intTypePromotion=1
ADSENSE

SKKN: Xây dựng và sử dụng kĩ thuật “ khăn trải bàn” trong dạy học phần vẽ kỹ thuật ở trường THPT Nguyễn Viết Xuân

Chia sẻ: Trần Thị Ta | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:21

69
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu kĩ thuật :Kĩ thuật “khăn trải bàn” Là kĩ thuật tổ chức hoạt động học tập mang tính hợp tác kết hợp giữa hoạt động cá nhân và nhóm nhằm: Kích thích, thúc đẩy sự tham gia tích cực. Tăng cường tính độc lập, trách nhiệm của cá nhân HS. Phát triển mô hình có sự tương tác giữa HS với HS.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Xây dựng và sử dụng kĩ thuật “ khăn trải bàn” trong dạy học phần vẽ kỹ thuật ở trường THPT Nguyễn Viết Xuân

 1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN      Tên sáng kiến kinh nghiệm:  “Xây dựng và sử dụng kĩ thuật :  khăn trải bàn trong dạy học phần vẽ kỹ thuật  ở trường THPT Nguyễn Viết Xuân ”.                   Tên tác giả: Nguyễn Thị Vân Mã sáng kiến: 2259... 1
 2. Vĩnh Phúc, năm 2019 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ­ THPT:Trung học phổ  thông ­ HS: Học sinh ­ GV: Giáo viên ­ SGK: Sách giáo khoa 2
 3. MỤC LỤC TT MỤC TRANG 1 Lời giới thiệu 2 2 Tên sáng kiến kinh nghiệm 2 3 2 Tác giả sáng kiến 4 Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến 2 5 Lĩnh vực áp dụng sáng kiến 2 6 Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử 3 7 Mô tả bản chất của sáng kiến 3­ 15 7. 1: Cơ sở khoa học 3­4 7.2 : Thực trạng vấn đề  4­5 7. 3: Các giải pháp ứng dụng 5­ 16 7. 4: Kiểm chứng các giải pháp đã triển khai 16­17 8 17  Những thông tin cần được bảo mật (nếu có) 9  Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến 17 10 Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được 17­18 11 Danh sách những tổ chức/cá nhân đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần  18 đầu  3
 4. BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN 1.Lời giới thiệu Trong dạy học công nghệ ở trường THPT, ngoài việc giúp cho học sinh  nắm được kiến thức cơ bản, giáo dục tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo  đức, giáo viên còn phải giúp cho học sinh phát triển năng lực nhận thức  và tự nhận thức. Theo yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học môn công  nghệ hiện nay, thì việc học sinh chủ động nhận thức là điều kiện cần  thiết để phát triển tư duy của các em trong học tập và nâng cao chất  lượng học tập môn công nghệ. Tuy nhiên, theo nhận định của một số  giáo viên thì việc áp dụng những kĩ thuật dạy học mới còn mới mẻ đối  với việc dạy và học công nghệ ở tỉnh ta. Chúng ta chưa có quan niệm  đầy đủ về sự cần thiết của việc áp dụng những kĩ thuật mới trong dạy  học công nghệ, (thậm chí có người cho rằng áp dụng những kĩ thuật dạy  học mới không phù hợp, không hiệu quả trong điều kiện cơ sở vật chất  và trình độ của học sinh hiện nay). Vậy áp dụng hay không áp dụng  những kĩ thuật mới trong dạy học công nghệ? Chúng ta sẽ không trả lời  có hoặc không mà là phải thông hiểu nó sử dụng nó như thế nào cho phù  hợp với từng phần, từng bài học; phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất  và trình độ của học sing từng trường, từng vùng. Đây chính là lý do mà tôi  quan tâm đến việc “Xây dựng và sử dụng kĩ thuật : khăn trải bàn trong  dạy học phần vẽ kỹ thuật ở trường THPT Nguyễn Viết Xuân ”.  2.Tên sáng kiến:  Xây dựng và sử dụng kĩ thuật “ khăn trải bàn” trong dạy học phần vẽ kỹ  thuật ở trường THPT Nguyễn Viết Xuân .  3.Tác giả sáng kiến: ­ Họ và tên: Nguyễn Thị Vân 4
