Tri thức lịch sử

Xem 1-20 trên 2857 kết quả Tri thức lịch sử
 • ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM BÙI LINH PHƯỢNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn .ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM BÙI LINH PHƯỢNG BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC TRANG BỊ LỊCH SỬ TOÁN TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG THPT Chuyên ngành: Phương pháp dạy học toán Mã Số: 60.14.

  pdf138p qsczaxewd 19-09-2012 260 107   Download

 • Tóm tắt kiến thức Lịch Sử 11 của SGK Bài 15-16-17-18-19 Bài 15 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG Ở TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ (1918 – 1939) I. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG Ở TRUNG QUỐC (1919 – 1939). 1. Phong trào Ngũ Tứ và sự thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. - Nguyên nhân bùng nổ. + Các nước đế quốc xâu xé Trung Quốc trong vấn đề ở Sơn Đông + Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga đến Trung Quốc. - Diễn biến + Ngày 4.5.1919, 3000 học sinh sinh viên Bắc Kinh biểu tình đòi trừng trị...

  pdf10p caott7 24-05-2011 432 77   Download

 • Nhân vật lịch sử thế giới lớp 12 được sưu tầm từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau, đem đến cho bạn đọc kiến thức về các nhân vật, các tướng, chính trị gia của thế giới có trong kiến thức lịch sử thế giới lớp 12.

  pdf52p nluongthien091 04-03-2014 59 16   Download

 • Trong báo cáo này, các tác giả tập trung nghiên cứu trong một phạm vi sau đây: Những thành tựu trong việc khám phá và tích lũy tri thức lịch sử của nhân loại thể hiện trong các công trình sử học của các nhà sử học tiêu biểu qua các thời đại; các quan điểm, các trường phái sử học ra đời và phát triển cũng như đóng góp của nó vào kho tàng sử học nhân loại; những thành tựu trong việc ngày càng hoàn thiện phương pháp luận, các phương pháp chuyên ngành, hệ thống c...

  pdf113p nganga_07 12-10-2015 23 7   Download

 • Dân tộc Việt Nam anh hùng đã trải qua hơn bốn ngàn năm lịch sự dựng nước và giữ nước. Với ý chí quật cường ông cha ta đã viết nên những trang sử vàng chói lọi làm vẻ vang cho dân tộc ta, đất nước ta.

  doc157p ftaddk_bkdn 17-05-2010 446 293   Download

 • Đồ dùng trực quan có vai trò rất lớn trong việc giúp học sinh nhớ kỹ, hiểu sâu những hình ảnh, những kiến thức lịch sử. Hình ảnh được giữ lại đặc biệt vững chắc trong trí nhớ chúng ta là hình ảnh chúng ta thu nhận được bằng trực quan. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “Một số kinh nghiệm về việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử Việt Nam lớp 12”.

  pdf21p thivuhuong 28-05-2014 526 174   Download

 • Giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử vô cùng trọng đại, xóa bỏ xã hội cũ, lạc hậu, xây dựng xã hội mới tiến bộ, giải phóng giai cấp mình đồng thời giải phóng toàn nhân loại trên phạm vi toàn thế giới.

  doc16p dantocdao 09-04-2013 144 70   Download

 • Cuốn sách này không chỉ viết về các trường phái Lịch sử phương Tây và tập trung chủ yếu vào các tác giả Pháp mà còn đề cập đến những vấn đề chung của mọi thời đại và mọi quốc gia, chẳng hạn như: Làm thế nào để thoát khỏi sức ép của hoàn cảnh? Nên đánh giá các nguồn tư liệu như thế nào? Làm thế nào để xác minh được một sự kiện có phải là sự kiện lịch sử hay không?...

  pdf556p la_lan1 22-03-2013 92 48   Download

 • Sau khi học xong bài học yêu cầu: 1. Kiến thức Nắm được sự phát triển của lịch sử và văn hoá truyền thống của Ấn Độ. Sự hình thành và phát triển, chính sách về chính trị, kinh tế, tôn giáo và sự phát triển của kiến trúc của các vương triều Hồi giáo Đêli và vương triều Môgôn. 2. Tư tưởng - Giáo dục cho HS biết được sự phát triển đa dạng của văn hoá Ấn Độ, qua đó giáo dục các em sự trân trọng những tinh hoa văn hoá của nhân loại. 3. Kỹ...

  pdf12p dantri1209 19-12-2010 192 35   Download

 • Đại hội lần thứ VI (1986) của Đảng Cộng sản Việt Nam được coi là cột mốc lịch sử quan trọng trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta. Đại hội đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện, mở ra bước ngoặt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để đưa nước ta trở thành một nước tiên tiến nhanh chóng hoà nhập vào dòng tiến hoá chung của nhân loại, chúng ta chỉ có một con đường là đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa.

