intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 3 - Th.S Ninh Thị Thúy Ngân

Chia sẻ: Ngô Hường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
205
lượt xem
8
download

Bài giảng Quản trị tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 3 - Th.S Ninh Thị Thúy Ngân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 2 - Lập dự toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp trình bày về: Quản trị các khoản thu; Mục đích quản trị các khoản thu; Nội dung quản trị các khoản thu; Nội dung các khoản chi,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 3 - Th.S Ninh Thị Thúy Ngân

“HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI”<br /> CHƯƠNG 3:<br /> QUẢN TRỊ THU – CHI TRONG<br /> ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP<br /> <br /> Giảng viên: Th.S Ninh Thị Thuý Ngân<br /> <br /> Email: nngan66@yahoo.com<br /> <br /> CHƯƠNG 3:<br /> QUẢN TRỊ THU, CHI TRONG ĐVHCSN<br /> <br /> TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH:<br /> Quản trị tài chính là hoạt động của các chủ thể<br /> quản trị tài chính thông qua việc sử dụng có chủ định<br /> các phương pháp quản trị và các công cụ để tác động<br /> và điều khiển hoạt động tài chính nhằm đạt được các<br /> mục tiêu đã định<br /> - Chủ thể: Là Thủ trưởng đơn vị, bộ máy tài chính,...<br /> - Phương pháp:<br /> + Phương pháp tổ chức: sắp xếp, bố trí các hoạt động tài<br /> chính;<br /> + Phương pháp kinh tế: Dùng lợi ích vật chất để kích thích tính<br /> tích cực của các khách thể đang tổ chức các hoạt động TC.<br /> - Công cụ: Hệ thống pháp luật: chính sách, cơ chế quản lý TC, kế<br /> toán, thống kê, HTMLNSNN,kiểm tra, thanh tra, giám sát, đòn<br /> bẩy TC.<br /> - Đối tượng quản trị: Các hoạt động TC.<br /> Giảng viên: Th.S Ninh Thị Thuý Ngân<br /> <br /> Email: nngan66@yahoo.com<br /> <br /> CHƯƠNG 3:<br /> QUẢN TRỊ THU, CHI TRONG ĐVHCSN<br /> 1. QUẢN TRỊ CÁC KHOẢN THU<br /> 1.1. NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU<br /> - Kinh phí từ năm trước chuyển sang chi tiếp;<br /> - Kinh phí NSNN cấp:<br /> + Kinh phí đảm bảo hoạt động thường xuyên;<br /> + Kinh phí thực hiện nhiệm vụ NCKH;<br /> + Kinh phí thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;<br /> + Kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia;<br /> + Kinh phí thực hiện nhiệm vụ do NN đặt hàng;<br /> + Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất, tinh giản biên chế;<br /> + Vốn đầu tư XDCB, mua sắm trang thiết bị, SCL TSCĐ phục<br /> vụ hoạt động sự nghiệp theo DA được duyệt;<br /> + Vốn đối ứng thực hiện các dự án nước ngoài;<br /> + Kinh phí khác;<br /> - Phần để lại từ thu phí, lệ phí được để lại sử dụng;<br /> - Các khoản thu từ hoạt động sx, kd, dv;<br /> - Các khoản viện trợ, biếu tặng,...<br /> - Nguồn vốn và Lãi được chia từ hoạt động liên doanh, liên kết.<br /> Giảng viên: Th.S Ninh Thị Thuý Ngân<br /> <br /> Email: nngan66@yahoo.com<br /> <br /> 1.2. MỤC ĐÍCH QUẢN TRỊ CÁC KHOẢN THU<br /> <br /> (1) Xác đinh các khoản thu hợp<br /> Pháp của đơn vị trong quá trình<br /> hoạt động<br /> Mục đích<br /> quản trị<br /> các khoản<br /> Thu<br /> <br /> (2) Tổ chức khai thác các khoản<br /> thu hợp pháp nhằm đáp ứng các<br /> nhu cầu chi<br /> <br /> (3) Tăng dần tỷ trọng các nguồn<br /> Thu ngoài NSNN trong điều kiện<br /> và khả năng của đơn vị<br /> Giảng viên: Th.S Ninh Thị Thuý Ngân<br /> <br /> Email: nngan66@yahoo.com<br /> <br /> CHƯƠNG3:<br /> QUẢN TRỊ THU, CHI TRONG ĐVHCSN<br /> 1.3. NỘI DUNG QUẢN TRỊ CÁC KHOẢN THU<br /> 1.3.1. ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THU PHÍ, LỆ PHÍ<br /> Phí là khoản thu của NSNN nhằm thu hồi một phần hay<br /> toàn bộ chi phí đầu tư hình thành các hàng hoá, dịch vụ công<br /> cộng.<br /> Lệ phí là khoản thu của NSNN từ các tổ chức, cá nhân do<br /> sử dụng các dịch vụ hành chính, pháp lý mà Nhà nước cung cấp.<br /> => Quản trị các khoản thu này cần:<br /> + Xác định rõ khoản thu, mức thu phù hợp theo qui định;<br /> + Về nguyên tắc các khoản thu này nộp hết về NSNN nhưng<br /> tuỳ từng loại mà NN cho phép đơn vị thu được để lại theo tỷ lệ %<br /> hoặc 100%, nên cần xác định rõ rãng tỷ lệ để lại này;<br /> + Tổ chức thực hiện thu, nộp khoa học đảm bảo khả năng kiểm<br /> tra, kiểm soát phân định rõ trách nhiệm của cá nhân tham gia -><br /> tránh thất thoát và bảo đảm lợi ích cho người nộp;<br /> + Đảm bảo không lạm thu đồng thời sử dụng số thu được để<br /> lại đúng mục đích và theo qui định;<br /> <br /> Giảng viên: Th.S Ninh Thị Thuý Ngân<br /> <br /> Email: nngan66@yahoo.com<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2