intTypePromotion=1
ADSENSE

Vai trò tri thức

Xem 1-20 trên 5662 kết quả Vai trò tri thức
 • Tổ chức ngày ngày lễ, ngày hội là một hoạt động tập thể không thể thiếu trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ ở các trường mầm non. Nó có vai trò quan trọng góp phần phát triển trí tuệ, thể chất và qua đó giáo dục cho trẻ hiểu được ý nghĩa của ngày lễ hội và giáo dục thẩm mỹ cho trẻ.

  pdf5p vimarillynhewson 17-05-2022 3 0   Download

 • Đọc hiểu tự động có sự hỗ trợ máy tính là một lĩnh vực nghiên cứu ngày càng phát triển trong những năm gần đây và đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống hỏi đáp bằng ngôn ngữ tự nhiên. Các tiếp cận xây dựng hệ hỏi đáp hiện nay đã mang đến những kết quả tốt như tiếp cận dựa trên phân tích ngôn ngữ, mạng LSTM và BERT.

  pdf8p visherylsandberg 18-05-2022 3 1   Download

 • Đổi mới phương pháp dạy học là một xu hướng và là yêu cầu tất yếu hiện nay, nhằm tạo ra những con người năng động, sáng tạo tiếp thu được những tri thức khoa học kĩ thuật hiện đại. Do vậy, đối với Việt Nam - một nước đang phát triển, việc phát triển GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế là một nhiệm vụ cấp thiết. Trong quá trình dạy học, việc sử dụng phiếu học tập (PHT) sẽ hỗ trợ cho quá trình giảng dạy của giảng viên, đồng thời giúp sinh viên tiếp thu kiến thức được dễ dàng hơn.

  pdf6p vimarillynhewson 17-05-2022 7 1   Download

 • Tiến trình kiểm toán hoạt động (KTHĐ) các chương trình, chính sách đầu tư phát triển kinh tế, an sinh xã hội trong lĩnh vực công gắn với vai trò, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) là vấn đề cấp bách mà công chúng luôn quan tâm. Năm 2018, Việt Nam đã chính thức trở thành nước chủ nhà đăng cai Đại hội ASOSAI lần thứ 14, tháng 9 năm 2018 tại Hà Nội do KTNN Việt Nam chủ trì.

  pdf13p vimarillynhewson 17-05-2022 8 0   Download

 • Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy, đánh giá thực trạng bệnh đau “vai gáy” và đối tượng mắc bệnh nhiều nhất tập trung vào đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên văn phòng do ngồi nhiều một chỗ và việc sử dụng mày tính trong thời gian dài. Lựa chọn được 15 bài tập hỗ trợ điều trị và phòng chống bệnh đau vai gáy cho cán bộ công chức, viên chức, nhân viên văn phòng.

  pdf6p viellenkullman 17-05-2022 7 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là hệ thống lại một số vấn đề, lý luận chung về công tác tổ chức kiểm tra văn thư lưu trữ và vai trò, nội dung công tác văn thư lưu trữ đối với hoạt động của cơ quan; khảo sát và đánh giá tình hình thực tế công tác tổ chức, kiểm tra văn thư lưu trữ tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam; từ đánh giá ưu, nhược điểm công tác tổ chức, kiểm tra tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, kiểm tra văn thư lưu trữ tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

  pdf127p bakerboys02 10-05-2022 9 0   Download

 • Bài viết bàn về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các thành phần kinh tế nói chung, về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân nói riêng có một quá trình hình thành và phát triển lâu dài, được bổ sung và hoàn thiện qua mỗi giai đoạn phát triển kinh tế đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p atarumoroboshi 09-05-2022 7 1   Download

 • Bài báo trên cơ sở làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội nói chung, từ đó làm rõ những nhận thức của Đảng về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân, cũng như những đóng góp của nó đối với sự phát triển của nền kinh tế nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p atarumoroboshi 09-05-2022 2 1   Download

 • Bài viết "Đổi mới nhận thức của đảng về kinh tế tư nhân và sự vận dụng ở Hải Phòng" chỉ ra những mặt cần phải tháo gỡ và đề xuất, khuyến nghị với các nhà hoạch định những giải pháp nhằm thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển hơn nữa, đưa kinh ngày càng phát triển, xứng đáng với những tiềm năng, vị trí và con người Hải Phòng đang có. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 7 1   Download