 5. ­ Địa chỉ tác giả sáng kiến: Tổ: Vật lý­ công nghệ­ thể dục; Trường  THPT Nguyễn Viết Xuân ­ Số điện thoại: 0984079540    .E_mail:nguyenthivan.gvnguyenvietxuan@vinhphuc.edu 4. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến             Nguyễn Thị Vân­ giáo viên môn :Công nghệ ­  trường : THPT Nguyễn  Viết Xuân 5.Lĩnh vực áp dụng sáng kiến:    Do thực tế và điều kiện thời gian, nên phạm vi nghiên cứu chỉ dừng lại ở  Xây dựng và sử dụng kĩ thuật dạy học “khăn trải bàn” trong dạy học công  nghệ ở trường THPT Nguyễn Viết Xuân để giảng dạy phần Vẽ kỹ thuật  ,trên đối tượng học sinh khối 11.   6.Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử: 05/9/2018 7.Mô tả bản chất của sáng kiến: 7.1 CƠ SỞ KHOA HỌC  7.1.1 Cơ sở lý luận . ­ Mục tiêu giáo dục: Là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện,  có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mĩ và nghề nghiệp, trung thành với lý  tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Hình thành và bồi dưỡng nhân  cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và  bảo vệ Tổ Quốc (Qui định tại điều 2­ Luật Giáo dục). Điều này đòi hỏi  chúng ta phải nhận thức đầy đủ nhiệm vụ vẻ vang của mình để ra sức cải  tiến và nâng cao chất lượng về mọi mặt công tác trước tiên là công tác  giảng dạy bộ môn công nghệ nhất là việc xây dựng và sử dụng kĩ thuật  dạy học “khăn trải bàn”.  ­ Mục tiêu bộ  môn: Hình thành kĩ năng tư  duy công nghệ  và tư  duy logic,  nâng cao năng lực xem xét, đánh giá kỹ thuật. Rèn luyện kĩ năng học tập bộ  môn một cách độc lập, thông minh, cởi mở  như  làm việc sách giáo khoa,   với nhóm bạn, với thầy cô giáo, sưu tầm và sử  dụng các loại tư liệu công  nghệ… Phát triển khả năng phân tích, đánh giá, so sánh, tổng hợp. Biết đặt  vấn đề và giải quyết vấn đề trong quá trình học tập.  ­ Mục tiêu kĩ thuật :Kĩ thuật “khăn trải bàn” Là kĩ thuật tổ chức hoạt động  học tập mang tính hợp tác kết hợp giữa hoạt động cá nhân và nhóm nhằm:  Kích thích, thúc đẩy sự  tham gia tích cực. Tăng cường tính độc lập, trách   nhiệm của cá nhân HS. Phát triển mô hình có sự tương tác giữa HS với HS. 5
 6. 7.1.2 Cơ sở thực tiễn  7.1.2.1 Khảo sát thực tế đối tượng nghiên cứu Trước  đây căn cứ  vào kế  hoạch dạy trong SGK là giáo viên giảng dạy   theo phương pháp thuyết trình nêu vấn đề,ít hoặc không sử  dụng các kỹ  thuật  dạy học mới đã làm cho việc tiếp thu kiến thức của học sinh chỉ mang tính chất  thụ động một chiều. Dùng phương pháp thuyết trình, chỉ  tập trung vào các hình vẽ, kiến thức  SGK sẽ không có hiệu quả cao trong việc lĩnh hội kiến thức, cách dạy này học   sinh khó hiểu gần như  là áp đặt. Học sinh chưa thấy rõ bản chất của vấn đề,  không hiểu được các tiêu chuẩn trình bày một bản vẽ kỹ thuật, khó hình dung ra   hình dạng vật thể,…  * Ưu điểm : Cách dạy cũ có ưu điểm là đơn giản, không đòi hỏi học sinh phải  tìm hiểu trước, giáo viên cũng không phải chuẩn bị tư liệu trước, dễ thực hiện. * Hạn chế :  ­ Học sinh tiếp nhận kiến thức gần như là áp đặt, chưa thấy được bản chất cụ  thể. ­ Học sinh còn mơ hồ trong quá trình tiếp thu kiến thức. ­ Đối với GV giảng phần này sẽ thấy rất khó dạy cho học sinh hiểu bài. Qua thực tế  rút ra bài học từ  chính bài giảng của mình và kết quả  vận  dụng kiến thức của học sinh theo từng năm học. Tôi thấy cần phải đổi mới   phương pháp dạy học đó là :  Xây dựng và sử  dụng kĩ thuật “ khăn trải bàn”  trong dạy học phần vẽ  kỹ  thuật  ở  trường THPT Nguyễn Viết Xuân .Qua đó  giúp cho các em học sinh tiếp cận các kiến thức về phần vẽ kỹ thuật một cách  đơn giản và rõ ràng hơn. Trong đề tài này tôi mạnh dạn đưa ra những kiến thức, phương pháp của mình   về  hướng tiếp cận nội dung bài học cho đối tượng học sinh lớp 11THPT .  7.1.2.2  Đề xuất hướng dạy mới  Nghiên cứu đề tài này, tôi đã thực hiện các nhiệm vụ, các bước nghiên  cứu như sau: Trước hết, tôi nghiên cứu kĩ thuật dạy học “khăn trải bàn”, và tìm  hiểu, tham khảo ở một số tỉnh khác, làm cơ sở cho việc vạch ra cách thức xây  dựng và sử dụng kĩ thuật. Bước tiếp theo, tôi thực hành nghiên cứu, soạn giáo  án và thực nghiệm sử dụng kĩ thuật dạy học “khăn trải bàn” vào dạy học công  nghệ ở phần vẽ kỹ thuật. Qua thực nghiệm, nhìn lại quá trình nghiên cứu đề tài,  tôi rút ra một số kinh nghiệm làm cơ sở để tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng vào  dạy học sau này. 7. 2. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ MÀ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM  ĐỀ CẬP  ĐẾN 6
 7. 7.2.1 Thuận lợi. ­ Kĩ thuật dạy học “ khăn trải bàn” là một kĩ thuật dạy học mới, tiên tiến (đối  với giáo dục nước ta), đáp ứng được một phần nhu cầu đối mới phương pháp  dạy ­ học trong nhà trường THPT. Phù hợp với nguyện vọng của người học và  yêu cầu của xã hội . ­ Các giáo viên dạy môn công nghệ đã được trang bị tài liệu và tập huấn về kĩ  thuật dạy học “khăn trải bàn”. Các nhà trường THPT trong tỉnh đều quan tâm  ủng hộ, tạo điều kiện để giáo viên nghiên cứu và sử dụng kĩ thuật trong dạy  học bộ môn. Học sinh hào hứng tiếp cận cách thức học tập mới.  7.2.2 .Khó khăn ­ Đa số giáo viên còn dè dặt trong việc nghiên cứu và sử dụng kĩ thuật này vì  nhiều lí do khác nhau về khách quan hoặc chủ quan:  + Điều kiện cơ sở vật chất phần lớn trong các nhà trường chưa phù hợp để  triển khai kĩ thuật.  + Số lượng học sinh quá đông trong một lớp học (40 ­> 45), nhóm học ( 6 ­>8  học sinh) gây khó khăn về khâu tổ chức, thời gian triển khai hoạt động và hiệu  quả giờ dạy.  + Học sinh phần lớn chưa được làm quen hoặc có thì rất ít với kĩ thuật mới. Ý  thức học tập của các em chưa thực sự tự giác, có tránh nhiệm với bản thân và  với nhóm, còn ỷ lại, dựa dẫm. + Nhiều giáo viên chưa thực sự thông hiểu và nghiệp vụ triển khai kĩ thuật còn  lúng túng (các bước triển khai, câu hỏi, thời gian…) hoặc do dự sợ không hòan  thành giờ dạy, cháy giáo án. Có giáo viên còn chậm đổi mới phương pháp, chưa  tâm huyết với nghề nghiệp . + Cách nhận xét, đánh giá giờ dạy của các đồng nghiệp còn hay nặng về hình  thức, cầu toàn … ­ Một thực trạng nữa là môn học công nghệ chưa được học sinh coi trọng vì chỉ  là “môn phụ” dẫn đến học sinh không chú trọng môn học này bởi một lý do cơ  bản đó là: + Môn học này thường “khô khan” đồng thời có những kiến thức tương đối khó  trừu tượng, nếu chỉ  dạy “chay” thì học sinh sẽ  không hiểu, dẫn đến học sinh   không thích học và nảy sinh thái độ “coi thường” môn học + Đại đa số  các em dồn nhiều thời gian, công sức “đầu tư” cho các môn khả  năng thi tốt nghiệp và các môn thi đại học (đây là một thực trạng) Từ nhận thức về vai trò của người giáo viên và thực trạng nhà trường, là   một giáo viên kỹ  thuật công nghiệp qua những năm học tập  ở  trường chuyên   nghiệp và quá trình giảng dạy  ở  trường THPT tôi nhận thấy cần phải tìm ra  7
 8. một phương pháp dạy học mới, giúp các em nắm được kiến thức cơ  bản trong   sách giáo khoa và yêu thích môn học này hơn. 7.3CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG KỸ THUẬT KHĂN TRẢI  BÀN ĐỂ GIẢNG DẠY PHẦN VẼ KỸ THUẬT 7.3.1.Xây dựng kỹ thuật khăn trải bàn  Để áp dụng kỹ thuật khăn trải bàn trong dạy học thì giáo viên phải nắm  vững kĩ thuật, hướng dẫn học sinh thông hiểu kĩ thuật.   ­ Kĩ thuật dạy học “khăn trải bàn là gì” ? Là kĩ thuật tổ chức hoạt động  học tập mang tính hợp tác kết hợp giữa hoạt động cá nhân và nhóm nhằm: Kích  thích, thúc đẩy sự tham gia tích cực. Tăng cường tính độc lập, trách nhiệm của  cá nhân HS. Phát triển mô hình có sự tương tác giữa HS với HS.  ­ Cách tiến hành kĩ thuật “khăn trải bàn”  + Hoạt động theo nhóm (4 người /nhóm) Mỗi người ngồi vào vị trí như  hình vẽ minh họa. Tập trung vào câu hỏi (chủ đề…).    + Viết vào ô mang số của bạn câu trả lời hoặc ý kiến của bạn (về một  câu hỏi, chủ đề…). Mỗi cá nhân làm việc độc lập trong khoảng vài phút. Khi  mọi người đều đã xong, chia sẻ và thảo luận các câu trả lời. Viết những ý kiến  chung của cả nhóm vào ô giữa tấm khăn trải bàn.  8
 9. ­ Một số lưu ý khi tổ chức dạy học theo kỹ thuật khăn trải bàn:  + Câu thảo luận là câu hỏi mở.   + Trong trường hợp số học sinh trong nhóm quá đông , không đủ chỗ trên  “khăn trải bàn”, có thể phát cho HS những mảnh giấy nhỏ để HS ghi ý kiến cá  nhân, sau đó dính vào phần xung quanh “ khăn trải bàn” + Trong quá trình thảo luận thống nhất ý kiến, đính ý kiến thống nhất vào  giữa “ khăn trải bàn”. Những ý kiến trùng nhau có thể đính chồng lên nhau.  7.3.2 Tham khảo ở một số tỉnh khác Qua việc tham khảo xây dựng và sử dụng kỹ thuật “khăn trải bàn” vào  dạy học công nghệ của các bạn bè, đồng nghiệp của tôi ở một số tỉnh khác cũng  cho kết quả rất khả quan. Cụ thể: Ở trường THPT Tiên Du 1 – tỉnh Bắc Ninh cô giáo Đặng Thị Thùy và  trường THPT Hiệp Hòa 1­ tỉnh Bắc Giang cô Nguyễn Thi Hạnh là 2 đồng  nghiệp của tôi  đã áp dụng kỹ thuật “ khăn trải bàn” vào giảng dạy công nghệ  khối 11 trong năm học 2017­ 2018 thì đã cho kết quả rất khả quan. Sau khi tổng  kết năm học tỉ lệ học sinh đạt loại khá, giỏi đã nâng lên rõ rệt, tỉ lệ học sinh đạt  loại trung bình đã giảm đáng kể so với năm học 2016­ 2017. Điều đó đã được  thể hiện ở bảng sau: Trường Năm  Sĩ số Điểm 9­10 Điểm 7­8 Điểm 5­6 Điểm 3­4 Điểm 
 10. - Biết khái quát về các bản vẽ xây dựng. - Biết các loại hình biểu diễn đơn giản trong bản vẽ nhà. 2. Kỹ năng:        ­  Đọc hiểu  được các bản vẽ mặt bằng tổng thể  đơn giản.        ­ Đọc hiểu được bản vẽ của một ngôi nhà đơn giản.    3.Thái độ: ­ Nhận thức được vai trò của bản vẽ xây dựng trong đời sống hàng  ngày  ­ Có ý thức thực hiện bản vẽ một cách nghiêm túc.     4. Định hướng năng lực được hình thành:       Trên cơ sử phân tích mục tiêu của chuyên đề ,có thể xác định được các năng  lực cần hình thành cho HS qua dạy học chuyên đề “ Bản vẽ xây dựng” như sau:  - Năng lực sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật: - Năng lực hình thành ý tưởng và thiết kế kĩ thuật. - Năng lực triển khai và sử dụng công nghệ. - Năng lực lựa chọn và đánh giá công nghệ  - Năng lực hợp tác,  II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh    1. Chuẩn bị của giáo viên: - Nghiên cứu bài 11 SGK Công Nghệ 11.Đọc tài liệu liên quan đến bài  giảng. - Tranh vẽ phóng to hình 11.1a, 11.2 trong SGK. - Chuẩn bị bút dạ, giấy A0  3.  Chuẩn bị của học sinh: ­  Xem lại bài 15 sách Công Nghệ 8. Nghiên cứu kĩ bài 11 sách Công Nghệ  11.       ­  Tìm một số bản vẽ xây dựng có trong  thực tế.        ­ Tìm hiểu các thông tin có liên quan đến bản vẽ xây dựng trên sách , báo,  internet,…       ­ Tìm hiểu về các  bản vẽ  khi thiết kế sơ bộ một ngôi nhà 2 tầng.  III.Thiết kế các tiến trình dạy học: Bài học  này có thể  thiết kế thành các chuỗi hoạt động học tập như sau: 10
 11. a) Hoạt động 1: Khởi động GV trình chiếu các hình ảnh về một số công trình xây dựng nổi tiếng như:  Cầu Hàm Rồng, Chùa một cột, Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, Biệt thự,…  trong nhạc nền bài hát:Bài ca xây dựng. Chùa Một Cột   Cầu Hàm Rồng 11
 12. GV dẫn dắt HS vào bài: Để xây dựng được các công trình đó thì chúng ta  phải trải qua quá trình thiết kế hay chính là đi lập ra các bản vẽ xây dựng.  Vậy bản vẽ xây dựng là gì? Có những loại bản vẽ nào?Hôm nay cô trò  chúng ta cùng tìm hiểu về nội dung này. b) Hoạt động 2:Hình thành kiến thức về bản vẽ xây dựng 1.Khái niệm chung về bản vẽ xây dựng * Kỹ thuật tổ chức: 12
 13.  GV chia HS thành các nhóm, mỗi nhóm gồm 5 HS. Sau đó yêu cầu HS thảo  luận nhóm và cá nhân hoàn thành phiếu học tập1  sau ra giấy A0 đã chuẩn bị  sẵn. PHIẾU HỌC TẬP 1 C1: Bản vẽ xây dựng gồm các bản vẽ liên quan đến các lĩnh vực nào? C2: Trong các bản vẽ xây dựng các em hay gặp loại nào nhất? C3: Em hãy cho biết nội dung và tác dung của bản vẽ nhà? C4: Khi xây dựng một ngôi nhà ta phải dùng đến những loại bản vẽ nào? Sau khi các nhóm đã trả lời xong GV gọi đại diện của nhóm nhanh nhất treo  giấy A0 vừa ghi câu trả lời lên bảng  rồi báo cáo kết quả cho cả lớp. Cả lớp  lắng nghe sau đó thảo luận , đánh giá lẫn nhau. Sau khi HS trả lời GV nhận xét  , đánh giá, bổ sung, chỉnh sửa và chốt:  ­  Bản vẽ xây dựng bao gồm các bản vẽ về các công trình xây dựng. (GV nhấn mạnh trong chương trình này chúng ta chỉ nghiên cứu về bản vẽ  nhà. )     ­ Bản vẽ nhà thể hiện hình dạng, kích thước, cấu tạo ngôi nhà. ­  Tác dụng của bản vẽ nhà: căn cứ vào bản vẽ để xây dựng ngôi nhà. Trong hồ sơ ở giai đoạn thiết kế sơ bộ một ngôi nhà người ta thường có bản  vẽ các hình chiếu vuông góc, hình cắt của ngôi nhà, hình chiếu phối cảnh  hoặc hình chiếu trục đo bên ngoài và bên trong ngôi nhà. 2.Bản vẽ mặt bằng tổng thể. * Kỹ thuật tổ chức:  GV chia HS thành các nhóm, mỗi nhóm gồm 5 HS. Sau đó yêu cầu HS thảo  luận nhóm và cá nhân hoàn thành phiếu học tập 2  ra giấy A0 đã chuẩn bị sẵn. GV chiếu hình vẽ 11.1 a,b cho HS quan sát rồi trả lời câu hỏi: PHIẾU HỌC TẬP 2 C5: Bản vẽ này là hình chiếu nào của công trình xây dựng? C6: Hãy cho biết tên và vị trí các công trình xây dựng trên khu đất này? C7: Để định hướng các công trình xây dựng thì trên bản vẽ thường có kí  hiệu gì? Sau khi HS trả lời , thảo luận, nhận xét, đánh giá lẫn nhau , GV nhận xét đánh  giá và chốt lại nội dung chính của mục : “Bản vẽ mặt bằng tổng thể” như sau:       Bản vẽ mặt bằng tổng thể là:  Bản vẽ hình chiếu bằng của công trình trên  khu đất xây dựng. Thể hiện vị trí của các  công trình xây dựng . 13
 14.       Để định hướng các công trình xây dựng thì trên bản vẽ thường có mũi tên  chỉ hướng Bắc.Theo hướng mũi tên này ta có thể biết được hướng của các công  trình xây dựng. *Cách chọn hướng nhà theo hướng khí hậu:    Theo điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa ở Việt Nam thì hướng Nam và  cận Nam (Đồng Nam hay Tây Nam) là rất tốt. Bởi những hướng này có thể  đón được hướng gió tự nhiên nguồn ánh sáng đầy đủ và ổn định, đồng thời  không khí luôn ấm áp, trong lành. Ngược lại với hướng Tây, Tây Bắc thì nắng gắt vào buổi chiều; hướng  Đông chói vào buổi sáng. Trường hợp hướng Bắc nằm giữa hai hướng Tây  Bắc (nắng chiều) và Đông Bắc (gió lạnh) cũng không tốt. 4.Các hình biểu diễn ngôi nhà * Kỹ thuật tổ chức: GV yêu cầu học sinh liên hệ với các tiết học trước để trả lời câu hỏi: C8 : Để biểu diễn một vật cần dùng những hình biểu diễn nào? HS: Hoạt động cá nhân để trả lời câu hỏi của GV. Sau khi HS trả lời GV kết luận: Để biểu diễn một vật cần dùng các hình  biểu diễn là: Hình chiếu vuông góc, hình cắt, mặt cắt, hình chiếu trục đo, hình  chiếu phối cảnh. GV dẫn dắt  HS : Đối với một ngôi nhà khi xây dựng  ngoài bản vẽ mặt  bằng tổng thể trên người ta còn phải cần đến các hình biểu diễn là: Mặt bằng,  mặt đứng, mặt cắt. Đây là các hình vẽ không thể thiếu khi xin cấp phép xây  dựng. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu cụ  thể về các hình này.  a) Mặt bằng GV chiếu hình vẽ 11.2 c, d cho HS quan sát sau đó thảo luận nhóm để  hoàn thành phiếu học tập số 3 ra giấy A0. PHIẾU HỌC TẬP 3 C9: Bản vẽ  mặt bằng  là hình chiếu hay hình cắt của ngôi nhà? C10: Trên bản vẽ này thể hiện những nội dung gì? C11: Điểm khác biệt nhất giữa bản vẽ nhà và bản vẽ cơ khí là gì? C12: Em có nhận xét gì về vị trí cắt của mặt bằng? Tại người ta phải cắt  ở vị trí đó? Sau khi HS trả lời , thảo luận, nhận xét, đánh giá lẫn nhau , GV nhận xét  đánh giá và chốt lại nội dung chính của mục :Mặt bằng là: -  Mặt bằng là : Hình cắt bằng của ngôi nhà được cắt bởi một mặt phẳng đi  ngang qua cửa sổ. 14
 15. - Tác dụng: Thể hiện vị trí, kích thước của tường, vách ngăn, cửa đi. - Đây là hình biểu diễn quan trọng nhất của ngôi nhà ,nếu nhà có nhiều tầng  thì phải có bản vẽ mặt bằng riêng cho từng tầng. ( Các em đọc phần thông  tin bổ sung để biết các kí hiệu quy ước trên bản vẽ) - Điểm khác biệt nhất giữa bản vẽ nhà và bản vẽ cơ khí là: Bản vẽ nhà chỉ  dùng một mặt phẳng cắt và không biểu diễn các phần khuất. b) Mặt đứng GV chiếu hình vẽ 11.2 a cho HS quan sát sau đó thảo luận nhóm để hoàn  thành phiếu học tập số 4 ra giấy A0. PHIẾU HỌC TẬP 4 C13: Mặt đứng là hình chiếu nào của ngôi nhà? C14: Mặt đứng có tác dụng gì? C15: Quan sát mặt đứng em hãy chỉ ra điểm khác biệt giữa tầng 1 và tầng  2? Sau khi HS trả lời , thảo luận, nhận xét, đánh giá lẫn nhau , GV nhận xét  đánh giá và chốt lại nội dung chính của mục này là: - Mặt đứng là: Hình chiếu vuông góc của ngôi nhà lên một mặt phẳng thẳng  đứng. Có thể là mặt chính( hình chiếu đứng của ngôi nhà), có thể là mặt  bên( hình chiếu cạnh của ngôi nhà) - Tác dụng của mặt đứng: Thể hiện hình dáng, sự cân đối, vẻ đẹp bề ngoài  của ngôi nhà. - Khi quan sát mặt đứng cấn đối chiếu với mặt bằng để hiểu rõ các bộ  phận của ngôi nhà. Ở đây cần nhận ra vị trí của ban công tầng 2 trên mặt  đứng. c) Hình cắt GV chiếu hình vẽ 11.2 b cho HS quan sát sau đó thảo luận nhóm để hoàn  thành phiếu học tập số 5 ra giấy A0. PHIẾU HỌC TẬP 5 15
 16. C16: Hình cắt của một ngôi nhà được cắt bởi một mặt phẳng có đặc điểm  gì? C17: Hình cắt thể hiện những nội dung gì? C18: Tại sao người ta lại chọn vị trí cắt qua cánh thăng đầu tiên của cầu  thang? Sau khi HS trả lời , thảo luận, nhận xét, đánh giá lẫn nhau , GV nhận xét  đánh giá và chốt lại nội dung chính của mục này là: - Hình cắt là: Hình tạo bởi mặt phẳng cắt song song với một mặt đứng của  ngôi nhà. - Hình cắt dùng để thể hiện kết cấu của các bộ phận ngôi nhà, kích thước  các tầng nhà theo chiều cao, cửa sổ,... Hoạt động 3: Luyện tập, củng cố và hệ thống hóa kiến thức. - Hệ thống bài tập củng cố: Câu 1: Bản vẽ mặt bằng gồm những đặc điểm nào sau đây? A. Là hình cắt toàn bộ khi sử dụng mặt phẳng cắt duy nhất. B. Không biểu diễn phần khuất. C. Nếu ngôi nhà có nhiều tần phải có bản vẽ riêng cho từng  tầng. D. Tất cả đều đúng Câu 2: Bản vẽ mặt đứng là? A. Hình cắt tạo bởi mắt phẳng cắt song song với mặt đứng của  ngôi nhà. B. Hình cắt tạo bởi mắt phẳng cắt vuông góc với mặt đứng của  ngôi nhà. C. Hình chiếu vuông góc của ngôi nhà lên mặt phẳng thẳng đứng. D. Là hình cắt bằng của ngôi nhà được cắt bởi một mặt phẳng  nằm ngang. Câu 3: Hình biểu diễn quan trọng nhất của ngôi nhà là hình biểu diễn  nào? A. Mặt đứng. B. Mặt bằng. C. Mặt cắt. D. Mặt bằng tổng thể. Câu 4: Bản vẽ nhà nào được thể hiện bằng hình cắt? A. Bản vẽ mặt bằng tổng thể 16
 17. B. Bản vẽ mặt đứng C. Bản vẽ mặt bằng D. Bản vẽ mặt  cắt. Câu 5: Bản vẽ nào là bản vẽ hình chiếu bằng của các công trình trên  các khu đất xây dựng? A. Bản vẽ mặt bằng tổng thể B. Bản vẽ mặt đứng C. Bản vẽ mặt bằng D. Bản vẽ bằng cắt. - GV giao nhiệm vụ cho HS đọc toàn bộ nội dung Bài 11 và điền nội dung  tóm tắt vào bảng  hệ thống hóa kiến thức về : Bản vẽ xây dựng (bên  dưới) Kĩ thuật tổ chức hoạt động: GV chia lớp thành các nhóm (mỗi nhóm  khoảng 5­6 HS), Yêu cầu mỗi nhóm chuẩn bị một nội dung theo bảng  trên. Trong khi các nhóm thực hiện nhiệm vụ , GV kẻ khung bảng hệ  thống hóa kiến thức lên bảng để đại diện các nhóm điền kết quả vào ô  của  nhóm mình. Sau khi các nhóm báo cáo xong , GV tổ chức cả lớp nhận  xét, đánh giá , bổ sung, điều chỉnh, chốt lại bằng bảng hệ thống hóa kiến  thức về Bản vẽ xây dựng. Tên gọi Khái niệm Tác dụng Mặt bằng tổng thể Mặt bằng Mặt đứng Hình cắt So sánh mặt bằng tổng thể với mặt bằng của ngôi nhà? So sánh các hình biểu diễn của ngôi nhà với các hình biểu diễn của vật  thể? Hoạt động 4:  Vận dụng và  mở rộng kiến thức   GV giao nhiệm vụ cho HS về nhà thực hiện:  1, Hãy tìm hiểu về tài liệu ( hồ sơ) xin cấp phép xậy dựng một công trình  bất kì? 2, Trong quá trình xây dựng phải thực hiện những biện pháp gì để đảm  bảo an toàn lao động? 17
 18. HS có thể viết thành báo cáo ra giấy kiểm tra ( không quá 2 trang) để giờ sau  nộp chấm điểm. 7.4KIỂM CHỨNG CÁC GIẢI PHÁP ĐàTRIỂN KHAI CỦA SKKN  Kết quả khảo nghiệm So sánh với kết quả  của những năm trước khi chưa áp dụng kỹ  thuật :   Khăn trải bàn trong giảng dạy các bài phần vẽ kỹ thuật đặc biệt là phần bản vẽ  xây dựng, tôi thấy có sự chuyển biến rõ rệt trong tiếp thu kiến thức. Các em đã  hiểu sâu sắc hơn vấn đề, biết vận dụng kiến thức trong thực tế  không cảm   thấy trừu tượng khi tìm hiểu các hình chiếu, các bản vẽ kỹ thuật. Trong giờ học   các em sôi nổi tham gia trao đổi kiến thức, không nặng nề  phụ  thuộc vào kiến  thức giáo viên thuyết trình, học sinh hiểu ngay trên lớp. Cụ thể tôi tiến hành khảo sát trong 2 năm học 2017­ 2018 và 2018­2019   với khối 11 như sau ­Năm học 2017­2018   dạy trên lớp không sử  dụng kỹ  thuật “Khăn trải  bàn”  mà chỉ sử dụng tranh vẽ, quá trình giảng dạy giáo viên gặp rất nhiều khó  khăn. Để các em trong lớp hiểu được nội dung bài học giáo viên phải giải thích   nhiều lần rất mất thời gian nhưng nhiều học sinh trong lớp vẫn không tư  duy   được, không hiểu rõ được nội dung bài học. ­Năm học 2018­ 2019  tôi áp dụng kỹ  thuật “ khăn trải bàn” kết hợp với   giáo án điện tử  thì các em hiểu được nội dung bài học rất nhanh, khả  năng tư  duy các hình biểu diễn vật thể cũng tốt hơn.Các em có ý thức tự giác học tập và  làm việc nhóm tốt hơn nên kết quả đạt được cao hơn. Sau khi dạy xong chương “Vẽ kỹ thuật” tôi tiến hành kiểm tra Học kì 1   rồi đối chiếu kết quả giữa 2 năm học thu được như sau : Năm  Sĩ số Điểm 9­10 Điểm 7­8 Điểm 5­6 Điểm 3­4 Điểm 
