intTypePromotion=1
ADSENSE

Truyền thông chính thức

Xem 1-0 trên 0 kết quả Truyền thông chính thức
 • Luận văn hệ thống hoá lý luận về truyền thông chính sách giáo dục. Phân tích, đánh giá ưu, nhược điểm và thực trang hoạt động của báo chí ngành giáo dục trên hệ thống báo chí của ngành giai đoạn 2016 -2017. Trên cơ sở đó, đưa ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động truyền thông các chính sách giáo dục trên hệ thống báo chí ngành trong những năm về sau.

  pdf95p capheviahe26 02-02-2021 17 2   Download

 • Luận văn nghiên cứu thực trạng, đánh giá những thành công và hạn chế hoạt động truyền thông chính sách dân số trên sóng phát thanh ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ (qua nghiên cứu ở 3 tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Hà Nam) hiện nay, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng truyền thông chính sách dân số trên sóng phát thanh ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ trong thời gian tới.

  pdf154p capheviahe26 02-02-2021 8 1   Download

 • Luận văn được tổ chức thành 3 chương với các nội dung chính như sau: Chương 1 – Tổng quan về hệ thống BMS: Giới thiệu tổng quan về hệ thống BMS, các phân hệ trong hệ thống BMSChương 2 – Một số chuẩn và giao thức truyền thông ứng dụng trong hệ thống BMS: Trình bày mạng truyền thông trong hệ thống BMS, một số chuẩn truyền thông, giao thức truyền thông sử dụng trong hệ thống BMS.Chương 3 – Thiết kế một hệ thống thành phần trong hệ thống BMS: Trình bày mục tiêu của đề tài, xây...

  pdf108p sunflower_1 04-09-2012 596 257   Download

 • Nội dung chương 7 gồm có: Mô tả quy trình truyền thông,so sánh hiệu quả của các dạng truyền thông chính thức, xác định những ảnh hưởng của tin hành lang, giải thích tầm quan trọng về độ phong phú của các kênh nhằm cải thiện kỹ năng truyền thông hiệu quả, ...Mời các bạn tham khảo!

  ppt26p depthat 12-03-2014 365 38   Download

 • Bài giảng Chương 9: Truyền thông lãnh đạo được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm truyền thông; truyền thông lãnh đạo; lựa chọn kênh truyền thông của lãnh đạo; truyền thông không chính thức của lãnh đạo. Mời các bạn tham khảo.

  pdf23p cocacola_08 16-11-2015 86 13   Download

 • Bài viết này đi sâu nghiên cứu tìm hiểu thực trạng truyền thông chính sách văn hóa qua các chương trình phát thanh và truyền hình bằng tiếng dân tộc thiểu số tại Lâm Đồng về nội dung, hình thức và các yếu tố khác. Từ đó có những đánh giá, so sánh để đưa ra một số giải pháp, khuyến nghị ban đầu nhằm nâng cao chất lượng truyền thông dành cho công chúng dân tộc thiểu số tại địa phương trong tương lai.

  pdf6p comamngo1902 31-03-2019 32 0   Download

 • (NB) Bài giảng Mạng truyền thông trong ô tô của trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên (ĐH) gồm các nội dung chính được trình bày như sau: tổng quan về mạng truyền thông trên ô tô, cơ sở kỹ thuật của truyền thông, các giao thức của mạng truyền thông trên ôtô,...

  pdf64p convitdola 11-12-2017 131 29   Download

 • Thuyết trình: Doanh nghiệp Việt Nam - Chuyển từ huy động vốn cổ phần sang vốn vay truyền thống nhằm mục tiêu phân tích thách thức huy động vốn cổ phần, từ đó đề xuất các doanh nghiệp và cơ quan quản lý về phương thức chuyển từ huy động vốn cổ phần sang vốn vay truyền thống.

  pdf19p narrow_12 22-07-2014 70 6   Download

 • Khái niệm và tính chất chung của lôgic hình thức truyền thống, một số nội dung cơ bản của lôgic hình thức truyền thống là những nội dung chính trong bài giảng "Một số vấn đề của lôgic hình thức truyền thống". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt chi tiết.

  ppt54p dunggay1 01-10-2015 70 6   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'công ty kinh doanh ngành báo và truyền thông với thực trạng tình hình tài chính', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf42p ttcao2 30-08-2011 54 5   Download

 • Bài viết Tác động của chính sách tiền tệ phi truyền thống của các nước phát triển lên các nước đang phát triển và gợi ý cho Việt Nam trình bày các nước phát triển thường xuyên áp dụng chính sách tiền tệ phi truyền thống với sự thay đổi lớn về mục tiêu, công cụ và biện pháp thực hiện. Chính sách tiền tệ phi truyền thống không chỉ tác động đến các nước phát triển hoặc các quốc gia mới nổi mà yếu tố rủi ro còn liên quan đến tất cả các quốc gia,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p dangthitrangtrang 10-05-2018 135 5   Download

 • Mục đích tổng quát của luận văn là xây dựng luận cứ khoa học cho việc đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lễ hội truyền thống tại tỉnh Long An nói riêng, trên địa bàn cả nước nói chung, góp phần vào việc bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội truyền thống, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

  pdf94p hdwwkjalhfwfwa 07-05-2019 41 6   Download

 • Sau năm 2008, một số ngân hàng trung ương trên thế giới như Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Trung ương Anh đã áp dụng chính sách tiền tệ phi truyền thống nhằm ứng phó với khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Bài viết tập trung phân tích thực trạng áp dụng các chính sách này ở Việt Nam trong giai đoạn 2008 - 2019 và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công cụ đó trong tương lai.

  pdf29p vibeirut2711 20-08-2020 29 2   Download

 • Luận án điều tra, thu thập, phân tích những nhận định và đánh giá của người tiêu dùng đô thị tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam về những nhân tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn chợ truyền thống để mua thực phẩm tươi sống. Khuyến nghị về giải pháp tới các chủ thể kinh doanh và các chính sách tới cơ quan quản lý chợ truyền thống nhằm gia tăng lòng trung thành của người tiêu dùng trong việc chọn chợ truyền thống để mua thực phẩm tươi sống.

  pdf211p mmlemmlem_124 22-12-2020 24 5   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án nhằm xác định những nhân tố ảnh hưởng đến ý định chọn chợ truyền thống để mua thực phẩm tươi sống của người tiêu dùng đô thị tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam. Đưa ra khuyến nghị với các chủ thể tham gia kinh doanh tại hệ thống chợ truyền thống và cơ quan chức năng quản lý nhà nước tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam đưa các giải pháp và chính sách nhằm thu hút người tiêu dùng, gia tăng lòng trung thành và năng lực cạnh tranh của chợ truyền thống trước áp lực của hệ thống thương mại hiện đại.

  pdf13p mmlemmlem_124 22-12-2020 13 2   Download

 • Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu đánh giá những cơ hội, thách thức đối với các làng nghề truyền thống của Hà Tĩnh hiện nay. Nhìn chung, điều kiện tự nhiên thuận lợi, kết cấu hạ tầng kỹ thuật phát triển đồng bộ, lợi thế về quy mô dân số đông, hệ thống chính sách và định hướng phát triển, khôi phục các làng nghề truyền thống được chú trọng… là những yếu tố tạo cơ hội phát triển đối với các làng nghề truyền thống tỉnh Hà Tĩnh.

  pdf11p sieunhansoibac3 12-04-2018 95 1   Download

 • Luận văn đã đi vào nghiên cứu thực trạng hoạt động của 4 phương tiện truyền thông chính: Website, mạng xã hội (Facebook, Youtube), tổ chức sự kiện và lớp hướng dẫn sử dụng thư viện với các khía cạnh quy trình tiến hành, thực trạng các yếu tố ảnh hưởng và đưa ra nhận xét vấn đề trong từng phương tiện truyền thông marketing. Từ thực trạng hoạt động của các phương tiện truyền thông, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả truyền thông marketing, đó là nhóm giải pháp người dùng tin, nhóm giải pháp cán bộ truyền thông và nhóm giải pháp các phương tiện truyền thông.

  pdf137p sonhalenh04 09-04-2021 19 7   Download

 • Bài viết trình bày về nội dung giáo dục, cần trang bị cho sinh viên tri thức nhất định về âm nhạc, nhận thức giá trị của âm nhạc truyền thống và tình cảm thẩm mỹ âm nhạc. Phương pháp, hình thức giáo dục, bên cạnh những bài học lồng ghép kiến thức âm nhạc truyền thống trong chương trình chính khóa, chương trình ngoại khóa tạo cho sinh viên những sân chơi bổ ích, là cơ hội cho sinh viên hiểu biết về âm nhạc truyền thống, có thái độ tích cực với truyền thống lịch sử văn hóa xã hội dân tộc.

  pdf8p angicungduoc10 05-03-2021 4 0   Download

 • 1. Khái niệm truyền thông: Truyền thông là quá trình liên tục trao đổi thông tin, tư tưởng, tình cảm…chia sẻ kỹ năng và kinh nghiệm giữa hai hoặc nhiều người nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thay đổi nhận thức, tiến tới điều chỉnh hành vi và thái độ phù hợp với nhu cầu phát triển của cá nhân, của nhóm, của cộng đồng và xã hội.

  doc16p lehoaingoc511 18-04-2011 1975 299   Download

 • Phương tiện truyền thông là một thứ đầy quyền lực. Trung bình một người mất gần cả cuộc đời mình để sử dụng nó theo dạng này hay dạng khác; đồng thời cũng mất một phần lớn thời gian để nhìn, nghe hay xem các mẫu quảng cáo. Dù gì đi nữa, nếu bạn muốn sử dụng quyền năng của phương tiện truyền thông, bạn cần phải biết mình đang làm gì, không thì vốn đầu tư của bạn sẽ là một thảm họa tài chính. Danh mục bên dưới đây là những loại hình quảng cáo thông dụng nhất....

  pdf5p sieusaobanhang 31-12-2009 326 174   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Truyền thông chính thức
p_strCode=truyenthongchinhthuc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2