intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tổng quan về nguyên liệu

Xem 1-20 trên 1616 kết quả Tổng quan về nguyên liệu
 • Đề cương bài giảng Quản trị sản xuất có có những nội dung: Chương I: Tổng quan về quản trị sản xuất, chương II: Lập kế hoạch sản xuất, chương III: Những chiến lược hoạch định tổng hợp, chương IV: lập lịch trình sản xuất, chương V: Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu và quản trị hàng tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf61p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Quản trị doanh nghiệp nhà nước (DNNN) theo chuẩn mực quốc tế là một yêu cầu đặt ra đối với DNNN như được nêu tại Nghị quyết TW 12/2017 của Đảng. Bộ nguyên tắc quản trị DNNN của OECD cung cấp một bộ chuẩn quản trị quốc tế như vậy. Bài viết này rà soát thể chế để thực hiện các nguyên tắc về mối quan hệ giữa DNNN với cổ đông và các nhà đầu tư khác. Về tổng thể, có thể thấy, mặc dù còn chưa đồng bộ, hệ thống trên một số khía cạnh, thể chế cho việc thực hiện các nguyên tắc này đã có.

  pdf6p zizaybay1101 09-05-2024 2 0   Download

 • Việc sử dụng UHPC thay thế bê tông thường trong xây dựng các công trình đặc biệt như các công trình bảo vệ bờ biển, đảo, công trình quân sự và dân dụng trong môi trường xâm thực khắc nghiệt đã được chứng minh là đem lại hiệu quả kinh tế lâu dài hơn, tiết kiệm nguyên vật liệu và chi phí vận chuyển (vì cùng chịu một tải trọng như nhau thì cấu kiện bằng UHPC chỉ nặng bằng khoảng 1/3 cấu kiện bằng bê tông thường).

  pdf3p dianmotminh02 03-05-2024 2 1   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Đệ quy, được biên soạn gồm các nội dung chính sau Tổng quan về đệ quy; Phân loại đệ quy; Các vấn đề đệ quy thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf29p khanhchi2530 04-05-2024 4 2   Download

 • Giáo trình "Kế toán tài chính (Tập 1)" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như Tổng quan về kế toán tài chính trong doanh nghiệp; Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp; Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf110p khanhchi2520 26-04-2024 3 3   Download

 • Bài giảng Vật liệu xây dựng: Chương 7 Cốt liệu cho bê tông, cung cấp các kiến thức như Tổng quan về cốt liệu; Kích thước hạt yêu cầu; Phân bố kích thước hạt; Ảnh hưởng của kích thước cốt liệu; Hàm lượng hạt mịn (sét, bụi bẩn); Độ hút nước và lượng ẩm bề mặt;.... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p khanhchi2520 20-04-2024 2 1   Download

 • Luận văn được bố cục gồm phần mở đầu đã trình bày ở trên, ba chương nội dung chính, và một phần kết luận. Trong Chương 1, học viên tổng quan lại tình hình nghiên cứu sơ đồ mức của hạt nhân 182 Ta và trình bày một số cơ sở lý thuyết cần thiết. Cấu hình bố trí thí nghiệm và phương pháp xử lý số liệu được trình bày trong Chương 2. Chương 3 trình bày và thảo luận về các kết quả thu được.

  pdf61p khanhchi2510 19-04-2024 1 1   Download

 • Bài giảng "Lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn: Chương 3.2 - Hệ thống tập tin phân tán Hadoop HDFS" trình bày các nội dung chính sau đây: Tổng quan về HDFS; Nguyên lý thiết kế cốt lõi của HDFS; Kiến trúc của HDFS; Vai trò của Name node; Nhân bản dữ liệu; Tái nhân bản dữ liệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf30p gaupanda025 09-04-2024 3 2   Download

 • Tài liệu học tập Nguyên lý thống kê kinh tế: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tổng quan về thống kê; trình bày kết quả thống kê; các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf170p khanhchi090625 08-04-2024 8 4   Download

 • Mục tiêu của bài viết này là giới thiệu tổng quan về tính chất lý hóa của than sinh học (TSH). Tính chất lý hóa của TSH phụ thuộc vào nguyên liệu và điều kiện nhiệt phân. Nhiệt độ nhiệt phân thấp năng suất TSH cao và ngược lại. Nhiệt độ nhiệt phân cao TSH có hàm lượng carbon cao, diện tích bề mặt lớn, và đặc tính hấp phụ cao.

