intTypePromotion=1
ADSENSE

Vai trò tri thức

Xem 1-20 trên 4672 kết quả Vai trò tri thức
 • Cuốn sách Hội họa thập kỷ 90 và những đổi mới (1) cũng chính là một tác phẩm đương đại bởi nó được viết ra gần như đồng thời với các tác phẩm được bình luận. Tôi chưa biết một cuốn sách nào khác nhanh nhạy bằng công trình nói trên, trong đó những "đổi mới của mỹ thuật (nên gọi là mỹ thuật thay vì hội họa do bao gồm cả nghệ thuật sắp đặt nữa)" đã được chỉ ra, và hai tác giả đã dùng từ xu hướng (xu hướng biểu hiện, xu hướng hiện thực, xu...

  pdf19p thix1minh 11-10-2012 80 14   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài "ý thức và vai trò của tri thức trong đời sống xã hội"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc34p robottung 30-10-2010 235 69   Download

 • Ngμy nay cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đang diễn ra mạnh mẽ, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội. Vì thế, lao động "chất xám" - lao động sáng tạo khoa học của ng−ời trí thức, có vị trí quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển đi lên của mỗi quốc gia, dân tộc. Công cuộc đổi mới ở n−ớc ta, sau hơn 10 năm, đã đạt đ−ợc những thμnh tựu to lớn đ−a đất n−ớc ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, cải...

  pdf92p hoangan900 22-08-2012 110 37   Download

 • Kinh tế tri thức và những vấn đề đặt ra đối với đội ngũ tri thức Việt Nam là nền kinh tế đang định hình, kinh tế tri thức trở thành đối tượng thu hút sự quan tâm nghiên cứu của các nhà khoa học định hướng chính sách trong và ngoài nước

  pdf110p ponds_12 30-12-2013 101 35   Download

 • Luận án Tiến sĩ Triết học: Quan điểm của Phranxi Bêcơn về vai trò của tri thức khoa học và vấn đề phát triển kinh tế tri thức trong thời đại hiện nay giới thiệu tới các bạn về điều kiện kinh tế chính trị xã hội và tiền đề hình thành tư tưởng Triết học của Phranxi Bêcơn; tư tưởng cơ bản của Phranxi Bêcơn về vai trò của tri thức khoa học trong đời sống xã hội và một số nội dung khác.

  pdf206p maiyeumaiyeu09 14-09-2016 127 24   Download

 • Đề tài nghiên cứu "Phát huy vai trò của trí thức nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới" nhằm góp phần đổi mới nhân thức và tăng cường vị thế, vai trò của trí thức nữ nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung trên con đường xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   

  pdf190p tsmttc_003 06-06-2015 79 21   Download

 • Trong mọi thời đại, tri thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức. Ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, đội ngũ trí thức trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng, tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia trong chiến lược phát triển. Để hiểu rõ hơn về điều này mời các bạn tham khảo tài liệu Tri thức? sau đây.

  doc4p timtailieu123 17-03-2015 35 5   Download

 • Bài thuyết trình sau đây báo cáo kết quả của quá trình tìm hiểu vai trò của thực vật trong khuôn viên trường THCS Nguyễn Tri Phương trong 5 ngày. Qua đó, bài thuyết trình cũng trình bày các vai trò của thực vật đối với con người, cũng như biện pháp bảo vệ nó.

  ppt78p daicong33 11-08-2015 89 5   Download

 • Bài viết Doanh nghiệp ngoài nhà nước: Vai trò và thực trạng tập trung tìm hiểu về vai trò của doanh nghiệp ngoài nhà nước, thực trạng của doanh nghiệp ngoài nhà nước, và giải pháp phát triển doanh nghiệp ngoài nhà nước.

  pdf7p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 29 4   Download

 • Mục đích của luận án nhằm làm rõ quá trình hoạt động, vai trò và đóng góp của trí thức Việt Nam cho gia kháng chiến chống Pháp (1945-1954). Rút ra những kinh nghiệm về việc vận động trí thức, phát huy vai trò trí thức trong kháng chiến chống Pháp, để thúc đẩy vai trò của trí thức trong điều kiện đất nước hiện nay

  pdf272p phongtitriet000 08-08-2019 19 3   Download

 • Tham khảo nội dung bài viết "Những vấn đề cấp bách về phê phán lý luận xã hội học tư sản" dưới đây để nắm bắt được những vấn đề cấp bách của việc nghiên cứu lối sống xã hội chủ nghĩa tư sản như: Vấn đề nhà ở, vai trò tri thức xã hội học, lối sống xã hội học,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf12p thuythuy1702 09-04-2016 50 2   Download

