intTypePromotion=1
ADSENSE

Trách nhiệm hình sự hình phạt

Xem 1-20 trên 256 kết quả Trách nhiệm hình sự hình phạt
 • Bài giảng Các biện pháp tha miễn trách nhiệm hình sự trình bày hệ thống các biện pháp tha miễn như miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, miễn chấp hành hình phạt, án treo, giảm mức hình phạt đã tuyên và giảm thời hạn chấp hành hình phạt trong trường hợp đặc biệt, hoãn chấp hành hình phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù, xóa án tích.

  ppt18p hoa_dai91 24-06-2014 72 7   Download

 • "Bài giảng Trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội" được biên soạn với mục tiêu cung cấp cho người học nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội, các biện pháp tư pháp và hình phạt áp dụng với người chưa thành niên phạm tội để áp dụng trong thực tiễn.

  ppt32p nguaconbaynhay8 13-10-2020 2 2   Download

 • "Bài giảng Trách nhiệm hình sự và hình phạt" trình bày các nội dung trang bị kiến thức về trách nhiệm hình sự và hình phạt; áp dụng những kiến thức ấy vào thực tiễn.

  ppt32p nguaconbaynhay8 13-10-2020 0 0   Download

 • Bài giảng Luật Hình sự: Bài 12 - Trách nhiệm hình sự và hình phạt gồm 2 phần. Phần A trình bày về trách nhiệm hình sự như khái niệm, các hình thức của trách nhiệm hình sự, cơ sở và điều kiện của trách nhiệm hình sự. Phần B trình bày các vấn đề về hình phạt như khái niệm hình phạt, bản chất của hình phạt, các đặc điểm của hình phạt.

  ppt14p hoa_cuc91 27-06-2014 144 32   Download

 • Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Những vấn đề chung về các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo luật hình sự Việt Nam. Chương 2: Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương 3: Các giải pháp bảo đảm áp dụng đúng pháp luật các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

  pdf15p truongtien_06 03-04-2018 35 1   Download

 • Trách nhiệm hình sự: hậu quả pháp lý bất lợi đối với người phạm tội vì việc thực hiện tội phạm Nội dung của TNHS * Các biện pháp cưỡng chế do LHS quy định TNHS= sự lên án, sự phản ứng của NN đối với tội phạm. Các biện pháp ngăn chặn trong tố tụng HS chỉ áp với nghi phạm, để điều tra xem họ có thực hiên tội phạm ko -- ko thuộc trách nhiệm HS.

  pdf7p thiuyen3 17-08-2011 305 67   Download

 • Tòa án có thể áp dụng hình phạt tịch thu tài sản đối với trường hợp phạm tội buôn lậu theo khoản 1 điều 153 BLHS. 1.5 đ Tội buôn lậu theo khoản 1 điều 153 BLHS là tội ít nghiêm trọng (mức hình phạt cao nhất của khung hình phạt là 3 năm - tội ít nghiêm trọng theo khoản 3 điều 8 BLHS). Tịch thu tài sản không áp dụng đối với tội ít nghiêm trọng (căn cứ điều 40 BLHS). Do đó không thể áp dụng hình phạt tịch thu tài sản đối với trường hợp này...

  pdf7p thiuyen3 17-08-2011 154 55   Download

 • Tình tiết "Phạm tội nhiều lần" trong Luật Hình sự Việt Nam được quy định là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự hoặc tình tiết định khung hình phạt trong rất nhiều tội phạm quy định tại các điều của các chương khác nhau mà trong một số điều luật thì tình tiết này có sự thể hiện nội dung và ý nghĩa khác nhau.

  pdf21p dontetvui 20-01-2013 126 21   Download

 • Luận văn nghiên cứu làm rõ một số vấn đề chung về trách nhiệm hình sự và hình phạt, khái niệm, đặc điểm, bản chất và sự phân biệt giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt. Phân tích các quy định của pháp luật thực định để thấy rõ đặc điểm, nội dung phản ánh của mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt.

  pdf23p truongtien_07 03-04-2018 12 1   Download

 • Bài viết đề cập đến việc phân tích khoa học các quy phạm chủ yếu về trách nhiệm hình sự (TNHS) đối với người chưa thành niên (NCTN) trong pháp luật hình sự (PLHS) Việt Nam hiện hành và thông qua đó, dưới góc độ tiếp tục hoàn thiện một số quy phạm có liên quan trong Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015 (do còn thiếu) đã đề xuất một số kiến giải lập pháp cụ thể về 04 điều luật mới liên quan đến TNHS đối với NCTN trong Dự thảo Bộ luật hình sự (BLHS) tương lai sau pháp điển hóa lần thứ tư.