  pdf3p motorola_12 01-06-2013 72 30   Download

 • Bằng những sự kiện lịch sử cụ thể, anh (chị) hãy nêu rõ các khuynh hướng chính trị và bước phát triển mới của phong trào cách mạng Việt Nam trong 1929. Câu II (2,0 điểm) Hãy cho biết nội dung kế hoạch Nava và chủ trương chiến lược của quân dân ta trong đông - xuân 1953 - 1954.

  pdf6p tapuaxinhdep 21-05-2013 108 28   Download

 • Lịch sử tiến triển rõ rệt nhất khi có sự thay đổi quyền lực chính trị. Sức mạnh làm lịch sử tiến triển trước hết được tích lũy ở giai tầng thấp nhất trong xã hội, sức mạnh nầy lần lần lên giai tầng trên và sau cùng đi đến chỗ làm thay đổi quyền lực chính trị. Và động cơ thúc đẩy lịch sử tiến triển lúc nào cũng là cần lao sinh sản, và điều nầy đã trở thành thường thức ngày nay. ...

  pdf26p phalinh5 07-07-2011 78 20   Download

 • Cuốn sách "Lịch sử nhìn ra thế giới" thuộc Bộ sách bổ trợ kiến thức chìa khóa vàng sẽ cung cấp cho bạn đọc một số tri thức phổ thông bên cạnh cuốn sách giáo khoa mà các bạn trẻ đang được học hiện nay. Mời các bạn tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf110p thangnamvoiva25 13-10-2016 41 15   Download

 • . Bản sắc văn hoá và những yếu tố truyền thống trong cộng đồng dân tộc: Nhìn nhận và khái quát lại những giá trị, những đặc điểm tiêu biểu của nền văn minh sông Hồng có thể thấy bức tranh tổng quát về quá trình hình thành văn hiến, quốc gia, dân tộc Việt Nam diễn ra trong những điều kiện lịch sử đặc thù về đấu tranh khắc phục những bất lợi của thiên nhiên về lũ lụt hạn hán để phát triển nền nông nghiệp trồng lúa nước nhiệt đới, về đấu tran...

  pdf13p phalinh5 05-07-2011 86 14   Download

 • A. Mục tiêu bài học: 1/. Kiến thức: - Khắc sâu kiến thức lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỷ XVI XVIII về chính trị, xã hội, kinh tế, văn học. - Những nét chính về đời sống nhân dân. 2/. Tư tưởng: Củng cố tình đoàn kết yêu quê hương, đất nước. 3/. Kỹ năng: - Biết sử dụng bản đồ so sánh đối chiếu các sự kiện lịch

  pdf4p abcdef_29 10-09-2011 146 9   Download

 • Ngoài giá trị giao thông, cầu Long Biên còn là chứng tích lịch sử, một chiếc cầu vắt ngang hai thế kỷ 19 và 20 mà đương thời được coi là một trong những cầu thép lớn nhất thế giới.

  pdf13p phalinh2 04-07-2011 44 6   Download

 • Luận án "Đảng vận động trí thức trong đấu tranh giải phóng dân tộc từ năm 1930 đến năm 1945" nghiên cứu với mục đích nhằm làm sáng tỏ sự lãnh đạo của Đảng trong vận động tri thức 1930-1945; từ đó, đúc kết một số kinh nghiệm về công tác vận động tri thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p boobu123 16-12-2016 7 2   Download

 • Luận án "Đảng vận động trí thức trong đấu tranh giải phóng dân tộc từ năm 1930 đến năm 1945" nghiên cứu với mục tiêu làm sáng tỏ sự lãnh đạo của Đảng trong vận động tri thức từ thời kỳ 1930-1945, từ đó rút ra một số kinh nghiệm về công tác vận động tri thức. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p boobu123 16-12-2016 4 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm làm rõ đường lối, chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng LĐVN trong xây dựng ĐNTT ở miền Bắc thời kỳ 1954-1975, trên cơ sở đó, đánh giá những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân hạn chế và đúc rút một số kinh nghiệm chủ yếu phục vụ hiện tại.

  pdf33p truongtien_05 28-03-2018 1 0   Download

 • Trong lịch sử tư tưởng nhân loại đã từng tồn tại rất nhiều quan điểm khác nhau xung quanh vấn đề nguồn gốc và bản chất của con người. Trước Các Mác, vấn đề bản chất con người chưa được giải đáp một cách khoa học. Khi hình thành quan niệm duy vật về lịch sử, các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác đã khẳng định vai trò cải tạo thế giới, làm nên lịch sử của con người.

  pdf26p thainhatquynh 10-07-2009 4968 1399   Download

Đồng bộ tài khoản