intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 1 - Th.S Ninh Thị Thúy Ngân

Chia sẻ: Ngô Hường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
165
lượt xem
7
download

Bài giảng Quản trị tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 1 - Th.S Ninh Thị Thúy Ngân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 1 - Tổng quan về tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp trình bày: Tổng quan về tài chính nhà nước; Tài chính của các cơ quan nhà nước; Tài chính của các đơn vị sự nghiệp nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 1 - Th.S Ninh Thị Thúy Ngân

MÔN HỌC:<br /> QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH ĐƠN VỊ<br /> HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP<br /> <br /> Hà Nội, tháng 12/2016<br /> Giảng viên: Th.S Ninh Thị Thuý Ngân<br /> <br /> Email: nngan66@yahoo.com<br /> <br /> NỘI DUNG NGHIÊN CỨU<br /> CHƢƠNG 1 - Tổng quan về Tài chính ĐVHCSN<br /> CHƢƠNG 2 - Lập dự toán trong các đơn vị HCSN<br /> CHƢƠNG 3 - Quản trị các khoản thu – chi trong đơn vị HCSN<br /> CHƢƠNG 4 - Quyết toán nguồn kinh phí<br /> <br /> Giảng viên: Th.S Ninh Thị Thuý Ngân<br /> <br /> Email: nngan66@yahoo.com<br /> <br /> 1. TỔNG QUAN VỀ TCNN:<br /> <br /> 1.1. Tiền đề ra đời, tồn tại và phát triển của TC<br /> - Vào cuối thời kỳ công xã nguyên thuỷ, phân công lao động xã hội bắt đầu<br /> phát triển, chế độ tư hữu xuất hiện, sản xuất- trao đổi hàng hoá và tiền tệ đã<br /> xuất hiện -> Nền kinh tế hàng hoá kết hợp với việc sử dụng tiền tệ -> Nảy<br /> sinh phạm trù tài chính;<br /> - Đồng thời, khi chế độ tư hữu xuất hiện, xã hội loài người phân chia thành các<br /> giai cấp, có đấu tranh giai cấp -> Nhà nước xuất hiện và đã tác động vào nền<br /> kinh tế hàng hoá - tiền tệ bằng việc đúc tiền và sử dụng nó để phân phối sản<br /> phẩm xã hội và thu nhập quốc dân như thuế, công trái... để tạo ra quĩ tiền tệ<br /> riêng có -> Phạm trù tài chính nảy sinh và tồn tại.<br />  Coi sản xuất hàng hoá - tiền tệ và Nhà nước<br /> là những tiền đề phát sinh và phát triển tài chính.<br /> <br /> Giảng viên: Th.S Ninh Thị Thuý Ngân<br /> <br /> Email: nngan66@yahoo.com<br /> <br /> 1.2. Khái niệm về Tài chính và Tài chính nhà nƣớc<br /> + Tài chính:<br /> Tài chính được hiểu là các hiện tương thu chi bằng tiền, có nội dung<br /> vật chất là các nguồn tài chính, quĩ tiền tệ, có nội dung kinh tế bên trong là<br /> <br /> các quan hệ kinh tế- quan hệ phân phối dưới hình thức giá trị (gọi là quan hệ<br /> tài chính) nảy sinh trong quá trình phân phối các nguồn tài chính, trong quá<br /> trình tạo lập hoặc sử dụng các quĩ tiền tệ.<br /> + Tài chính nhà nƣớc:<br /> <br /> Tài chính nhà nước là tổng thể các hoạt động thu chi bằng tiền do<br /> nhà nước tiến hành, nó phản ánh hệ thống các quan hệ kinh tế nảy sinh trong<br /> quá trình tạo lập và sử dụng các quĩ tài chính nhà nước nhằm phục vụ thực<br /> hiện các chức năng của nhà nước và đáp ứng các nhu cầu, lợi ích chung của<br /> toàn xã hội.<br /> <br /> Giảng viên: Th.S Ninh Thị Thuý Ngân<br /> <br /> Email: nngan66@yahoo.com<br /> <br /> 1.3. Đặc điểm của TCNN<br /> + Chủ thể: Nhà nước là chủ thể duy nhất.<br /> + Nguồn hình thành thu nhập: NSNN là quĩ tiền tệ tập trung lớn nhất luôn<br /> gắn liền với quyền lực về kinh tế- chính trị- xã hội và chức năng của nhà nước.<br /> <br /> + Phạm vi hoạt động: Phạm vị ảnh hưởng của TCNN là rất rộng, tác động tới<br /> các hoạt động khác nhau nhất của mọi lĩnh vực kinh tế- xã hội.<br /> 1.4. Chức năng của TCNN<br /> + Chức năng phân bổ nguồn lực: là nhân tố có ảnh hưởng quan trọng tới<br /> <br /> hiệu quả, sự phát triển bền vững và ổn định của nền kinh tế.<br /> + Chức năng tái phân phối thu nhập: Nhà nước đóng vai trò như người<br /> trung gian trong việc điều hoà thu nhập.<br /> + Chức năng điều chỉnh và kiểm soát: Điều chỉnh quá trình FF các nguồn<br /> lực TC và xem xét tính đúng đắn, hợp lý của quá trình phân phối trong các<br /> lĩnh vực khác nhau.<br /> Giảng viên: Th.S Ninh Thị Thuý Ngân<br /> <br /> Email: nngan66@yahoo.com<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2