Tổ chức chiến lược

Xem 1-20 trên 2229 kết quả Tổ chức chiến lược
 • Đề tài Mối quan hệ giữa văn hóa và tổ chức chiến lược nêu văn hóa doanh nghiệp chính là toàn bộ những nhân tố văn hóa được doanh nghiệp chọn lọc, tạo ra, sử dụng và biểu hiện trong hoạt động kinh doanh, tạo lên bản sắc kinh doanh của doanh nghiệp đó. Chiến lược của doanh nghiệp là: Những mưu tính thực hiện mục tiêu và đặc biệt là để đạt được thành công bền vững, lâu dài cho doanh nghiệp.

  pdf12p idol_12 06-05-2014 44 11   Download

 • Thuyết trình: Thiết kế tổ chức chiến lược nhằm nêu công tác quản trị rủi ro làm tốt, nhân sự tinh giảm và hiệu quả kinh doanh tăng cao, văn hóa làm việc thay đổi rõ nét, vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2011, năm 2012 đặt mục tiêu tăng trưởng 60% doanh thu và lợi nhuận.

  ppt31p slow_12 26-06-2014 31 5   Download

 • Bài giảng lý thuyết tổ chức: Chương 2 - Chiến lược, thiết kế và hiệu quả tổ chức trình bày nội dung về: Vai trò của chiến lược trong thiết kế tổ chức; Mục tiêu của tổ chức; Chiến lược và thiết kế tổ chức; Đánh giá hiệu quả tổ chức,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p huongmo_249 19-04-2018 2 0   Download

 • Tham khảo tài liệu 'một số mô hình quản lý chiến lược nguồn nhân lực', kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p ngocdung 19-06-2009 1442 517   Download

 • Chiến lược bán hàng trong chiến lược tổng thể của công ty Thiết kế mô hình tổ chức lực lượng bán hàng Thay đổi cơ cấu tổ chức lực lượng bán hàng Ví dụ điển hình về sự thay đổi cơ cấu lực lượng bán hàng của công ty Xerox Bài tập tình huống: Công ty Schmitt Meats Tóm tắt Mục đích của chương này là cung cấp những hiểu biết về hoạt động bán hàng cá nhân và quản trị bán hàng thích hợp trong chiến lược và tổ chức của Công ty.

  pdf22p 2332007 09-04-2011 651 241   Download

 • Tài liệu tham khảo đề tài thuyết trình quản trị học về " lấy ví dụ minh họa làm rõ 2 cơ cấu tổ chức cơ bản :ma trận,hỗn hợp(ưu,nhược điểm,đặc điểm,điều kiện áp dụng ) ". Doanh nghiệp được chia thành nhiều phòng ban khác nhau với quyền hạn và trách nhiệm ngang nhau...

  ppt15p traidatxanh123 03-11-2010 1172 180   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " chiến lược kinh doanh của việt nam airlines "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p bongbongcam 10-08-2010 254 112   Download

 • Nội dung của Chương 3: Môi trường tổ chức thuộc Bài giảng Quản trị học trình bày mối quan hệ giữa các yếu tố của môi trường và ảnh hưởng của chúng đến hoạt động của tổ chức. Các yếu tố của môi trường, chiến lược, chính sách của nhà quản trị đáp ứng với những thay đổi của môi trường. Quản trị trong môi trường toàn cầu: xu hướng của nền kinh tế toàn cầu và các chiến lược thâm nhạp thị trường quốc tế.

  pdf11p blue_12 09-05-2014 822 109   Download

 • Cuốn sách Chiến lược phát triển giáo dục trong thế kỷ XXI: Kinh nghiệm của các quốc gia tập hợp những kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học và quản lý trong và ngoài nước, có liên quan đến lĩnh vực giáo dục nhằm giúp các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về tình hình tổ chức chiến lược phát triển giáo dục ở Việt Nam và trên thế giới, các chính sách để phát triển giáo dục.

  pdf655p lumia_12 28-05-2013 172 82   Download

 • Đề tài Thay đổi tổ chức nhằm hiểu rõ về “tổ chức” thông qua 4 ẩn dụ của Morgan. Ứng dụng mô hình Lewin, Bullock & Batten, Kotter để thay đổi tổ chức.Sự thay đổi không thể quản lý được. Nó tự xuất hiện, nhà lãnh đạo không đứng ngoài hệ thống mà họ là một phần của hệ thống.

  ppt16p top_12 21-04-2014 159 53   Download

 • Đề tài Thay đổi tổ chức đề cập đến những vấn đề của việc thay đổi tổ chức và làm thế nào để thực hiện tiến trình thay đổi tổ chức? Phải chăng thay đổi phải được bắt đầu và phát triển bởi một người ra quyết định hay nó có thể được lên kế hoạch bởi một nhóm quyền lực, và có quyết tâm cao, từ đó thì sự thay đổi sẽ được thực hiện? Có lẽ cần phải tiếp cận vấn đề này một cách khoa học hơn.

