Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổng sản phẩm quốc nộ

Xem 1-20 trên 50 kết quả Tổng sản phẩm quốc nộ
 • Thông qua bài viết này, tác giả đề cập đến bài học rút ra từ quản lý trên thị trường bất động sản tại Ba Lan nhằm cung cấp một số biện pháp để tăng tính thanh khoản trên thị trường bất động sản tại Việt Nam, góp phần tăng trưởng kinh tế trong tương lai.

  pdf12p vihassoplattner 07-01-2022 10 1   Download

 • Nghiên cứu kiểm tra tác động dài hạn và ngắn hạn của nợ nước ngoài đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong giai đoạn 1986-2011, nghiên cứu này xem Tổng sản phẩm quốc dân (GNP ) như một hàm của chi phí giáo dục hàng năm (đại diện cho nguồn nhân lực), vốn, lao động và nợ nước ngoài như phần trăm của tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

  pdf75p thiennhaikhach10 11-08-2021 5 0   Download

 • Mục tiêu chính của đề tài là đánh giá tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô đến nợ công tại các nước Đông Nam Á. Dựa trên nền tảng lý thuyết và kết quả nghiên cứu, tác giả sẽ đưa ra một số khuyến nghị nhằm góp phần ổn định tình hình nợ công tại các nước Đông Nam Á trong tương lai.

  pdf72p thiennhaikhach01 05-07-2021 28 3   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là phân tích thực nghiệm tác động của tỷ giá thực đến tài khoản vãng lai của các nước có nền kinh tế thị trường mới nổi khu vực Châu Á Thái Bình Dương để cán cân tài khoản vãng lai của các nước luôn cân bằng trong dài hạn và liên quan đến sự lựa chọn chế độ tỷ giá linh hoạt hay thả nổi để điều chỉnh sự mất cân bằng tài khoản vãng lai dễ dàng hơn.

  pdf57p thiennhaikhach01 02-07-2021 19 1   Download

 • Mục tiêu cốt lõi của nghiên cứu này là đánh giá tác động của Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến sự phát triển kinh tế của Bangladesh. Để đạt được mục tiêu, bài viết đã tiến hành phân tích thống kê các mối quan hệ giữa FDI và tác động của nó đến các chỉ số kinh tế vĩ mô được lựa chọn như Tổng sản phẩm quốc nội, Tỷ lệ lạm phát và cán cân thương mại.

  pdf8p fennik 18-11-2019 45 3   Download

 • Thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 927/2010/UBTVQH12 ngày 19/4/2010 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, KTNN đã có nhiều nỗ lực nhằm phát triển các loại hình kiểm toán mới có sự kết hợp hài hòa giữa các loại hình kiểm toán, trong đó tập trung vào kiểm toán chuyên đề với nội dung chuyên sâu, phạm vi rộng, thực hiện tại nhiều đối tượng, đơn vị, đầu mối được kiểm toán nhằm đưa ra những nhận định, đánh giá một cách tổng thể, toàn diện về công tác quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công.

  pdf5p vidoraemi2711 18-06-2019 57 3   Download

 • Nghiên cứu sử dụng dữ liệu của 104 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và các dữ liệu vĩ mô được thu thập trong giai đoạn 2008 - 2015. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với phương pháp hồi quy REM. Kết quả cho thấy trong các nhân tố vĩ mô bao gồm Thuế, Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội, Điều kiện thị trường chứng khoánvà Điều kiện thị trường nợ có tác động đến cấu trúc vốn của các công ty. Dựa trên kết quả nghiên cứu, đã đề xuất khuyến nghị đối với Chính phủ và các nhà quản lý doanh nghiệp.

  pdf7p cathydoll5 26-02-2019 70 5   Download

 • Nội dung bài viết trình bày kết quả của SDI ở đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn 2000 - 2013 đã phản ánh sự chuyển giao cơ cấu kinh tế cũng như tốc độ tăng trưởng kinh tế của khu vực, SDI ở đồng bằng sông Hồng tỷ lệ thuận với mật độ của ngành nông nghiệp đối với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và nó cho thấy tình hình thực tế của mức độ nhạy cảm của ngành nông nghiệp khi nó xảy ra hạn hán và thiếu nước.

  pdf7p meolep4 02-01-2019 53 3   Download

 • Chuyên đề thực tập "Phân tích thống kê tổng sản phẩm quốc nội Việt Nam giai đoạn 2005–2011" đề tài được nghiên cứu với 2 nội dung chính: Những vấn đề chung về tổng sản phẩm quốc nội và lựa chọn các phương pháp thống kê phân tích GDP, vận dụng phương pháp thống kê phân tích biến động GDP Việt Nam giai đoạn 2005-2011. Để hiểu rõ hơn về đề tài mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc65p lavaslam 01-10-2016 138 12   Download

 • Chương này xem xét tổng sản phẩm trong nước, gọi tắt là GDP, chỉ tiêu phản ánh về tổng thu nhập của một quốc gia. GDP là số liệu thống kê kinh tế thường thấy nhất, bởi vì nó được coi là chỉ tiêu tốt nhất về phúc lợi kinh tế của xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p nganga_04 27-09-2015 195 16   Download

 • Ở những nước phát triển, ngành công nghiệp khai thác thủy sản không đóng góp phần lớn trong tổng sản phẩm quốc dân nhưng nó mang lại một số lượng việc làm rất lớn và thu nhập cho các vùng đặc thù.

