intTypePromotion=1
ADSENSE

Vă n bản luật

Xem 1-20 trên 972 kết quả Vă n bản luật
 • Hiến pháp và các đạo luật có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống pháp luật. Bởi vì, Hiến pháp và các đạo luật được ban hành bởi cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là Quốc hội. Trong mọi trường hợp, các quy định tại các văn bản do các chủ thể khác ban hành đều phải bảo đảm không được trái với các quy định của Hiến pháp và các đạo luật. Chính vì vậy, nghiên cứu về vị trí, vai trò của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền (NNPQ) trước hết...

  pdf13p bach_nhat 27-02-2012 823 83   Download

 • Theo quy định của pháp luật, Quốc hội có thẩm quyền ban hành các loại văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) là Hiến pháp, luật và nghị quyết. Nếu Hiến pháp là văn bản thể hiện quyền lập hiến, luật là văn bản thể hiện quyền lập pháp của Quốc hội, thì nghị quyết không được xác định rõ là văn bản luật hay văn bản dưới luật. Hơn nữa, có những nghị quyết của Quốc hội dùng để quy định chế độ làm việc của Quốc hội hoặc dùng để phê chuẩn điều ước quốc tế1, song...

  pdf12p bach_nhat 27-02-2012 98 17   Download

 • Tài liệu Giới thiệu một số văn bản Luật quốc tế và văn bản pháp luật Việt Nam cung cấp tài liệu phục vụ hoạt động học tập môn Luật quốc Tế cho học viên, sinh viên ngành Luật; giúp học viên, sinh viên thuận tiện cho việc tra cứu, viện dẫn các quy định cụ thể của luật quốc tế và Pháp luật Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 tài liệu được chia sẻ dưới đây.

  pdf153p thuongdanguyetan08 16-04-2019 21 3   Download

 • Trong bốn bản Hiến pháp của nước ta, từ Hiến pháp năm 1946 đến Hiến pháp năm 1992 đều ghi nhận một quan điểm rất quan trọng và cơ bản là: ở nước ta, quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Nhưng cho đến nay, các nhà nghiên cứu khoa học pháp lý ở nước ta vẫn đang có nhiều ý kiến khác nhau về khái niệm quyền lực nhà nước và nhân dân ta thực hiện quyền lực đó như thế nào và bằng cách nào. ...

  pdf12p hoa_bachhop 26-02-2012 373 119   Download

 • Trên thế giới có nhiều hệ thống pháp luật cùng tồn tại. Đó là hệ thống pháp luật Châu Âu lục địa, hệ thống pháp luật Thông luật, hệ thống pháp luật Xã hội chủ nghĩa và hệ thống pháp luật Tôn giáo (hay còn gọi là hệ thống Luật Hồi giáo). So với các hệ thống pháp luật khác, hệ thống Luật Hồi giáo luôn là một bí ẩn đối với giới luật gia. Hiện nay, ở Việt Nam, các thông tin về nguồn gốc và đặc điểm nguồn luật của hệ thống pháp luật này qua các...

  pdf8p hoa_bachhop 26-02-2012 150 45   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị định số 127/2005/nđ-cp về việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 do chính phủ ban hành, để hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 23/2003/qh11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của quốc hội và nghị quyết số 755/2005/nq-ubtvqh11 ngày 02 tháng 4 n', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả...

  pdf10p lawqds1 09-12-2009 161 20   Download

 • 1. Đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), nhất là văn bản luật, có vai trò, tác dụng vô cùng quan trọng trong đời sống xã hội, thường được ban hành và sử dụng trong một thời gian khá dài, nên khi ban hành cần tiến hành đánh giá tác động của nó thật khoa học và chính xác. Việc đánh giá tác động của VBQPPL thường được tiến hành trong hai trường hợp: đánh giá khả năng tác động của dự thảo VBQPPL còn gọi là RIA (đánh...

  pdf15p hoa_bachhop 26-02-2012 125 16   Download

 • Bài giảng Luật Ngân hàng: Chương 1 - Những vấn đề lý luận chung về ngân hàng và pháp luật ngân hàng trình bày các nội dung sau: Khái quát về hoạt động ngân hàng và ngân hàng, khái quát về luật ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt65p kyniemchieumua_09 20-12-2017 50 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nolo’s encyclopedia of everyday law phần 7', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf51p cacomsotca 09-09-2011 46 1   Download

 • Nó không phải là một kỹ năng dành riêng cho các luật sư, bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi pháp lý của bạn nếu bạn được trang bị với một chút kiên nhẫn và một bản đồ đường tốt.

  pdf47p cacomsotca 09-09-2011 48 1   Download

 • 1. Khổ giấy, kiểu trình bày và định lề trang văn bản a) Khổ giấy Văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính đ ợc trình bày trên giấy khổ A4 (210 mm x 297 mm). Các loại văn bản nh giấy giới thiệu, giấy biên nhận hồ sơ, phiếu gửi, phiếu chuyển có thể đ ợc trình bày trên giấy khổ A5 (148 mm x 210 mm) hoặc trên giấy mẫu in sẵn.

  doc5p kimduy 13-10-2010 2822 590   Download

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Điều 2. Người nộp thuế 1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật này (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:...

  doc8p langdungochung 06-12-2009 700 411   Download

 • Trong nền kinh tế hiện đại theo cơ chế thị trường cạnh tranh là vấn đề tất yếu cùng vơí quy luật của nó.Các công ty muốn tồn tại và phát triển thì phải chiếm lĩnh thị trường bằng những sản phẩm đạt chất lượng cao và giá thành hợp lý nhằm đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng.Thành phẩm là một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp của quá trình sản xuất,nó được biểu hiện thông qua quá trình tiêu thụ thành phẩm để phản ánh kết quả cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh...

  doc39p phanmica 21-06-2010 652 277   Download

 • Xây dựng nhà nước pháp quyền là một yêu cầu tất yếu, khách quan và phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Thực hiện dân chủ là một trong những nội dung cơ bản của nhà nước pháp quyền, đặc biệt là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Không có nhà nước pháp quyền thực sự thì không có nền dân chủ rộng rãi và bền vững. Dân chủ đóng vai trò cơ sở, động lực thúc đẩy sự phát triển của nhà nước pháp quyền. Đối với...

  pdf9p hoa_bachhop 26-02-2012 470 162   Download

 • Mọi nhà nước đều có chức năng giai cấp và chức năng xã hội. Giữa hai chức năng này luôn có mối quan hệ biện chứng. Với Nhà nước xã hội chủ nghĩa, chức năng xã hội là thuộc tính cơ bản nhất và quan trọng nhất. Thực hiện tốt chức năng xã hội là cơ sở, là điều kiện để Nhà nước xã hội chủ nghĩa bảo đảm và giữ vững địa vị thống trị xã hội về phương diện chính trị, đảm bảo quyền dân chủ cho nhân dân, xây dựng cơ sở để quyền làm chủ...

  pdf10p hoa_bachhop 26-02-2012 702 146   Download

 • 1. Những tiền đề kinh tế – xã hội dẫn đến sự tan rã của công xã nguyên thuỷ và sự ra đời của nhà nước và pháp luật. 2. Cơ sở kinh tế – xã hội của sự ra đời, tồn tại và phát triển của nhà nước Phương Đông cổ đại. 3. Đặc trưng cơ bản của nhà nước Phương Đông thời kỳ cổ đại

  pdf4p bach_nhat 27-02-2012 846 144   Download

 • Kỹ thuật xây dựng văn bản có đối t−ợng nghiên cứu là những nội dung chủ yếu sau đây: - Tổ chức và hoạt động của các chủ thể tham gia vào quá trình xây dựng các văn bản của Nhà n−ớc; - Cách xác định những nội dung cần thiết của văn bản và cách trình bày các văn bản của Nhà n−ớc; - Kiểm tra, xử lý văn bản hiện hành của Nhà n−ớc. Kỹ thuật xây dựng văn bản sẽ đề cập tới những vấn đề trên với những góc độ khác nhau, để từ đó đ−a ra các quy tắc cần thiết điều tiết...

  doc142p quangvt20 12-04-2013 244 80   Download

 • Quyền và nghĩa vụ lao động của người lao động? ĐÁP a. Quyền của người lao động + Quyền được đảm bảo an toàn tính mạng sức khỏe trong quá trình lao động. + Quyền được trả lương

  doc2p quangchien2155 18-12-2010 735 74   Download

 • Xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật và bảo vệ pháp luật là các yếu tố cấu thành cơ bản để duy trì sự tồn tại của đời sống pháp luật; đồng thời, thể hiện sống động sự phân công quyền lực nhà nước theo các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp của Nhà nước pháp quyền. Các yếu tố này cùng tồn tại, tác động lẫn nhau, bổ sung cho nhau và ảnh hưởng lẫn nhau.

  pdf19p hoa_bachhop 26-02-2012 553 71   Download

 • )- Trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Đảng khẳng định: “Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Văn kiện nhấn mạnh “Xây dựng chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, tạo ra sự biến đổi về chất của xã hội trên tất cả các lĩnh vực là sự nghiệp rất khó khăn, phức tạp, cho nên phải trải qua một thời kỳ...

  pdf12p hoa_bachhop 26-02-2012 214 59   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vă n bản luật
p_strCode=vanbanluat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2