Tổ chức tuần văn hoá

Xem 1-20 trên 111 kết quả Tổ chức tuần văn hoá
 • Quyết định 2358/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án tổ chức "Tuần Việt Nam tại Châu Phi" trong khuôn khổ kế hoạch tổ chức tuần văn hóa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009

  doc1p sundaisy 08-08-2009 69 4   Download

 • Thực hiện Công văn số 783/UBND ngày 21/09/2016 của UBND thị xã Ba Đồn về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016, Trường tiểu học Quảng Thọ báo cáo kết quả thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo bài báo cáo.

  doc4p trinhbinhbp 03-03-2017 236 6   Download

 • Quyết định số 2358/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án tổ chức “Tuần Việt Nam tại Nam Phi" trong khuôn khổ Kế hoạch tổ chức Tuần văn hóa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

  pdf2p lawvhxh1 16-11-2009 36 3   Download

 • Văn hóa là những giá trị vật chất và tinh thần được một cộng đồng dân cư chấp nhận và tuân thủ, do đó văn hóa mang những màu sắc riêng, đặc trưng cho mỗi vùng miền, dân tộc, tổ chức.“Văn hóa là toàn bộ di sản của loài người, bao gồm tất cả kiến thức và các quy tắc ứng xử trong cuộc sống, thể hiện chuẩn mực xã hội”.

  ppt23p vannguyen10qt 05-06-2013 208 74   Download

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 1 Giới thiệu về hành vi tổ chức trình bày về nhận biết được những thách thức, những xu hướng phổ biến trong giai đoạn hiện nay, giải thích được sự cần thiết của nghiên cứu hành vi tổ chức, nhận dạng những đóng góp của các ngành khoa học vào hành vi tổ chức.

  pdf21p wide_12 29-07-2014 300 36   Download

 • Kết cấu chương 6 Hành vi trong nhóm và xung đột thuộc bài giảng Hành vi tổ chức nhằm giúp sinh viên nhận dạng các hành vi chủ yếu trong nhóm, định nghĩa xung đột, mô tả tiến trình xung đột giữa các nhóm, giải thích được nguyên nhân xung đột giữa các nhóm, chỉ ra cách giải quyết xung đột giữa các nhóm.

  pdf17p wide_12 29-07-2014 216 29   Download

 • Sau khi học xong chương 2 Hành vi cá nhân thuộc bài giảng Hành vi cá nhân nhằm giúp sinh viên nhận nhận biết được những cơ sở của hành vi cá nhân, ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu đến hành vi cá nhân trong tổ chức, giải thích được các hành vi và thái độ của cá nhân trong tổ chức, thể hiện được quá trình động viên, thảo luận về các thuyết động viên và các đặc điểm của nó.

  pdf22p wide_12 29-07-2014 161 28   Download

 • Văn hóa tổ chức là gì? Là mẫu cơ bản về những giá trị và những giả định được chia sẻ trong một tổ chức, chi phối cách nhân viên trong tổ chức nghĩ và hành động đối với những vấn đề và những cơ hội. Những biểu trưng văn hóa tổ chức quan sát được Stories/legends (câu chuyện/giai thoại) Rituals/ceremonies (Nghi lễ).

  pdf13p canon_12 31-03-2014 153 26   Download

 • Chương 3 Giá trị, thái độ và sự thỏa mãn đối với công việc thuộc bài giảng Hành vi tổ chức nhằm giúp sinh viên nhận biết được sự ảnh hưởng của giá trị, thái độ và sự thỏa mãn đối với công việc đến hành vi cá nhân trong tổ chức, nhận biết được tầm quan trọng của giá trị trong hiểu biết và dự đoán hành vi của người lao động, phân biệt ba thành tố của một thái độ Phân biệt các loại thái độ chủ yếu của người lao động tại nơi làm việc.

  pdf21p wide_12 29-07-2014 332 25   Download

 • Bài giảng Tâm lý học quản lý do PGS.TS. Ngô Minh Tuấn biên soạn giới thiệu về Xây dựng văn hóa tổ chức - vai trò của người quản lý, cụ thể là trình bày nội dung khái niệm chung về văn hóa tổ chức, đặc trưng cơ bản và mô hình của văn hóa tổ chức, vai trò của văn hóa tổ chức, xây dựng văn hóa tổ chức và vai trò người lãnh đạo trong xây dựng văn hóa tổ chức và tiến trình thay đổi văn hóa tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt19p khetien888 06-02-2017 65 21   Download

