intTypePromotion=3

Văn phạm tag

Xem 1-17 trên 17 kết quả Văn phạm tag
 • Kết quả của việc phân tích cú pháp tiếng Anh và chiếu sang tiếng Việt được làm ngữ liệu cho việc học, giám sát và rút ra các luật chuyển đổi cú pháp giữa hai ngôn ngữ Anh-Việt để phục vụ cho chương trình dịch tự động Anh Việt.

  pdf0p cancer23 22-08-2012 179 57   Download

 • Cho đến nay, sau hơn 50 năm phát triển, dịch máy chứng tỏ là một ứng dụng vô cùng thiết thực, đồng thời cũng là một bài toán khá hóc búa đặt ra cho các nhà khoa học trên toàn thế giới. Từ đầu thập niên 1960, các nhà khoa học đã đúc kết lại ba chiến lược dịch máy cơ bản, đó là dịch trực tiếp, dịch thông qua ngôn ngữ trung gian và dịch dựa trên chuyển đổi.

  pdf159p cancer23 22-08-2012 98 36   Download

 • Chương 3 ( phần 4) Question tags A Hãy khảo sát ví dụ sau: You haven't seen Mary today, have you? No, I'm afraid not. It was a good film, isn't it? Yes, I really enjoyed it. Have you? và wasn't it?

  pdf5p phuochau16 12-05-2011 124 60   Download

 • I . Complete each sentence with a tag- question 1. You don't know where Ann is, …………..? 2. They haven't seen this film, ……………..? 3. You wouldn't tell anyone about it, ……………? 4. He'd never seen you before, .? 5. Let's go out for a walk, .? 6. This is your book, ? 7. I am supposed to be here, .? 8. There is a meeting tonight, ? 9. Tom won't be here late, ? 10. You 're tired,.?

  doc2p nt0977200988 18-03-2013 140 43   Download

 • Objectives: By the end of the lesson, students will be able to: - Greet and introduce themselves. II. Teaching aids: - Name tags, puppets, wall charts. III. Procedures: Ti Stages and Contents me 3’ I.

  pdf11p phalinh13 06-08-2011 88 31   Download

 • By the end of the lesson, students will be able to: - Greetings. II. Teaching aids: - Name tags, tape recorder, wall chart, puppets. III. Procedures: Tim Stages and Contents Teacher’s Student’s e activities activities 5’ I.

  pdf6p phalinh13 06-08-2011 155 23   Download

 • By the end of the lesson, students will be able to: - Use classroom commands. II. Teaching aids: - Pictuer cards ( 17 – 24 ), name tags, tape recorder. III. Procedures: Tim Stages and Contents Teacher’s e activities 5’ I.

  pdf7p phalinh13 06-08-2011 206 20   Download

 • Trong thế giới động vật, ong mật là loài thuộc lớp côn trùng. Chúng xuất hiện cách đây 40 triệu năm vào thời kỳ Eocene. Ong mật có ở khắp nơi trên thế giới gồm nhiều loài khác nhau. Mỗi loài có điều kiện môi trƣờng phát triển khác nhau và hiệu quả sản xuất cũng khác nhau. Sản phẩm đƣợc làm ra bởi ong mật nhƣ phấn hoa, mật ong, sáp ong, sữa ong chúa, keo ong, nọc ong là các loại thực phẩm dƣợc liệu độc đáo có giá trị kinh tế cao. Ngoài ra, ong mật còn...

  pdf94p canhchuon_1 21-06-2013 85 21   Download

 • Objectives: By the end of the lesson, students will be able to: - Sing “ The Hello Song”. II. Teaching aids: - Name tags, puppets, wall charts, tape recorder.

  pdf7p phalinh13 06-08-2011 114 16   Download

 • By the end of the lesson, students will be able to: - Review all lessons, do exercise. II. Teaching aids: - Pictuer cards ( 1 – 8, school objects ), ( 17 – 24, classroom command ), name tags, tape recorder.

  pdf6p phalinh13 06-08-2011 123 14   Download

 • Objectives: By the end of the lesson, students will be able to: - Use classroom commands. II. Teaching aids: - Pictuer cards ( 17 – 24 ), name tags, tape recorder. III. Procedures: Tim Stages and Contents Teacher’s e activities 5’ I.

  pdf6p phalinh13 06-08-2011 83 13   Download

 • Objectives: By the end of the lesson, students will be able to: - Write about school objects ( singular ). II. Teaching aids: - Name tags, school items, wall charts, tape recorder. It’s

  pdf12p phalinh13 06-08-2011 51 13   Download

 • Objectives: By the end of the lesson, students will be able to: - Ask about school objects ( singular ). II. Teaching aids: - Name tags, school items, wall charts, tape recorder. III. Procedures: Tim e 5’ Stages and Contents Teacher’s Student’ activities s activities - Listen.

  pdf5p phalinh13 06-08-2011 79 11   Download

 • Objectives: By the end of the lesson, students will be able to: - Ask about school objects ( singular ). II. Teaching aids: - Name tags, school items, wall charts, picture cards, tape recorder.

  pdf9p phalinh13 06-08-2011 58 9   Download

 • Objectives: By the end of the lesson, students will be able to: - Ask about objects ( singular ). II. Teaching aids: - Name tags, school items, wall charts, picture cards, tape recorder. III. Procedures: Tim Stages and Contents Teacher’ e s activities 5’ I.

  pdf9p phalinh13 06-08-2011 37 8   Download

 • custom tag phải xác định “tên” của biến đối tượng; Tên này có thể truy xuất bằng cách gọi phương thức get[Attribute] của thuộc tính (xem 2) Các tag có thuộc tính). Nếu giá trị của biến kịch bản phụ thuộc vào đối tượng hiện tại trong tag handler thì nó có thể truy xuất đối tượng này bằng cách dùng pageContext.setAttribute(name, scope).

  pdf29p cnkbmt1 14-10-2011 51 4   Download

 • Hệ thống nhận diện thương hiệu là gì? Là hệ thống nhận diện thương hiệu toàn diện, nhằm chuẩn hoá hình ảnh, logo của thương hiệu, chuẩn phối hợp màu sắc, font chữ, kích thước để thương hiệu luôn có sự đồng nhất trong thiết kế tạo ra những đặc điểm riêng biệt, giúp người nhìn nhận biết, phân biệt thương hiệu mình với hàng ngàn thương hiệu khác trên thị trường.

  pdf17p lux_12 14-06-2013 184 31   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Văn phạm tag
p_strCode=vanphamtag

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản