intTypePromotion=3
ADSENSE

Trường chuẩn quốc gia

Xem 1-20 trên 1742 kết quả Trường chuẩn quốc gia
 • Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “Một số kinh nghiệm xây dựng trường đạt trường chuẩn quốc gia ở đơn vị vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” để tìm ra các giải pháp hữu hiệu nhất để thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng này.

  pdf12p hathieudao 31-05-2014 877 67   Download

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Quy chế này quy định tiêu chuẩn, việc tổ chức xét và công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi chung là trường trung học) đạt chuẩn quốc gia, bao gồm: những quy định chung; tiêu chuẩn trường trung học đạt chuẩn quốc gia; hồ sơ, quy trình tổ chức công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; tổ chức thực hiện. ...

  doc8p vantien2268 20-02-2011 484 72   Download

 • Mục tiêu hướng tới của các trường phổ thông hiện nay là xây dựng nhà trường đạt trường chuẩn quốc gia để có điều kiện giáo dục toàn diện cho học sinh, nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo sáng kiến kinh nghiệm để tìm hiểu nội dung chi tiết.

  doc10p longnguyentran000 30-12-2016 61 9   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Một số giải pháp của hiệu trưởng xây dựng đội ngũ giáo viên Trường Trung học Phổ thông Châu Thành A tỉnh Bến Tre giai đoạn 2005 - 2010 theo trường chuẩn quốc gia trình bày cơ sở lý luận, thực trạng và giải pháp xây dựng đội ngũ giáo viên Trường Trung học Phổ thông Châu Thành A tỉnh Bến Tre giai đoạn 2005 - 2010 theo trường chuẩn quốc gia.

  pdf71p maiyeumaiyeu04 12-08-2016 48 8   Download

 • Nội dung luận văn gồm 3 chương: chương 1-Cơ sở lý luận về xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; chương 2-Thực trạng công tác xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng; chương 3-Biện pháp xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

  pdf26p hpnguyen1 22-01-2018 38 4   Download

 • 1. Quy chế này quy định về công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia bao gồm: tiêu chuẩn trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, kiểm tra, xét công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, trách nhiệm của nhà trường, nhà trẻ, phòng giáo dục và đào tạo, sở giáo dục và đào tạo. 2. Quy chế này áp dụng đối với trường mầm non, trường mẫu giáo (sau đây gọi chung là nhà trường), nhà trẻ trong hệ thống giáo dục quốc dân, thuộc các loại hình cụng lập, dõn lập và tư thục. ...

  pdf14p ferari 21-08-2010 774 95   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo dự án trường mầm non đạt tiêu chuẩn quốc gia sau đây. Dự án thực hiện ở khu vực gần Cư xá Thanh Đa, F.27, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của dự án.

  doc20p sophantrotreu10 29-04-2016 164 62   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6846:2007 đưa ra hướng dẫn chung để phát hiện và định lượng Escherichia coli (E.coli) giả định bằng kỹ thuật nuôi cấy môi trường lỏng và tính số có xác suất lớn nhất (MPN) sau khi ủ ở 37 oC, rồi ủ ở 44 oC. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho: các sản phẩm dùng cho con người và thức ăn chăn nuôi; các mẫu môi trường trong khu vực sản xuất và xử lý thực phẩm.

  doc10p thangnamvoiva16 26-08-2016 118 32   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9716:2013 - ISO 8199:2005 trình bày nội dung về Chất lượng nước - hướng dẫn chung về đếm vi sinh vật bằng nuôi cấy. Tiêu chuẩn này hướng dẫn thực hiện các thao tác thông dụng đối với từng kỹ thuật kiểm tra vi sinh vật trong nước, cụ thể là chuẩn bị mẫu, môi trường nuôi cấy và dụng cụ... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc33p pechi1412 25-11-2015 190 30   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8664-1:2011 - ISO 14644-1:1999. Tiêu chuẩn về Phòng sạch và môi trường kiểm soát liên quan - Phần 1: Phân loại độ sạch không khí. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung của tiêu chuẩn này.

  doc20p chuotchuot09 03-12-2015 110 31   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6848:2007 đưa ra các hướng dẫn chung về định lượng coliform. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho: Thực phẩm và thức ăn chăn nuôi, và các mẫu môi trường trong khu vực sản xuất và chế biến thực phẩm bằng kỹ thuật đếm khuẩn lạc trên môi trường đặc sau khi ủ ở 30 C hoặc 37 C

  doc6p thangnamvoiva16 26-08-2016 194 29   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8664-2:2011 - ISO 14644-2:2000. Tiêu chuẩn về Phòng sạch và môi trường kiểm soát liên quan - Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật để thử nghiệm và theo dõi nhằm chứng minh sự phù hợp liên tục với TCVN 8664-1 (ISO 14644-1). Mời các bạn tham khảo.

  doc6p chuotchuot09 03-12-2015 102 29   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8664-4:2011 - ISO 14644-4:2001. Tiêu chuẩn trình bày về phòng sạch và môi trường kiểm soát liên quan - Phần 4: Thiết kế, xây dựng và khởi động. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu để thiết kế và xây dựng lắp đặt phòng sạch nhưng không mô tả các biện pháp kỹ thuật cụ thể hoặc hợp đồng để đáp ứng các yêu cầu đó... Mời các bạn tham khảo.

  doc42p chuotchuot09 03-12-2015 110 24   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8789:2011. Tiêu chuẩn trình bày về sơn bảo về kết cấu thép - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại sơn và hệ sơn được sử dụng để bảo vệ kết cấu thép trong điều kiện khí hậu tự nhiên, dưới tác động thường xuyên của môi trường ăn mòn ở các mức độ khác nhau.

  pdf49p peheo273 26-11-2015 148 24   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7878-2:2010 - ISO 1996-2:2007 trình bày về âm học – mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường - phần 2: xác định mức tiếng ồn môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc37p hoathomthao95 11-12-2015 209 23   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8664-7:2011 - ISO 14644-7:2004. Tiêu chuẩn trình bày về phòng sạch và môi trường kiểm soát liên quan - Phần 7: Thiết bị phân tách (tủ hút, hộp găng tay, bộ phận tách và môi trường nhỏ). Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc45p chuotchuot09 03-12-2015 59 20   Download

 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7957:2008 thoát nước, mạng lưới và công trình bên ngoài, tiêu chuẩn thiết kế. Tiêu chuẩn do Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam soát xét lại trên cơ sở tiêu chuẩn thoát nước, mạng lưới và công trình bên ngoài, tiêu chuẩn thiết kế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf112p readthe1303 15-12-2015 132 21   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6184:2008 - ISO 7027:1999. Tiêu chuẩn về Chất lượng nước – xác định độ đục. Tiêu chuẩn này quy định bốn phương pháp xác định độ đục của nước và quy định hai phương pháp bán định lượng thường sử dụng ngoài hiện trường.

  doc8p susuqb 18-12-2015 113 20   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8664-8:2011 - ISO 14644-8:2006. Tiêu chuẩn về Phòng sạch và môi trường kiểm soát liên quan - Phần 8: Phân loại ô nhiễm phân tử trong không khí. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung của tiêu chuẩn này.

  pdf23p chuotchuot09 03-12-2015 68 19   Download

 • Chương trình "Lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và khai giảng năm học 2015-2016" giới thiệu đến các bạn quy trình, công tác lên kế hoạch lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và khai giảng. Với các bạn đang chọ chuyên ngành Giáo dục thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  doc8p vutuantbdn 20-09-2015 258 20   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Trường chuẩn quốc gia
p_strCode=truongchuanquocgia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản