intTypePromotion=1
ADSENSE

Vấn đề nhà ở nông thôn

Xem 1-20 trên 215 kết quả Vấn đề nhà ở nông thôn
 • Trong các xã hội nông nghiệp, ruộng đất - sức kéo - nhà ở được xem là những điều kiện cơ bản của sản xuất và tái sản xuất. Phân tích những nhân tố xã hội nằm bên dưới các yếu tố vật chất này sẽ giúp cho việc đánh giá các biến đổi của cấu trúc xã hội nông thôn. Để phân tích vấn đề nhà ở nông thôn mà bài viết "Chỉ báo biến đổi xã hội qua nhà ở nông thôn" đi sâu nghiên cứu vấn đề này.

  pdf0p namamanh 06-05-2016 42 4   Download

 • Giải quyết vấn đề nhà ở là một trong những nhiệm vụ không đơn giản của các nhà lãnh đạo, nhà quản lý và quy hoạch đô thị, nó đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ, đồng bộ giữa các nhà chức trách các nhà nghiên cứu nhằm đưa ra những chính sách về nhà ở hợp lý và tính khả thi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Di dân nông thôn, đô thị với nhà ở, một vấn đề xã hội" để hiểu hơn về vấn đề này.

  pdf0p thuytct36 29-03-2016 34 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng (sử dụng cho nhà ở nông thôn)', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p tieulaubau 15-06-2011 325 28   Download

 • Việt Nam là một nước nông nghiệp với trên 70% cư dân sống ở nông thôn.Sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn ngày càng giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, bởi vậy đầu tư cho nông nghiệp và nông thôn là vấn đề cần được quan tâm hiện nay. Tuy vậy vấn đề phân bổ và sử dụng vốn ở nước ta còn nhiều bất cập. Sau đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu các vấn đề về vốn trong nông thôn hiện nay....

  ppt0p hautran711 18-12-2012 81 19   Download

 • Cùng với chính sách thực hiện pháp luật, áp dụng pháp luật, Nhà nước đã đề ra chính sách vận dụng hương ước, tập quán trong quản lý xã hội nông thôn. Việc thực hiện chính sách vận dụng hương ước, tập quán có ý nghĩa như là công cụ bổ sung pháp luật trong quản lý xã hội ở nông thôn. Bài viết phân tích, đánh giá thực trạng chính sách thực hiện, áp dụng pháp luật và vận dụng hương ước, tập quán trong quản lý xã hội ở nông thôn và những vấn đề đang đặt ra.

  pdf11p allbymyself_07 02-02-2016 106 18   Download

 • Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.xd.06.nt - đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (sử dụng cho nhà ở nông thôn)', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc1p pretty4 27-07-2010 100 16   Download

 • Quản lý xã hội phải dựa vào luật pháp là chủ đạo; bên cạnh việc nỗ lực đưa pháp luật vào nông thôn, còn phải dân chủ hóa xã hội nông thôn, phải lưu ý đến việc giải quyết vấn đề quản lý xã hội nông thôn còn đậm đặc nhiều yếu tố của truyền thống, một xã hội đang vận động, chưa phát triển, cái mới đã có nhưng chưa được khẳng định rõ nét, cái cũ chưa mất. Bài viết này tập trung đề cập đến mối quan hệ giữa pháp luật và hương ước ở nông thôn và biện pháp giải quyết, mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf11p allbymyself_07 02-02-2016 68 7   Download

 • Quản lý xã hội phải dựa vào luật pháp là chủ đạo; bên cạnh việc nỗ lực đưa pháp luật vào nông thôn, còn phải dân chủ hóa xã hội nông thôn, phải lưu ý đến việc giải quyết vấn đề quản lý xã hội nông thôn còn đậm đặc nhiều yếu tố của truyền thống, một xã hội đang vận động, chưa phát triển, cái mới đã có nhưng chưa được khẳng định rõ nét, cái cũ chưa mất. Bài viết này tập trung đề cập đến mối quan hệ giữa pháp luật và hương ước ở nông thôn và biện pháp giải quyết, mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf11p thiendiadaodien_3 27-12-2018 23 1   Download

 • Cùng với chính sách thực hiện pháp luật, áp dụng pháp luật, Nhà nước đã đề ra chính sách vận dụng hương ước, tập quán trong quản lý xã hội nông thôn. Việc thực hiện chính sách vận dụng hương ước, tập quán có ý nghĩa như là công cụ bổ sung pháp luật trong quản lý xã hội ở nông thôn. Bài viết phân tích, đánh giá thực trạng chính sách thực hiện, áp dụng pháp luật và vận dụng hương ước, tập quán trong quản lý xã hội ở nông thôn và những vấn đề đang đặt ra.

  pdf11p thiendiadaodien_3 27-12-2018 22 1   Download

 • Nhà ở là nhu cầu thiết yếu của mọi người dân trong xã hội, là vấn đề quốc kế dân sinh.Việc giải quyết chỗ ở được nhân dân coi như là diều kiện tiên quyết cho sự thành công trên đường đời, sự nghiệp của mỗi cá nhân và là việc lớn trong đời mỗi con người. Trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ kéo theo nhu cầu của con về chất lượng cuộc sống ngày càng tăng cao. Từ việc phấn đấu cho mục tiêu làm sao đủ ăn, đủ mặt, có chỗ che...

