Tuyến kênh chợ gạo

Xem 1-8 trên 8 kết quả Tuyến kênh chợ gạo
 • Quyết định 387/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt bổ sung Đề cương, dự toán kinh phí khảo sát lập dự án đầu tư nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo

  doc2p strips 07-08-2009 131 16   Download

 • Thông báo 441/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp báo cáo dự án đầu tư “nâng cấp tuyến kênh chợ Gạo” do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf2p lawttnh1 11-11-2009 32 4   Download

 • Thông báo số 501/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng thường trực Bộ Giao thông vận tải Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp báo cáo giữa kỳ dự án đầu tư nâng cấp tuyến kênh chợ gạo do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf5p lawttnh16 13-11-2009 62 4   Download

 • Quyết định 3178/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf7p lawgtvt1 26-11-2009 114 4   Download

 • Quyết định số 387/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt bổ sung đề cương, dự toán kinh phí khảo sát lập dự án đầu tư nâng cấp tuyến kênh chợ Gạo do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf2p lawttnh10 12-11-2009 41 2   Download

 • Quyết định số 3467/QĐ-BGTVT về việc duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu dịch vụ tư vấn khảo sát và lập dự án đầu tư nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf2p lawdt1 02-12-2009 48 2   Download

 • Báo cáo 748/CQLXD-PCĐT năm 2013 thẩm định bổ sung kế hoạch đấu thầu giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo do Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông ban hành.

  pdf6p thuthum 16-04-2014 39 0   Download

 • Quyết định 2812/QĐ-BGTVT năm 2013 duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

  pdf3p thuthum 16-04-2014 35 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Tuyến kênh chợ gạo
p_strCode=tuyenkenhchogao

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản