intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổng hợp báo cáo

Xem 1-0 trên 0 kết quả Tổng hợp báo cáo
 • Khái niệm: báo cáo tài chính là báo cáo kế toán cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu hữu ích cho số đông những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Để đạt mục đích này báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về: a/ Tài sản; b/ Nợ phải trả; c/ Vốn chủ sở hữu; d/ Doanh thu, thu nhập khác, chi phí, lãi và lỗ; đ/ Các luồng tiền. ...

  ppt38p page_12 14-08-2013 126 14   Download

 • Mẫu số 01/BC/PTTE (Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BTP ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp) TỔNG HỢP BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬN LÀM CON NUÔI Ở NƯỚC NGOÀI

  pdf5p aotuong123 06-01-2012 164 8   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán chương 4 trình bày về phương pháp tổng hợp - Báo cáo tài chính. Các nội dung chính trong chương này gồm: Khái niệm và ý nghĩa của báo cáo tài chính; yêu cầu, nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính; hệ thống báo cáo tài chính (Chuẩn mực kế toán số 21). Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf38p namthangtinhlang_01 03-11-2015 64 3   Download

 • Ban Giám đốc công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hợp nhất hàng năm phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như.Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp .Tổng Giám đốc. Chứng chỉ Kiểm toán viên số 283/KTV.

  pdf21p haichau 24-06-2009 2798 1482   Download

 • Bài giảng Kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính trình bày các nội dung sau đây: Nhiệm vụ kế toán tổng hợp, mô hình hóa hoạt động kế toán tổng hợp, sơ đồ hạch toán kế toán tổng hợp, kế toán tổng hợp trên phần mềm kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  ppt44p huong321 21-07-2010 1146 660   Download

 • Ban Giám đốc Công ty cổ phần vật tư Tổng hợp và Phân bón hóa sinh ( sau đây gọi là " Công ty") trình bày báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008.Công ty cổ phần vật tư tổng hợp và phân bón Hóa Sinh được chuyển đổi từ Xí nghiệp Phân bón hóa sinh

  pdf27p haichau 24-06-2009 1454 488   Download

 • Bảng cân đối kế toán của công ty cổ phần MCO Việt Nam, đây là báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008. Mời bạn tham khảo, hy vọng đây là tài liệu tham khảo bổ ích cho các bạn.

  pdf0p haichau 24-06-2009 2595 441   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài 10: kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính misa', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt44p nguyen_nvnk 06-01-2011 1095 437   Download

 • Nội dung: • Nhiệm vụ kế toán tổng hợp • Mô hình hóa hoạt động kế toán tổng hợp • Sơ đồ hạch toán kế toán tổng hợp • Kế toán tổng hợp trên PMKT

  ppt44p tienguinganhang 06-05-2010 902 356   Download

 • Mục đích là Tổng hợp báo cáo tài chính, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động các các doanh nghiệp nhà nước để báo cáo Bộ Tài chính, UBND Tỉnh theo quy định, đảm bảo kịp thời, chính xác, cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước.

  pdf2p hoangly 24-06-2009 1055 288   Download

 • Từ lí luận để đi đến thực tiễn là một quá trình, cần phải có thời gian để ứng dụng lí thuyết đó một cách hiệu quả.Vì vậy trong mỗi trường đại học,giai đoạn thực tập của mỗi sinh viên là hêt sức quan trọng, nó giúp sinh viên có thể vận dụng những kiến thức đã được học ở trường vào thực tế để so sánh, đánh giá khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành cũng như tích luỹ một số kinh nghiệm thực tiễn cho công việc sau này. Báo cáo tổng hợp thực tập...

  doc25p hoangha2004 29-01-2013 835 188   Download

 • Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc. Các đơn vị trực thuộc hình thành bộ máy kế toán riêng. hạch toán phụ thuộc. Báo cáo tài chính của toàn Công ty được lập trên cơ sở tổng hợp Báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc. Doanh thu và số dư giữa các đơn vị trực thuộc được loại trừ khi lập Báo cáo tài chính tổng hợp.

  pdf16p thuyha 24-06-2009 708 163   Download

 • Chương 1 giới thiệu khái quát về chi nhánh Agribank huyện Chưprông, tỉnh Gia Lai, chương 2 phân tích tình hình hoạt động của chi nhánh Agribank huyện Chưprông, tỉnh Gia Lai là những nội dung chính của 2 chương thuộc bài "Báo cáo thực tập tổng hợp tại Agribank chi nhánh Chưprông Gia Lai". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf55p nhibui170594 18-11-2015 795 117   Download

 • Báo cáo đồ án tốt nghiệp: Phần mềm quản lý kho sách nhằm xây dựng phần mềm để quản lý một số công việc trong kho sách của một cửa hàng sách có quy mô không quá lớn. Phần mềm được sửu dụng chủ yếu là hỗ trợ việc xuất, nhập trong kho sách cùng với đó là giúp người sử dụng tìm kiếm các thông tin về sách, nhân viên… từ đó tổng hợp báo cáo lên ban quản lý của cửa hàng sách. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  doc84p luckystar_117 01-01-2016 855 111   Download

 • CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2011 NỘI DUNG Thông tin về doanh nghiệp Báo cáo của Ban Điều hành Báo cáo Kiểm toán Bảng cân đối kế toán hợp nhất (Mẫu số B 01 – DN/HN) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất (Mẫu số B 02 – DN/HN) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

  pdf51p aboy2099 22-09-2012 344 99   Download

 • Tổng quan về đặc điểm kinh tế, kĩ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dệt Hà Đông, tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Công ty Cổ phần Dệt Hà Đông,... là những nội dung chính của bài báo cáo thực tập tổng hợp tại "Công ty Cổ phần Dệt Hà Đông Hanosimex". Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc50p thanhtranngoc01 15-10-2015 515 95   Download

 • Báo cáo thực tập tổng hợp: Nâng cao chất lượng bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương chi nhánh Đống Đa trình bày tổng quan về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương chi nhánh Đống Đa, tình hình hoạt động và phương hướng phát triển của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương chi nhánh Đống Đa.

  doc20p truong03 23-05-2014 376 86   Download

 • Chương 5 Phương pháp tổng hợp - báo cáo tài chính của bài giảng nguyên lý kế toán giúp các bạn nắm các nội dung sau: Khái niệm và ý nghĩa, yêu cầu, nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính, hệ thống báo cáo tài chính.

  ppt38p depthat 24-03-2014 242 69   Download

 • Tiểu luận: Báo cáo tài chính tổng hợp của công ty có các đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập trình bày về đặc điểm thông tin của Báo cáo tài chính tổng hợp, quy trình lập báo cáo tài chính tổng hợp tại doanh nghiệp ABC, phương pháp lập và trình bày báo cáo.

  pdf37p wide_12 28-07-2014 481 66   Download

 • Đồ án tốt nghiệp: Công tác tổ chức kế toán tổng hợp tại xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì, có cấu trúc gồm 3 phần: Phần 1 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì, phần 2 Công tác tổ chức kế toán tổng hợp tại xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì, phần 3 Đánh giá về tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì.

  pdf64p kimkhanhkh 17-03-2014 226 64   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tổng hợp báo cáo
p_strCode=tonghopbaocao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2