intTypePromotion=1
ADSENSE

Tình hình xuất khẩu lao động

Xem 1-20 trên 97 kết quả Tình hình xuất khẩu lao động
 • Mục đích của bài viết Đôi nét về tình hình xuất khẩu lao động ở đồng bằng Sông Cửu Long trong những năm gần đây là nhằm làm rõ những kết quả đạt được về xuất khẩu lao động ở đồng bằng Sông Cửu Long trong những năm gần đây.

  pdf2p maiyeumaiyeu13 05-10-2016 81 5   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tình hình xuất khẩu lao động ở việt nam giai đoạn 2007 - 2011', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc32p hoangphuong728 15-06-2013 166 42   Download

 • Đề tài được hình thành dựa trên nhiều tài liệu tham khảo cùng với tư liệu của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội, các doanh nghiệp xuất khẩu lao động ở việt Nam, những đánh giá của một số chuyên gia về thực tế vấn đề xuất khẩu lao động đang diễn ra trong những năm gần đây. Đề tài cung cấp một số thông tin về quan điểm về xuất khẩu lao động, thực trạng và đặc biệt là một số biện pháp tăng cường công tác xuất khẩu lao động ở Việt Nam....

  doc79p bomboy 12-10-2010 854 436   Download

 • Cùng với sự phát triển nhanh chóng của các ngành nghề khác như công nghệ thông tin, dịch vụ, vật liệu mới thì xuất khẩu lao động là một trong những sự phát triển đang được nhà nước quan tâm và chú trọng. Xuất khẩu lao động thể hiện sự đi chuyển nguồn lao động trong phạm vi quốc tế. Đây là một hình thức phân công lao động quốc tế, là cơ sở để phát triển nhiều ngành nghề quan trọng. Xuất khẩu lao động không chỉ nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cải thiện đời sống...

  doc28p nguyendieuhong491992 07-03-2013 156 40   Download

 • Xuất khẩu lao động Việt Nam là hoạt động kinh tế dưới hình thức cung ứng lao động Việt Nam ra nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn, phục vụ cho nhu cầu nhân công của các lao động nước ngoài. Hoạt động này bắt đầu từ năm 1980 dưới hình thức hợp tác lao động với các nước Xã hội chủ nghĩa. Từ khi cơ chế thay đổi năm 1991, hoạt động xuất khẩu lao động đã phát triển mạnh mẽ và mở rộng ra nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới....

  pdf9p hoamynguyen1811 21-04-2013 161 30   Download

 • Bài viết "Kinh nghiệm quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động của một số nước" trình bày tình hình xuất khẩu lao động ở một số nước như Hàn Quốc, Phi-lip-pin, Thái Lan và những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p doibatcong123 10-05-2016 80 4   Download

 • Vấn đề lao động, việc làm, thất nghiệp luôn là vấn đê quan tâm hàng đầu của mọi quốc gia nói chung và mọi địa phương nói riêng trong tất cả các giai đoạn phát triển của thời đại, bởi vậy để thúc đẩy nền kinh tế phát triển đồng thời để phù hợp với thời kì hội nhập kinh tế quôc tế hiện nay, Bắc Ninh cũng như các địa phương khác trong cả nước đã và đang dành sự quan tâm đặc biệt cho vấn đề lao động ,việc làm ở địa phương. Để giải quyết việc làm...

  pdf100p songngu1311 03-12-2012 87 29   Download

 • Vai trò của hoạt động xuất khẩu . Thương mại quốc tế là một hoạt động tất yếu khi có sự phân công lao động, phân phối tài nguyên không đồng đều giữa các quốc gia trên thế giới. Lợi ích của thương mai quốc tế là rất to lớn và ngày càng có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế . Là một mặt của ngoại thương xuất khẩu thể hiện một vai trò rất quan trọng : Xuất khẩu tạo nguồn vốn chủ yếu để phát triển. Cùng với...

  pdf17p kemoc4 06-06-2011 507 151   Download

 • 1. Khái niệm, hình thức, vai trò của xuất khẩu lao động 1.1 Khái niệm Xuất khẩu lao động là một hình thức đặc thù của xuất khẩu nói chung và là một bộ phận của kinh tế đối ngoại, mà hàng hóa đem xuất là sức lao động của con người, còn khách mua là chủ thể người nước ngoài. Nói cách khác, xuất khẩu lao động là một hoạt động kinh tế dưới dạng cung ứng lao động cho nước ngoài mà đối tượng của nó là con người....

  pdf5p bibi_1 05-03-2012 435 53   Download

 • Xuất khẩu lao động là hoạt động kinh tế dưới hình thức cung ứng lao động Việt Nam ra nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn, phục vụ cho nhu cầu nhân công lao động của doanh nghiệp nước ngoài. Xuất khẩu lao động góp phần giải quyết việc làm và cải thiện đời sống cho nhiều người dân, tăng nguồn ngoại tệ cho đất nước và nhiều lợi ích kinh tế khác. Cho nên, đề tài Trung tâm đào tạo xuất khẩu lao động vùng Duyên hải Bắc bộ là một đề tài thực tế và có tính đa dạng, tính thời sự, xã hội tốt.

  pdf24p xylitollimemint 19-11-2019 19 2   Download

 • Nếu xét về cách thức hoạt động , có các chi nhánh của các công ty xuyên quốc gia , hoạt động tài chính tín dụng của các ngân hàng hay các trung tâm tín dụng và chuyển giao công nghệ, trong đó, hoạt động dưới hình thức chuyển giao công nghệ là biện pháp chủ yếu mà các nước xuất khẩu tư bản thường sử dụng để khống chế nền kinh tế của các nước nhập khẩu tư bản. Xuất khẩu tư bản về thực chất là hình thức mở rộng quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa trên phạm vi quốc tế, là...

  doc41p dinhthao00 14-06-2011 1918 207   Download

 • Chính sách đổi mới, mở cửa và công nghiệp hóa đã mở ra cho Việt Nam những cơ hội mới để phát huy những lợi thế so sánh vốn có về tài nguyên thiên nhiên và nguồn lao động dồi dào, giá rẻ, sử dụng những lợi thế đó vào việc phát triển các nguồn hàng xuất khẩu ngày càng lớn, tiêu thụ tại thị trường các nước, mang lại một nguồn thu ngoại tệ ngày càng cao phục vụ cho tăng trưởng kinh tế và công nghiệp hóa....

  doc162p milomoli 11-11-2010 344 117   Download

 • Lao động : Là hoạt động cú mục đích, cú ý thức của con người nhằm thay đổi những vật thể tự nhiờn, để phự hợp với lợi ớch của mỡnh. Lao động là sự vận động của sức lao động, là quỏ trỡnh kết hợp giữa sức lao động và tư liệu sản xuất tạo ra của cải vật chất cho xó hội.

  doc77p lexuansang 21-11-2010 514 92   Download

 • Công ty Kinh doanh Tổng hợp và Xuất khẩu Lao động Ninh Bình chuyển đổi từ mô hình doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần và đổi tên thành Công ty cổ phần Xây dựng và Cung ứng Lao động Quốc tế theo quyết định số 300/QĐ-UB ngày 04/02/2005 và phƣơng án cổ phần hóa doanh nghiệp đã đƣợc duyệt theo quyết định số 1187/QĐ-UB ngày 23/06/2005 của UBND tỉnh Ninh Bình. .

  pdf22p ngocdung 19-06-2009 422 49   Download

 • Trong suốt quá trình lịch sử xây dựng và phát triển đất nước, Việt Nam chủ yếu dựa vào nền kinh tế nông nghiệp và nông thôn Việt Nam giữ vị trí quan trọng với 80% dân số và 73% lực lượng lao động xã hội làm nông nghiệp và “... chúng ta không thể có con đường nào khác là phải xây dựng một nền nông nghiệp mạnh và phát triển bền vững (cả về kinh tế, xã hội và sinh thái), dựa vào công nghệ cao từng bước Hiện đại hóa vươn lên trong cạnh tranh ngay cả...

  pdf71p thuytienvang_1 29-10-2012 125 44   Download

 • Trong nền kinh tế thế giớihiện nay, hoạt động xuất khẩu trở nên vô cùng quan trọng trong hoạt động thương mại đối với bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới. Không có một quốc gia nào phát triển phồn vinh khi mà vẫn duy trì nền kinh tế đóng cửa. Thong qua hoạt đọng xuất khẩu, các quốc gia khai thác được lợi thế của mình trong phân công lao động, tạo nguồn thu ngoại tệ quan trọng cho đất nước, chuyển đổi cơ cấu kinh tế và đặc biệt là tạo công ăn việc làm cho...

  pdf9p thannong1311 15-09-2012 76 24   Download

 • Từ xa xưa, trong suốt quá trình lịch sử xây dựng và phát triển đất nước, Việt nam chủ yếu dựa vào nền kinh tế nông nghiệp và nông thôn Việt nam giữ vị trí quan trọng với 80% dân số và 73% lực lượng lao động xã hội làm nông nghiệp và “. . . chúng ta không thể có con đường nào khác là phải xây dựng một nền nông nghiệp mạnh và phát triển bền vững (cả về kinh tế, xã hội và sinh thái), dựa vào công nghệ cao từng bước Hiện đại hoá vươn...

  pdf93p intel1212 06-12-2012 52 12   Download

 • Đề tài nghiên cứu một cách toàn diện có hệ thống tình hình sử dụng lao động của Công ty từ khâu tuyển chọn lao động, phân công lao động, đào tạo và phát triển lao động, tạo động lực cho lao động đến khâu kiểm tra đánh giá lao động tai công ty để thấy được những ưu điểm và hạn chế. Từ đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động.

  pdf8p quaymax2 17-08-2018 51 9   Download

 • Mục đích của đề tài là trên cơ sở nghiên cứu lý luận và phân tích đánh giá thực trạng XKLĐ trên địa bàn thị xã trong giai đoạn hiện nay, đề tài đưa ra phương hướng và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trước, trong và sau XKLĐ của thị xã Hương Thủy.

  pdf69p bautroibinhyen1 02-11-2016 77 7   Download

 • Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận, luận văn tập trung nghiên cứu về thực trạng tạo việc làm thông qua đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Và đề xuất một số giải pháp giải quyết vấn đề tạo việc làm cho người lao động thông qua đưa họ đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trên địa bàn Như Xuân trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu tình hình thực tế huyện đã đề ra. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf134p hetiheti 08-03-2017 68 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tình hình xuất khẩu lao động
p_strCode=tinhhinhxuatkhaulaodong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2