  pdf11p visergey 02-04-2024 2 1   Download

 • Bài giảng Nguyên lý marketing được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về marketing; hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing; hành vi khách hàng; chọn thị trường mục tiêu (chiến lược S-T-P); chiến lược sản phẩm; chiến lược định giá;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf282p anhtai123vn 04-04-2024 14 3   Download

 • Tài liệu giảng dạy Kỹ thuật chung về ô tô và công nghệ sửa chữa (Nghề: Công nghệ ô tô - Trung cấp) Tổng quan chung về ô tô; Khái niệm và phân loại động cơ đốt trong; Nguyên lý làm việc của động cơ 4 kỳ, 2 kỳ; Nhận dạng sai hỏng và mài mòn chi tiết;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf76p boghoado027 27-03-2024 4 3   Download

 • Giáo trình Lập trình căn bản cung cấp cho người học những kiến thức như Tổng quan về ngôn ngữ C++; Các cấu trúc điều khiển; Dữ liệu kiểu mảng; Dữ liệu kiểu chuỗi; Con trỏ và hàm; Dữ liệu kiểu cấu trúc; Dữ liệu kiểu tập tin. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf136p mucnang555 29-03-2024 4 1   Download

 • Tài liệu "Lẽ phải - Luật quốc tế và chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Lập trường của Việt Nam và Trung Quốc về vấn đề hai quần đảo qua các thời kỳ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf109p virabbit 06-03-2024 4 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Đi tìm chân dung vua Quang Trung" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đã tìm ra chân dung vua Quang Trung; Phúc Khang An và việc khôi phục quan hệ tông phiên Trung Hoa - An Nam cuối đời Càn Long; Khai quan thông thị; Khảo cứu về việc quốc vương Việt Nam Nguyễn Phúc Ánh sai sứ đến triều cống nhà Thanh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf196p virabbit 06-03-2024 1 0   Download

 • Tài liệu "Vovinam - Việt võ đạo (Quyển 1: Nội công nhập môn)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về khí công học; Khí công và dịch cân kinh; Mục đích luyện tập khí công; Tìm hiểu về khí; Tiến trình tập luyện khí công; Các phương pháp điều thân; Các phương pháp điều ý; Các phương pháp điều tâm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf138p virabbit 06-03-2024 5 1   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Chăn nuôi gia cầm sinh học" cung cấp cho người đọc các nội dung: Tổng quan về chăn nuôi gia cầm sinh học, các nguyên tắc trong chăn nuôi gia cầm sinh học, dinh dưỡng gia cầm sinh học, nguyên liệu thức ăn sử dụng trong chăn nuôi gia cầm sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf219p muasambanhan09 06-03-2024 5 2   Download

 • Tài liệu "Câu hỏi trắc nghiệm, tự luận và bài tập Kế toán quản trị 1" trình bày lý thuyết và câu hỏi bài tập về: Tổng quan về kế toán quản trị; Khái niệm và phân loại chi phí; Mô hình chi phí và dự báo chi phí; Kiểm soát chi phí bằng chi phí tiêu chuẩn; Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf98p gaupanda017 19-03-2024 9 5   Download

 • Nội dung bài học được xây dựng theo chương trình đào tạo, gồm 10 bài: Tổng quan về chương trình KSNK, Phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa cách ly, Vệ sinh tay, Sử dụng phương tiện phòng hộ, Nguyên tắc khử khuẩn-tiệt khuẩn, Kiểm soát nhiễm khuẩn trong tiêm và xử trí tai nạn rủi ro nghề nghiệp do vật sắc nhọn, Quản lý đồ vải, Vệ sinh môi trường và Quản lý chất thải rắn y tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf244p boghoado026 06-03-2024 5 2   Download

 • Cuốn sách "Chăn nuôi gia cầm sinh học - Cơ sở khoa học và thực tiễn" Phần 1 trình bày các nội dung chính sau đây: tổng quan về chăn nuôi gia cầm sinh học; các nguyên tắc trong chăn nuôi gia cầm sinh học; dinh dưỡng gia cầm sinh học; nguyên liệu thức ăn trong chăn nuôi gia cầm sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf219p gaupanda015 26-02-2024 10 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2