intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 2 - Th.S Ninh Thị Thúy Ngân

Chia sẻ: Ngô Hường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
73
lượt xem
6
download

Bài giảng Quản trị tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 2 - Th.S Ninh Thị Thúy Ngân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 2 - Th.S Ninh Thị Thúy Ngân trình bày nội dung: Lập dự toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp; Lập dự toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 2 - Th.S Ninh Thị Thúy Ngân

Giảng viên: Th.S Ninh Thị Thuý Ngân<br /> <br /> Email: nngan66@yahoo.com<br /> <br /> 1. LẬP DỰ TOÁN NSNN:<br /> 1.1. Yêu cầu:<br /> - Phải tổng hợp theo từng lĩnh vực thu, chi và theo cơ cấu giữa chi thường<br /> xuyên, chi đầu tư phát triển và chi trả nợ;<br /> <br /> - Lập theo đúng yêu cầu, nội dung, biểu mẫu và thời hạn qui định tại thông tư<br /> hướng dẫn 59/2003/TT- BTC và TT hướng dẫn về yêu cầu, nội dung, thời hạn<br /> hàng năm của BTC;<br /> - Phải kèm theo báo cáo thuyết minh rõ cơ sở và căn cứ tính toán;<br /> <br /> - Phải đảm bảo cân đối theo nguyên tắc:<br /> + Đối với dự toán NSNN: Tổng số thu từ thuế, phí, lệ phí > tổng số chi<br /> thường xuyên và các khoản chi trả nợ đồng thời Bội chi NS(nếu có) < Chi đầu<br /> tư phát triển.<br /> + Đối với dự toán NS cấp địa phương: Phải cân bằng giữa thu và chi.<br /> <br /> Giảng viên: Th.S Ninh Thị Thuý Ngân<br /> <br /> Email: nngan66@yahoo.com<br /> <br /> 1. Căn cứ nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm<br /> quốc phòng an ninh; chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể năm kế<br /> hoạch; đặc điểm hoạt động, điều kiện kinh tế- xã hội và<br /> tự nhiên của từng vùng lãnh thổ...<br /> <br /> Căn<br /> cứ lập<br /> dự<br /> toán<br /> NSN<br /> N<br /> <br /> 2. Văn bản pháp luật về thuế, chế độ thu, định mức phân<br /> bổ ngân sách; chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NS;<br /> 3. Qui định về phân cấp quản lý kinh tế- xã hội và phân<br /> cấp quản lý ngân sách;<br /> 4. Chỉ thị của Thủ tƣớng chính phủ về việc xây dựng kế<br /> hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán NSNN năm<br /> sau; TT hƣớng dẫn của BTC, UBND cấp tỉnh...<br /> 5. Số kiểm tra về dự toán NS do cơ quan có thẩm quyền<br /> thông báo;<br /> 6. Tình hình thực hiện dự toán NS một số năm trƣớc<br /> hoặc gần kề.<br /> <br /> Giảng viên: Th.S Ninh Thị Thuý Ngân<br /> <br /> Email: nngan66@yahoo.com<br /> <br /> 1.3. Các cơ quan liên quan tham gia lập dự toán NSNN<br /> + Cơ quan thu NSNN: Thuế, Hải quan, ... từ TW xuống địa<br /> <br /> phương;<br /> + Cơ quan Tài chính các cấp; Bộ Kế hoạch và đầu tư các cấp và<br /> các Cơ quan quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực, vùng...;<br /> + Các đơn vị sử dụng NSNN; các tổ chức được NSNN hỗ trợ,...<br /> + Đối tượng khác liên quan.<br /> <br /> Giảng viên: Th.S Ninh Thị Thuý Ngân<br /> <br /> Email: nngan66@yahoo.com<br /> <br /> 1.4. Hƣớng dẫn lập dự toán NSNN:<br /> <br /> Chia hai giai đoạn:<br /> + GĐ chuẩn bị và lập dự toán NSNN;<br /> + GĐ Thẩm tra, phê chuẩn và phân bổ NSNN.<br /> Hướng dẫn lập cho từng đối tượng liên quan và thời gian lập cụ<br /> thể.<br /> <br /> Giảng viên: Th.S Ninh Thị Thuý Ngân<br /> <br /> Email: nngan66@yahoo.com<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2