intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổng quan về đơn vị hành chính sự nghiệp

Xem 1-0 trên 0 kết quả Tổng quan về đơn vị hành chính sự nghiệp
 • Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Kế toán đơn vị sự nghiệp - Bài 1: Tổng quan về đơn vị hành chính sự nghiệp và kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp" để nắm chi tiết các kiến thức về đặc điểm hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN), nhiệm vụ và nội dung của kế toán trong đơn vị HCSN; nội dung của kế toán; các quy định về chứng từ, tài khoản kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp.

  pdf19p gaocaolon10 27-02-2021 16 2   Download

 • Bài giảng "Kiểm toán thực hành - Chương 1: Tổng quan về đơn vị hành chính sự nghiệp" trình bày khái niệm, đặc điểm đơn vị hành chính sự nghiệp; phân loại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp; nhiệm vụ kế toán; tổ chức công tác kế toán;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf7p bautroibinhyen11 25-12-2016 151 6   Download

 • Bài giảng Quản trị tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 1 - Tổng quan về tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp trình bày: Tổng quan về tài chính nhà nước; Tài chính của các cơ quan nhà nước; Tài chính của các đơn vị sự nghiệp nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf19p huongmo_249 19-04-2018 176 9   Download

 • Giáo trình Kế toán máy: Kế toán hành chính sự nghiệp có kết cấu gồm 2 phần. Phần 1 trình bày tổng quan về đơn vị hành chính sự nghiệp. Phần 2 trình bày các nội dung kế toán máy trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Nội dung giáo trình nhằm cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về hệ thống phần mềm kế toán máy, quy trình xử lý chung của phần mềm kế toán, giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có thể tiếp cận nhanh và có thể sử dụng ngay được bất kỳ phần mềm kế toán nào sẵn có tại đơn vị hành chính sự nghiệp.

  pdf259p nac1989 25-10-2012 755 275   Download

 • Bài giảng "Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 1: Tổng quan về đơn vị hành chính sự nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc điểm đơn vị hành chính sự nghiệp, phân loại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, nhiệm vụ kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p tieu_vu10 15-04-2018 136 15   Download

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 1: Tổng quan về đơn vị hành chính sự nghiệp cung cấp cho người học các khái niệm, đặc điểm đơn vị hành chính sự nghiệp; phân loại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp; nhiệm vụ kế toán;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf4p koxih_kothogmih10 26-10-2020 17 1   Download

 • Bài giảng "Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp - Chương 1: Tổng quan về quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề chung về ngân sách nhà nước; khái niệm, đặc điểm, phân loại cơ quan, đơn vị, hình thức cấp phát kinh phí của NSNN,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p tieu_vu10 15-04-2018 78 10   Download

 • Bài giảng Quản trị tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 4 - Quyết toán nguồn kinh phí trình bày các vấn đề tổng quan về quyết toán, yêu cầu quyết toán, văn bản hướng dẫn về quyết toán, nội dung hướng dẫn quyết toán,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

  pdf26p huongmo_249 19-04-2018 92 7   Download

 • Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp - Chương 1: Tổng quan về quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp trình bày khái niệm và phạm vi ngân sách nhà nước, hệ thống ngân sách nhà nước Việt Nam, phân cấp quản lý ngân sách nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf22p koxih_kothogmih10 26-10-2020 20 4   Download

 • "Bài giảng Kế toán quốc tế - Bài 1: Tổng quan về kế toán công" được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức tổng quan về kế toán công, kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.

  pdf9p chauchaungayxua9 25-11-2020 13 1   Download

 • Tài liệu này giúp cho người học khái quát hoá, hệ thống hoá, những nội dung cơ bản của chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp.Tạo điều kiện giúp người học nắm được nội dung kiến thức môn kế toán hành chính sự nghiệp

  pdf43p tinhphuong60 15-06-2010 1842 869   Download

 • Chương 4 đề cập đến nghiệp vụ kế toán tài sản cố định (TSCĐ). Các nội dung chính cần nắm bắt trong chương này gồm: Nguyên tắc về quản lý và sử dụng TSCĐ trong các đơn vị HCSN, các phương pháp kế toán tăng, giảm TSCĐ, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, việc quản lý và tính hao mòn TSCĐ; ghi chép các nghiệp vụ kinh tế vào sổ kế toán chi tiết, tổng hợp liên quan, gắn với thực tiễn trong việc quản lý theo dõi, sử dụng các loại TSCĐ để có hiệu quả.

  ppt40p youcanletgo_03 13-01-2016 87 18   Download

 • Bài giảng "Kế toán nhà nước - Chương 1: Tổng quan về kế toán hành chính sự nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp; tổ chức công tác kế toán hành chính sự nghiệp; tổ chức bộ máy kế toán hành chính sự nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf41p tsmttc_007 10-09-2015 116 16   Download

 • Việc hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính các đơn vị hành chính, sự nghiệp là một yêu cầu quan trọng đáp ứng mục tiêu Tổng Kế toán nhà nước ở Việt Nam. Báo cáo tài chính tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp là nguồn thông tin đầu vào quan trọng để xây dựng báo cáo tài chính nhà nước, báo cáo của Tổng Kế toán nhà nước. Như vậy, việc lập báo cáo tài chính tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp là đòi hỏi từ thực tiễn. Bài viết trao đổi về những vấn đề liên quan báo cáo tài chính của các đơn vị sự nghiệp theo quy định hiện hành.

  pdf3p vianthony2711 16-04-2021 6 1   Download

 • Chương 1. TỔNG QUAN VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Mục tiêu chung: • Giúp cho người học khái quát hoá, hệ thống hoá, những nội dung cơ bản của chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, trước hết là nội dung của chế độ kế toán hiện hành. • Tạo điều kiện giúp người học tìm hiểu, xác định hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách và báo biểu kế toán theo ché độ kế toán ...

  pdf43p xingau3 06-08-2011 760 272   Download

 • Chương 8. Phương pháp lập báo cáo Tài chính và báo cáo Quyết toán Chương 8. PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH Mục tiêu chung: • Giúp cho người học nắm vững nội dung các báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán Ngân sách Nhà nước • Trang bị kiến thức cho người học về phương pháp lập các báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước áp dụng đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp, như...

  pdf20p xingau3 06-08-2011 186 105   Download

 • Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách dùng để tổng hợp tình hình về tài sản, tiếp nhận và sử dụng kinh phí ngân sách của Nhà nước; tình hình thu, chi và kết quả hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp trong kỳ kế toán, cung cấp thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá tình hình và thực trạng của đơn vị, là căn cứ quan trọng giúp cơ quan nhà nước, lãnh đạo đơn vị kiểm tra, giám sát điều hành hoạt động của đơn vị....

  pdf20p huemanvdoc 24-11-2009 2417 951   Download

 • Kế toán là một môn khoa học kinh tế tài chính, hỗ trợ công tác quản lý trong các doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, kế toán đã sớm tiếp cận và sử dụng CNTT hiện đại trong việc thu thập, xử lý, truyền tải thông tin

  ppt37p huong321 20-07-2010 312 150   Download

 • Giúp cho người học khái quát hoá, hệ thống hoá, những nội dung cơ bản của chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, trước hết là nội dung của chế độ kế toán hiện hành. Tạo điều kiện giúp người học tìm hiểu, xác định hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách và báo biểu kế toán theo ché độ kế toán phù hợp với đặc điểm của đơn vị hành chính sự nghiệp. ...

  doc53p sinhvientvu 04-08-2010 587 254   Download

 • Để thu thập thông tin đầy đủ, có độ chính xác cao về tình hình tiếp nhận và sử dụng kinh phí, phục vụ kịp thời cho kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các định mức chi tiêu và làm căn cứ để ghi sổ kế toán, cần thiết phải sử dụng chứng từ. Chứng từ kế toán là những chứng minh bằng giấy tờ về nghiệp vụ kinh tế - tài chính phát sinh trong việc sử dụng kinh phí và tình hình thu, chi Ngân sách của các đơn vị HCSN đã phát sinh và thực sự đã hoàn thành....

  pdf43p huemanvdoc 24-11-2009 1131 590   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tổng quan về đơn vị hành chính sự nghiệp
p_strCode=tongquanvedonvihanhchinhsunghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2