intTypePromotion=3
ADSENSE

Vốn đầu tư ngành y tế

Xem 1-20 trên 36 kết quả Vốn đầu tư ngành y tế
 • Trong thời gian qua ngành Y tế Thành phố cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các đơn vị y tế công lập tăng cường đổi mới trang thiết bị khám chữa bệnh kỹ thuật cao, phát triển cơ sở hạ tầng ...v...v...nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó, khu vực y tế ngoài công lập cũng phát triển nhanh chóng, nhiều phòng khám, bệnh viện tư nhân với quy mô lớn, trang thiết bị hiện đại ra đời tạo môi trường cạnh tranh với các cơ sở y...

  pdf130p bidao13 19-07-2012 276 101   Download

 • Trong những năm gần đây, vốn đầu tư xây dựng cơ bản và thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước là một trong những vấn đề thu hút sự chú ý của nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài ngành. Điều này rất dễ hiểu do tầm quan trọng của loại vốn này đối với sự phát triển kinh tế – xã hội theo mục tiêu công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, do tỷ trọng lớn của vốn trong tổng chi ngân sách Nhà nước cũng như...

  pdf67p nhattruong 08-07-2009 936 376   Download

 • Vốn đầu tư công là một trong những nhân tố quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt đối với tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong năm tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, đang tập trung huy động nguồn lực cho phát triển để trở thành một trong những tỉnh, thành phát triển của cả nước. Bài viết sẽ tập trung phân tích các nhân tố ảnh hưởng, đánh giá thực trạng vốn đầu tư công giai đoạn 2000-2009 và dự báo nhu cầu vốn đầu tư công giai đoạn...

  pdf12p phalinh15 10-08-2011 90 25   Download

 • 2.2.1.3 Hệ số huy động tài sản cố định Hệ số huy động TSCĐ là tỷ lệ % so sánh giữa giá trị TSCĐ được hình thành từ vốn đầu tư trong năm so với tổng mức vốn đầu tư trong năm Qua biểu số 2 cho thấy: Hệ số huy động tài sản cố định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng nhanh qua các năm. Nếu như năm 1996 hệ số huy động tài sản cố định của toàn ngành BHXH Việt Nam mới có: 30% thì đến năm 2001 tăng lên 65% gấp hơn 2lần so...

  pdf12p ttcao2 01-08-2011 51 6   Download

 • Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, sau hơn hai mươi năm đổi mới nền kinh tế đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Cùng với các ngành khác, trong những năm qua ngành du lịch của Lào đã phát triển mạnh, nhanh và liên tục có sự tăng trưởng đáng kể. Tỷ trọng du khách năm 2007 tăng 34%, tổng doanh thu từ du lịch đạt 223,3 triệu USD, chiếm 8% GDP. Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo, ủng hộ tạo điều...

  pdf100p dellvietnam 23-08-2012 99 34   Download

 • Luận án nghiên cứu tác động của Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) Trung Quốc đến nước nhận đầu tư, tập trung phân tích một số nước điển hình tại Đông Nam Á, những tác động tích cực, tiêu cực của vốn FDI Trung Quốc và phản ứng chính sách của nước sở tại. Từ đó đưa ra những hàm ý chính sách, kiến nghị về các biện pháp thu hút và quản lý đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf170p longnguyentran000 26-12-2016 103 39   Download

 • Có thực trạng này là do sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, hiện nay tất cả cán bộ viên chức nói chung và cán bộ viên chức ngành bảo hiểm nói riêng không thể làm việc tốt khi mà thiếu các thiết bị cơ bản phục vụ cho công việc như: Máy vi tính, các phần mềm ứng dụng, máy photocoppy, máy điều hoà nhiệt độ….Sẽ là vô nghĩa nếu chỉ chú trọng tập trung đầu tư xây lắp nên những công trình to lớn nhưng không có hoặc thiếu các trang thiết bị -Tỷ lệ vốn kiến...

  pdf12p ttcao2 01-08-2011 61 5   Download

 • 3.1 Những định hướng cơ bản trong công tác đầu tư XDCB của BHXH Việt Nam 3.1.1Định hướng phát triển của BHXH Việt Nam giai đoạn 2000-2010 Để tạo điều kiện về phương tiện, cơ sở vật chất làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành, đáp ứng nhu cầu và phù hợp với thực tế hoạt động của ngành theo hướng hiện đại hóa cần có một số giải pháp sau: - Đầu tư xây dựng dứt điểm trụ sở làm việc của cả hệ thống (BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố và Bảo...

  pdf12p ttcao2 01-08-2011 59 5   Download

 • Hàng năm, nhà nước dành vốn ngân sách lớn cho đầu tư xây dựng để phát triển kinh tế xã hội, chiếm khoảng 30-35% GDP. Việc cân đối, phân bổ và điều hành vốn đối với các Bộ, ngành, địa phương và thành phố trực thuộc trung ương để triển khai các dự án đầu tư xây dựng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và chống lãng phí đang là vấn đề lớn được dư luận xã hội quan tâm. ...

  pdf138p inside33 06-12-2012 520 168   Download

 • Việt Nam đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Việc tiếp nhận vốn đầu tư nước ngoài đóng vai trò rất quan trọng để một mặt, tích lũy nguồn vốn cho chúng ta xây dựng và phát triển kinh tế, mặt khác, tạo điều kiện để rút ngắn khoảng cách tụt hậu về kinh tế so với các nước khác. Trong cơ cấu thu hút đầu tư, Viện trợ phát triển chính thức( ODA) tuy chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng lại có ý nghĩa khá quan trọng vì những ưu thế không thể phủ nhận của nó....

  pdf40p condaucon 26-07-2011 193 83   Download

 • Với sự phát triển có tính tất yếu của ngành Thương mại và trước yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước nói chung, ngành Thương mại nói riêng, công cuộc đầu tư xây dựng cơ bản (ĐTXDCB) ngày càng lớn về cả quy mô lẫn trình độ công nghệ. Để sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả, việc tìm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý ĐTXDCB có ý nghĩa lý luận và thực tiễn bức xúc trên nhiều mặt cả về kinh tế xã hội, chính trị, văn hoá, môi trường, cả ngắn hạn lẫn dài hạn....

  pdf88p hotmoingay6 21-01-2013 100 36   Download

 • Thi hành Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương, sau khi trao đổi ý kiến với Bộ, ngành liên quan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện về tiền lương đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam như sau:...

  doc15p minhlong 17-07-2009 116 31   Download

 • Đầu tư công là hoạt động đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư sử dụng nguồn vốn nhà nước để đầu tư vào các chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế xã hội không nhằm mục đích kinh doanh. Với mục đích ý nghĩa của đầu tư công như vậy, hàng năm nhà nước ta đã giành hàng ngàn tỷ đồng cho chi đầu tư XDCB, như năm 2007 chi đầu tư công khoảng 104.302 tỷ đồng

  pdf6p manutd1907 17-09-2012 70 14   Download

 • Lời nói đầu Trong những năm gần đây, vốn đầu tư xây dựng cơ bản và thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước là một trong những vấn đề thu hút sự chú ý của nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài ngành. Điều này rất dễ hiểu do tầm quan trọng của loại vốn này đối với sự phát triển kinh tế – xã hội theo mục tiêu công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, do tỷ trọng lớn của vốn trong tổng chi ngân sách Nhà...

  pdf70p ttcao9 27-08-2011 41 9   Download

 • Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp, thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH đầu tư phát triển thiết bị y tế Đông Nam Á, một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH đầu tư phát triển thiết bị y tế Đông Nam Á.

  pdf80p luimotbuoc_3 03-11-2016 37 9   Download

 • Ngày nay, công tác XDCB xã có bước tiến khá lớn, vấn đề duy tu, bảo dưỡng đã được chú ý hơn nhưng vẫn chưa trở thành quy định bắt buộc đối với mọi cấp, mọi ngành, nhiều công trình chỉ mới thực hiện chế độ bảo hành trong một thời gian nhất định, chưa có chính sách duy tu, bảo dưỡng. Vấn đề đặt ra hiện nay là công tác bảo hành chỉ thực hiện đối với công trình hư hỏng do thiết kế sai hoặc do quá trình thi công chưa tốt, còn do tác đọng của thiên...

  pdf12p ttcao5 11-08-2011 49 6   Download

 • Viễn thông nói gì với một nhà đầu tư về làm thế nào để lựa chọn các thành phần của danh mục đầu tư? Ý tưởng đầu tiên là đa dạng hóa sở hữu của một người và phân bổ một phần của vốn đầu tư trong một số loại tài sản. Hợp lý đủ, chiến lược này được gọi là phân bổ tài sản.

  pdf42p banhbeo9 20-11-2011 46 4   Download

 • Bản chất và hình thức pháp lý của công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước ở Việt Nam hiện nay, hướng phát triển Trong trường hợp họ tham gia vào việc phạm tội nhưng được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, họ có thể tham gia với tư cách bị đơn dân sự hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Việc họ biết những thông tin hay tình tiết liên quan đến vụ án hình sự hoàn toàn do khách quan và không phụ thuộc vào ý chí của họ....

  pdf5p congchuabrave 26-04-2013 55 4   Download

 • Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân. Hằng năm xây dựng cơ bản chiếm khoảng 30% vốn đầu tư của nhà nước cũng chính vì thế nó có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của đất nước. Sản phẩm của nó là những công trình có giá trị, thời gian sử dụng lâu dài và có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế.

  doc86p mjl0v3_x9 09-04-2011 1465 645   Download

 • Trong bối cảnh nước ta hiện nay đang thực hiện buớc chuyển đổi cơ chế kinh tế ,việc hiện đại hoá cơ sở hạ tầng trong thực tế đang diễn ra rất nhanh ở khắp mọi nơi ,làm thay đổi bộ mặt đất nước từng ngày .Điều đó không chỉ có ý nghĩa là khối luợng công việc của ngành XDCB tăng lên mà song song với nó là số vốn đầu tư XDCB cũng gia tăng .Vấn đề đặt ra là làm sao quản lý vốn một cách...

  pdf81p thainhatquynh 06-07-2009 937 530   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vốn đầu tư ngành y tế
p_strCode=vondautunganhyte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản