intTypePromotion=1

Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954

Xem 1-20 trên 35 kết quả Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954
 • Ôn tập môn Sử: Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954 trình bày các nội dung chính: nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946), bước đầu xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính, đấu tranh chống ngoại xâm và nội phản, bảo vệ chính quyền cách mạng, cuộc kháng chiến chống Pháp (1946-1964), phần cuối tài liệu và câu hỏi ôn tập để sinh viên tự kiểm tra kiến thức.

  doc14p phuongthanha1_1999 19-04-2014 178 22   Download

 • Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Quá trình xây dựng tổ chức và hoạt động của Xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục Miền Nam từ năm 1945 đến năm 1954 nhằm nghiên cứu quá trình xây dựng tổ chức và hoạt động của Xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục miền Nam từ năm 1945 đến năm 1954 để làm sáng rõ quá trình xây dựng, đặc điểm tổ chức, hoạt động và vai trò của cơ quan lãnh đạo của Đảng ở Nam Bộ trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, góp phần phát triển công...

  pdf177p nguyenthiminh32 12-07-2014 203 66   Download

 • Với mong muốn giúp cho học sinh nắm được kiến thức bài Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000, mời các bạn tham khảo bộ sưu tập này. Những giáo án bài học trong bộ sưu tập này giúp cho học sinh hiểu rõ những nét cơ bản nhất của quá trình phát triển lịch sử Việt Nam từ 1919 đến nay (2000) đã trải qua 5 thời kì và những đặc điểm lớn của từng thời kì: 1919-1930, 1930-1945, 1945-1954, 1954-1975, 1975-2000.

  doc7p thanhthanh090909 10-04-2014 292 42   Download

 • Với nội dung: Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930, cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam (1930 –1945), Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, đấu tranh thống nhất đất nước (1954-1975...đề cương ôn tập môn Lịch sử lớp 12 tư liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình. Chúc các bạn thành công.

  pdf114p thientuong78 17-04-2014 378 89   Download

 • Luận án trình bày về các nội dung: Việt Nam trong tầm ngắm của Mỹ (trước 1940), Việt Nam trong chính sách của Mỹ thời chiến tranh Châu Á - Thái Bình Dương (từ giữa năm 1940 đến giữa năm 1945), Việt Nam trong "chiến tranh ủy nhiệm" của Mỹ (1945 1954), miền Nam Việt Nam trong ý đồ bành trướng thế lực của Mỹ (từ giữa 1954 đến giữa 1956), chủ nghĩa bành trướng - sợi chỉ xuyên suốt chính sách của mỹ đối với việt nam từ 1940 đến 1956. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf277p longnguyentran000 27-12-2016 45 9   Download

 • Lịch sử Việt Nam 1945 - 1960: Phần 1 do Nguyễn Bá Đệ biên soạn sẽ giới thiệu đến người học một số kiến thức về Lịch sử Việt Nam. Phần 1 của cuốn sách gồm 2 chương đầu, trong đó chương 1 trình bày về Việt Nam trong những năm 1945 - 1946, chương 2 giới thiệu Việt Nam từ 1946 - 1954.

  pdf60p couple 04-06-2014 165 33   Download

 • Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Quá trình xây dựng tổ chức và hoạt động của Xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục Miền Nam từ năm 1945 đến năm 1954 nhằm nghiên cứu quá trình xây dựng tổ chức và hoạt động của Xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục miền Nam từ năm 1945 đến năm 1954 để làm sáng rõ quá trình xây dựng, đặc điểm tổ chức, hoạt động và vai trò của cơ quan lãnh đạo của Đảng ở Nam Bộ trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, góp phần phát triển công...

  pdf27p nguyenthiminh32 12-07-2014 70 16   Download

 • Tài liệu này khái quát các kiến thức lịch sử về Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945 tiếp theo của cuốn tập 1, sau đó cung cấp các lý thuyết lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến 1954, Việt Nam từ năm 1954 - 1975 và Việt Nam từ năm 1975 - 2000.

  pdf278p 986753421 01-06-2012 189 51   Download

 • Tài liệu Lịch sử Việt Nam từ 1945 đến nay (Phần 1) Việt Nam từ 1945 đến 1954 trình bày nội dung các chương sau: chương 1 năm đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, chương 2 những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp, chương 3 bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp, chương 4 cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc.

  pdf71p maiyeutoni 01-12-2014 93 40   Download

 • Tài liệu Lịch sử Việt Nam từ 1945 đến nay (Phần 2) Việt Nam từ 1954 đến 1975 trình bày nội dung các chương sau: chương 5 xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh chống Mĩ-Ngụy ở miền Nam, chương 6 hai miền đất nước trực tiếp đương đầu với đế quốc Mĩ xâm lược, miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất, chương 7 cả nước dồn sức giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc.

  pdf84p maiyeutoni 01-12-2014 102 34   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 tài liệu Luyện thi cấp tốc môn Lịch sử, phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức cơ bản về lịch sử Việt Nam từ 1930 đến 1945, từ 1945 đến 1954, từ 1954 đến 1975 và từ 1975 đến 2000. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf172p tramnamcodon_05 09-04-2016 91 23   Download

 • Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm làm rõ quá trình Đảng lãnh đạo tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ quốc tế đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 1945 đến năm 1954. Trên cơ sở đó, nhận xét và rút ra một số kinh nghiệm về quá trình Đảng lãnh đạo tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ quốc tế trong giai đoạn 1945- 1954, góp phần vào thực hiện công tác đối ngoại hiện nay.

  pdf198p phongtitriet000 08-08-2019 4 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm làm rõ quá trình Đảng lãnh đạo tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ quốc tế đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 1945 đến năm 1954. Trên cơ sở đó, rút ra một số kinh nghiệm về quá trình Đảng lãnh đạo tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ quốc tế trong giai đoạn 1945-1954, góp phần vào thực hiện công tác đối ngoại hiện nay.

  pdf27p phongtitriet000 08-08-2019 1 0   Download

 • - Lập bảng thống kê các sự kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu từ năm 1945 đến năm 1954 dựa theo nội dung các bài đã học. - Tóm tắt được các sự kiện lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn 1945-1954. - Bản đồ hành chính Việt Nam. - Các hình minh họa trong SGK. - Lược đồ các chiến dịch Việt Bắc 1947, Biên giới 1950, Điện Biên Phủ 1954. - Các bông hoa ghi câu hỏi gài lên cây cảnh. - Phiếu học tập của HS. ...

  pdf4p fordec 20-07-2010 150 17   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 tài liệu Hướng dẫn giải bài tập Lịch sử 12 (chương trình nâng cao), phần 2 giới thiệu tới người đọc hướng dẫn giải các bài tập về lịch sử Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945, Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954, Việt Nam từ 1954 đến năm 1975, Việt Nam từ 1954 đến năm 1975. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf107p tramnamcodon_06 11-04-2016 47 16   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 tài liệu Học tốt Lịch sử 12, phần 2 giới thiệu Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000) bao gồm: Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945, Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954, Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf101p tramnamcodon_05 09-04-2016 45 11   Download

 • Về kiến thức: Giúp Sinh viên nắm rõ những diễn biến cơ bản của Lịch sử Việt Nam từ 1945 đến 1946: Ngay sau khi giành được độc lập, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa rơi vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc": đất nước đang đứng trước sự đe dọa của nạn đói, nạn dốt, tệ nạn xã hội tràn lan, ngân sách cạn kiệt và thêm vào đó là 20 vạn quân Tưởng cùng bọn tay sai kéo vào miền Bắc, uy hiếp chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, hơn 1 vạn quân Anh kéo vào mi...

  doc54p anhhoaidhssu09b 06-12-2010 1275 330   Download

 • Nội dung giáo trình Lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 2000 được cấu trúc thành 3 phần, trong đó phần I trình bày về Việt Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954), phần II trình bày Việt Nam trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 - 1975) và phần III là Việt Nam trong thời kì xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (1975 - 2000).

  doc446p huutan123 11-04-2011 354 111   Download

 • nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các câu hỏi trắc nghiệm lịch sử việt nam bao gồm: cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng tám 1945, việt nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954, việt nam từ năm 1954 đến năm 1975, việt nam từ 1975 đến năm 2000. mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf81p thangnamvoiva7 24-07-2016 134 39   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách Lịch sử Việt Nam 1945 - 1960 khái quát chặng đường Lịch sử Việt Nam từ 1954 đến 1960. Nội dung này sẽ được tóm tắt trong chương 3 của cuốn sách. Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung một cách cụ thể.

  pdf32p couple 04-06-2014 102 26   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD

p_strKeyword=Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954
p_strCode=vietnamtunam1945dennam1954

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản