intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tỷ suất sinh lời trái phiếu

Xem 1-20 trên 24 kết quả Tỷ suất sinh lời trái phiếu
 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm ra xu hướng tác động của các yếu tố vĩ mô trong ngắn và dài hạn đến chỉ số giá chứng khoán, từ đó đưa ra các giải pháp, kiến nghị thích hợp nhằm phát triển TTCK Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf209p closefriend01 01-10-2021 26 7   Download

 • Mục đích chính của luận văn này là nghiên cứu liệu sự biến đổi trong chỉ số kinh tế vĩ mô như tỷ giá, lãi suất, sản xuất công nghiệp và cung tiền có tác động đến tỷ suất sinh lợi trên thị trường chứng khoán Việt Nam hay không. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf52p destinedtoloveyou 10-08-2021 14 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là xác định xem có tồn tại mối quan hệ mang ý nghĩa thống kê giữa lợi nhuận chứng khoán và một vài biến của CSTT bao gồm: Lãi suất tiền gởi, lãi suất trái phiếu và lãi suất tái chiết khấu; ước tính khoảng thời gian cần để lợi nhuận chứng khoán điều chỉnh về trạng thái cân bằng sau một cú sốc của CSTT.

  pdf68p thiennhaikhach06 25-07-2021 19 0   Download

 • Nội dung chương này cung cấp các kiến thức cơbản về trái phiếu và thị trường trái phiếu bao gồm: Giới thiệu, phân loại trái phiếu, định giá trái phiếu, tỷ suất sinh lời của trái phiếu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf4p koxih_kothogmih10 26-10-2020 20 1   Download

 • Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Bài 2: Trái phiếu và định giá trái phiếu" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm của trái phiếu, mối liên hệ giữa lãi suất và giá trái phiếu, tỷ suất sinh lợi hiện tại và tỷ suất sinh lợi tới hạn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf12p tieu_vu09 19-04-2018 85 2   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày tổng quan về trái phiếu, định giá trái phiếu, các loại tỷ suất sinh lợi (lãi suất), đánh giá mức độ bất ổn trong giá trái phiếu và chiến lược kinh doanh trái phiếu.

  ppt33p kloikloi 12-10-2017 86 2   Download

 • Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 8: Định giá trái phiếu và cổ phiếu trên thị trường tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Định giá trái phiếu và các công cụ nợ, định giá cổ phiếu, tỷ suất sinh lời cần thiết theo thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt23p bautroibinhyen14 16-01-2017 239 9   Download

 • Chương 5 trang bị cho người học những kiến thức về tính toán tỷ suất sinh lợi trái phiếu có điều chỉnh rủi ro. Mục tiêu của chương này gồm có: Trình bày tác động của rủi ro mất khả năng chi trả đối với tỷ suất sinh lợi đáo hạn YTM của trái phiếu, cách sử dụng mô hình Markov để tính toán tỷ suất sinh lợi mong đợi của trái phiếu có rủi ro.

  pdf3p namthangtinhlang_02 08-11-2015 75 7   Download

 • Bài giảng Mô hình tài chính gồm có 5 chương, cung cấp cho người học những lý thuyết cơ sở về lập mô hình tài chính, mô hình lập kế hoạch tài chính và định giá doanh nghiệp, trái phiếu và Duration, lập mô hình cấu trúc kỳ hạn của lãi suất, tính toán tỷ suất sinh lợi trái phiếu có điều chỉnh rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nôi dung chi tiết.

  pdf6p namthangtinhlang_02 08-11-2015 242 7   Download

 • Chương 6 cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về trái phiếu. Chương này gồm có các nội dung như: Định giá trái phiếu, các loại tỷ suất sinh lợi (lãi suất), đánh giá mức độ bất ổn trong giá trái phiếu, chiến lược kinh doanh trái phiếu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p nganga_04 27-09-2015 68 4   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp Chương 2: Tác động đòn bẩy lên rủi ro và tỷ suất sinh lợi trình bày về phân tích hòa vốn, pủi ro kinh doanh với việc phân tích đòn bẩy kinh doanh, rủi ro tài chính với việc phân tích đòn bẩy tài chính, đòn bẩy tổng hợp, cấu trúc vốn tối ưu.

  pdf34p wide_12 30-07-2014 465 67   Download

 • Bài giảng Thị trường tài chính Chương 4: Trái phiếu nhằm trình bày về khái niệm trái phiếu, đặc trưng, đặc điểm và điều kiện phát hành của trái phiếu, phân loại trái phiếu, các loại giá của trái phiếu, rủi ro và tỷ suất sinh lợi của trái phiếu.

  pdf72p expensive_12 07-07-2014 191 38   Download

 • Mục tiêu chính của chương 7 Trái phiếu và định giá trái phiếu thuộc bài giảng quản trị tài chính nhằm trình bày về các kiến thức chính: các tính chất cơ bản, định giá trái phiếu, tính hệ số hoàn vốn và đánh giá rủi ro...cùng tìm hiểu đề tài trái phiếu qua bài giảng này.

  pdf41p bad_12 03-07-2014 295 38   Download

 • Mục tiêu của chương 5 Lãi suất và định giá trái phiếu nằm trong bài giảng tài chính công ty nhằm trình bày về đặc điểm trái phiếu, định giá trái phiếu, điểm tín dụng của trái phiếu, thị trường trái phiếu, lạm phát và lãi suất, các yếu tố quyết định suất sinh lợi của trái phiếu.

  pdf42p yellow_12 30-05-2014 88 6   Download

 • Chương 8 Định giá trái phiếu và cổ phiếu trên thị trường tài chính thuộc bài giảng quản trị tài chính, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung trình bày sau: Định giá trái phiếu và các công cụ nợ, định giá cổ phiếu, tỷ suất sinh lời cần thiết theo thị trường.

  pdf23p vanthanhthiennu22 22-05-2014 78 15   Download

 • Kết cấu nội dung trong chương 6 gồm các kiến thức: Tổng quan, định giá trái phiếu, các loại tỷ suất sinh lời, đánh giá mức độ bất ổn trong định giá trái phiếu, chiến lược kinh doanh trái phiếu.

  pdf16p canhdangxuan 09-04-2014 93 7   Download

 • Về nguyên tắc, trái phiếu chính phủ nói chung là không có rủi ro vì chính phủ không bao giờ “xù” nợ, nên suất sinh lời của trái phiếu chính phủ được xem suất sinh lời “không có rủi ro”. Đối với cổ phiếu hoặc trái phiếu của công ty , suất sinh lời đòi hỏi là bao nhiêu?

  pdf51p henchidaubung 29-08-2013 153 21   Download

 • Bài tập cổ phiếu và trái phiếu giúp các bạn nắm vững 1 số kiến thức về thư giá cổ phiếu thường, thu nhập mỗi cổ phần, hiện giá của trái phiếu,... Cùng tham khảo nhé.

  doc5p oobye123456 05-08-2012 1126 145   Download

 • Sau hơn 20 năm kể từ 1986 - thời điểm đánh dấu sự bắt đầu của quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Việt Nam đã đạt được những thành quả to lớn về mọi mặt rất đáng được ghi nhận. Nền kinh tế Việt Nam luôn đạt tốc độ tăng trưởng cao và ổn định, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, vai trò và vị thế của Việt...

  pdf117p bidao13 19-07-2012 335 91   Download

 • Sở giao dịch chứng khoán là thị trường trong đó việc giao dịch mua bán chứng khoán được thực hiện tại một địa điểm tập trung gọi là sàn giao dịch. Thành viên của SGDCK TP.HCM là các công ty chứng khoán được UBCKNN cấp giấy phép hoạt động và được SDGCK chấp nhận là thành viên của SDGCK

  pdf34p sweetone 02-12-2011 235 49   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tỷ suất sinh lời trái phiếu
p_strCode=tysuatsinhloitraiphieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2