Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Việt Nam hội nhập

Xem 1-20 trên 8162 kết quả Việt Nam hội nhập
 • Tài liệu "Mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam theo hướng cạnh tranh đến năm 2020" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ cấu kinh tế, mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam hiện nay; Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế; Tăng trưởng kinh tế đối với vấn đề an sinh xã hội và các vấn đề nảy sinh khác;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf124p vidumbledore 24-01-2023 6 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hội nhập kinh tế quốc tế" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực dịch vụ của Việt Nam; Năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf230p vidumbledore 24-01-2023 6 1   Download

 • Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế (International economic integration) - Chương 6: Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: quan điểm, đường lối hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam; quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam qua các thời kỳ; một số hiệp định thương mại tự do có Việt Nam tham gia; cơ hội và thách thức của hội nhập kinh tế quốc tế đối với Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p diepvunhi 17-01-2023 8 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế hải quan - Chương 3: Quản lý hải quan về thuế. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng quan về thuế hải quan; quản lý thuế hải quan trong nền kinh tế; thuế quan của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p diepvunhi 17-01-2023 6 1   Download

 • Bài giảng Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Chương 3: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (Từ năm 1975 đến nay). Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: lãnh đạo cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1986); lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (từ 1986 đến nay);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf58p diepvunhi 17-01-2023 15 1   Download

 • Luận văn "Xây dựng chiến lược thâm nhập cho tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam VNPT vào thị trường viễn thông quốc gia Lào" trình bày hoạt động kinh doanh trong môi trường toàn cầu; thực trạng năng lực hiện nay của tập đoàn Bưu chính viễn thông VNPT và tình hình thị trường tại quốc gia Lào; một số giải pháp chiến lược kinh doanh của Tập đoàn VNPT tại thị trường Lào trong môi trường hội nhập toàn cầu.

  pdf105p starandsky02 10-01-2023 1 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin trang bị cho sinh viên những kiến thức, những nguyên lý cơ bản trong học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; trang bị những tri thức liên quan đến nền kinh tế thị trường mang đặc thù của Việt Nam; lý luận về CNH, HĐH ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng như sự bổ sung, làm rõ hơn lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin trong thời đại ngày nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây.

  pdf69p trangxanh0906 12-01-2023 7 2   Download

 • Vận dụng cơ sở lý luận chung về công nghiệp và thông qua sự phát triển của công nghiệp trọng điểm Việt Nam trong tiến trình công nghiệp hóa đất nước, đề tài "Thực trạng và chiến lược phát triển công nghiệp dầu khí Việt Nam" làm rõ vai trò, điều kiện, thực trạng phát triển và tìm ra những hướng phát triển mới cho Ngành Dầu khí trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.

  pdf21p phuongthuy205 11-01-2023 9 2   Download

 • Bài viết Trách nhiệm ba bên trong vấn đề đảm bảo cơ hội việc làm của người lao động trong pháp luật lao động Việt Nam phân tích trách nhiệm của ba bên trong vấn đề bảo đảm việc làm của NLĐ theo quy định của pháp luật hiện hành, từ đó phân tích một số hạn chế còn tồn tại làm ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên và đề xuất một số kiến nghị nhằm phát huy vai trò của các bên trong vấn đề việc làm cho NLĐ trong thời kỳ công nghệ và hội nhập.

  pdf11p visirius 11-01-2023 6 1   Download

 • Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ lâu đời và đã trở thành một bộ phận quan trọng trong đời sống văn hóa của người Việt Nam. Trải qua tiến trình lịch sử, Phật giáo luôn đồng hành với dân tộc và có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống xã hội, góp phần tạo nên bản sắc, cốt cách văn hóa của dân tộc Việt Nam. Bài viết Giáo hội Phật giáo Việt Nam với chính sách an sinh xã hội nêu quan điểm của Việt Nam về an sinh xã hội và chính sách an sinh xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

  pdf11p visirius 11-01-2023 5 1   Download

 • Bài viết Xu hướng biến đổi văn hóa của người Khmer ở Sóc Trăng trong bối cảnh hội nhập bước đầu đề cập đến ba hướng biến đổi văn hóa của người Khmer ở Sóc Trăng là: Xu hướng giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa, xu hướng suy giảm một số đặc trưng văn hóa và xu hướng tiếp biến văn hóa trong bối cảnh hội nhập.

  pdf9p visirius 11-01-2023 8 1   Download

 • Bài giảng Thương mại quốc tế - Chương 7.1: Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Hợp tác Kinh tế trong hợp tác ASEAN; quan hệ thương mại Việt Nam-ASEAN; hiệp định thương mại hàng hoá ATIGA; hiệp định đầu tư ACIA; hiệp định dịch vụ AFAS. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf31p trangdo0906 12-01-2023 2 1   Download

 • Bài giảng Thương mại quốc tế - Chương 7.2 WTO được biên soạn gồm các nội dung chính sau: những vấn đề chung của WTO; các hiệp định và hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO; tổng quan quá trình gia nhập WTO của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf105p trangdo0906 12-01-2023 2 1   Download

 • Đề tài hướng đến mục tiêu nghiên cứu, phân tích mô tả diện mạo của thơ Việt Nam từ sau 1986 từ góc nhìn thể loại, từ đó đưa ra những đánh giá khái quát, những dự báo về sự vận động thể loại của thơ trong tiến trình phát triển hội nhập với thơ hiện đại thế giới.

  pdf14p tranghong0906 02-01-2023 11 2   Download

 • Bài viết "Tác động của di dân quốc tế đến thu nhập hộ gia đình ở Việt Nam" y nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quát về các tác động kinh tế của di cư quốc tế đặc biệt tập trung vào tác động của di cư đối với thu nhập hộ gia đình Việt Nam bằng cách sử dụng bộ dữ liệu mới về di cư thông qua thực hiện khảo sát hộ gia đình. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p lieuyeuyeu18 23-12-2022 12 1   Download

 • Bài viết "Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến cán cân thương mại Việt Nam trong hai thập kỷ từ năm 1999 đến 2020" rút ra được kết luận là tỷ giá có mối quan hệ thuận chiều với đối với cả xuất khẩu và nhập khẩu (Điều này không đúng hoàn toàn với lý thuyết) và trong bài viết này nhóm tác giả cũng đã lý giải một số nguyên nhân vì sao ở Việt Nam lại có thực trạng trên. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p lieuyeuyeu18 23-12-2022 9 1   Download

 • Bài viết "Tác động của thảm họa thiên nhiên đối với an ninh lương thực giai đoạn 2010-2016 tại vùng nông thôn Việt Nam: Kết quả từ phương pháp ước lượng bán tham số GAM" nghiên cứu mối quan hệ giữa thu nhập và an ninh lương thực (đo bằng thực phẩm tiêu thụ) ở cấp độ hộ gia đình, dưới tác động của các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt giai đoạn 2010-2016. Thảm họa thiên nhiên, bao gồm: hạn hán, lũ lụt và bão, được tính bằng thời gian (tháng) từ lúc xảy ra thảm họa đến thời điểm điều tra. Mô hình ước lượng bán tham số GAM được sử dụng trên bộ số liệu điều tra mức sống dân cư VHLSS.

  pdf9p lieuyeuyeu18 23-12-2022 8 1   Download

 • Hội nhập kinh tế quốc tế qua hiện diện thương mại tại Việt Nam bao gồm các số liệu thống kê về nhóm doanh nghiệp này (Foreign Affiliate Statistics - gọi tắt là FATS), từ đó đưa ra một số nhận định khái quát về kết quả hoạt động của họ qua 5 năm Việt Nam hội nhập đầy đủ với thế giới trong mối quan hệ với tổng thể các doanh nghiệp.

  pdf73p trangxanh0906 30-12-2022 10 2   Download

 • Xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn 2005-2015 với các nước thành viên TPP là một trong các ấn phẩm chuyên đề đầu tiên khái quát kết quả quá trình hội nhập thương mại quốc tế về hàng hóa của Việt Nam nói chung và riêng với các nước tham gia TPP. Cùng với những đánh giá nổi bật về kết quả hoạt động xuất, nhập khẩu.

  pdf188p trangxanh0906 30-12-2022 7 2   Download

 • Bài viết "Đánh giá hoạt động xuất khẩu Việt Nam – EU khi tham gia hiệp định EVFTA" góp phần khẳng định vị trí của Việt Nam trên thế giới và có thể mở cửa nền kinh tế đất nước, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Đặc biệt, tháng 8/2020 Việt Nam đã chính thức tham gia Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu (EU) – Việt Nam (EVFTA) sau 8 năm đàm phán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p lieuyeuyeu18 23-12-2022 15 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Việt Nam hội nhập
p_strCode=vietnamhoinhap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2