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 4 Động viên trình bày về các yếu tố cơ bản của động viên: nỗ lực và kết quả hoàn thành công việc (Effort and Performance), thỏa mãn nhu cầu (Needs satisfaction), phần thưởng (Rewards), quá trình tạo động lực, lựa chọn hành vi để thỏa mãn.

  pdf12p wide_12 29-07-2014 158 17   Download

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 7 Thông tin trình bày về ba cấp độ của quá trình thông tin, mô tả quá trình thông tin, phát triển kỹ năng lắng nghe, tầm quan trọng của thông tin, quá trình thông tin cần được phân tích trên 3 cấp độ khác nhau.

  pdf14p wide_12 29-07-2014 187 17   Download

 • Mục tiêu trình bày trong chương 8 Văn hóa tổ chức thuộc bài giảng Hành vi tổ chức định nghĩa văn hóa tổ chức, nhận dạng những đặc tính văn hóa tổ chức, các tạo lập và duy trì văn hóa tổ chức, văn hóa dưới góc độ dưới bên ngoài.

  pdf15p wide_12 29-07-2014 162 16   Download

 • Mặt trời mới đứng bóng, c{c kh{n đ|i trên s}n vận động Thống Nhất đã không còn một chỗ trống, mặc dù ba giờ rƣỡi chiều trận chung kết tranh Cúp quốc gia giữa hai đội Hy vọng v| Điện lực Hoà bình mới chính thức bắt đầu. Ban tổ chức đã dự liệu tình hình, quyết định bán vé từ tuần trƣớc và mở tất cả các cửa s}n trƣớc giờ bóng lăn đến sáu tiếng đồng hồ.

  pdf107p boy_them_yeu 10-06-2013 43 13   Download

 • Học xong chương 5 Hành vi nhóm thuộc bài giảng Hành vi tổ chức nhằm giúp sinh viên nêu định nghĩa và phân loại nhóm, giải thích nguyên nhân gia nhập nhóm của cá nhân, mô tả các giai đoạn phát triển nhóm, nhận dạng cấu trúc nhóm, trình bày những biến ngẫu nhiên ảnh hưởng đến hành vi nhóm.

  pdf12p wide_12 29-07-2014 149 13   Download

 • Slide bài giảng "Khai tâm về văn hóa doanh nghiệp" trình bày 5 nội dung: Tổng quan về văn hóa doanh nghiệp, vai trò của văn hóa doanh nghiệp, xây dựng nền văn hóa EVNNPT vững mạnh, các nguyên tắc thấu hiểu bộ văn hóa EVNNPT,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf152p hrm2014 27-03-2018 42 10   Download

 • LỚP TRƯỞNG XUYẾN CHI ĐỨNG TRƯỚC bảng đen, hớn hở tuyên bố: - Như đã bàn với nhau, ngày mai cuối tuần, cả lớp mình sẽ đi chơi núi Bửu Long, Thủ Đức… Xuyến Chi mới nói tới đó, thằng Dưỡng đã cắt ngang: - Tiền đâu mà đi? - Tiền quỹ lớp chứ đâu! Quốc Ân ứng tiếng đáp, làm như thể nó là ban tổ chức. - Không được! – Xuyến Chi cau mày – Tiền quỹ hiện nay còn rất ít. - Sao lại ít? – Quốc Ân gân cổ - Hàng tháng tụi này mỗi đứa...

  pdf70p boy_them_yeu 10-06-2013 28 4   Download

 • Hai tuần trước, tôi có phát biểu tại một hội nghị của những người điều hành tiếp thị do American Banker Association tổ chức. Nội dung thảo luận của những nhà tiếp thị ngân hàng trẻ trung, năng động và cấp tiến này đề cập từ nhu cầu và những quan tâm của Thế hệ Y đối với truyền thống xã hội đến việc thết kế những sản phẩm mới trong thời đại mới.

  pdf5p bibocumi10 20-10-2012 42 3   Download

 • Quyết định số 1735/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức tuần văn học Thụy Điển tại Việt Nam trong khuôn khổ dự án văn hóa do Sida tài trợ do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

  pdf2p lawvhxh1 16-11-2009 37 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của khóa luận là: Khái quát về loại hình du lịch cắm trại cuối tuần dành cho các gia đình, vai trò, ý nghĩa của loại hình này trong sự phát triển du lịch Hà Nội nói chung. Đưa ra một số đề xuất trong việc phát triển, tổ chức và khai thác loại hình du lịch cắm trại cuối tuần dành cho gia đình trên địa bàn Hà Nội.

  pdf10p cumeo5000 16-08-2018 11 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Tổ chức tuần văn hoá
p_strCode=tochuctuanvanhoa

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản