intTypePromotion=1
ADSENSE

Vai trò nền sản xuất xã hội

Xem 1-20 trên 294 kết quả Vai trò nền sản xuất xã hội
 • Tham khảo tài liệu 'vai trò của nền sản xuất xã hội 1', khoa học xã hội, lịch sử đảng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p snake1212 30-10-2011 85 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'vai trò của nền sản xuất xã hội 2', khoa học xã hội, lịch sử đảng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p snake1212 30-10-2011 62 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'vai trò của nền sản xuất xã hội 5', khoa học xã hội, lịch sử đảng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p snake1212 30-10-2011 48 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'vai trò của nền sản xuất xã hội 4', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p snake1212 30-10-2011 78 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'vai trò của nền sản xuất xã hội 6', khoa học xã hội, lịch sử đảng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p snake1212 30-10-2011 51 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'vai trò của nền sản xuất xã hội 7', khoa học xã hội, lịch sử đảng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p snake1212 30-10-2011 42 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'vai trò của nền sản xuất xã hội 8', khoa học xã hội, lịch sử đảng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p snake1212 30-10-2011 52 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'vai trò của nền sản xuất xã hội 9', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p snake1212 30-10-2011 53 1   Download

 • Con người là chủ thể sáng tạo ra mọi giá trị vật chất và tinh thần của xã hội. Trong quá trình sản xuất ra của cải vật chất, con người vừa là chủ thể tổ chức nền sản xuất xã hội, vừa tham gia vào quá trình sản xuất với tư cách là một yếu tố của lực lượng sản xuất. Với ý nghĩa đó, con người chính là yếu tố quyết định sự vphát triển của lực lượng sản xuất. Lao động sản xuất là hoạt động cơ bản, có ý nghĩa quyết định nhất trong...

  pdf15p le_1307 11-04-2013 418 52   Download

 • Vai trò của đất đai đối với nền sản xuất xã hội ngày càng được nhìn nhận đầy đủ, toàn diện và khoa học, đặc biệt trong thời kỳ công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, các ngành các cấp hết sức quan tâm. Đất đai ngày càng trở nên có giá thông qua sự tích tụ giá trị thặng dư theo thời gian do có sự đầu tư của Nhà nước, của xã hội và con người. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng cộng sản Việt Nam xác định mục tiêu, nhiệm...

  pdf55p intel1212 05-12-2012 91 29   Download

 • Nền sản xuất xã hội ra đời nhằm thoả mãm nhu cầu về vật chất và văn hoá ngày càng tăng của xã hội. Thị hiếu của người tiêu dùng tăng theo chất lượng cuộc sống do đó nền sản xuất phải luôn phát triển, cải tiến để tạo ra nhiều sản phẩm với chất lượng tốt nhất, mẫu mã đẹp phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Hơn nữa sản phẩm đó phải có giá thành hạ. Chính vì vậy, các doanh nghiệp sản xuất đóng vai trò là nơi trực tiếp tạo ra của cải...

  pdf68p hocbong1122 20-02-2013 51 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'vai trò của nền sản xuất xã hội3', khoa học xã hội, lịch sử đảng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p snake1212 30-10-2011 61 3   Download

 • Tài liệu tham khảo cho các bạn ôn thi kinh tế chính trị

  pdf0p little_angel_0590 09-04-2011 1087 354   Download

 • KTTT là nền kinh tế hàng hoá phát triển ở trình độ cao, là một hình thức tổ chức sản xuất xã hội hiệu quả nhất phù hợp với trình độ phát triển của xã hội hiện nay. Các đặc điểm chính của KTTT:Các chủ thể kinh tế có tính tự chủ cao. Mỗi chủ thể kinh tế là một thành phần của nền kinh tế có quan hệ độc lập với nhau, mỗi chủ thể tự quyết định lấy hoạt động của mình.

  pdf30p huemanvdoc 25-11-2009 454 154   Download

 • Thương mại đã ra đời rất lâu và nó đã tồn tại qua các phương thức sản xuất xã hội. Xuất hàng hoá và lưu thông hàng hoá. Vì thế hoạt động thương mại vừu chịu sự chi phối của các quy luật của nền sản xuất hàng hoá,vừa chịu sự chi phối của các quy luật kinh tế vốn có của mỗi chế độ xã hội – Chính trị mà nghành thương mại đang hoạt động.

  pdf14p kemoc3 11-06-2011 416 118   Download

 • Việc đẩy mạnh quá trình tái sản xuất, mở rộng thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng nhanh và có hiệu quả trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay ở nước ta có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Vì thế việc nhận thức đúng đắn những cơ sở lý luận và thực tiễn của nó - Những khái niệm cơ bản của tái sản xuất - xã hội - Vai trò của nền sản xuất...

  pdf14p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 81 16   Download

 • Kinh tế thị trường, như chúng ta đã biết, là một kiểu quan hệ kinh tế - xã hội mà trong đó, sản xuất và tái sản xuất xã hội gắn chặt với thị trường, tức là gắn chặt với quan hệ hàng hoá tiền tệ, với quan hệ cung cầu,... Thực tiễn thấy rõ kinh tế thị trường có khả năng tập hợp được hành động trí tuệ và tiềm lực của hàng triệu con người và hướng đến lợi ích chung của xã hội, đó là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng năng suất lao động....

  pdf42p notonline1122 20-02-2013 73 14   Download

 • Nông nghiệp nông thôn có vị trí hết sức quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân. Nước ta hơn 80% dân số sống ở nông thôn và hơn 70% lao động trong ngành nông nghiệp, hàng năm nông nghiệp sản xuất ra hơn 40% tổng sản phẩm xã hội và 50% giá trị thu nhập quốc dân. Vai trò của nông nghiệp nông thôn còn thể hiện ở việc xuất khẩu các nông sản có ảnh hưởng đến kim nghạch xuất khẩu với một thế mạnh về điều kiện đất đai, thiên nhiên, thời tiết và khí hậu,...

  pdf68p ngochanh 31-07-2009 628 348   Download

 • Kinh tế chính trị là một môn khoa học xã hội,lịch sử hình thành và phát triển môn kinh tế chính trị cho thấy những nhận thức khác nhau về đối tượng nghiên cứu của ktct.chủ nghĩa trọng thương cho rằng đối tượng nghiên cứu của môn kinh tế chính trị là lĩnh vực lưu thông mà chủ yếu là ngoại thương.những quy luât kinh tế đã chi phối trực tiếp đến nền sản xuất tư bản chủ nghĩa

  pdf11p nhattruong 13-07-2009 1487 268   Download

 • Kinh tế chính trị là một môn khoa học xã hội,lịch sử hình thành và phát triển môn kinh tế chính trị cho thấy những nhận thức khác nhau về đối tượng nghiên cứu của ktct.chủ nghĩa trọng thương cho rằng đối tượng nghiên cứu của môn kinh tế chính trị là lĩnh vực lưu thông mà chủ yếu là ngoại thương.những quy luât kinh tế đã chi phối trực tiếp đến nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.quan niệm của chủ nghĩa mác về đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị:kinh tế chính trị học theo...

  doc19p buiduongson3 08-05-2010 451 224   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
171 tài liệu
534 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Vai trò nền sản xuất xã hội
p_strCode=vaitronensanxuatxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2