  pdf25p top_12 22-04-2014 81 20   Download

 • Nội dung chính của chương 10 Tổ chức thực hiện và kiểm soát chiến lược trong Quản trị chiến lược nhằm tìm hiểu cách thức cấu trúc tổ chức và làm cho nó tương thích với chiến lược kinh doanh đã lựa chọn. Làm rõ nội dung các bước triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh và nắm được qui trình kiểm soát và điều chỉnh chiến lược.

  pdf27p vespa_12 14-04-2014 56 17   Download

 • Đề tài Thay đổi văn hóa tổ chức trình bày về văn hóa và ảnh hưởng của nó đến tổ chức. Văn hoá là mô hình những giả định cơ bản, trong quá trình học tập, được một nhóm nhân viên phát minh, khám phá, hoặc phát triển nhằm đối phó với những vấn đề liên quan đến khả năng thích ứng với môi trường bên ngoài hoặc hội nhập nội bộ, từ đó để đào tạo cho nhân viên mới về phương pháp nhận thức, suy nghĩ, giải quyết về những vấn đề này.

  ppt16p top_12 21-04-2014 61 13   Download

 • Đề tài Thay đổi cơ cấu và văn hóa tổ chức tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình Tp HCM nêu thực trạng tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình Tp HCM, cơ sở lý thuyết, khảo sát bệnh viện bệnh viện chấn thương chỉnh hình Tp HCM. Nhận định và giải pháp văn hóa tổ chức tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình Tp HCM.

  ppt16p top_12 21-04-2014 57 13   Download

 • Mục tiêu đề tài Mô hình quy trình về thay đổi tổ chức trong bối cảnh văn hóa nêu mô hình hóa sự tương tác giữa văn hóa tổ chức và sự thay đổi. Mô tả cách thức kiến thức về văn hóa tổ chức của nhà lãnh đạo ảnh hưởng đến quy trình thực hiện sự thay đổi. Xác định những giai đoạn của quá trình thay đổi mà tại đó sự tương tác giữa văn hóa tổ chức và thực hiện thay đổi có vai trò quan trọng.

  ppt15p top_12 21-04-2014 62 12   Download

 • Chương 10 Tổ chức thực hiện và kiểm soát chiến lược, mục tiêu nghiên cứu chương này nhằm: Tìm hiểu cách thức cấu trúc tổ chức và làm cho nó tương thích với chiến lược kinh doanh đã lựa chọn, làm rõ nội dung các bước triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh, nắm được qui trình kiểm soát và điều chỉnh chiến lược.

  pdf27p vanthanhthiennu22 22-05-2014 37 11   Download

 • Chương 6 Tổ chức thực hiện chiến lược thuộc bài giảng Chiến lược kinh doanh, nội dung trong chương này người học sẽ đi vào tìm hiểu về triển khai chiến lược, xây dựng cơ cấu tổ chức và theo dõi chiến lược.

  pdf24p canhdangxuan 09-04-2014 50 8   Download

 • Tiểu luận: Văn hoá và lãnh đạo chiến lược nêu mối quan hệ giữa văn hóa tổ chức và chiến lược, phương thức cải biến văn hóa tổ chức theo hướng chiến lược. Các phương thức lãnh đạo chiến lược, phân tích các yếu tố VH truyền thống có ảnh hưởng tiêu cực đến thực thi chiến lược hội nhập quốc tế của các DN Việt Nam. Vì sao phương thức lãnh đạo thông qua làm gương lại là quyết định đối với các DN Việt Nam.

  pdf26p idol_12 06-05-2014 39 6   Download

 • Tiểu luận: Tính hai mặt và những mâu thuẫn của thay đổi tổ chức được hoạch định nhằm thảo luận về một số phương pháp tiếp cận sự thay đổi tổ chức được hoạch định đã được đưa ra trong một khoảng thời gian dài, nhấn mạnh các kiểu thực hiện hành vi và các giả định liên kết với từng phương pháp.

  pdf38p red_12 19-05-2014 52 6   Download

 • Nội dung trình bày trong chương 4 Thiết kế tổ chức chiến lược nằm trong bài giảng quản trị học trình bày về tổng quan thiết kế cấu trúc tổ chức, đánh giá các loại cấu trúc, các yếu tố ảnh hưởng, lựa chọn chiến lược phù hợp với chiến lược và cuối cùng là thúc đẩy việc đổi mới tổ chức.

  pdf25p yellow_12 31-05-2014 28 6   Download

Đồng bộ tài khoản