  pdf8p vitheseus2711 24-10-2019 24 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm củng cố tri thức về cơ sở khoa học của việc quy định tình tiết "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn" là tình tiết tăng nặng; nghiên cứu một cách tương đối có hệ thống các quy định của pháp luật hình sự nước ta liên quan đến vai trò của tình tiết "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn" đối với việc định khung và quyết định hình phạt,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p nguyetdong1 13-04-2017 30 0   Download

 • Bài viết trình bày việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm chứng khoán, nhận diện một số đặc điểm của tội phạm chứng khoán: Cơ sở cho việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm, đấu tranh phòng chống tội phạm chứng khoán nhìn từ yêu cầu bảo đảm phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của thị trường chứng khoán Việt Nam.

  pdf11p vicoachella2711 22-10-2020 1 0   Download

 • Bộ luật hình sự này được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát huy những nguyên tắc, chế định pháp luật hình sự của nước ta, nhất là của Bộ luật hình sự năm 1985, cũng như những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm trong nhiều thập kỷ qua của quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bộ Luật hình sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Số 15/1999/QH10 - Sửa đổi bổ sung 2009/QH12 ngày 19/6/2009 gồm có 24 chương với 344 điều. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf187p gackiem196 22-04-2011 1129 522   Download

 • Bộ luật tố tụng hình sự quy định trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của những người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng, của các cơ quan, tổ chức và công dân; hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự, nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, phát hiện chính xác,...

  pdf0p thanhan 10-07-2009 1001 459   Download

 • Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 15/1999/QH10. Bộ luật hình sự này được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát huy những nguyên tắc, chế định pháp luật hình sự của nước ta, nhất là của Bộ luật hình sự năm 1985, cũng như những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm trong nhiều thập kỷ qua của quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  doc155p lawcao 22-09-2009 415 100   Download

 • Trách nhiệm hình sự là một dạng của trách nhiệm pháp lý, là hậu quả pháp lý của việc phạm tội thể hiện ở trách nhiệm của người phạm tội trước nhà nước phải chịu những tác động pháp lý bất lợi được quy định trong luật hình sự do tòa án áp dụng theo một trình tự tố tụng nhất định. 2. Các đặc điểm của trách nhiệm hình sự Trách nhiệm hình sự là hậu quả pháp lý của việc thực hiện TP Trách nhiệm hình sự là loại trách nhiệm pháp lý có tính cưỡng chế cao nhất...

  pdf9p thiuyen3 17-08-2011 264 89   Download

 • .Trong thời gian dài gần 400 năm ( 1428-1802), các nhà nước phong kiến nước ta không ngừng xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Do tình hình chính trị xã hội ở từng triều đại và mỗi đời vua có những biến động, nên tình hình phát triển của pháp luật cũng có sự khác nhau. Hình thức pháp luật thế kỷ XV-XVIII rất đa dạng và phong phú. Nhưng pháp luật ở thời kỳ này hầu hết là của triều Lê hoặc phải mang danh nghĩa vua Lê, nhất là thời Hồng Đức đã góp phần quan trọng...

  pdf12p cugiai1311 01-11-2012 113 26   Download

 • Bài giảng Luật Hình sự: Bài 15 - Các biện pháp miễn, giảm trách nhiệm hình sự; xóa án tích trình bày các nội dung về miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, án treo, miễn chấp hành bản án hình sự do hết thời hiệu thi hành bản án, hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt và xóa án tích.

  ppt59p hoa_cuc91 27-06-2014 91 20   Download

 • Thông qua việc nghiên cứu, phân tích thực trạng tình hình bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu tại Bảo Việt, từ đó phân tích những nguyên nhân và tồn đọng của nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự ở Bảo Việt cũng như trên thị trường Việt nam. Từ đó đưa ra một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sự phát triển của nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

  pdf92p seven_12 12-03-2014 93 15   Download

 • Sự ra đời: Sự độc quyền vào đầu thế kỷ thứ 18. Để đạt được mức phí bảo hiểm như mong muốn, các chủ tàu thời đó tổ chức nhau lại tự bảo hiểm dưới hình thức chia sẻ một cách tương hỗ. Năm 1824, Anh xoá bỏ sự độc quyền, thị trường bảo hiểm được mở rộng, các chủ tàu không còn cần đến các Hội bảo hiểm tương hỗ. Sau đó lại phát sinh một số rủi ro khác không thuộc hoặc chỉ thuộc một phần trách nhiệm của bảo hiểm thân tàu, dẫn đến việc các chủ tàu...

  ppt6p alt_12 22-07-2013 73 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Trách nhiệm hình sự hình phạt
p_strCode=trachnhiemhinhsuhinhphat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2