  ppt55p buiduongson 19-11-2013 64 6   Download

 • Các sản phẩm hoá học nói chung, đặc biệt là các sản phẩm của ngành công nghệ tổng hợp hữu cơ và hoá dầu nói riêng, đóng vai trò quan trọng trong đời sống cũng như sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Việc sản xuất các chất hữu cơ đều xuất hiện từ rất lâu, nhưng đầu tiên nó dựa trên sự chế biến nguyên liệu động vật hay thực vật như việc tách các chất có giá trị (đường, dầu béo) hay các sản phẩm phân giải chúng (xà phòng, cồn…

  pdf41p nobita_12 14-11-2013 76 9   Download

 • Nợ chính phủ, là một phần thuộc Nợ công hoặc Nợ quốc gia, là tổng giá trị các khoản tiền mà chính phủ thuộc mọi cấp từ trung ương đến địa phương đi vay. Việc đi vay này là nhằm tài trợ cho các khoản thâm hụt ngân sách nên nói cách khác, nợ chính phủ là thâm hụt ngân sách luỹ kế đến một thời điểm nào đó. Để dễ hình dung quy mô của nợ chính phủ, người ta thường đo xem khoản nợ này bằng bao nhiêu phần trăm so với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)....

  pdf8p page_12 15-08-2013 47 3   Download

 • Nợ chính phủ, là một phần thuộc Nợ công hoặc Nợ quốc gia, là tổng giá trị các khoản tiền mà chính phủ thuộc mọi cấp từ trung ương đến địa phương đi vay. Việc đi vay này là nhằm tài trợ cho các khoản thâm hụt ngân sách nên nói cách khác, nợ chính phủ là thâm hụt ngân sách luỹ kế đến một thời điểm nào đó. Để dễ hình dung quy mô của nợ chính phủ, người ta thường đo xem khoản nợ này bằng bao nhiêu phần trăm so với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)....

  pdf5p page_12 15-08-2013 93 9   Download

 • NHTM là loại hình kinh doanh đặc biệt sản phẩm chủ yếu của nó là tiền, kinh doanh dựa vào nguồn vốn huy động, vốn chủ sở hữu chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong tổng nguồn vốn. Mục tiêu kinh doanh của ngân hàng là lợi nhuận. Nằm trong hệ thống các ngân hàng thương mại cổ phần, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (tên gọi quốc tế là Vietinbank) tiến hành cổ phần hoá (IPO vào ngày 25/12/2008), mã cổ phiếu là CTG. ...

  pdf26p ctrl_12 08-07-2013 156 44   Download

 • Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, hàng năm tổng kinh phí ngân sách chi cho lĩnh vực này chiếm khoảng 80% vốn đầu tƣ cả nƣớc. Sản xuất của ngành không chỉ là những công trình mang ý nghĩa quan trọng mang giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài có giá trị kinh tế cao mà nó còn thể hiện về mặt thẩm mĩ nghệ thuật cao.

  pdf98p nokia_12 09-05-2013 91 21   Download

 • Toàn cầu hoá là xu thế của quá trình phát triển kinh tế thế giới. Lịch sử đã chứng minh rằng, không một quốc gia nào bằng chính sách đóng cửa lại phát triển nền kinh tế trong nước. Với thời kỳ bùng nổ thông tin như hiện nay thì sự hội nhập là cần thiết. Mỗi một quốc gia muốn phát triển nhanh, mạnh thì phải hội nhập với nền kinh tế thế giới để có thể tận dụng có hiệu quả tất cả các thành tựu khoa học kỹ thuật của loài người đã đạt được. Đồng...

  pdf85p addition1122 12-04-2013 77 22   Download

 • Sự ra đời của marketing Hoạt động của marketing có từ rất sớm, nó tồn tại và gắn liền với lịch sử của nền sản xuất hàng hóa. Bản thân những người sản xuất hàng hóa ý thức được rằng vấn đề tiêu thụ hàng hóa luôn là vấn đề hàng đầu, phức tạp và khó khăn nhất trong cả chu kỳ kinh doanh: Sản phẩm sẽ bán cho ai, ở đâu, v

  pdf84p trada85 22-01-2013 80 14   Download

 • Trên thế giới hiện nay người ta đang nói nhiều về hiện tượng bùng nổ Du lịch. Nguồn thu nhập từ Du lịch đạt con số kỷ lục cao nhất trong các ngành kinh tế. Theo đánh giá của Hội đồng Du lịch thế giới ( World Travel and Tourism Council ) thì nguồn thu nhập từ du lịch của cả thế giới chiếm khoảng 6% tổng sản phẩm quốc nội của toàn cầu, tốc độ tăng trưởng của ngành du lịch khoảng 8% trung bình hàng năm. Đây cũng là ngành sử dụng một lực lượng lao động khổng...

  pdf27p hotmoingay1 03-01-2013 102 31   Download

 • Trong xu hướng phát triển thế giới hiện nay, các quan hệ kinh tế quốc tế diễn ra hết sức sôi động, kéo theo sự đa dạng, phức tạp của các hoạt động chu chuyển hàng hóa quốc tế. Ngoại thương được đánh giá là một ngành vô cùng quan trọng đối với một quốc gia, và động lực thúc đẩy sự phát triển của một quốc gia. Nó tạo ra nguồn vốn ngoại tệ cho đất nước, đồng thời thúc đẩy sự thay đổi trong cơ cấu của tổng sản phẩm xã hội cũng như thu nhập quốc dân…,...

  pdf62p songngu1311 07-12-2012 76 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tổng sản phẩm quốc nộ
p_strCode=tongsanphamquocno

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2