  doc19p thuong_632 21-12-2012 151 60   Download

 • Nhà ở là nhu cầu thiết yếu của mọi người dân trong xã hội, là vấn đề quốc kế dân sinh.Việc giải quyết chỗ ở được nhân dân coi như là diều kiện tiên quyết cho sự thành công trên đường đời, sự nghiệp của mỗi cá nhân và là việc lớn trong đời mỗi con người. Từ việc phấn đấu cho mục tiêu làm sao đủ ăn, đủ mặt, có chỗ che nắng che mưa thì ngày nay con người đã hướng tới mục tiêu cao hơn như ăn ngon, mặt đẹp, có nhà cao cửa rộng. Để cố gắng đạt được mục tiêu...

  ppt48p thuong_632 21-12-2012 116 52   Download

 • Hai mươi năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, kinh tế – xã hội huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá đã đạt được những thành tựu quan trọng: tăng trưởng kinh tế với tốc độ khá cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, nhiều dự án quan trọng đã và đang được xây dựng; đời sống vật chất, tinh thần từng bước được nâng cao....

  pdf123p buiduong_1 11-12-2012 83 27   Download

 • Bài viết "Thực trạng đời sống văn hóa cơ sở ở nông thôn Hải Hưng và những vấn đề cần giải quyết" giới thiệu đến các bạn 6 mặt hoạt động nhằm củng cố đời sống văn hóa như: Nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, văn nghệ quần chúng, giáo dục truyền thống, câu lạc bộ, nhà văn hóa,...

  pdf3p thuythuy1702 09-04-2016 34 4   Download

 • Nơi ở là bộ phận cấu thành chủ yếu trong đô thị và cũng là bộ phận cấu thành quan trọng của nông thôn. Nơi ở sẽ không được biết đến đầy đủ nếu nghiên cứu nó tách biệt với sự vận động và phát triển của đô thị và nông thôn. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Mấy quan điểm xã hội học về vấn đề ở" dưới đây.

  pdf0p thuyhuynh02 02-03-2016 34 3   Download

 • Tham khảo nội dung bài viết "Một số vấn đề từ một nghiên cứu đánh giá dự án vệ sinh nông thôn hiện nay" dưới đây để nắm bắt được một số phát hiện nổi bật về sự phát triển của nhà vệ sinh ở nông thôn, tính bền vững của dự án nhà vệ sinh ở nông thôn,... Với các bạn chuyên ngành Xã hội học thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 35 1   Download

 • Tìm hiểu thực trạng vấn đề nghèo đói và xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn nước ta, từ đó đưa ra một số giải pháp góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo đói ở nông thôn.Đảng và nhà nước đã có những chính sách và giải pháp giải quyết những vấn đề nghèo đói. Nhưng chưa thể áp dụng cho tất cả mọi nơi và từng đối tượng từng khu vực ở từng địa phương

  ppt44p doanducchien 07-06-2010 3082 1012   Download

 • Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng được Đảng, Nhà nước, Chính phủ đặc biệt quan tâm. Trong những năm qua, vị trí, vai trò, ý nghĩa và các mục tiêu của công tác này đã liên tục được đề cập đến trong nhiều loại hình văn bản quy phạm pháp luật của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, như : Nghị quyết Trung ương VIII, Nghị quyết Trung ương IX, Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo, Chiến lược quốc gia...

  pdf60p xuantruong 12-06-2009 1844 561   Download

 • Trong hệ thống chính sách xã hội chung của cả nước, chính sách xã hội nông thôn có vị trí quan trọng và có đặc trưng riêng về tính chất, mức độ, cơ chế vận hành. Thời gian qua, chính sách này đã và đang đi vào thực tiễn, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ở nông thôn nước ta. Tuy nhiên, bên cạnh đó nó cũng còn không ít những tồn tại, hạn chế, đòi hỏi phải được khẩn trương hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu phát triểân nông thôn trong tình hình mới....

  pdf4p thangxhh 23-01-2010 1086 339   Download

 • Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngày nay đang là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, là chủ trương đúng đắn của Đảng và nhà nước ta. Từ một nước nông nghiệp, 80% dân cư sống ở nông thôn, lao động nông nghiệp chiếm 70% lao động của xã hội, Đảng ta đã không những coi trọng nhiệm vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đật nước mà còn đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. Đây là tình trạng tất yếu...

  pdf43p minhtam 15-07-2009 109 308   Download

 • Bình đẳng giới một cách toàn diện, triệt để là lý tưởng mà nhân loại đã theo đuổi hàng nhiều thế kỷ. Đầu thế kỷ XIX, nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa không tưởng Pháp S. Phuriê đã nhận định: trình độ giải phóng phụ nữ là thước đo trình độ phát triển của xã hội. Luận điểm này tiếp tục được khẳng định trong học thuyết Mác – Lênin ngay từ khi nó ra đời và được phát triển ở trình độ mới cao hơn ở các giai đoạn tiếp theo. Những quan điểm trên đã cổ vũ...

  pdf106p dellvietnam 24-08-2012 411 138   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
770 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Vấn đề nhà ở nông thôn
p_strCode=vandenhaonongthon

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2