intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 4 - Th.S Ninh Thị Thúy Ngân

Chia sẻ: Ngô Hường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
93
lượt xem
7
download

Bài giảng Quản trị tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 4 - Th.S Ninh Thị Thúy Ngân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 4 - Quyết toán nguồn kinh phí trình bày các vấn đề tổng quan về quyết toán, yêu cầu quyết toán, văn bản hướng dẫn về quyết toán, nội dung hướng dẫn quyết toán,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 4 - Th.S Ninh Thị Thúy Ngân

CHƯƠNG 4:<br /> QUYẾT TOÁN NGUỒN<br /> KINH PHÍ<br /> <br /> Giảng viên: Ninh Thị Thuý Ngân<br /> <br /> Email: nngan66@yahoo.com<br /> <br /> CÁC VẤN ĐỀ TỔNG QUAN VỀ<br /> QUYẾT TOÁN<br /> 1. Khái niệm:<br /> Quyết toán là quá trình nhằm kiểm tra, rà soát,<br /> chỉnh lý các số liệu đã được phản ánh sau một kỳ chấp<br /> hành dự toán, qua đó phân tích, đánh giá kết quả chấp<br /> hành dự toán nhằm rút ra những kinh nghiệm và bài học<br /> cần thiết cho kỳ chấp hành dự toán tiếp sau.<br /> 2. Ý nghĩa:<br /> - Là thước đo đánh giá hiệu quả của công tác lập dự toán<br /> và chấp hành dự toán;<br /> - Giúp so sánh với dự toán được duyệt để rút kinh<br /> nghiệm và có chính sách thay đổi phù hợp cho kỳ sau.<br /> Giảng viên: Ninh Thị Thuý Ngân<br /> <br /> Email: nngan66@yahoo.com<br /> <br /> YÊU CẦU QUYẾT TOÁN<br /> - Phải được lập trên cơ sở số liệu phản ánh đầy<br /> đủ, chính xác trung thực theo HT MLNSNN<br /> - Phải lập theo đúng nội dung mẫu biểu, chi tiết<br /> theo HT MLNSNN kèm theo bản giải trình,<br /> thuyết minh số liệu.<br /> - Các chỉ tiêu trong báo cáo phải được lập theo<br /> qui định thống nhất về nội dung, phương pháp<br /> tính toán đảm bảo nguyên tắc so sánh được.<br /> - Tất cả các đơn vị sử dụng NSNN đều phải lập<br /> BCQT.<br /> Giảng viên: Ninh Thị Thuý Ngân<br /> <br /> Email: nngan66@yahoo.com<br /> <br /> CĂN CỨ LẬP<br /> <br /> • Căn cứ số liệu tổng hợp và chi tiết trên hệ thống sổ<br /> sách kế toán của đơn vị;<br /> • Căn cứ báo cáo kỳ trước;<br /> • Qui định của cơ quan quản lý về phương pháp lập các<br /> chỉ tiêu trên báo cáo quyết toán;<br /> • Đối với đơn vị dự toán cấp trên khi lập BCQT phải<br /> căn cứ vào BCQT của đơn vị cấp dưới để tổng hợp.<br /> • Căn cứ vào các hướng dẫn của VBPL, công văn qui<br /> định về lập, BCQT cuối năm hàng năm.<br /> Giảng viên: Ninh Thị Thuý Ngân<br /> <br /> Email: nngan66@yahoo.com<br /> <br /> VB HƯỚNG DẪN VỀ QUYẾT TOÁN<br /> <br /> - Thông tư 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008<br /> của BTC về hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm<br /> và lập, BCQT NSNN hàng năm;<br /> - Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày<br /> 20/11/2010 quy định quyết toán vốn đầu tư xây<br /> dựng cơ bản.<br /> - Công văn số 4009/BTC-NSNN ngày 27/3/2012<br /> của BTC yêu cầu các Bộ, cơ quan Trung ương,<br /> địa phương thực hiện nghiêm quy định về công<br /> tác quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm<br /> Giảng viên: Ninh Thị Thuý Ngân<br /> <br /> Email: nngan66@yahoo.com<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2