Văn hóa hành chính

Xem 1-20 trên 9556 kết quả Văn hóa hành chính
 • Bài giảng Văn hóa hành chính gồm 4 chương. Nội dung bài giảng trình bày các vấn đề chính như: Tổng quan về văn hóa hành chính, phân tích văn hóa hành chính của tổ chức trong quản lý hành chính công, phân tích văn hóa hành chính của công chức, xây dựng và hoàn thiện văn hóa hành chính.

  pdf196p hoa_dai91 20-06-2014 89 36   Download

 • Bài giảng Văn hóa hành chính do ThS. Hoàng Thị Hoài Hương biên soạn có kết cấu gồm 4 chương. Nội dung bài giảng trình bày các vấn đề chính như: Tổng quan về văn hóa hành chính, phân tích văn hóa hành chính của tổ chức trong quản lý hành chính công, phân tích văn hóa hành chính của công chức, xây dựng và hoàn thiện văn hóa hành chính.

  pdf196p namthangtinhlang_00 29-10-2015 46 11   Download

 • Tiểu luận Văn hóa hành chính: Tầm quan trọng của văn hóa hành chính trong quá trình hình thành nhân cách người cán bộ, công chức được thực hiện nhằm cho thấy tầm quan trọng của văn hóa cũng như vai trò của văn hóa trong tổ chức, nền hành chính và rộng hơn là trong đời sống xã hội, nó thể hiện bản sắc của một dân tộc.

  pdf31p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 25 8   Download

 • Bài viết Ảnh hưởng của yếu tố văn hóa truyền thống đối với văn hóa hành chính Việt Nam nêu lên những ảnh hưởng của yếu tố văn hóa truyền thống đối với văn hóa hành chính Việt Nam; kiến nghị nhằm khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của văn hóa truyền thống đối với văn hóa hành chính Việt Nam.

  pdf4p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 12 2   Download

 • Văn hóa là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy, mang tính bền vững và kế thừa truyền thống. Văn minh cũng là những giá trị nhưng là giá trị về vật chất, ở một giai đoạn phát triển rực rỡ nhất, người ta thường sử dụng hai từ này không đúng vị trí của nó, vì vậy chúng ta cần phân biệt văn hóa và văn minh để hiểu rõ hơn tầm quan trọng của chúng.

  doc33p nguyenquangks10qlc 14-08-2012 334 103   Download

 • Khái niệm cải cách hành chính: Cải cách hành chính là một đòi hỏi tất yếu để xây dựng nền hành chính công chuyên nghiệp, hiện đại và phục vụ nhân dân.

  pdf9p eight_12 06-03-2014 136 35   Download

 • Văn hóa là tổ hợp các tri thức, niềm tin, nghệ thuật, đạo đức, luật pháp, phong tục và các năng lực, thói quen khác mà con người với tư cách là thành viên của xã hội tiếp thu được. Tylor (1832-1917), 22/01/2013 4 .

  pdf196p sony_12 25-06-2013 87 21   Download

 • Cải cách hành chính là một đòi hỏi tất yếu để xây dựng nền hành chính công chuyên nghiệp, hiện đại và phục vụ nhân dân. Tuy không nằm trong nội dung tổng thể của chương trình cải cách hành chính, nhưng văn hóa hành chính được coi là yếu tố quan trọng, tác động tích cực đến hiệu quả của cải cách hành chính.

  pdf28p eight_12 06-03-2014 47 11   Download

 • Mục đích của đề tài là trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn để đưa ra những phương hướng và giải pháp hoàn thiện quy trình ban hành văn bản hành chính tại Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đáp ứng yêu cầu đổi mới và cải cách hành chính tại tỉnh Thanh Hóa.

  pdf109p phungducluan 01-06-2017 11 6   Download

 • Mục đích của đề tài là trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn để đưa ra những phương hướng và giải pháp hoàn thiện quy trình ban hành văn bản hành chính tại Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đáp ứng yêu cầu đổi mới và cải cách hành chính tại tỉnh Thanh Hóa.

  pdf26p phungducluan 01-06-2017 6 1   Download

 • Thủ tục hành chính là một quy phạm pháp luật mang tính thủ tục quy định trình tự vể thời gian không gian khi thực hiện một thẩm quyền nhất định cuả bộ máy nhà nước, là cách thức giải quyết công việc cả cơ quan hành chính nhà nước trong mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức và cá nhân công dân. Văn bản hành chính là loại văn bản mang tính thông tin quy phạm Nhà nước. Nó cụ thể hóa việc thi hành văn bản pháp quy, giải quyết những vụ việc cụ thể,...

  pdf24p paradise_12 03-01-2013 596 151   Download

 • Ngày nay, bộ máy văn phòng với đội ngũ nhân viên và người quản lý không thể thiếu ở bất cứ cơ quan, tổ chức nào. Tuy nhiên, nguồn nhân lực vừa có chuyên môn để thực hiện tốt các nghiệp vụ văn phòng, vừa có trình độ quản lí tại các cơ quan còn rất thiếu.

  doc19p huynhbahoc 26-11-2012 595 127   Download

 • Kết cấu của bài báo cáo tốt nghiệp gồm có 3 chương: Cơ sở lý luận về văn hóa công sở, thực trạng về văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay ở Việt Nam. giải pháp và kiến nghị nâng cao văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p hrm2014 29-03-2018 5 2   Download

 • Trên cơ sở những thành tựu nghiên cứu đi trước, bài viết trình bày kết quả khảo sát tình hình sử dụng câu trong VBHC tiếng Việt hiện nay và đặt ra một số vấn đề cần bàn thảo về câu văn hành chính tiếng Việt để nó có thể đảm nhiệm tốt chức năng thông tin quản lí, thông tin pháp lí, phục vụ cho công tác chuẩn hóa câu văn hành chính tiếng Việt.

  pdf15p nhanmotchut_2 04-10-2016 25 1   Download

 • Văn bản là phương tiện ghi lại và truyền đạt thông tin bằng một ngôn ngữ (hay ký hiệu) nhất định. Văn bản còn có thể gọi là vật mang tin được ghi bằng ký hiệu ngôn ngữ.

  doc14p kiemmaxo 13-01-2011 2534 813   Download

 • Tiêu chí gia đình văn hoá ở mỗi vùng có khác nhau nhưng đều chung mục đích là thực hiện nội dung cuộc vận động “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư” do...

  doc3p 0203518927 21-12-2010 1525 106   Download

 • Văn hoá các dân tộc ở Việt Nam là đối tượng nghiên cứu thường xuyên của nhiều ngành khoa học xã hội khác nhau. Và để tiếp cận đối tượng rộng lớn đó, ngôn ngữ chính là một trong những ngả đường chủ yếu, không chỉ của ngôn ngữ học mà cả các ngành khác như dân tộc học, nhân học, văn hoá học...

  pdf57p denlong_do 28-10-2011 101 24   Download

 • Môi trường văn hoá đặc trưng tại Brazil: 1. Ngôn ngữ: Brazil là nước duy nhất ở châu Mỹ La Tinh dùng tiếng Bồ Đào Nha. Tiếng Bồ Đào Nha là ngôn ngữ chính thức của Brazil, được sử dụng gần như 100% trên lãnh thổ Brazil và trong tất cả các văn bản hành chính. Ngoài ra có một số loại ngôn ngữ khác được sử dụng như tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nhật, và ngôn ngữ bản xứ (của các cộng đồng thổ dân chủ yếu ở phía Bắc) nhưng tỉ lệ rất thấp.

  pdf12p dove_12 13-06-2013 87 23   Download

 • THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC VĂN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ (GỌI TẮT LÀ UBND CẤP HUYỆN) (Ban hành kèm theo Quyết định số: 700/QĐ-UBND ngày 28 tháng 03 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

  pdf4p hoacuc_tim 21-07-2012 45 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục công nhận lại “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p hoacuc_tim 21-07-2012 60 10   Download

Đồng bộ tài khoản