 19. nghiệm cho thấy khả năng nhận thức của học sinh tăng lên nhiều so với khi dạy  bài tương tự khi chưa áp dụng sáng kiến. Điều đó khẳng định việc sử dụng sáng  kiến vào dạy học có hiệu quả, qua đó tôi thấy việc nghiên cứu tìm ra những   sáng kiến để áp dụng giảng dạy trong nhà trường là vấn đề cần thiết, cần được  phát động rộng rãi đến từng giáo viên.                                             8. Những thông tin cần được bảo mật (nếu có):không 9. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:    ­ GV:+ Phải am hiểu về kỹ thuật dạy học : khăn trải bàn. + Phải chuẩn bị  nội dung bài học , cơ  sở  vật chất phục vụ  cho bài học  một cách chu đáo. + Điều khiển giờ học một cách linh hoạt không để thời gian chết.­ ­HS: + Chuẩn bị kỹ nội dung bài học theo hướng dẫn của GV.         +Chủ động , tích cực trong học tập,trao đổi nhóm  ­ Nhà trường:  + Phải trang bị đầy đủ các phương tiện dạy học có ứng dụng công nghệ  thông tin như máy chiếu, màn chiếu, … 10. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự  kiến có thể  thu được do áp dụng   sáng kiến theo ý kiến của tác giả  và theo ý kiến của tổ  chức, cá nhân đã  tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể  cả  áp dụng thử  (nếu có) theo các   nội dung sau: 10.1. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự  kiến có thể  thu được do áp dụng sáng  kiến theo ý kiến của tác giả: Sau khi nghiên cứu, rút kinh nghiệm hy vọng đề  tài này sẽ  giúp học sinh hiểu  bài một cách tốt hơn, các em sẽ dễ dàng biết được: - Các tiêu chuẩn trình bày một bản vẽ kỹ thuật hoàn chỉnh - Cách hình biểu diễn của vật thể, biểu diễn nhà. - Nắm được các tiêu chuẩn , các phương pháp để biểu diễn các vật thể. - Có thể ứng dụng thực tế để trình bày một bản vẽ cơ khí đơn giản.      ­ Phát huy được tính tích cực của học sinh trong việc tiếp thu kiến thức mới,   giúp học sinh hiểu bài và vận dụng vào thực hành một cách nhanh nhất đồng  thời tạo hứng thú cho học sinh học tập môn công nghệ. 10.2. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự  kiến có thể  thu được do áp dụng sáng   kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân: 19
 20. Sáng kiến có thể  áp dụng rộng rãi cho toàn bộ  chương trình  của lớp 11,   có thể ứng dụng vào các bộ môn khác . 11. Danh sách những tổ  chức/cá nhân đã tham gia áp dụng thử  hoặc áp  dụng sáng kiến lần đầu (nếu có): Số  Tên tổ  Địa chỉ Phạm vi/Lĩnh vực TT chức/cá nhân áp dụng sáng kiến 1 HỌC SINH  Trường THPT Nguyễn  Áp dụng trong 17 tiết ở phòng  KHỐI 11 Năm  Viết Xuân học bộ môn học 2018 ­ 2019 Đại Đồng , ngày28tháng 01năm   Đại Đồng, ngày 29 tháng   Đại Đồng ,ngày28tháng01 n 2019 01năm 2019 2019 Thủ trưởng đơn vị/ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  Tác giả sáng kiến Chính quyền địa phương SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu) NHỮNG TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ VỤ ĐỀ TÀI ­  Phương pháp dạy học KTCN tập 1, tập II­ T/g nguyễn Văn Bính, Trần sinh  Thành, Nguyễn Văn Khôi­ NXB giáo dục ­ Phương tiện dạy học KTCN – T/g Lê huy Hoàng­ NXBĐHSPN Hà Nội­2005 ­ SGK, SGV công nghệ 11 PGS.TS Nguyễn văn Khôi chủ biên­ NXB Giáo dục ­ Các tư liệu, hình ảnh của ĐHSP Thái nguyên, ĐHSP Hà Nội ­ Tư liệu trên mạng internet từ trung tâm nghiên cứu và sản xuất học liệu ĐHSP   hà nội do PGS.TS Nguyễn văn Khôi chủ biên. ­ Tư liệu từ trang Web: (‘W.tvtl.bachkim.vn’’) 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2