 • Bài viết "Nguồn nhân lực chất lượng cao - Nhân tố quyết định kinh tế tư nhân trở thành động lực phát triển kinh tế thành phố Hải Phòng" đánh giá khái quát vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao đối với kinh tế tư nhân và thực trạng phát triển kinh tế tư nhân Hải Phòng hiện nay, đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần thúc đẩy kinh tế tư nhân từng bước trở thành động lực của nền kinh tế thành phố.

  pdf13p atarumoroboshi 09-05-2022 6 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Luật nước và Luật tục" tiếp tục trình bày những nét khái quát về vai trò và giá trị của luật pháp và luật tục trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf56p viginnirometty 04-05-2022 2 1   Download

 • Mục đích của bài viết nhằm phân tích những ảnh hưởng của chuyển đổi số trong giáo dục đại học, cao đẳng có thể tạo ra đột phá trong việc thúc đẩy bình đẳng trong giáo dục ở hai phương diện: tăng cường sự tiếp cận của người học và nâng cao chất lượng đào tạo nhờ khai thác sức mạnh công nghệ. Bài viết cũng chia sẻ định hướng và một số kinh nghiệm bước đầu về chuyển đổi số ở Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị và đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục của Việt Nam.

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 9 2   Download

 • Pháp luật về thỏa ước lao động tập thể giữ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng đối với người lao động và người sử dụng lao động Bài viết trình bày thực trạng pháp luật Việt Nam về thỏa ước lao động tập thể; Kinh nghiệm hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam về thỏa ước lao động tập thể từ pháp luật của Cộng hòa Pháp.

  pdf14p viindranooyi 09-05-2022 7 4   Download

 • Bài viết "Bất đẳng thức và các bài toán cực trị trong đại số tổ hợp" trình bày một số vấn đề liên quan tính chất và các dạng toán ứng dụng liên quan đến tổ hợp nhằm thể hiện rõ vai trò quan trọng của tổ hợp trong các dạng toán thi học sinh giỏi và Olympic quốc gia và quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p atarumoroboshi 05-05-2022 9 1   Download

 • Bài viết trình bày về vấn đề đổi mới trong quản trị đại học. Tác giả khẳng định Quản trị đại học là vấn đề quan trọng, đồng thời thể hiện quan điểm của mình về vấn đề này, trong đó tập trung vào 1 số khía cạnh như: khái niệm của Quản trị đại học; vai trò và nhiệm vụ của Hội đồng trường; quan hệ của Hội đồng trường với Hiệu trưởng và Đảng ủy. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p atarumoroboshi 05-05-2022 12 2   Download

 • Bài viết nhằm khảo sát sâu hơn về lớp các hàm đơn điệu, tựa đơn điệu và các dạng toán ứng dụng liên quan cho ta hiểu sâu sắc hơn về lý thuyết cũng như các ứng dụng liên quan đến hàm số và nêu bật vai trò quan trọng của hàm đơn điệu, tựa đơn điệu trong các dạng toán thi HSG quốc gia và Olympic quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf21p atarumoroboshi 05-05-2022 6 1   Download

 • Hoạt động ngoại khóa có vị trí quan trọng trong việc giảng dạy bộ môn. Với môn Ngữ văn, hoạt động này càng quan trọng và càng phát huy hết vai trò của mình. Bài viết đưa ra 4 hoạt động ngoại khóa đã được tập thể các nhà trường, Tổ bộ môn và các Đoàn thể cùng thống nhất thực hiện. Các hoạt động này thiết thực, bổ ích và đã phát huy nhiều tác dụng tích cực. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 05-05-2022 6 1   Download

 • Bài viết "Một số biện pháp quản lí góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường phổ thông hiện nay" đề xuất một số biện pháp về nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho cán bộ, giáo viên, học sinh và các lực lượng xã hội khác; bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho cán bộ, giáo viên, cán bộ lớp, cán bộ Đoàn – Đội;...

  pdf9p atarumoroboshi 05-05-2022 6 1   Download

 • Bài viết cho thấy vai trò quan trọng mang tính quyết định và định hướng của văn hóa đối với phát triển xã hội là một thực tế không thể phủ nhận. Điều đó được thể hiện rõ trong các văn kiện của Đảng, được vận dụng vào các chính sách, chủ trương và đường lối phát triển đất nước và đang được hiện thực hóa dần trong cuộc sống. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p atarumoroboshi 05-05-2022 9 2   Download

 • Bài viết bàn về quan điểm của Đảng về vị trí, vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững đất nước; thực tiễn phát huy vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững đất nước; giải pháp phát huy vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững đất nước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p atarumoroboshi 05-05-2022 19 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vai trò tri thức
p_strCode=vaitrotrithuc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2