Triển khai chương trình hành động

Xem 1-20 trên 179 kết quả Triển khai chương trình hành động
 • BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 2007 - 2011 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2012-2015

  pdf31p mungtetmoi 21-01-2013 30 3   Download

 • Bài viết Chủ động triển khai chiến lược và chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 làm rõ yêu cầu cần phải xây dựng và triển khai chiến lược và chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc, những thành tựu đạt được, vấn đề đặt ra và giải pháp.

  pdf4p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 11 1   Download

 • Quyết định số 2592/QD-UBND ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

  doc6p daoquocmanh28 13-12-2017 2 0   Download

 • Step 6 : Initiatives Đối với mỗi Objectives và Measures trong các Perspective, chúng ta cần các Initiatives (chuơng trình hành động) để có thể hoàn thành chúng. Ví dụ với Objective "Xây dựng môi trường sáng tạo và học tập" trong Learning & Growth Perspective chúng ta có thể thực hiện một số Initiatives sau : 1. 1. Xây dựng thư viện sách chia sẻ trong doanh nghiệp.

  pdf5p tuyetson23 11-08-2010 154 102   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chỉ thị số 9/2005/ct-ub về triển khai thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em do ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh ban hành', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p lawqds2 09-12-2009 59 2   Download

 • Quyết định số 175/2001/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo chương trình hành động triển khai CT 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá giai đoạn 2001-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p quanglinh 23-10-2009 41 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THEO KẾT LUẬN SỐ 04-KL/TW NGÀY 19 THÁNG 04 NĂM 2011 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TW NGÀY 09/12/2003 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA IX) VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH CỦA CÁN BỘ, NHÂN DÂN TỪ NĂM 2012 ĐẾN NĂM 2016 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ...

  pdf5p ngu_mieu 23-10-2012 41 1   Download

 • Quyết định số 2850/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành kế hoạch hành động của ngành văn hóa, thể thao và du lịch triển khai thực hiện chương trình hành động của chính phủ ban hành theo nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 thực hiện nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014.

  pdf14p bachma47 26-12-2017 1 0   Download

 • Quyết định số 117/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chương trình cải cách hành chính và chống quan liêu (giai đoạn 2006 - 2010) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf7p lawbmhc7 24-11-2009 39 7   Download

 • Quyết định số 114/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chương trình nhà ở (giai đoạn 2006 - 2010) do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf7p lawbds4 06-11-2009 53 5   Download

 • Chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm với nỗ lực và quyết tâm cao nhất theo đúng tinh thần Dầu khí, Petrovietnam đã cơ bản hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhiều chỉ tiêu quan trọng về đích sớm từ 20 - 60 ngày. Trong đó, chỉ tiêu gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2012 đạt 48 triệu tấn dầu quy đổi, vượt 37,1% so với kế hoạch, là cơ sở rất quan trọng đảm bảo khai thác ổn định trong những năm tiếp theo.

  pdf0p ntchung8894 24-05-2013 28 2   Download

 • Quyết định số: 79/QĐ-LĐTBXH phê duyệt kế hoạch của Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội triển khai chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020.

  pdf10p hoa_cuc91 28-06-2014 16 2   Download

 • Quyết định số 53/2003/QĐ-BCN về Chương trình hành động của Bộ Công nghiệp triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về giáo dục và đào tạo do Bộ trưởng Bộ công nghiệp ban hành

  pdf8p lawgd5 04-11-2009 45 1   Download

 • Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 222/2005/QĐ-TTg (Quyết định 222) ngày 15 tháng 9 năm 2005 phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006-2010 là văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên của Nhà nước về chính sách vĩ mô với những định hướng, giải pháp toàn diện và chương trình hành động cụ thể nhằm thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử trên phạm vi toàn quốc.

  pdf229p angola 23-05-2009 1539 550   Download

 • Lập kế hoạch là tiến trình ấn định những mục tiêu và xá định biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó. Tác dụng của lập kế hoạch: Nhận diện các thời cơ kinh doanh trong tương lai. Dự kiến trước và tránh khỏi những nguy cơ, khó khăn. Triển khai kịp thời các chương trình hành động.

  ppt26p ngocchanhgl 05-01-2010 451 231   Download

 • Để thúc đẩy phát triển kinh tế, khai thực hiện các cam kết WTO, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27/2/2007 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt nam là thành viên của WTO.

  doc3p mille 07-03-2009 509 189   Download

 • Chương này được thiết kế nhằm giúp các bạn: • Hiểu rõ khái niệm và lợi ích của công tác lập kế hoạch • Phân tích quy trình lập kế hoạch triển khai công việc • Thực hành lập kế hoạch triển khai một công việc

  ppt27p lehangtf1 23-09-2010 378 183   Download

 • Trong những năm qua vấn đề TNXH và đấu tranh phòng, chống TNXH đã được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm và bước đầu đã thu được những kết quả đáng khả quan, đã từng bước hoàn thiện được các văn bản pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội, tăng cường sự chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình hành động quốc gia về công tác này, giảm được các tụ điểm TNXH phức tạp....

  pdf124p buiduong_1 11-12-2012 214 52   Download

 • + Các biện pháp cần tiến hành để đạt được chỉ tiêu nói trên. + Thời hạn dứt điểm. + Dự trù và lĩnh vật tư, phương tiện tiêm chủng, kinh phí. + Phân công và phối hợp trong ngành, ngoài ngành. + Nội dung và biện pháp kiểm tra, đánh giá kết quả công tác tiêm chủng. Chuẩn bị triển khai kế hoạch tiêm chủng: + Đăng ký đối tượng tiêm chủng. + Tuyến truyền giáo dục trong nhân dân. + Duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo TCMR. ...

  pdf12p poseidon07 03-08-2011 134 33   Download

 • Trong những năm qua vấn đề TNXH và đấu tranh phòng, chống TNXH đã được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm và bước đầu đã thu được những kết quả đáng khả quan, đã từng bước hoàn thiện được các văn bản pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội, tăng cường sự chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình hành động quốc gia về công tác này, giảm được các tụ điểm TNXH phức tạp. ...

  pdf106p intel1212 04-12-2012 109 22   Download

Đồng bộ tài khoản