở thành gánh nặng với những doanh nghiệp mất cân đối tài chính nghiêm trọng khi hệ số nợ...

  pdf7p qscaxzwde 23-09-2012 76 20   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tìm nghiệm xấp xỉ
p_strCode=timnghiemxapxi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2