intTypePromotion=1
ADSENSE

Tỷ lệ tài chính

Xem 1-20 trên 2156 kết quả Tỷ lệ tài chính
 • Để áp dụng hiệu quả nghệ thuật này đòi hỏi phải thiết lập một quy trình có hệ thống và logic, có thể sử dụng làm cơ sở cho việc ra quyết định. Trong phân tích cuối cùng, việc ra quyết định là mục đích chủ yếu của phân tích báo cáo tài chính.

  pdf19p nguyentankhiem 23-03-2011 1037 447   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tài liệu phân tích báo cáo tài chính', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf19p boypn89 28-02-2011 535 291   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo tốt nghiệp: những phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định ở công ty in tài chính', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf79p conquynho32 16-09-2012 102 25   Download

 • Nội dung của chương 3 Phân tích tài chính doanh nghiệp thuộc bài giảng quản trị tài chính nhằm trình bày về tầm quan trọng của phân tích tài chính, thông tin sử dụng trong phân tích tài chính, pPhân tích khái quát hoạt động tài chính DN, phân tích các chỉ tiêu và tỷ lệ tài chính chủ yếu.

  pdf64p small_12 10-06-2014 70 6   Download

 • Bài 19: Định giá doanh nghiệp dựa vào ngân lưu (I). Chương này trình bày một số nội dung: Định giá doanh nghiệp dựa vào ngân lưu tự do; các hạng mục trong FCFF: Đầu tư mới và khấu hao; tỷ lệ tái đầu tư, suất sinh lợi trên vốn và tốc độ tăng trưởng; tính chi phí vốn; giá trị doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p estupendo2 10-08-2016 43 6   Download

 • Nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán công bố trong các báo cáo tài chính đã được tiến hành rộng rãi ở các quốc gia trên thế giới, chủ yếu tập trung vào các nhân tố quy mô công ty, độ tuổi công ty, lợi nhuận, đòn bẩy tài chính, khả năng thanh toán hiện hành, chính sách tỷ lệ chia cổ tức và loại công ty kiểm toán. Từ đó, áp dụng những nghiên cứu đó để vận dụng vào điều kiện thực tiễn của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

  pdf7p vicross2711 26-06-2019 66 5   Download

 • Để đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp, trước tiên phải so sánh tổng tài sản và tổng nguồn vốn giữa kì và đầu năm. Qua so sánh, có thể thấy được sự thay đổi quy mô vốn mà doanh nghiệp sử dụng trong kỳ cũng như khả năng huy động vốn của doanh nghiệp. Tuy nhiên, số tổng cộng của tài sản và nguồn vốn tăng giảm là do nhiều nguyên nhân khác nhau, do đó cần đi sâu phân tích các mối quan hệ giữa các chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán.

  doc24p lanxichen 22-04-2020 49 5   Download

 • "Bài giảng Quản trị học - Chương 19: Chất lượng và thực hiện" với các nội dung mô hình kiểm soát phản hồi; bảng cân đối kế toán; báo cáo thu nhập; tỷ lệ tài chính phổ biến; phương pháp kiểm soát tập trung và phân quyền; quy trình 5 bước trong đối chuẩn; các yếu tố tạo nên sự thành công của một chương trình chất lượng...

  pdf25p 0868975319 24-10-2020 39 4   Download

 • Chính sách cổ tức có tác động lớn đến quá trình hoạt động, tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng một chính sách cổ tức phù hợp. Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định và đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Số liệu sử dụng trong nghiên cứu này là số liệu bảng, được thu thập từ báo cáo tài chính của các công ty phi tài chính trong giai đoạn 2010- 2018.

  pdf9p nguathienthan3 27-02-2020 46 2   Download

 • Tiểu luận quản trị tài chính: Phân tích tài chính công ty cổ phần Kinh Đô nhằm trình bày về tổng quan về công ty cổ phần Kinh Đô, phân tích và đánh giá tình hình tài chính của công ty cổ phần Kinh Đô như tỷ lệ tài trợ, tỉ số giá thị trường...và phân tích cơ cấu tài chính của công ty.

  pdf9p orange_12 04-06-2014 1357 395   Download

 • Đề tàiPhân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần Sông Ba nhằm giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp, phân tích tài chính doanh nghiệp, phân tích tỷ lệ, áp dụng các mô hình phân tích đối với doanh nghiệp.

  pdf17p three_12 25-03-2014 191 63   Download

 • Trong hệ thống này, tỷ lệ của các trung gian tài chính cao. Mức độ của các trung gian tài chính là tỷ lệ cho vay tài chính và tài trợ bên ngoài

  doc4p vuhongthanhck5 16-12-2011 115 13   Download

 • Việt Nam hiện đang thiếu việc đào tạo chuẩn về kinh doanh ngoại hối và tiền tệ. Phần lớn mọi người chỉ biết về tỷ giá hối đoái giữa đồng đôla và đồng Việt Nam. Tuy nhiên, giao dịch ngoại hối thì đòi hỏi nhiều kiến thức. Vì vậy, muốn đầu tư tốt, doanh nghiệp cần phải biết tỷ lệ lãi suất ảnh hưởng đến đời sống và công việc kinh doanh như thế nào. Ví dụ như năm nay, Ngân hàng Nhà nước cắt giảm lãi suất là 4% vì lạm phát đã giảm xuống. Điều này làm yếu đồng...

  pdf4p qscaxzwde 23-09-2012 71 6   Download

 • Bài báo này đánh giá hiệu quả quản trị tài chính của các doanh nghiệp dịch vụ du lịch niêm yết tại Việt Nam. Số liệu sử dụng là số liệu thứ cấp dưới dạng bảng thu thập từ các báo cáo tài chính hằng năm của 21 doanh nghiệp dịch vụ du lịch từ năm 2012 đến năm 2017 với 123 mẫu quan sát. Nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy tác động cố định và phương pháp hồi quy tác động ngẫu nhiên để ước lượng và kiểm định sự tác động của các yếu tố đến hiệu quả quản trị tài chính tổng thể trong doanh nghiệp.

  pdf23p angicungduoc2 31-12-2019 40 2   Download

 • Quy chế tài chính này điều chỉnh các hoạt động trong công tác quản lý vốn, tài sản và kế toán tài chính cũng như đầu tư của Công ty cố phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp. Công ty tổ chức công tác kế toán theo hình thức tập trung tại văn phòng và hình thức kế toán phụ thược tại các đơn vị trực thuộc. Bên cạnh đó, công ty chịu trách nhiệm về mặt tài chính của mình theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra giám sát về mặt tài chính của các cổ đông theo Điều lệ công ty. Để tìm hiểu rõ hơn về quy chế này, mời các bạn cùng tham khảo thài liệu.

  pdf98p pt1506 17-03-2009 9233 2514   Download

 • Có hai mục đích hoặc mục tiêu trung gian trong phân tích báo cáo tài chính, đồng thời là mối quan tâm cho mọi nhà phân tích thông minh. Thứ nhất, mục tiêu ban đầu của việc phân tích báo cáo tài chính là nhằm để "hiểu được các con số" hoặc để "nắm chắc các con số"...

  doc19p thuyvanqtri 15-01-2011 1992 873   Download

 • QUY CHẾ TÀI CHÍNH CÔNG TY CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Quy chế tài chính của Công ty được xây dựng trên cơ sở Luật Doanh nghiệp, Pháp lệnh Kế toán thống kê và Điều lệ Công ty. Điều 2: Quy chế tài chính này áp dụng trong nội bộ Công ty. Đối tượng thi hành Quy chế Tài chính là toàn thể nhân sự làm việc trong hệ thống Công ty. Điều 3: VỐN VÀ TÀI SẢN 3.1 Vốn của Công ty là phần vốn tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm: - Vốn...

  pdf6p thanh_trieu 25-12-2009 1013 630   Download

 • Tham khảo tài liệu 'các mục tiêu phân tích báo cáo tài chính', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc19p anhluadem 24-10-2010 1226 627   Download

 • Tiền giấy lưu hành ở Việt nam ngày nay: a. Vẫn có thể đổi ra vàng theo một tỷ lệ nhất định do Ngân hàng nhà nước qui định b. Có giá trị danh nghĩa lớn hơn nhiều so với giá trị thực của nó

  doc8p winterflower 11-01-2010 798 444   Download

 • Nguyên giá TBSX: 960.000 Thời gian khấu hao theo doanh nghiệp tính: 4 năm Thời gian khấu hao theo cơ quan thuê: 6 năm Tỷ lệ khấu hao năm theo doanh nghiệp: 25 % Tỷ lệ khấu hao năm theo cơ quan thuế: 16.7 Thiết bị được đưa vào sản xuất từ ngày 1/4. 1. Xác định tài sản thuế thu nhập hoãn lại của nghiệp vụ 2: Ngày 1/4/N Công ty đưa thiết bị sản xuất vào sử dụng, theo bảng 1thì: -Mức khấu hao do doanh nghiệp tính = 180.000 -Mức khẩu hao do cơ quan thuế tính = 120.000 - Chênh lệch cơ sở tính thuế...

  doc8p hongdtket 17-05-2010 760 422   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tỷ lệ tài chính
p_strCode=tyletaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2