Tỷ suất sinh lời trái phiếu

Xem 1-20 trên 21 kết quả Tỷ suất sinh lời trái phiếu
 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp Chương 2: Tác động đòn bẩy lên rủi ro và tỷ suất sinh lợi trình bày về phân tích hòa vốn, pủi ro kinh doanh với việc phân tích đòn bẩy kinh doanh, rủi ro tài chính với việc phân tích đòn bẩy tài chính, đòn bẩy tổng hợp, cấu trúc vốn tối ưu.

  pdf34p wide_12 30-07-2014 345 66   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thị trường trái phiếu Việt Nam' để có cái nhìn tổng quan về thị trường này, từ đó có những giải pháp mang tính chất định hướng để phát triển thị trường. Chúc các bạn thành công!

  pdf38p hieule_vcu 17-01-2010 2398 1005   Download

 • Mục tiêu của chương Để tài trợ cho một dự án đầu tư đòi hỏi nhiều vốn, doanh nghiệp hoặc Nhà nước có thể phát hành trái phiếu - loại chứng khoán xác nhận nghĩa vụ trả nợ của tổ chức phát hành đối với người sở hữu.

  pdf23p yeuthuong 09-12-2010 685 296   Download

 • Bài giảng Thị trường tài chính Chương 4: Trái phiếu nhằm trình bày về khái niệm trái phiếu, đặc trưng, đặc điểm và điều kiện phát hành của trái phiếu, phân loại trái phiếu, các loại giá của trái phiếu, rủi ro và tỷ suất sinh lợi của trái phiếu.

  pdf72p expensive_12 07-07-2014 98 32   Download

 • Về nguyên tắc, trái phiếu chính phủ nói chung là không có rủi ro vì chính phủ không bao giờ “xù” nợ, nên suất sinh lời của trái phiếu chính phủ được xem suất sinh lời “không có rủi ro”. Đối với cổ phiếu hoặc trái phiếu của công ty , suất sinh lời đòi hỏi là bao nhiêu?

  pdf51p henchidaubung 29-08-2013 82 20   Download

 • Chương 5 trang bị cho người học những kiến thức về tính toán tỷ suất sinh lợi trái phiếu có điều chỉnh rủi ro. Mục tiêu của chương này gồm có: Trình bày tác động của rủi ro mất khả năng chi trả đối với tỷ suất sinh lợi đáo hạn YTM của trái phiếu, cách sử dụng mô hình Markov để tính toán tỷ suất sinh lợi mong đợi của trái phiếu có rủi ro.

  pdf3p namthangtinhlang_02 08-11-2015 33 7   Download

 • Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Bài 2: Trái phiếu và định giá trái phiếu" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm của trái phiếu, mối liên hệ giữa lãi suất và giá trái phiếu, tỷ suất sinh lợi hiện tại và tỷ suất sinh lợi tới hạn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf12p tieu_vu09 19-04-2018 39 2   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày tổng quan về trái phiếu, định giá trái phiếu, các loại tỷ suất sinh lợi (lãi suất), đánh giá mức độ bất ổn trong giá trái phiếu và chiến lược kinh doanh trái phiếu.

  ppt33p kloikloi 12-10-2017 15 1   Download

 • Bài tập cổ phiếu và trái phiếu giúp các bạn nắm vững 1 số kiến thức về thư giá cổ phiếu thường, thu nhập mỗi cổ phần, hiện giá của trái phiếu,... Cùng tham khảo nhé.

  doc5p oobye123456 05-08-2012 689 144   Download

 • Sau hơn 20 năm kể từ 1986 - thời điểm đánh dấu sự bắt đầu của quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Việt Nam đã đạt được những thành quả to lớn về mọi mặt rất đáng được ghi nhận. Nền kinh tế Việt Nam luôn đạt tốc độ tăng trưởng cao và ổn định, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, vai trò và vị thế của Việt...

  pdf117p bidao13 19-07-2012 220 87   Download

 • Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn nợ của tổ chức phát hành. Trái phiếu là giấy chứng nhận nghĩa vụ nợ dài hạn của nhà phát hành đối với người sở hữu về một khoản tiền cụ thể với một lợi tức phải trả cố định trong một khoảng thời gian quy định.

  pdf41p sweetone 02-12-2011 199 42   Download

 • Kết cấu nội dung trong chương 6 gồm các kiến thức: Tổng quan, định giá trái phiếu, các loại tỷ suất sinh lời, đánh giá mức độ bất ổn trong định giá trái phiếu, chiến lược kinh doanh trái phiếu.

  pdf16p canhdangxuan 09-04-2014 39 5   Download

 • Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 8: Định giá trái phiếu và cổ phiếu trên thị trường tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Định giá trái phiếu và các công cụ nợ, định giá cổ phiếu, tỷ suất sinh lời cần thiết theo thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt23p bautroibinhyen14 16-01-2017 35 5   Download

 • Chương 6 cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về trái phiếu. Chương này gồm có các nội dung như: Định giá trái phiếu, các loại tỷ suất sinh lợi (lãi suất), đánh giá mức độ bất ổn trong giá trái phiếu, chiến lược kinh doanh trái phiếu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p nganga_04 27-09-2015 17 4   Download

 • Nội dung chương này cung cấp các kiến thức cơbản về trái phiếu và thị trường trái phiếu bao gồm: Giới thiệu, phân loại trái phiếu, định giá trái phiếu, tỷ suất sinh lời của trái phiếu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf4p nguoibakhong05 18-03-2018 5 2   Download

 • Khi đầu tư vào chứng khoán, lợi tức mà các nhà đầu tư nhận được bao gồm 2 nguồn: Cổ tức hay lãi coupon được trả hằng năm cho người nắm giữ cổ phiếu hay trái phiếu. Mức chênh lệch giữa giá bán và giá mua (gọi là lãi vốn hay lỗ vốn) khi nhà đầu tư bán chứng khoán. Tổng mức sinh lợi = Cổ tức (lãi coupon)+ mức lãi (lỗ) vốn.

  ppt29p dungxaem_anhnhe_6390 15-11-2010 335 135   Download

 • Mục tiêu chính của chương 7 Trái phiếu và định giá trái phiếu thuộc bài giảng quản trị tài chính nhằm trình bày về các kiến thức chính: các tính chất cơ bản, định giá trái phiếu, tính hệ số hoàn vốn và đánh giá rủi ro...cùng tìm hiểu đề tài trái phiếu qua bài giảng này.

  pdf41p bad_12 03-07-2014 99 27   Download

 • Mục tiêu của chương 5 Lãi suất và định giá trái phiếu nằm trong bài giảng tài chính công ty nhằm trình bày về đặc điểm trái phiếu, định giá trái phiếu, điểm tín dụng của trái phiếu, thị trường trái phiếu, lạm phát và lãi suất, các yếu tố quyết định suất sinh lợi của trái phiếu.

  pdf42p yellow_12 30-05-2014 33 6   Download

 • Bài giảng Mô hình tài chính gồm có 5 chương, cung cấp cho người học những lý thuyết cơ sở về lập mô hình tài chính, mô hình lập kế hoạch tài chính và định giá doanh nghiệp, trái phiếu và Duration, lập mô hình cấu trúc kỳ hạn của lãi suất, tính toán tỷ suất sinh lợi trái phiếu có điều chỉnh rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nôi dung chi tiết.

  pdf6p namthangtinhlang_02 08-11-2015 57 6   Download

 • Chương 8 Định giá trái phiếu và cổ phiếu trên thị trường tài chính thuộc bài giảng quản trị tài chính, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung trình bày sau: Định giá trái phiếu và các công cụ nợ, định giá cổ phiếu, tỷ suất sinh lời cần thiết theo thị trường.

  pdf23p vanthanhthiennu22 22-05-2014 48 14   Download

Đồng bộ tài khoản