intTypePromotion=1
ADSENSE

Ước lượng thô

Xem 1-20 trên 81 kết quả Ước lượng thô
 • Ví dụ: Điểm trung bình môn toán của 100 thí sinh dự thi vào ĐHKT là 5 với độ lệch chuẩn mẫu (đã hiệu chỉnh) s = 2,5. 1) Ước lượng điểm trung bình môn toán của toàn thể thí sinh với độ tin cậy là 95% 2) Với độ chính xác 0,25 điểm. Hãy xác định độ (khoảng) tin cậy. ¡ Ví dụ: Tuổi thọ của một loại bóng đèn được biết theo quy luật chuẩn với độ lệch chuẩn 100 giờ. 1) Chọn ngẫu nhiên 100 bóng để thử nghiệm, thấy mỗi bóng tuổi thọ trung bình là 1000 giờ. Hãy ước lượng tuổi thọ...

  pdf19p k11t_uel 02-11-2012 416 50   Download

 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH ------------------ BÀI TẬP NHÓM ƯỚC LƯỢNG CUNG CẦU Giáo viên hướng dẫn: BÙI VĂN TRỊNH Sinh viên thực hiện: NHÓM 1.3 CẦN THƠ 2010 1 .MỤC LỤC Khái niệm cung Cung là số lượng hàng hóa mà người sản xuất muốn bán và có khả năng bán tại các mức giá khác nhau trong khoảng thời gian nhất định (các yếu tố khác không đổi). [2, tr.45] 3.1.2 Đặc điểm về cung nông sản hàng hóa Cung nông sản hàng hóa không thể đáp ứng tức thời. Điều này trong thực tiễn thường xảy ra tình...

  pdf23p truongnghen 21-01-2013 148 33   Download

 • Bài viết Xây dựng bản đồ phân bố hiện trạng cây xanh đô thị và ước lượng khí nhà kính thành phố Cần Thơ trình bày sự phát triển đô thị thiếu kiểm soát, phát thải khí nhà kính cao cùng với thực trạng chi phí năng lượng tăng, nhu cầu sử dụng dịch vụ tăng đã và đang tạo áp lực lên các đô thị ở nước ta,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p thienthandoremon 30-05-2018 40 2   Download

 • Trong xử lý số liệu trắc địa theo nguyên lý ước lượng vững, sai số thô được xử lý cùng với mô hình ngẫu nhiên của bài toán bình sai, tính lặp trọng số để xác định vị trí và giá trị sai số thô. Phương pháp này đạt hiệu quả cao khi xử lý mạng lưới có đồ hình phức tạp với nhiều trị đo thừa.

  pdf6p vikiba2711 12-05-2020 30 1   Download

 • Bài viết tiến hành nghiên cứu và ứng dụng phương pháp ước lượng vững bằng phương sai hậu nghiệm trong phát hiện sai số thô quan trắc chuyển dịch công trình.

  pdf8p trinhthamhodang1219 06-05-2021 9 0   Download

 • Một công ty có hàng ngàn công nhân, chọn ngẫu nhiên 30 công nhân thấy thu nhập trung bình 380 ngàn đồng một tuần,độ lệch chuẩn của mẫu(hiệu chỉnh) là 30 ngàn đồng. Với độ tin cậy 95%. Hãy tìm khoảng tin cậy của thu nhập trung bình của công nhân công ty trên. 1) Kiểm tra ngẫu nhiên 25 bóng đèn của công ty A,thấy tuổi thọ trung bình là 5000 giờ, độ lệch chuẩn của mẫu (hiệu chỉnh)là 200 giờ. Giả sử tuổi thọ của bóng đèn có phân phối chuẩn. Hãy ước lượng tuổi thọ trung bình...

  pdf4p hoanglam666 30-04-2011 240 23   Download

 • Ví dụ: để ước lượng tuổi thọ trung bình của một loại sản phẩm, nhân viên kỹ thuật chon 40 sản phẩm mới cách ngẫu nhiên từ kho sản phẩm kết quả kiểm tra cho thấy tuổi thọ trung bình là 200 giờ, ...

  pdf10p ntgioi120404 10-11-2009 89 22   Download

 • Mục tiêu của bài giảng Quản lý dự án phần mềm - Phần 2: Lập kế hoạch dự án phần mềm là cung cấp các kiến thức giúp người học có thể biết được cách liệt kê công việc, biết được cách ước lượng thời gian, biết được các lập lịch biểu, biết được cách quản lý rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf82p thangnamvoiva20 17-09-2016 149 13   Download

 • Tốc độ dòng khí (Flow Rate, Peak Flow– Lưu lượng đỉnh) Cài đặt sao cho phù hợp với dòng yêu cầu của BN ước lượng Theo Flow Rate 4 – 6 VE Tốc độ dòng khí Theo ước lượng Flow Rate 4 – 6 VE Dạng sóng của dòng khí (Flow waveforms) Có 3 dạng: Dốc thoải (Ramp) Tăng dần (Ascending) hoặc Giảm dần (Descending): hay dùng nhất Hình vuông (Rectangular): hay dùng khi đo cơ học phổi Hình sin (Sinusoidal) ...

  pdf6p bacsinhanhau 11-10-2010 180 67   Download

 • Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm du lịch sinh thái và lượng hóa ảnh hưởng của từng nhân tố đến chất lượng của sản phẩm du lịch, từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch sinh thái Cần Thơ. Đề tài sử dụng mô hình hồi qui logistic nhị nguyên để ước lượng các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm du lịch sinh thái Cần Thơ từ nguồn dữ liệu 150 mẫu phỏng vấn du khách (35 khách quốc tế, 115 khách nội địa) năm 2008.

  pdf11p bevi123 06-11-2015 186 27   Download

 • Bài giảng Toán thống kê trình bày những khái niệm cơ bản mở đầu về thống kê, ước lượng tham số, kiểm định giả thuyết thống kê, tương quan và hồi quy tuyến tính. Đây là tài liệu tham khảo và học tập dành cho sinh viên Toán, Kinh tế.

  pdf61p lehuyhieu91vp 24-05-2014 89 10   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận vănnghiên cứu hệ thống điều khiển máy phát điện gió cảm ứng kích từ kép', luận văn - báo cáo, điện - điện tử - viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p esc_12 03-08-2013 46 9   Download

 • Chương 8 cung cấp những kiến thức về ước lượng trong thống kê. Mục tiêu của chương này giúp người học: Nắm được kiến thức về sử dụng số liệu của mẫu để ước lượng các giá trị tham số tổng thể, biết cách tính ước lượng điểm, biết cách tính ước lượng khoảng của trung bình tổng thể trong các trường hợp biết hoặc chưa biết độ lệch chuẩn của tổng thể,...

  pdf3p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 73 4   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của "Đề tài: Ước tính nhu cầu năng lượng trao đổi cho duy trì (MEm) ở bò tơ lỡ hướng sữa lai 75% HF bằng hai phương pháp khác nhau" là: So sánh phương pháp xác định năng lượng thô (Gross enery –GE), năng lượng tiêu hóa (Digestible energy –DE), tỷ lệ tiêu hóa năng lượng, ME của thức ăn và nhu cầu năng lượng trao đổi cho duy trì (ME m) trực tiếp bằng bomb calorimeter và áp dụng phương trình của INRA (1989) để từ ước tính nhu cầu năng lượng trao đổi cho duy trì ở bò sữa lai ¾ HF nuôi tại Việt Nam...

  pdf12p cobetocxul9 03-09-2015 63 3   Download

 • Nghiên cứu này đã sử dụng mô hình hồi quy Logit đa thức với phương pháp ước lượng MLE nhằm đánh giá khả năng tham gia liên kết giữa doanh nghiệp và nông hộ sản xuất khoai tây. Số liệu được thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp 245 hộ canh tác khoai tây tại xã Xuân Thọ, TP. Đà Lạt và huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các hộ tham gia liên kết đạt hiệu quả sản xuất cao hơn các hộ không tham gia liên kết. Khả năng hộ sẽ tham gia liên kết là 14,6%(Y2/Y1) và hộ tham gia liên kết là 63,0% (Y3/Y1).

  pdf8p angicungduoc2 02-01-2020 22 2   Download

 • Mức sẵn lòng chi trả trung bình cho dịch vụ 3G của khách hàng MobiFone tại thành phố Cần Thơ được ước tính bằng phương pháp Turnbull (1989). Kết quả nghiên cứu cho thấy quyết định lựa chọn dịch vụ 3G của MobiFone chịu ảnh hưởng của 3 yếu tố, được xác định theo mức độ ảnh hưởng từ cao đến thấp là: Thu nhập của khách hàng, sự đa dạng của ứng dụng 3G và nghề nghiệp của khách hàng.

  pdf16p viankara2711 10-12-2019 22 1   Download

 • Bài viết so sánh các phương trình tính nhu cầu năng lượng với phương pháp đo năng lượng gián tiếp ở bệnh nhân (BN) thở máy. Bài viết mô tả không can thiệp trên 27 BN thở máy ở Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai (2 - 2016 đến 6 - 2016). Đo nhu cầu năng lượng bằng phương pháp gián tiếp. Ước tính nhu cầu năng lượng dựa vào công thức qua chỉ số cân nặng, thông khí phút, nhiệt độ. So sánh phương trình ước lượng với cách đo gián tiếp bằng phân tích Blant-Altman.

  pdf7p jangni3 20-04-2018 73 0   Download

 • Đề tài sử dụng phần mềm Plaxis 2D version 8.5 để mô phỏng và tính toán. Kết quả ước lượng độ lún theo phương pháp giải và theo phương pháp phần tử hữu hạn cho giá trị gần bằng nhau và độ chênh lệch lún giữa đường dẫn và mố cầu khi sử dụng hai phương pháp này là không đáng kể, có thể ứng dụng thực tế để xử lý các công trình tương tự trong khu vực thành phố Cần Thơ.

  pdf14p lucastanguyen 01-06-2020 14 0   Download

 • Hệ thống lượng đặt hàng cố định thiết lập các đơn hàng với cùng số lượng cho một loại vật liệu khi vật liệu đó được đặt hàng. Lượng tồn kho giảm cho đến mức giới hạn nào đó sẽ được tiến hành đặt hàng, tại thời điểm đó lượng hàng còn lại được tính bằng cách ước lượng số lượng vật liệu mong đợi được sử dụng giữa thời gian chúng ta đặt hàng đến khi nhận được lô hàng khác của loại vật liệu này.......

  doc5p thienthannho 16-04-2009 1235 324   Download

 • Người sử dụng lao động - Các cơ quan NN, Tổ chức XH, Cơ quan tổ chức nước ngoài đóng trên lãnh thổ VN phải có tư cách pháp nhân - Cá nhân, tổ chức không có tư cách pháp nhân, phải có đủ điều kiện thuê mướn lao động theo quy định của pháp luật

  ppt49p dinhtungqx1 13-05-2011 477 121   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ước lượng thô
p_strCode=uocluongtho

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2