 • Nội dung bài viết là nói về tri thức bản địa, phân loại tri thức bản địa và đặc điểm của tri thức bản địa. Đồng thời nâng cao tầm quan trọng của tri thức bản địa trong phát triển kinh tế xã hội. Mời các bạn tham khảo!

  pdf12p sieunhansoibac2 07-04-2018 27 2   Download

 • Mục đích của luận án nhằm làm rõ quá trình hoạt động, vai trò và đóng góp của trí thức Việt Nam cho gia kháng chiến chống Pháp (1945-1954). Rút ra những kinh nghiệm về việc vận động trí thức, phát huy vai trò trí thức trong kháng chiến chống Pháp, để thúc đẩy vai trò của trí thức trong điều kiện đất nước hiện nay.

  pdf25p phongtitriet000 08-08-2019 22 1   Download

 • Ý THỨC LÀ MỘT TRONG HAI PHẠM TRÙ THUỘC VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC. NÓ LÀ HÌNH THỨC CAO CỦA SỰ PHẢN ÁNH CỦA THỰC TẠI KHÁCH QUAN, HÌNH THỨC MÀ RIÊNG CON NGƯỜI MỚI CÓ. Ý THỨC CỦA CON NGƯỜI LÀ CƠ NĂNG CỦA CÁI “ KHỐI VẬT CHẤT ĐẶC BIỆT PHỨC TẠM MÀ NGƯỜI TA GỌI LÀ BỘ ÓC CON NGƯỜI” (THEO LÊNIN). TÁC ĐỘNG CỦA Ý THỨC XÃ HỘI ĐỐI VỚI CON NGƯỜI LÀ VÔ CÙNG TO LỚN. NÓ KHÔNG NHỮNG LÀ KIM CHỈ NAM CHO HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN MÀ CON LÀ ĐỘNG LỰC...

  pdf33p sunderland24 09-06-2011 230 79   Download

 • Ở mọi thời đại thì triết học luôn có một vai trò quan trọng trong cuộc sống. Nó làm cho con người hiểu về thế giới; về vai trò, vị trí của con người trong thế giới ấy. Ngày nay có nhiều vấn đề mà con người đề cập đến trong triết học. Một trong số đó là mối quan hệ giữa ý thức xã hội và tồn tại xã hội, đặc biệt ý thức xã hội có thể lạc hậu hơn so với tồn tại xã hội. Khi Việt Nam đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới...

  doc19p nhaquantritaiba 14-06-2011 144 42   Download

 • Tiểu luận với đề tài "Ý thức và vai trò của ý thức trong đời sống xã hội" đi sâu nghiên cứu một số vấn đề nổi cộm trong xã hội ngày nay qua những tình thái biểu hiện của ý thức.

  doc15p galaxyhehe 24-06-2014 144 37   Download

 • Tiểu luận: Vai trò và thực tiễn hoạt động của thị trường mở ở các nước phát triển và Việt Nam nhằm đưa ra lý thuyết chung về nghiệp vụ thị trường mở của Ngân hàng trung ương, phân tích thực tiễn hoạt động nghiệp vụ thị trường mở ở các nước phát triển và Việt Nam.

  pdf26p big_12 09-06-2014 95 20   Download

 • Bài viết, bên cạnh chỉ ra vai trò của tôn giáo nói chung, sẽ tập trung phân tích giá trị của tôn giáo trong liên kết cộng đồng và xã hội, tạo động lực trong xây dựng xã hội nói chung và xã hội Việt Nam nói riêng. Trên cơ sở đó, đề xuất một số nhiệm vụ cơ bản của chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước ta hiện nay, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước.

  pdf11p vicross2711 27-06-2019 53 3   Download

 • Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo - Chương 1: Tổng quan về trí tuệ nhân tạo giới thiệu tới người đọc vai trò trí tuệ nhân tạo, các định nghĩa, dữ liệu - Thông tin - Tri thức, một số thuật toán, các tính chất của một thuật toán, kỹ thuật tìm kiếm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p thangnamvoiva20 20-09-2016 42 2   Download

 • Việc nghiên cứu đánh giá vai trò và thực trạng tình hình sử dụng các loài cây có giá trị lương thực thực phẩm tại KBTTN Xuân Nha, tỉnh Sơn La nhằm cung cấp những dữ liệu cơ bản về nguồn tài nguyên cây lương thực thực phẩm, từ đó làm cơ sở đề xuất một số biện pháp bảo tồn và phát triển một số loài có giá trị tại khu vực nhằm sử dụng hợp lý và phát triển bền vững tài nguyên rừng.

  pdf7p cathydoll1 09-01-2019 19 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vai trò tri thức
p_strCode=vaitrotrithuc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2